Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HAVLAN, Petr. czlonek Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 2023 - 2024.
  2. HAVLAN, Petr. člen České společnosti pro stavební právo. 2023 - 2024.
  3. HAVLAN, Petr. člen oborových komisí: obory Finanční právo a finanční vědy a Správní právo a právo životního prostředí. 2023 - 2024.
  4. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu. 2023 - 2024.
  5. HAVLAN, Petr. člen zkušebních komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 2023 - 2024.
  6. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. 2023 - 2024.
  7. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA, Jan SVATOŇ a Tomáš SVOBODA. Základy správní vědy. 3.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 261 s. Učebnice sv.č. 559. ISBN 978-80-280-0244-2.

  2022

  1. HAVLAN, Petr. czlonek Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 2022 - 2023.
  2. HAVLAN, Petr. člen České společnosti pro stavební právo. 2022 - 2023.
  3. HAVLAN, Petr. člen oborových komisí: obory Finanční právo a finanční vědy a Správní právo a právo životního prostředí. 2022 - 2023.
  4. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu. 2022 - 2023.
  5. HAVLAN, Petr. člen zkušebních komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 2022 - 2023.
  6. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. 2022 - 2023.
  7. KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích, komentář, 4. vydání. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer CR, 2022, 351 s. ISBN 978-80-7676-419-4.

  2021

  1. HAVLAN, Petr. czlonek Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 2021 - 2022.
  2. HAVLAN, Petr. člen České společnosti pro stavební právo. 2021 - 2022.
  3. HAVLAN, Petr. člen oborových komisí: obory Finanční právo a finanční vědy a Správní právo a právo životního prostředí. 2021.
  4. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu. 2021 - 2022.
  5. HAVLAN, Petr. člen zkušebních komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 2021 - 2022.
  6. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Další právnické osoby. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  7. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Exkurz ke smluvním typům používaným k přenechání do užívání. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  8. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Exkurz ke smluvním typům používaným k převodům. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  9. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Finanční hospodaření organizačních složek státu. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  10. HAVLAN, Petr. Hospodaření s majetkem státu. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  11. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Jiné státní organizace. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  12. HAVLAN, Petr, Dagmar SOCHOROVÁ, Jan JANEČEK, Tomáš SVOBODA, Ivo KRÝSA, Michal VOTŘEL, Eva VONDRÁČKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jiří LORENC. Majetek státu v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Leges, 2021, 352 s. Teoretik, sv. 656. ISBN 978-80-7502-455-8.
  13. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. 2021 - 2022.
  14. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Nabývání děděním či odkazem. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  15. HAVLAN, Petr. Nabývání majetku státem. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  16. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Nabývání na základě zákona. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  17. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Nabývání rozhodnutím příslušného orgánu. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  18. HAVLAN, Petr. Nakládání s majetkem státu. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  19. HAVLAN, Petr. Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  20. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Povinnost důsledně využívat všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka a při ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  21. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Povinnost nechat evidovat nemovitý majetek v katastru nemovitostí. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  22. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Povinnost pečovat o zachování majetku a jeho údržbu, popř. i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  23. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Povinnost průběžně sledovat, zda dlužníci vůči státu včas a řádně plní své závazky, a včasným uplatněním a vymáháním práv státu zajišťovat, aby nedošlo k promlčení nebo zániku těchto práv. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  24. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Převody bytů a nebytových prostor. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  25. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Převody zemědělských a lesních pozemků. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  26. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Sdružení bez právní subjektivity (osobnosti). In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  27. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Schvalovací režim. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  28. HAVLAN, Petr. Tzv. prozatímní hospodaření s majetkem státu. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  29. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Úplatnost a bezúplatnost. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  30. HAVLAN, Petr. Vlastnictví, jiná majetková práva státu a jejich výkon. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  31. HAVLAN, Petr. Vykonavatelé vlastnického práva a jiných majetkových práv státu. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.
  32. HAVLAN, Petr. Vymezení majetku státu. In Majetek státu v teorii a praxi. 2021. ISBN 978-80-7502-455-8.

