Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. MURAS, Adam. Smrtná neděle, Svátek Všech svatých... a Singles day? Analýza faktorů ovlivňujících proměny výročních obyčejů od 20. století a festivit nově importovaných do českého kulturního prostředí. Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, roč. 55, č. 1, s. 29-38. ISSN 0862-1209. 2021.
   URL
   Název anglicky: Smrtná neděle, Svátek všech svatých ... and Singles day? Analysis of factors influencing changes in annual customs and festivals imported into the Czech cultural tradition since the 20th century
   RIV/00216224:14210/21:00123077 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
   Muras, Adam (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: globalisation; new media; tradition; festivities; syncretism
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Změněno: 19. 4. 2022 13:36.
  2. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2. 2021.
   URL URL URL
   Název anglicky: Annual customs in Moravia - tradition and present
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: tradition; festivities; annual folk customs; ethnocartography; folklorism; globalisation; shopping holidays

   Změnila: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Změněno: 22. 4. 2022 11:11.
  3. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2. 2021.
   PURL url html
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: tradition ; festivities; annual folk customs ; ethnocartography ; folklorism ; globalisation ; shopping holidays
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Změněno: 23. 7. 2021 17:43.

  2020

  1. MURAS, Adam. Od pálení čarodějnic po svatého Jána: Komparace dvou festivit spojených s pálením výročních ohňů. In Sociální funkce individuální a kolektivní paměti, 19. 11. 2020, Brno. 2020.
   URL
   Název anglicky: From the Walpurgis Night to Saint John's eve: A Comparison of Two Festivities Associated with the Annual Bonfires Phenomenon
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Saint John's eve bonfires; Jacobi Philippi eve bonfires; Walpurgis Night; ethnocartography
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Změněno: 14. 4. 2021 08:50.

  2019

  1. MURAS, Adam. Intangible Cultural Heritage in Space and Time. Research into traditional folk customs in the second half of the 20th century and their benefit for the analyses of current situation. In Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. 7. 2019, Polsko. 2019.
   Program konference Informace o konferenci
   Název česky: Nemateriální kulturní dědictví v prostoru a čase. Výzkumy tradičních lidových obyčejů ve druhé polovině 20. století a jejich přínos pro analýzu současného stavu
   RIV/00216224:14210/19:00110094 Prezentace na konferencích. angličtina. Polsko.
   Muras, Adam (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: cultural heritage; traditional folk customs; digitalisation; catalogisation
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 19. 2. 2020 15:16.
  2. MURAS, Adam. Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu. In My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, 4.-5.6. 2019, Uherské Hradiště. 2019.
   Informace o konferenci
   Název anglicky: From the mountain of two nations to Slavic symbol. Development of Panslavism and its impact on changes in the perception of Radhošť mountain during the 19th century and its position in the Czech-German national conflict
   RIV/00216224:14210/19:00109976 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
   Muras, Adam (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: patriotism; tourism; Pohorská jednota Radhošť; Beskidenverein
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 21. 2. 2020 14:06.
  3. MURAS, Adam. Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem. In Rožnovské slavnosti 2019 (programový sborník). Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. s. 4–10. 2019.
   čeština. Česká republika.
   Změnil: Mgr. Adam Muras, učo 323995. Změněno: 11. 7. 2019 20:39.
  4. MURAS, Adam. Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem – výstava. 2019.
   čeština. Česká republika.
   Změnil: Mgr. Adam Muras, učo 323995. Změněno: 11. 7. 2019 20:35.
  5. MURAS, Adam. Praktické možnosti využití digitalizace dokumentačních fondů pro jejich prezentaci ve veřejném prostoru. In Seminář etnografické komise AMG ČR, 2.-3.4. 2019, Přerov. 2019.
   URL
   Název anglicky: Utilization of digitized documentary collections and possibilities of their presentation in public space
   RIV/00216224:14210/19:00109585 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
   Muras, Adam (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: digitization; cataloging; ethnocartography
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 21. 2. 2020 14:36.
  6. MURAS, Adam. Vliv nových médií na mezikulturní přejímání obyčejových tradic. In Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina. 2019.
   Program konference Informace o konferenci
   Název anglicky: Influence of New media on intercultural exchange of folk customs
   RIV/00216224:14210/19:00111029 Prezentace na konferencích. čeština. Slovensko.
   Muras, Adam (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: folk customs; festivities; globalisation; syncretism
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 3. 3. 2020 14:15.

  2018

  1. MURAS, Adam. Institucionální snahy o rozvoj valašského odzemku v prvních desetiletích 21. století. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. s. 149–152. ISBN 978-80-87210-70-3. 2018.
   URL
   Název česky: Institucionální snahy o rozvoj valašského odzemku v prvních desetiletích 21. století
   čeština. Česká republika.
   Změnil: Mgr. Adam Muras, učo 323995. Změněno: 20. 6. 2019 19:14.
  2. MURAS, Adam. Kořeny, historie a současnost radhošťské symboliky. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko. s. 4–7. Valašsko, vlastivědná revue. ISSN 1212-3382. 2018.
   Název anglicky: Origins, history and contemporary manifestations of Radhošť mountain symbolism
   čeština. Česká republika.
   Změnila: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Změněno: 7. 1. 2019 14:29.

  2013

  1. MURAS, Adam. E-learning pohledem studenta. In Open space konference o e-learningu IS MU. 2013.
   URL
   Název česky: E-learning pohledem studenta
   čeština. Česká republika.
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Změněno: 7. 1. 2019 14:30.
Zobrazeno: 18. 4. 2024 07:11