Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. STEHLÍK, Petr. Czech-Croatian Relations. In Ladislav Hladký et al.. Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe. Zagreb: Srednja Europa, 2019. s. 49-81, 33 s. n/a. ISBN 978-953-8281-08-2.
 2. STEHLÍK, Petr. Czech-Macedonian Relations. In Ladislav Hladký et al.. Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe. Zagreb: Srednja Europa, 2019. s. 165-188, 24 s. n/a. ISBN 978-953-8281-08-2.
 3. STEHLÍK, Petr. Černohorská literatura: fenomén, kontext, milníky. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019. 8 s. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátým narozeninám. ISBN 978-80-87709-24-5.
 4. STEHLÍK, Petr. Kleti Turci i ilirska braća : Bosna u hrvatskom jugoslavizmu do 1878. In Kliofest, 14.–17. 5. 2019, Zagreb, Chorvatsko. 2019.
 5. STEHLÍK, Petr. Od ideologije do subverzije : Promišljanje jugoslavenstva u Hrvatskoj u 21. stoljeću. In Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, 7. - 9. 5. 2019, Katowice, Poland. 2019.
 6. STEHLÍK, Petr. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019. 446 s. ISBN 978-80-87709-24-5.
 7. STEHLÍK, Petr. Sanja li još itko u Hrvatskoj o Jugoslaviji? O suvremenoj rekonceptualizaciji jugoslavenstva. In vyžádaná přednáška, Jagellonská univerzita v Krakově, 18. 10. 2019, Krakov, Polsko. 2019.
 8. STEHLÍK, Petr. Slom socijalističkog sustava u Europi 1989. - trideset godina poslije. In Kliofest, 17. 5. 2019, Zagreb. 2019.
 9. STEHLÍK, Petr. Václav Štěpánek slaví šedesátiny. Brno: Porta Balkanica, 2019. 2 s. Ročník 11, číslo 1-2, s. 101-102. ISSN 1804-2449.
 10. STEHLÍK, Petr. Yugoslavism in the 21st Century? On the Afterlife of a Seemingly Retired Idea. In 5th International Balkan Studies Conference "Balkan Express", 8. - 9. 11. 2019, Prague. 2019.
 11. STEHLÍK, Petr. Záhřeb ve znamení múzy dějepisectví. Brno, 2019. 3 s. Slovanský jih XIX., č. 5, 2019, s. 28-30. ISSN 1213-3612.
 12. 2018

 13. STEHLÍK, Petr. Balkanista Ladislav Hladký šedesátníkem. Praha: Slovanský přehled, 2018. 3 s. Ročník 104, číslo 2/2018, s. 445–447. ISSN 0037-6922.
 14. STEHLÍK, Petr. Černohorská literatura : fenomén, kontext, milníky. In Kolokvium Brno-Bělehrad (Zkoumání slovanských jazyků a literatur dnes), 19. 4. 2018, Brno, Czech republic. 2018.
 15. STEHLÍK, Petr. Člen mezinárodní redakční rady časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (Zagreb - Bjelovar, Chorvatsko). 2018.
 16. STEHLÍK, Petr. Ilyrové, turkobijci a sjednotitelé křesťanstva: Ohlasy barokního slavismu v jihoslovanství 19. století. 2018.
 17. STEHLÍK, Petr. Osmanská říše na vrcholu moci. In Jan Dvořák. Starší dějiny pro střední školy - Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. s. 177-179, 3 s. ISBN 978-80-7358-291-3.
 18. STEHLÍK, Petr. Osmanská říše na vrcholu moci. In Jan Dvořák. Starší dějiny pro střední školy - Učebnice. Část druhá. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. s. 114-116, 3 s. ISBN 978-80-7358-293-7.
 19. STEHLÍK, Petr. Šístek, František: Dějiny Černé Hory (Recenze). 2018.
 20. 2017