  2020

  1. HAVLAN, Petr. czlonek Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 2020 - 2021.
  2. HAVLAN, Petr. člen České společnosti pro stavební právo. 2020 - 2021.
  3. HAVLAN, Petr. člen oborových komisí: obory Finanční právo a finanční vědy a Správní právo a právo životního prostředí. 2020.
  4. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu. 2020 - 2021.
  5. HAVLAN, Petr. člen zkušebních komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 2020 - 2021.
  6. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. 2020 - 2021.
  7. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3.
  8. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3.

  2019

  1. HAVLAN, Petr, Kamil JELÍNEK a Michal JANOVEC. COFOLA 2019 ČÁST II. – VEŘEJNÝ MAJETEK A NAKLÁDÁNÍ S NÍM. In Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9389-8.
  2. HAVLAN, Petr. czlonek Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 2019 - 2020.
  3. HAVLAN, Petr. člen České společnosti pro stavební právo. 2019 - 2020.
  4. HAVLAN, Petr. člen oborových komisí: obory Finanční právo a finanční vědy a Správní právo a právo životního prostředí. 2019.
  5. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu. 2019 - 2020.
  6. HAVLAN, Petr. člen zkušebních komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 2019 - 2020.
  7. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. 2019 - 2020.
  8. HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 530. ISBN 978-80-210-8333-2.

  2018

  1. HAVLAN, Petr. člen České společnosti pro stavební právo. 2018 - 2019.
  2. HAVLAN, Petr. člen oborových komisí: obory Finanční právo a finanční vědy a Správní právo a právo životního prostředí. 2018 - 2019.
  3. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu. 2018 - 2019.
  4. HAVLAN, Petr. člen zkušebních komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 2018 - 2019.
  5. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. 2018 - 2019.
  6. HEJČ, David a Petr HAVLAN. Věcná příslušnost k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv – praktické otázky dualismu práva. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 26, č. 20, s. 710-714. ISSN 1210-6410.

  2017

  1. HAVLAN, Petr. člen České společnosti pro stavební právo. 2017 - 2018.
  2. HAVLAN, Petr. člen oborových komisí: obory Finanční právo a finanční vědy a Správní právo a právo životního prostředí. 2017 - 2018.
  3. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu. 2017 - 2018.
  4. HAVLAN, Petr. člen zkušebních komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 2017 - 2018.
  5. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. 2017 - 2018.
  6. POTĚŠIL, Lukáš, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Jana JURNÍKOVÁ a Alena KLIKOVÁ. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0.
  7. HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy. In Skulová Soňa a kolektiv. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 354-369. ISBN 978-80-7380-688-0.
  8. HAVLAN, Petr a David HEJČ. Veřejnoprávní smlouvy a ochrana subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 253 - 259. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  9. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
  10. KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2017, 353 s. komentáře, 2017/3075. ISBN 978-80-7552-862-9.

  2016

  1. HAVLAN, Petr. člen České společnosti pro stavební právo. Česká společnost pro stavební právo, 2016.
  2. HAVLAN, Petr. člen oborových komisí: obory Finanční právo a finanční vědy a Správní právo a právo životního prostředí. 2016.
  3. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu. Pracovní výbor 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu, 2016.
  4. HAVLAN, Petr. člen zkušebních komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2016.
  5. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 2016 - 2017.
  6. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
  7. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Territorial Self-Governing Units of the Czech Republic as Entities Possessing Ownership and Other Proprietary Rights (the Basic Conceptual Issues). DANUBE: Law and Economics Review. Walter de Gruyter, 2016, roč. 7, č. 2, s. 105-121. ISSN 1804-6746. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/danb-2016-0006.
  8. HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 530. ISBN 978-80-210-8333-2.
  9. HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 3.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 164 s. učebnice č.530. ISBN 978-80-210-8333-2.
  10. HAVLAN, Petr. Výběrová řízení na obsazení služebních míst ředitelů odborů MŠMT - člen a předseda výběrových komisí. 2016.
  11. HAVLAN, Petr. Výběrová řízení na obsazení služebních míst vedoucích oddělení MŠMT - člen a předseda výběrových komisí. 2016.
  12. PRŮCHA, Petr, Martin KOPECKÝ, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích, komentář, 2. vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2016. ISBN 978-80-7552-376-1.

