Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. CHINI, Jakub, Ondřej ŠPETÍK a Martin KVIZDA. Measuring market power of rail incumbents. RESEARCH IN TRANSPORTATION ECONOMICS. ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2024, roč. 103, March, 9 s. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2023.101372.

  2023

  1. CHINI, Jakub a Ondřej ŠPETÍK. Energetický trh v ČR – soutěžní analýza. 2023.
  2. TOMEŠ, Zdeněk, Ondřej ŠPETÍK, Vilém PAŘIL a Matěj TROCHTA. Study on passenger and freight rail transport services´prices to final customer - part Czechia and Austria. Brussels: DG MOVE - European Commission (Ernst & Young), 2023. 53 s. Study on passenger and freight rail transport.
  3. CHINI, Jakub, Martin KVIZDA a Ondřej ŠPETÍK. What is the real power of incumbents? Case study on the Czech Republic. Competition and Regulation in Network Industries. SAGE, 2023, roč. 24, č. 1, s. 24-39. ISSN 1783-5917. doi:10.1177/17835917231153063.

  2022

  1. ŠPETÍK, Ondřej a Markéta PÁLENÍKOVÁ. Factors Influencing the Number of Bidders in Rail Transport Tenders in the Czech Republic. JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY. Bath (England): University of Bath, 2022, roč. 56, č. 3, s. 323-339. ISSN 0022-5258.
  2. ŠPETÍK, Ondřej. Impact of various methods for choosing a railway undertaking: Case evidence from the Czech Republic. Case Studies on Transport Policy. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 10, č. 1, s. 616-624. ISSN 2213-624X. doi:10.1016/j.cstp.2022.01.022.
  3. PÁLENÍKOVÁ, Markéta, Ondřej ŠPETÍK, Robert PÁLENÍK, Michal ADAMÍK a Jan ILÍK. Implementation of Sustainable Public Procurement in the Rail Transport in the Czech Republic and a Comparison with the Other Members of the Visegrad Group. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. WARSAW (POLAND): SCIENDO, 2022, roč. 15, č. 1, s. 167-199. ISSN 1337-9038. doi:10.2478/nispa-2022-0008.
  4. KVIZDA, Martin, Ondřej ŠPETÍK, Jakub CHINI a Jan MÁLEK. Znalecký posudek ve věci 3 Cm 11/2018 – Srovnání nákupu elektrické energie prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení a přes komoditní burzu. objednatel: Městský soud v Praze, 2022. 36 s.

  2021

  1. CHINI, Jakub, Martin KVIZDA, Ondřej ŠPETÍK a Jakub SOLNIČKA. Assessment of market power on the Prague – Ostrava line. In TRANSCOM 2021, the 14th International Scientific Conference of Young Scientists, Ph.D. Students and their tutors. 2021.
  2. CHINI, Jakub, Ondřej ŠPETÍK, Jakub SOLNIČKA a Martin KVIZDA. Assessment of market power on the route Prague–Ostrava. In Ján Bujňák, Mario Guagliano. Transportation Research Procedia. online: Elsevier B.V., 2021. s. 252-259. ISSN 2352-1457. doi:10.1016/j.trpro.2021.06.029.
  3. KVIZDA, Martin, Ondřej ŠPETÍK, Ondřej REPÍK a Marián SVOBODA. Frekvenční průzkumy v dálkové železniční dopravě - zpráva k 3. etapě. Brno: Ministerstvo dopravy ČR, 2021. 14 s.
  4. CHINI, Jakub, Martin KVIZDA, Ondřej ŠPETÍK a Jakub SOLNIČKA. What is the real power of incumbents? Case study on the Czech Republic. In International Transport Economics Association Annual Conference. 2021.

  2020

  1. ŠPETÍK, Ondřej. Ekonomické aspekty nabídkových řízení. In Michal Janovec, Jakub Pohl, Marika Zahradníčková, Jan Malý, Josef Šíp, Jan Ferfecký. COFOLA 2020. Brno: MUNI PRESS, 2020. s. 1424-1441. ISBN 978-80-210-9670-7.
  2. KVIZDA, Martin, Ondřej ŠPETÍK, Ondřej REPÍK a Marián SVOBODA. Frekvenční průzkumy v dálkové železniční dopravě - zpráva k 1. etapě. Brno: Ministerstvo dopravy ČR, 2020. 12 s.
  3. KVIZDA, Martin, Ondřej ŠPETÍK, Ondřej REPÍK a Marián SVOBODA. Frekvenční průzkumy v dálkové železniční dopravě - zpráva k 2. etapě. Brno: Ministerstvo dopravy ČR, 2020. 12 s.
  4. ŠPETÍK, Ondřej. The Competition in the Passenger Railway Transport. In European Transport Conference 2020. 2020.

  2019

  1. ŠPETÍK, Ondřej. Competitive Tendering on Railway Services in the Czech Republic. In ETC Conference Papers 2019. 2019.
  2. ŠPETÍK, Ondřej. Reflektují nabídková řízení dojížďkové vztahy? In Seminář Telč 2019. 2019.
  3. ŠPETÍK, Ondřej. The Impact of Subsidies on the Regional Passenger Rail Transport. In Pavel Ondra. 15th DOKBAT 2019 Conference Proceedings. Zlín: Faculty of Management and Economics Tomas Bata University in Zlín, 2019. s. 1045-1051. ISBN 978-80-7454-893-2.
  4. KVIZDA, Martin, Jakub SOLNIČKA a Ondřej ŠPETÍK. Znalecký posudek ve věci 21Cm 14/2014 – Vymezení relevantního trhu a stanovení tržních podílů soutěžitelů na trase Praha – Ostrava. Brno,: objednatel: Městský soud v Praze, 2019. 108 s.

  2018

  1. ŠPETÍK, Ondřej. Cost Shock in Public Tenders Impacting the Railway Operator. In Josef Gašparík, Juraj Čmaj, Jaroslav Mašek. MATEC Web of Conferences. Žilina: EDP Sciences, 2018. s. 1-8. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201823500018.
  2. ŠPETÍK, Ondřej. Is Tariff Disintegration of the Passenger Rail Transport a Problem? In Jiří Franek. MEKON 2018 Proceedings of Participants’ Reviewed Papers. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. s. 9-16. ISBN 978-80-248-4203-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 09:51