 21. STEHLÍK, Petr. Česká a slovenská slavistika o jihoslovanských literaturách v posledním desetiletí. In Václav Štěpánek - Jiří Mitáček. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Brno: Moravské zemské muzeum - Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 101-107, 7 s. ISBN 978-80-7028-492-6.
 22. STEHLÍK, Petr. Ivica Đikić: Beara. Praha: A2 12/2017, s. 22–23, ISSN 1803-663., 2017.
 23. STEHLÍK, Petr. Koncepce národní literatury a starší jihoslovanské písemnictví. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Paučová, Lenka. Klíčové problémy současné slavistiky. Vydání první. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. s. 173-179, 7 s. n/a. ISBN 978-80-906798-3-2.
 24. STEHLÍK, Petr. Obitelj Zrinski u hrvatskome nacionalnom imaginariju 19. stoljeća. In Stjepan Blažetin. XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup: Zbornik radova. Pécs / Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj / Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, 2017. s. 293-300, 8 s. ISBN 978-963-89731-3-9.
 25. STEHLÍK, Petr. Stijn Vervaet: Centar i periferija u Austro-Ugarskoj. Dinamika izgradnje nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine na primjeru književnih tekstova, Zagreb – Sarajevo 2013. (Recenze). Slovanský přehled, Academia, 2017, roč. 103, 1/2017, s. 188-192. ISSN 0037-6922.
 26. STEHLÍK, Petr a Ladislav HLADKÝ. Střední Evropa a balkánští muslimové : vztahy, obrazy, stereotypy. 2017.
 27. ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ a Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017. 714 s. ISBN 978-80-7028-492-6.
 28. STEHLÍK, Petr a Ladislav HLADKÝ. “The Turkish Threat” and Early Modern Central Europe: Czech Reflexions. In Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations. 2017.
 29. 2016

 30. STEHLÍK, Petr. Česká a slovenská slavistika o jihoslovanských literaturách v posledním desetiletí. In VII. mezinárodní balkanistické sympozium, Brno, Česká republika, 28.–29. 11. 2016. 2016.
 31. STEHLÍK, Petr. Člen mezinárodní redakční rady časopisu Croatica et Slavica Iadertina (Zadar, Chorvatsko). : Croatica et Slavica Iadertina, 2016. ISSN 1845-6839.
 32. STEHLÍK, Petr. Evelina Rudan: Básně (Překlad z chorvatštiny). : Kroatistická setkání v Brně, 2016.
 33. STEHLÍK, Petr. Jihoslovanství 19. století: pokus o systematizaci. In VII. mezinárodní balkanistické sympozium, Brno, Česká republika, 28.–29. 11. 2016. 2016.
 34. STEHLÍK, Petr. Korespondence T. G. Masaryk ‒ Slované: Jižní Slované. Praha 2015 (Recenze). Slovanský přehled, Praha: Academia, 2016, roč. 102, 2/2016, s. 335–337. ISSN 0037-6922.
 35. STEHLÍK, Petr. Slovački apostol jugoslavenstva : Bogoslav Šulek i njegova polemika s Vukom Karadžićem. In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena. Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2016. s. 21-28, 8 s. ISBN 978-80-263-1150-8.
 36. STEHLÍK, Petr. Slovački apostol jugoslavenstva: Bogoslav Šulek i njegova polemika s Vukom Karadžićem. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Česká republika, 13. 5. 2016. 2016.
 37. STEHLÍK, Petr. Starší jihoslovanské písemnictví a koncepce národní literatury. In V. kongres českých slavistů (Klíčová témata současné slavistiky), Telč, Česká republika, 6.–7. 10. 2016. 2016.
 38. ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel BOČEK a Ladislav HLADKÝ. VII. mezinárodní balkanistické sympozium. 2016.
 39. STEHLÍK, Petr. Zrinski u hrvatskom nacionalnom imaginariju 19. stoljeća. In XIII. Mezinárodní vědecké sympozium, 2016, Pětikostelí (Pécs), Maďarsko, 21.-22. 10. 2016. 2016.
 40. 2015