  2015

  1. HAVLAN, Petr. czlonek Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Miedzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2015.
  2. HAVLAN, Petr. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - člen zkušebních komisí. 2015.
  3. HAVLAN, Petr. Česká společnost pro stavební právo - člen. 2015.
  4. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. K vybraným otázkám správněprávní a trestněprávní odpovědnosti územních samosprávných celků. In M. Maslen. Právo na spravodlivý proces a správne trestanie - zborník príspevkov z mezinárodnej konferencie. 1. vydání. Kraków: Trnavská univerzita v Trnave, 2015, s. 57-67. ISBN 978-83-7490-843-6.
  5. HAVLAN, Petr. Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review editorial board. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 2015.
  6. HAVLAN, Petr. Pracovní výbor 2.3 (Optimalizace systému veřejnoprávních smluv) Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu - člen. 2015.
  7. KOPECKÝ, Petr, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 344 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-758-4.

  2014

  1. HAVLAN, Petr. Current Czech Law and its Impact Particularly on the Economic Basis of the Territorial Self-government. In Region in the Development of Society 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University Brno, 2014, s. 273-278. ISBN 978-80-7509-139-0.
  2. HAVLAN, Petr. člen Pracovního výboru 2.3 - Optimalizace systému veřejnoprávních smluv (viz Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu). Pracovní výbor 2.3 - Optimalizace systému veřejnoprávních smluv (viz Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Rady vlády pro veřejnou správu), 2014.
  3. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. K vybraným otázkám správněprávní a trestněprávní odpovědnosti územních samosprávných celků. In Právo na spravodlivý proces a správne trestanie (červen 2014 : Trnava), distanční mezinárodní vědecká konference. 2014.
  4. HAVLAN, Petr a Lumír FOJTÍK. Komentář k § 490. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1733-1737. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.
  5. HAVLAN, Petr, Jan JANEČEK, Michal VOTŘEL, Jiří LORENC, Petr POPÍŠIL, Dagmar SOCHOROVÁ a Lenka BURSÍKOVÁ. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. 2. přepracované vyd. Praha: Leges Praha, 2014, 400 s. Monografie, č. sv. 258. ISBN 978-80-7502-057-4.
  6. HAVLAN, Petr. Současné české právo a jeho vliv zejména na ekonomickou bázi územních samospráv. Online. In Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 273-278. ISBN 978-80-7509-139-0.
  7. HAVLAN, Petr. Současné české právo a jeho vliv zejména na ekonomickou bázi územních samospráv. In Mezinárodní vědecká konference "Region v rozvoji společnosti 2014" - Mendelova univerzita v Brně. 2014.
  8. HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy v současné české veřejné správě. In Soňa Skulová. IProstředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 111-118. ISBN 978-80-210-7537-5.
  9. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 3., doplněné a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-280-0244-2.
  10. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
  11. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7.

