Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 330 pp. ISBN 978-80-7676-175-9.
  2. POLÁČEK, Jiří and Jaroslav NEKUDA. Příležitosti a bariéry online výuky na ESF MU v době „koronaviru“ (Opportunities and barriers of online teaching at the Faculty of Economics and Administration MU during the “coronavirus” pandemic). Aula: časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství v.v.i., 2021, vol. 28, 1–2, p. 75-93. ISSN 2533-4433.

  2018

  1. POLÁČEK, Jiří. Digital competences in computer-supported collaborative learning. In Cyberspace 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018.

  2016

  1. POLÁČEK, Jiří. Determining Core Components of Computer-Supported Collaborative Learning Within Educational Managerial Game Context. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 6th Biannual CER Comparative European Research Conference. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 173-177. ISBN 978-0-9935191-3-0.
  2. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha: Ikaros, 2016. ISSN 1212-5075.
  3. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning. Learning with digital technologies). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 pp. ISBN 978-80-7552-217-7.

  2015

  1. POLÁČEK, Jiří. Komunikační bariéry v počítačem podporovaném skupinovém učení (Communication Barriers in Computer Supported Group Learning). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, vol. 65, No 3, p. 314-329. ISSN 0031-3815.

  2013

  1. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání (Academic Writing as a “Trojan horse” for Information Education). Praha: Ikaros, o. s., 2013.

  2011

  1. POLÁČEK, Jiří. Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní (System for peer assessment of student texts in the Academic Writing course). In Sojka, Petr – Kvizda, Martin. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 43–49. ISBN 978-80-210-5528-5.

  2009

  1. POLÁČEK, Jiří. Automatizované retušování digitalizovaných textů (Automated retouching of digitalized texts). Praha: AbcLinuxu.cz, 2009. ISSN 1214-1267.
  2. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU (Tables of contents from Czech economic journals at the Faculty of Economics and Administration, MU). Ikaros [online]. Praha, 2009, Roč. 13, č. 6. ISSN 1212-5075.

  2008

  1. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih (Announced Books at the Faculty of Economics and Administration MU – a little “trick” to make book acquisition more efficient). Ikaros [online]. Praha, 2008, Roč. 12, č. 10. ISSN 1212-5075.
  2. NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ and Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 pp. ISBN 978-80-210-4577-4.

  2006

  1. NEKUDA, Jaroslav and Jiří POLÁČEK. Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU: dokončená mise. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 16, č. 3, p. 1-3. ISSN 1212-0901.
  2. POLÁČEK, Jiří. Octave – kolekce učebních textů. Praha: AbcLinuxu.cz, 2006. ISSN 1214-1267.

  2005

  1. POLÁČEK, Jiří. Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Theses database construction and development at Faculty of Economics and Administration, Masaryk university in Brno). In Hažko, P. Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM]. 1st ed. Prešov: Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove, 2005. ISBN 80-8068-337-9.

  2003

  1. POLÁČEK, Jiří. Elektronický archív akademických prací na ESF MU (Theses electronic archive at ESF MU). In INFORUM 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.–29. 5. 2003: sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2003. 6 pp.
Display details
Displayed: 27/2/2024 11:09