 41. STEHLÍK, Petr. Između hrvatstva i jugoslavenstva: Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832–1878. Zagreb: Srednja Europa, d.o.o., 2015. 211 s. ISBN 978-953-7963-34-7.
 42. STEHLÍK, Petr. „Srbové všichni a všude“: Karadžićova jazyková definice srbství jako východisko srbského nacionalismu. In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 29-34, 6 s. ISBN 978-80-905336-6-0.
 43. STEHLÍK, Petr. The Pitfall of False Objectivity or What Foreign Balkan Scholars Should not Remain Silent About. Balkanistic Forum, 2015, roč. 24, č. 2, s. 28-34. ISSN 1310-3970.
 44. STEHLÍK, Petr. Tři reprezentativní vhledy do makedonské literatury (Recenze). iLiteratura (www.iliteratura.cz), Sdružení pro iliteraturu, 2015. ISSN 1214-309X.
 45. STEHLÍK, Petr. Výuka jihoslovanských literatur očima jejich brněnských studentů. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. s. 221-232, 12 s. ISBN 978-80-905336-5-3.
 46. STEHLÍK, Petr. Yugoslavism in the Light of Nation-Forming Process in the 19th Century. 2015.
 47. 2014

 48. STEHLÍK, Petr. Asja Bakić: Cesta do Brna, srdce Chorvatska (Překlad z bosenštiny). : Kroatistická setkání v Brně, 2014.
 49. STEHLÍK, Petr. Asja Bakić: Sčítání obyvatel – nový náboženský svátek? (Překlad z bosenštiny). : Kroatistická setkání v Brně, 2014.
 50. STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach i Načertanije : O nekim aspektima programa Ilije Garašanina iz 1844. godine. In 52. Skup slavista Srbije (Slavistika i globalizacija – novi metodološki izazovi), Slavističko društvo Srbije, Beograd 10. – 12. 1. 2014. 2014.
 51. STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach i Načertanije: O nekim aspektima programa Ilije Garašanina iz 1844. godine. Slavistika, Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, roč. 18, č. 2014, s. 353-360. ISSN 1450-5061.
 52. STEHLÍK, Petr. Both Bulwark and Bridge: The Symbolic Conceptualization of the Frontier Position of Croatia in the Original Yugoslavism. Oriens Aliter, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, Neuveden, č. 2, s. 9-21. ISSN 2336-3959.
 53. STEHLÍK, Petr. Predziđe i most: Simbolička konceptualizacija graničnoga položaja Hrvatske u izvornome jugoslavizmu. In Symbole władzy - władza symboli. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 2014. s. 229-240, 12 s. ISBN 978-83-64028-62-5.
 54. STEHLÍK, Petr. „Srbové všichni a všude“: Karadžićova jazyková definice srbství jako východisko srbského nacionalismu. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Česko, 15. – 16. 5. 2014. 2014.
 55. STEHLÍK, Petr. The Pitfall of False Objectivity or What Foreign Balkan Scholars Should not Remain Silent About. In XIII International Round Table “Silence on the Balkan“, International University Seminar for Balkan Studies and Specialization, Blagoevgrad, Bulgaria, 24 – 26. 4. 2014. 2014.
 56. STEHLÍK, Petr. Úskalí falešné objektivity aneb O čem by zahraniční balkanisté neměli mlčet. In Štěpánek, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 147-156, 10 s. Edice Brno - Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4.
 57. STEHLÍK, Petr. Úskalí falešné objektivity aneb O čem by zahraniční balkanisté neměli mlčet. In Kolokvium Brno-Bělehrad (Zkoumání slovanských jazyků a literatur dnes), Brno, Česko, 29. 4. 2014. 2014.
 58. STEHLÍK, Petr. Vuk Karadžić i Ilija Garašanin: O izvorima i putovima srpske nacionalno-političke misli. 2014.
 59. 2013

 60. STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 217 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; č. 415. ISBN 978-80-210-6239-9.
 61. STEHLÍK, Petr. Predziđe i most: Simbolička konceptualizacija graničnoga položaja Hrvatske u izvornome jugoslavizmu. In Międzynarodową Konferencję Naukową In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś, Krakow 23. – 25. 10. 2013. 2013.
 62. STEHLÍK, Petr. Václav Štěpánek: Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století (Recenze). Časopis matice moravské, Matice moravská, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 540-546. ISSN 0323-052X.
 63. STEHLÍK, Petr. Výuka jihoslovanských literatur očima jejich brněnských studentů. In IV. kongres českých slavistů (Aktuální slavistika 2013: Jazyk – literatura – kultura – politika), Telč 13. – 14. 11. 2013. 2013.
 64. STEHLÍK, Petr. Zásadní kniha o Kosovu (Václav Štěpánek: Jugoslávie - Srbsko - Kosovo. Brno 2011) (Recenze). Navýchod, Praha, 2013, 3-4/2013, s. 28–32., Na Východ od Aše o.s., 2013. ISSN 1214-2522.
 65. 2012