  2013

  1. HAVLAN, Petr a Dagmar SOCHOROVÁ. Das Eigentum juristischer Personen des öffentlichen Rechts im tschechischen Recht. Jahrbuch für Ostrecht. München: Institut für Ostrecht C.H. Beck Verlag, 2013, roč. 54, č. 1, s. 27-42. ISSN 0075-2746.
  2. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Incomes of Territorial Self-Government Unit Budget and Proper Property Management. In Ruśkowski, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., Zawadzka-Pąk, U. Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries. 1. vyd. Białystok: Temida 2, 2013, s. 141-150. ISBN 978-83-62813-33-9.
  3. HAVLAN, Petr, Jan JANEČEK, Michal VOTŘEL, Jiří LORENC, Petr POSPÍŠIL, Dagmar STREJČKOVÁ a Lenka BURSÍKOVÁ. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, 344 s. Monografie, č. sv. 952. ISBN 978-80-7201-899-4.
  4. HAVLAN, Petr. NĚKOLIK KRITICKÝCH POZNÁMEK KE KONTROLE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. In Čičkánová, Daniela. KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2013, s. 446-449. ISBN 978-80-7160-363-4.
  5. HAVLAN, Petr. Právnické osoby veřejného práva jako subjekty majetkové a dobrá veřejné správa. In Teória a prax verejnej správy, Časť 1. 1. vyd. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 2013, s. 186-192. ISBN 978-80-8152-057-0.
  6. BURSÍKOVÁ, Lenka, Jaroslav BENÁK a Petr HAVLAN. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 2013.
  7. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
  8. HAVLAN, Petr a Dagmar STREJČKOVÁ. Vlastnictví některých veřejných subjektů v českém právu. In Konsenzus v práve. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013, s. 343-353. ISBN 978-80-557-0523-1.
  9. HAVLAN, Petr. Základní lidská práva a svobody ve veřejné správě - skutečnost nebo fikce? In P. Blaho, A. Švecová. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi, I. diel. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2013, s. 484-492. ISBN 978-80-8082-586-7.

  2012

  1. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Principles of Good Administration and the Property of Territorial Self-government. In Public finances - administrative autonomie (G. Hulkó, A. Patyi – eds.). 1.vyd. Györ: Universitas-Györ Nonprofit Kft, 2012, s. 141-149. ISBN 978-963-9819-87-0.
  2. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7.
  3. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012, 386 s. ISBN 978-80-7380-381-0.

  2011

  1. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2011, 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 67. ISBN 978-80-210-5470-7.
  2. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
  3. HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 170 s. Učebnice - č.473. ISBN 978-80-210-5606-0.

  2010

  1. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. 3. aktualiz. a pod. dopl. Praha: Linde, 2010, 504 s. Praktické právnické příručky a 853. ISBN 978-80-7201-796-6.
  2. HAVLAN, Petr. The Legal Regulation of Public Property in the Czech Republic (Main Conceptual Questions Concerning Especially the Property of Territorial Self-government). In Globalna gospodarka w warunkach kryzysu światowego. 1. vyd. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica, 2010, s. 93-102. ISBN 978-83-60880-09-8.
  3. HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v peripetiích času. In Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 99-116. ISBN 978-80-7357-510-6.

  2009

  1. HAVLAN, Petr. Kam kráčíš české právo? In Pocta Petru Průchovi. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s. 61-66. "Pocty". ISBN 978-80-86775-22-7.
  2. HAVLAN, Petr. Patří zásada řádného hospodaření s veřejným majetkem k principům dobré veřejné správy? In Rada Európy a verejná správa. 1. vyd. Trnava: PrF TU, 2009, s. 42-46. ISBN 978-80-8082-269-9.
  3. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Public Property in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009, 177 s. Edice učebnic MU č. 424. ISBN 978-80-210-4842-3.
  4. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Transformation of Allowance Organizations to Standard Public Sector Non-profit Organizations. In Eugeniusz Ruśkowski Marcin Tyniewicky. The Basic Problems of Public Financial Reforms in the 21st Century in Europe. 1. vyd. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2009, s. 517-527, 10 s. ISSN 1689-7404.
  5. HAVLAN, Petr. Vyvlastnění a další stavebně právní instituty omezující majetková práva. In Stavební právo. 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2009, s. 201-218. Praktická právnická příručka č. 821. ISBN 978-80-7201-764-5.
  6. HAVLAN, Petr. Základní otázky majetku územních samospráv a jeho právní úpravy. In Teória a prax verejnej správy. 1. vyd. Košice: UPJŠ-FVS, 2009, s. 216-221. ISBN 978-80-7097-736-1.

