Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KRÁLOVÁ, Tereza, Tereza HAMMEROVÁ, Marián VANDERKA, Jan CACEK, Michal BOZDĚCH a Václav VRBAS. The Effect of 8 Weeks of Complex Training Methods on the Countermovement Jump Performance. Studia sportiva. 2020, roč. 14, č. 2, s. 8-17. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2020-2-1.
 2. 2019

 3. KRÁLOVÁ, Tereza, Jiří GĄSIOR, Marián VANDERKA, Jan CACEK, Tomáš VENCÚRIK, Dominik BOKŮVKA a Tereza HAMMEROVÁ. Correlation analysis of olympic-style weightlifting exercises and vertical jumps. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 26-32. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-2-3.
 4. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA, Jan CACEK, Matěj MATURA a Filip POPELKA. Effect of post-activation potentiation by combining heavy squats and sprints on the countermovement long jump (Pilot study). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 12, č.2, s. 220-226. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2018-2-22.
 5. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change of Hamstrings: Quadriceps Ratio and on Change of 1 Repetition Maximum. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 33-39. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-2-4.
 6. KRÁLOVÁ, Tereza, Jiří GĄSIOR, Tereza HAMMEROVÁ a Julie ŠVECOVÁ. Metodika a didaktika vzpírání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 7. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
 8. 2018

 9. KRÁLOVÁ, Tereza, Václav VRBAS, Tereza HAMMEROVÁ, Marián VANDERKA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Comparison of the two types of complex training with intensity over 90 % Pmax. In 23rd annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE: SPORT SCIENCE AT THE CUTTING EDGE, 4 - 7 July 2018, Dublin - Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
 10. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change in H:Q Ratio. In 23rd Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 4th - 7th July 2018, Dublin – Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
 11. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ a Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 330-337. ISBN 978-80-8141-196-0.
 12. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA, Jan CACEK a Tereza HAMMEROVÁ. Posilování s olympijskou činkou a vzpírání v kondiční přípravě mládeže. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. 1. vyd. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 175-181. ISBN 978-80-8141-196-0.
 13. 2017

 14. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA, Jan CACEK a Tereza HAMMEROVÁ. Anthropometric characteristics and somatotypes of male and female elite throwers from the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 1059-1068. ISBN 978-80-210-8816-0.
 15. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA, Marie SVOBODOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Nikola STRAČÁROVÁ a Jan HULEŠ. BODY HEIGHT, BODY COMPOSITION AND LIFESTYLE OF CZECH HIGH SCHOOL STUDENTS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 624-631. ISBN 978-80-210-8917-4.
 16. KRÁLOVÁ, Tereza a Jiří GASIOR. Doplňky stravy ve výživě sportovců. In Mýty a fakty o dopingu. Košice: Slovak Weightlifting federatin, 2017. s. 44-54. ISBN 978-80-89257-76-8.
 17. HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tereza KRÁLOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2017. s. 51-56. ISBN 978-80-553-3148-5.
 18. 2016

 19. HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tomáš VODIČKA a Tereza KRÁLOVÁ. Poměr síly hamstringů a čtyřhlavého svalu stehenního u studentů Fakulty sportovních studií MU. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2016. 1. vydání. Banská Bystrica (Slovenská republika): Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 436-443. ISBN 978-80-8141-138-0.
 20. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA a Jan CACEK. Porovnání názorů atletů - vrhačů na problematiku dopingu u vybraných věkových kategorií. In Pavel Slepička. Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016. s. 108 - 121. ISBN 978-80-87647-29-5.
 21. 2015

 22. KRÁLOVÁ, Tereza, Marián VANDERKA a Jan CACEK. Intraindividuální závislost mezi výkonem v hodu kladivem a úrovní obecných a speciálních silových schopností u vrcholové kladivářky. In ATLETIKA 2015. Praha: katedra atletiky UK FTVS, 2015. s. 98-102. ISBN 978-80-904237-3-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 10. 2021 14:12