 66. STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatské národní ideologii 19. století. Navýchod, Praha, 2012, roč. 3/2012, s. 12-16. ISSN 1214-2522.
 67. STEHLÍK, Petr. Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera. Slovanský přehled = Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, Praha: Historický ústav AV, 2012, roč. 98, č. 5, s. 411-464. ISSN 0037-6922.
 68. STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach a Garašaninovo Načertanije : k některým aspektům programu srbské národní politiky z roku 1844. In Černý, Marcel; Kedron, Kateřina; Příhoda, Marek. Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec ; Praha: Pavel Mervart, 2012. s. 49-58, 10 s. ISBN 978-80-7465-024-6.
 69. 2011

 70. STEHLÍK, Petr. Bosna a Hercegovina: Povolební bezvládí, měsíc šestý. Praha, 2011. s. 30-32, 3 s. Navýchod. ISSN 1214-2522.
 71. STEHLÍK, Petr. Bosna v původní pravašské ideologii Anteho Starčeviće a Eugena Kvaternika. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, Praha: Historický ústav AV, 2011, roč. 97, č. 5, s. 547-580. ISSN 0037-6922.
 72. STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach a Garašaninovo Načertanije : k některým aspektům programu srbské národní politiky z roku 1844. In Konference mladých slavistů 2011 (Prolínání slovanských prostředí), Praha, 3. – 4. 11. 2011. 2011.
 73. STEHLÍK, Petr. Brno mi vrostlo pod kůži: Rozhovor s makedonským spisovatelem Vladimirem Martinovským. Brno, 2011. s. 115-117, 3 s. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. ISSN 1211-9938.
 74. STEHLÍK, Petr. Historická slavistika pod náporem nových výzev: Nacionalismus a historiografie na Balkáně. Ivo Pospíšil - Josef Šaur (ed.). In Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 291-297, 7 s. ISBN 978-80-210-5434-9.
 75. STEHLÍK, Petr. Historické mýty o chorvatské národní identitě v ideologii Anteho Starčeviće. In Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav). Praha - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 151-161, 11 s. Russia Altera, svazek 19, řada Slavica, svazek 9. ISBN 978-80-87378-83-0.
 76. STEHLÍK, Petr. Referendum v Republice srbské: nejvážnější krize od konce války, nebo účelový humbuk? Praha, 2011. s. 29-30, 2 s. Navýchod. ISSN 1214-2522.
 77. STEHLÍK, Petr. Znovuoživení otázky islámského fundamentalismu v Bosně. Praha, 2011. s. 11–12, 2 s. Navýchod. ISSN 1214-2522.
 78. 2010