  2008

  1. HAVLAN, Petr. Disposal of real estate of public subjects. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008, s. 150-154. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
  2. HAVLAN, Petr. Ekonomický aspekt místní a regionální samosprávy (úvaha s otevřeným koncem). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 493-502. ISBN 9788021047846.
  3. HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X.
  4. HAVLAN, Petr. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Edited by Petr Havlan. 2. aktualiz. a podstatně dop. Praha: Linde, 2008, 318 s. 769. ISBN 9788072017089.
  5. HAVLAN, Petr. Několik poznámek k transformaci příspěvkových organizací na tzv. neziskové organizace. In Současné trendy ve vývoji veřejné správy (Soubor vědeckých statí). první. Praha: Metropolitní univerzita, o.p.s., 2008, s. 158-168. ISBN 978-80-86855-34-9.
  6. KADEČKA, Stanislav, Petr HAVLAN a Kateřina VALACHOVÁ. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). In Spisy Právnické fakulty MU č. 388 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 598 s. ISBN 978-80-210-4784-6.
  7. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Sanctions Concerning Public Property Management in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and practical aspects in Poland and the Czech Republic, Brno - Bialystok 2008: Masaryk Univerity. 2008. ISBN 978-80-210-4768-6.
  8. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
  9. HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha: C. H. Beck, 2008, 318 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-617-6.
  10. HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 169 s. Edice učebnic MU č. 418. ISBN 978-80-210-4742-6.

  2007

  1. HAVLAN, Petr. Co zatím přinesla reforma veřejné správy majetkové sféře českých územních samospráv. In Reforma verejnej správy na Slovensku : (zborník z konferencie). 1. vyd. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2007, s. 43-49. ISBN 978-80-969673-6-0.
  2. RADVAN, Michal a Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, s. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  3. HAVLAN, Petr. Český správní řád aneb pozdě bycha honit? Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2007, roč. 59, č. 3, s. 439-443. ISSN 1335-6461.
  4. HAVLAN, Petr a Hana NEUMANNOVÁ. K profesním komorám jako subjektům vlastnického a jiných majetkových práv. Právní zpravodaj. Praha: C. H. Beck, 2007, č. 4, s. 10–11. ISSN 1212-8694.
  5. HAVLAN, Petr. K teorii a praxi veřejných ústavů zřizovaných územními samosprávnými celky. In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a Evropě, její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 291-299. ISBN 9788073800284.
  6. HAVLAN, Petr. Malá poznámka k velkému problému aneb jak se přepíná trpělivost. Právní rozhledy. C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 216-218. ISSN 1210-6410.
  7. HAVLAN, Petr. Několik kritických poznámek k reformě územní veřejné správy v České republice. In Reforma verejnej správy na Slovensku : mezinárodní konference. 2007.
  8. HAVLAN, Petr. Několik poznámek k právním formám neziskových organizací územních samosprávných celků. In Ekonomický růst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z mezinárodní konference „Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů“ : Hradec Králové : 6.-7.2.2007. 1. vyd. Hradec Králové: UHK-FIM, Gaudeamus, 2007, s. 183–187. ISBN 9788070418123.
  9. HAVLAN, Petr. Občan a subjekty veřejné správy jako subjekty majetkové. In Občan a verejná správa : (ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedekej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25,-26. októbra 2007 v Košiciach. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra právnych vied, 2007, s. 85-92. ISBN 978-80-89089-66-6.
  10. HAVLAN, Petr. Region ze správněvědního pohledu. In Firma a konkurenční prostředí 2007; sekce Úloha podniku v udržitelném rozvoji : mezinárodní konference. 2007.
  11. HAVLAN, Petr. Some remarks on legal forms of nonprofit organizations, local government units. In Kadavová, M. Hradecké ekonomické dny 2007, Economic growth and development in the region. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 183-187. ISBN 978-80-7041-812-3.
  12. HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy a místní samospráva. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 172-178. ISBN 978-80-210-4489-0.
  13. HAVLAN, Petr. Vyvlastnění a další stavebněprávní instituty omezující majetková práva. In Stavební právo. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2007, s. 211-228. 711. ISBN 978-80-7201-646-4.

  2006

  1. HAVLAN, Petr. K poslední novele zákona o majetku státu. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 2006, Roč. 14, č. 6, s. 27-32. ISSN 1210-6739.
  2. HAVLAN, Petr. Kritická poznámka ke koncepci správního řádu. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 99-105. ISBN 80-210-4183-8.
  3. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006, 463 s. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8.
  4. HAVLAN, Petr. New trends in the regulation of legal persons of local governments. In Jedlička P. Scientific Conference on Hradec Economic Days 2006: Business and Regional Development. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 137-143. ISBN 978-80-7041-895-6.
  5. HAVLAN, Petr. Orgán typu finanční prokuratury v tržních vztazích. In Ingerenci orgánov verejnej moci do podnikania : zborník z vedeckej konferencie konanej 28.-29.2006 v Košiciach. Vyd. 1. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006, s. 56-62. ISBN 80-7097-665-9.
  6. HAVLAN, Petr. Patnáctá změna zákona o majetku státu. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 7, č. 5, s. 11-12. ISSN 1212-8694.
  7. HAVLAN, Petr. Právní formy „regionalizace zdola“. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 27-38. ISBN 80-210-4095-5.
  8. HAVLAN, Petr a Hana NEUMANNOVÁ. Veřejné vysoké školy jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 6, s. 199-205. ISSN 1210-6410.
  9. HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy. [Část IV.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006, s. 375-396, 20 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
  10. HAVLAN, Petr. Vyvlastňovací řízení [Část VI. Správní řízení v režimu zvláštních zákonů. Hlava II. Stavební řízení. Díl V.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006, s. 462-470. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
  11. HAVLAN, Petr. Začátek nového přístupu k právnickým osobám veřejného sektoru v Česku? Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2006, Roč. 58, č. 2, s. 346-352. ISSN 1335-6461.

  2005

  1. HAVLAN, Petr. Legal entities of local governments (conceptual questions of law). In Jedlička P. Scientific Conference on Hradec Economic Days 2005: Financing Non-Production Spheres - Current Problems in Public Finance. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 56-61. ISBN 978-80-7041-978-6.
  2. HAVLAN, Petr. Právnické osoby v působnosti ÚSC. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 6, č. 8, s. 10-11. ISSN 1212-8694.
  3. HAVLAN, Petr. Regulation vs. liberalisation with regard to the legislation of the so-called common ownership. In Cyberspace 2004 : normative framework : conference proceedings organized by the Masaryk University in Brno, Faculty of Law, Department of Legal Theory on 26-27 Oct, 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 111-119. ISBN 80-210-3690-7.
  4. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005, 280 s. ISBN 80-86861-54-6.
  5. HAVLAN, Petr, Alena KLIKOVÁ a Petr PRŮCHA. Stavební právo : praktická příručka. Praha: Linde, 2005, 163 s. 1. vydání. ISBN 80-7201-514-1.
  6. HAVLAN, Petr. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - tři roky poté. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2005, Roč. 2, č. 12, s. 474-477. ISSN 1214-7966.
  7. HAVLAN, Petr. Veřejné výzkumné instituce. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 6, č. 12, s. 9-11. ISSN 1212-8694.
  8. HAVLAN, Petr. Vývoj, stav a perspektivy právní úpravy majetku územních samospráv v České republice. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě : sborník 1. mezinárodního právnického sympozia : Brno, 12.9.2003. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 27+CD, 1+CD. ISBN 80-210-3677-X.