 79. STEHLÍK, Petr. Arsenijević, Vladimir (ed.): Jugolaboratorija. Antologie postjugoslávské prózy (Recenze). iLiteratura (www.iliteratura.cz), Sdružení pro iliteraturu, 2010. ISSN 1214-309X.
 80. STEHLÍK, Petr. Bosenský volební labyrint. Praha, 2010. s. 30-32, 3 s. Navýchod. ISSN 1214-2522.
 81. STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatské politice 40. let 19. století. In Setkání mladých kroatistů, Brno 13. 4. 2010. 2010.
 82. STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatském národně-politickém programu za revoluce v letech 1848-1849. In Jana Villnow Komárková. á la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. Brno: Tribun EU s. r. o., 2010. 7 s. ISBN 978-80-7399-142-5.
 83. STEHLÍK, Petr. Česko-chorvatské vztahy. In Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav, 2010. 25 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 32. ISBN 978-80-7286-171-2.
 84. STEHLÍK, Petr a LADISLAV HLADKÝ. Česko-makedonské vztahy. In Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav, 2010. 19 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 32. ISBN 978-80-7286-171-2.
 85. STEHLÍK, Petr. Evropa či Orient? Obraz Bosny v chorvatských cestopisech čtyřicátých a padesátých let 19. století. In Marek Příhoda – Václav Čermák. Slovanský areál a Evropa. Červený Kostelec - Praha: Pavel Mervart, 2010. 12 s. ISBN 978-80-87378-38-0.
 86. STEHLÍK, Petr. Historická slavistika pod náporem nových výzev: Nacionalismus a historiografie na Balkáně. Ivo Pospíšil - Josef Šaur (ed.). In Kolokvium Brno-Bělehrad (Slavistika: nová témata, metody a problémy), Brno 18. – 19. 5. 2010. 2010.
 87. STEHLÍK, Petr. Historické mýty o Bosňanech v programových spisech A. Starčeviće. In Konference mladých slavistů 2010 (Etnicita slovanského areálu /Historické proměny a současný stav/), Praha, 4. – 5. 11. 2010. 2010.
 88. STEHLÍK, Petr. Případ Ganić aneb mezinárodní blamáž v režii srbské vlády. Praha, 2010. s. 39–40, 2 s. Navýchod. ISSN 1214-2522.
 89. STEHLÍK, Petr. Stane se chorvatský prezident Ivo Josipović apoštolem nové politiky dialogu a usmíření na Balkáně? Praha, 2010. s. 35–36, 2 s. Navýchod. ISSN 1214-2522.
 90. STEHLÍK, Petr. Turecké Chorvatsko a ilyrští bratři: Bosna v chorvatské národní ideologii 30. a 40. let 19. století. Slovanský přehled, Praha: Historický ústav Akademie věd České repu, 2010, roč. 96/2010, č. 5. ISSN 0037-6922.
 91. 2009

 92. STEHLÍK, PETR. Bosna a Hercegovina v ideologii chorvatských ustašovců. In Bosna 1878-2008: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29. - 30. května 2008 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7414-171-3.
 93. STEHLÍK, Petr. Chorvatští národní ideologové 19. století a jejich představy o úloze Chorvatska při evropeizaci Bosny a Hercegoviny. In Konference mladých slavistů 2009 (Slovanský areál a Evropa), Praha 4. – 5. 11. 2009. 2009.
 94. STEHLÍK, PETR. Kletí Turci nebo ilyrští bratři? Bosenští muslimové v programových spisech a literatuře ilyrismu. In Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Praha - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 7 s. Russia altera sv. 11. Slavica sv. 5. ISBN 978-80-87378-10-6.
 95. STEHLÍK, Petr a Ladislav HLADKÝ. Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů. Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History, Praha: Academia, 2009, roč. 95, č. 3, s. "nestránkováno". ISSN 0037-6922.
 96. 2008

 97. STEHLÍK, Petr. Bosna a Hercegovina v ideologii chorvatských ustašovců. In XVI. ústecké kolokvium: Bosna 1878–2008, Ústí nad Labem 29. – 30. 5. 2008. 2008.
 98. STEHLÍK, Petr. Bosna a Hercegovina v programových textech a literatuře ilyrismu. In Konference mladých slavistů 2008 (Slovanské jazyky a literatury: hledání identity), Praha 22. – 23. 10. 2008. 2008.
 99. STEHLÍK, PETR. Česko-chorvatské vztahy od středověku do současnosti. Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History, Praha: Academia, 2008, roč. 94/2008, č. 2. ISSN 0037-6922.
 100. STEHLÍK, Petr. Stenogrami o podjeli Bosne. I-II (Recenze). Slovanský přehled, Praha: Academia, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 145-146. ISSN 0037-6922.
 101. STEHLÍK, Petr. Tuđman Miroslav (ed.): Istina o Bosni i Hercegovini: dokumenti 1991.–1995 (Recenze). Slovanský přehled, Praha: Academia, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 108. ISSN 0037-6922.
 102. 2007

 103. STEHLÍK, Petr. Acta turcarum: Zápisy z cest po Turecku (I. Banac: Acta turcarum, zapisi s putovanja po Turskoj. Zagreb 2006) (Recenze). Navýchod, Praha, 2007, 2/2007, s. 39–42. ISSN 1214-2522.
 104. STEHLÍK, Petr. Brněnské sympozium o současném Srbsku a problematice česko-srbských styků. Slovanský přehled, Praha: Academia, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 427–428. ISSN 0037-6922.
 105. STEHLÍK, Petr. Ivo Banac: V Sivasu, na hrobě svatého Blažeje (Překlad z chorvatštiny), Navýchod 2/2007, s. 42–44. Praha, 2007.
 106. STEHLÍK, Petr. Krešimir Bagić: Básně Krešimira Bagiće (Překlad z chorvatštiny). 2007. vyd. Brno: Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština, 2007. ISBN 80-86735-10-9.
 107. STEHLÍK, Petr. Povídky Krešimira Mićanoviće (Překlad z chorvatštiny). 2007. vyd. Brno: Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština, 2007. ISBN 80-86735-10-9.
 108. STEHLÍK, Petr a Kristina REXOVÁ. Výběrová bibliografie Miroslava Tejchmana. Slovanské historické studie, Brno, 2007, roč. 32/2007, s. 28–35. ISSN 0081-007X.
 109. 2006

 110. STEHLÍK, Petr a Kristina REXOVÁ. Bibliografie odborných prací Pavla Hradečného. Slovanské historické studie, Brno, 2006, roč. 31/2006, s. 11-13. ISSN 0081-007X.
 111. STEHLÍK, Petr. Krešimir Bagić: V přítmí předměstí (Překlad z chorvatštiny). Revolver Revue 64/2006, s. 10–18. 2006.
 112. STEHLÍK, Petr. Ladislav Hladký: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno 2005 (Recenze). Prilozi (Contributions), Sarajevo: Institut za istoriju, 2006, roč. 35/2006, s. 320-323. ISSN 0350-1159.
 113. STEHLÍK, PETR. Makedonsko-albánský spor ohledně založení a činnosti albánské univerzity v Tetovu (1994-2004). Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History, Praha: Academia, 2006, roč. 92/2006, č. 3. ISSN 0037-6922.
 114. BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 1164 s. ISBN 80-86488-32-2.
 115. 2005

 116. STEHLÍK, Petr. Krešimir Bagić (Překlad z chorvatštiny), Netřesk 2005, s. 75–79. 2005.
 117. STEHLÍK, Petr. Krešimir Mićanović: Společný pokoj (fragmenty) (Překlad z chorvatštiny). Revolver Revue 60/2005, s. 58–69. 2005.
 118. 2004

 119. STEHLÍK, Petr. Evelina Rudan a Krešimir Bagić: Vše co letos na jaře potřebuju… (Ukázky z tvorby současných chorvatských básníků), Navýchod, 2/2004, s. 32–33. 2004.
 120. 2003

 121. STEHLÍK, Petr. Narodili jsme se jako draci: antologie bulharské moderní povídky (Překlad z bulharštiny). Brno: ALBERT Boskovice, 2003. ISBN 80-7326-017-4.
 122. STEHLÍK, Petr. Vinnetou tady nebydlí: antologie současných povídek severoamerických indiánů (Překlad z angličtiny). Brno: Větrné mlýny, 2003. ISBN 80-86151-81-6.
 123. 2002

 124. DOROVSKÝ, Ivan, Lubomír KLÍMEK a Petr STEHLÍK. Malá krabička: 100 nejkratších srbských povídek 20. století (Překlad ze srbštiny). Edited by Mihajlo Pantić, Translated by Ivan Dorovský - Lubomír Klímek - Pet. 1. vyd. Brno: ALBERT Boskovice, 2002. ISBN 80-7326-006-9.
 125. STEHLÍK, Petr. V objetí řeky: antologie charvátské povídky 20. století (Překlad z chorvatštiny). Brno: ALBERT Boskovice, 2002. ISBN 80-7326-008-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 10. 2020 00:55