  2004

  1. HAVLAN, Petr. Česká příspěvková organizace v kostce : (aneb její majetkoprávní podstata ve dvou aktuálních podobách). Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2004, Roč. 56, č. 6-7, s. 803-811. ISSN 1335-6461.
  2. HAVLAN, Petr. Dvojí pojetí samosprávy a jeho projekce do majetkové sféry územních samosprávných celků. In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004, s. 275-283. ISBN 8021036117.
  3. HAVLAN, Petr. "Institucionalizovaný" výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv územních samosprávných celků a jeho perspektivy. Právník. Praha: Academia, 2004, Roč. 143, č. 8, s. 812-829. ISSN 0324-7007.
  4. HAVLAN, Petr. K první novele zákona o ÚZSVM. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 5, č. 7, s. 11-12. ISSN 1212-8694.
  5. HAVLAN, Petr. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, 2004, 375 s. ISBN 80-7201-453-6.
  6. HAVLAN, Petr. Majetkoprávní podstata "institucionalizovaných" vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv územních samospráv v Česku. Právny obzor. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2004, Roč. 87, č. 2, s. 161-172. ISSN 0032-6984.
  7. HAVLAN, Petr. Právní problémy právnických osob v působnosti obcí a krajů z pohledu manažera. In JUMAN 04 : Jurist and Manager : první mezinárodní pracovní konference, Praha, 21. října 2004. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004, s. 33-44. ISBN 80-86596-52-4.
  8. HAVLAN, Petr. Právnické osoby v působnosti územních samosprávných celků (vybrané právní problémy). In Firma a konkurenční prostředí 2004: Sekce 2. - Úloha podniku v udržitelném rozvoji regionů : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno, 7.-8. března 2004. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004, s. 55-63. ISBN 80-7302-074-2.
  9. HAVLAN, Petr. Současní "institucionalizovaní" vykonavatelé vlastnického práva a jiných majetkových práv územních samospráv v Česku (aneb nevyužitá historická příležitost). In Reforma veřejné správy v teorii a praxi : problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 363-376. ISBN 80-8647-371-6.
  10. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004, 104 s. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
  11. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 339 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
  12. HAVLAN, Petr. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v druhém roce své existence. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2004, Roč. 13, č. 7-8, s. 39-44. ISSN 1211-1120.

  2003

  1. HAVLAN, Petr. K úskalím zákonné úpravy majetku územních samosprávných celků. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2003, Roč. 11, č. 7, s. 356-360. ISSN 1210-6410.
  2. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. Praha: Linde, 2003, 442 s. ISBN 80-7201-386-6.
  3. HAVLAN, Petr. Mohou příspěvkové organizace ÚSC vlastnit majetek? Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 4, Č. 2, s. 12-13. ISSN 1212-8694.
  4. HAVLAN, Petr. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - "institucionalizovaný advokát" českého státu. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2003, Roč. 55, č. 12, s. 1187-1194. ISSN 1335-6461.
  5. HAVLAN, Petr. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (také v evropském kontextu). In Sborník výzkumných prací "Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU". 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003, s. 59-67. ISBN 80-248-0462-X.
  6. HAVLAN, Petr. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v prvním roce své existence. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2003, Roč. 12, č. 9, s. 2-6. ISSN 1211-1120.
  7. HAVLAN, Petr. ÚZSVM - především "advokát", až poté "domovník". Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 4, Č. 12, s. 6-9. ISSN 1212-8694.

  2002

  1. HAVLAN, Petr. Český stát si zřídil Úřad pro zastupování ve věcech majetkových. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2002, Č. 8, s. 8-10. ISSN 1212-8694.
  2. HAVLAN, Petr. Finanční prokuratura v širších souvislostech. In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU : sborník mezinárodní vědecké konference pořádané pod záštitou Regionální hospodářské komory Ostrava, 29.listopad 2001, Ostrava. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2002, s. 47-51. ISBN 80-248-0069-1.
  3. HAVLAN, Petr. Jak dál v právní úpravě státních organizací? Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2002, Č. 10, s. 7-9. ISSN 1212-8694.
  4. HAVLAN, Petr. Ohlášený návrat finanční prokuratury. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, 2002, Č. 1, s. iv-vi, 3 s. ISSN 1212-8694.
  5. HAVLAN, Petr. Stát jako subjekt vlastnického a jiných majetkových práv v nové právní úpravě : (vybrané otázky II.). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč. 10, č. 4, s. 324-329. ISSN 1210-9126.
  6. HAVLAN, Petr. Územní samosprávné celky jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv (základní otázky). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2002, Roč. 10, č. 1, s. 16-21. ISSN 1210-6410.

  2001

  1. HAVLAN, Petr. Eigentum des Staates : Probleme seiner Umwaldung in der Tschechischen Republik. Osteuropa-Recht. Stuttgart: Deutsche Gesellschaft fűr Osteuropakunde, 2001, Roč. 9, č, 1/2, s. 102-113. ISSN 0030-6460.
  2. HAVLAN, Petr. Nová právní úprava hospodaření s majetkem územních samosprávných celků. In Veřejná správa na prahu 21. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 136-145. ISBN 80-210-2739-8.
  3. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 348 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
  4. HAVLAN, Petr. Stát jako subjekt vlastnického a jiných majetkových práv v nové právní úpravě : (vybrané otázky I.). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 2, s. 123-129. ISSN 1210-9126.
  5. HAVLAN, Petr. Zamyšlení nad tzv. veřejným vlastnictvím a jeho perspektivami. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2001, Roč. 84, č. 2, s. 397-403. ISSN 0032-6984.

  2000

  1. HAVLAN, Petr. K některým aktuálním otázkám majetku územních samospráv. In Právní aspekty ekonomické spolupráce v rámci regionů : mezinárodní vědecká konference, 30.3. 2000, Ostrava. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000, s. 43-48. ISBN 80-7078-812-7.
  2. HAVLAN, Petr. Nový český zákon o majetku státu : (k charakteru institutu v něm upravených). Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2000, Roč. 83, č. 3, s. 351-366. ISSN 0032-6984.
  3. HAVLAN, Petr. Nový právní rámec hospodaření s majetkem územních samospráv. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 12, s. 535-539. ISSN 1210-6410.
  4. HAVLAN, Petr. Poznámky k očekávané "regionalizaci" majetku (aneb memento s ní spojené). In Aktuální otázky reformy veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 102-108. ISBN 80-210-2295-7.
  5. HAVLAN, Petr. Vlastnictví státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 230 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 238. ISBN 80-210-2351-1.
  6. HAVLAN, Petr. Zamyšlení nad majetkem územních samospráv. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 2,, s. 51-55. ISSN 1210-6410.

  1999

  1. HAVLAN, Petr. Jak dál v právní úpravě vlastnictví státu v České republice. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1999, roč. 82, č. 1, s. 40-54. ISSN 0032-6984.
  2. HAVLAN, Petr. Ještě ke státu jako právnické osobě, resp. jako subjektu vlastnického a jiných majetkových práv. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 9, s. 478-482. ISSN 1210-6410.
  3. HAVLAN, Petr. Poznámka k přestupkům a tzv. smíšeným správním deliktům po novele stavebního zákona (aneb některá nemilá překvapení). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 5, s. 265-266. ISSN 1210-6410.

  1998

  1. HAVLAN, Petr. Právní úprava vlastnictví státu : zamyšlení pro futuro. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 603-617. ISSN 1210-9126.
  2. HAVLAN, Petr. Vlastnictví státu v letech 1948-1989 . (poznámky k charakteru právní úpravy). Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 5, s. 345-360. ISSN 0324-7007.

  1994

  1. HAVLAN, Petr. Finanční prokuratura - advokát státu. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 5, č. 19, s. 9. ISSN 0027-8009.
  2. HAVLAN, Petr. Poznámka k úloze práva v procesu ekonomické transformace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 106-112. ISSN 1210-9126.
  3. HAVLAN, Petr. Zelenou pro finanční prokuraturu : (úřad, který by nebyl jen jedním v řadě). Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 8, č. 19, s. 71-72. ISSN 1210-0714.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 7. 2024 06:58