Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 6. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.

  2020

  1. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 5. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5758-6.

  2018

  1. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Věra KALANDROVÁ. Asférické čočky a jejich vliv na zrakovou ostrost, hloubku ostrosti, sférickou aberaci a kontrastní citlivost. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 2018, 3/2018, s. 87-91. ISSN 0009-059X. doi:10.31348/2018/1/1-3-2018.
  2. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 4. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Aleš BOUREK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Daniel VLK. Přítomnost a budoucnost Biofyzikálního ústavu LF MU. In 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
  4. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Výtěžnost zobrazovacích modulů rohovkového tomografu pro včasnou diagnostiku rohovkových ektázií. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 2018, 4/2018, s. 175-183. ISSN 0009-059X.

  2017

  1. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.

  2016

  1. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a HLINOMAZOVÁ. Aspherical optics and its application in ophthalmology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016. s. 79-161. ISBN 978-80-223-4105-9.

  2015

  1. VLASÁK, Ondřej, Kristina VODIČKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Methodology of separation and ablation of corneal tissue using femtosecond and excimer laser. In European Society of Cataract & Refractive Surgeons, Barcelona Congress 2015. 2015.
  2. ŠRÁMEK, Jaromír a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Stabilita texturních měr v ultrazvukovém snímku v B-módu ve středně dobém horizontu. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.

  2014

  1. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Josef JAROŠ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Combined effect of silver nanoparticles and therapeutical ultrasound on ovarian carcinoma cells A2780. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2014, roč. 12, č. 3, s. 137-145. ISSN 1214-021X. doi:10.1016/j.jab.2014.01.002.
  2. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 2. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
  3. ŠRÁMEK, Jaromír a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Nejednoznačnost odhadu fraktální dimenze textury ve 2D ultrazvukovém snímku – studie na simulovaných datech. Košice: Univerzita Pavla Jozeva Šafárika v Košiciach, Lekárská fakulta, 2014. s. 57-57. ISBN 978-80-8152-143-0.
  4. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. The effect of titanium dioxide nanoparticles and low intensity ultrasound on cell viability. In doc. Ján Sabo. Zbornik abstraktov XXXVII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2014. s. 13. ISBN 978-80-8152-143-0.
  5. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. The study of combined action of metallic nanoparticles in presence of therapeutical ultrasound field on human carcinoma cells. In ondřej Slabý. sborník přednášek a posterů XXI: Biologické dny. Praha, 2014. s. 57-57, 102 s. ISBN 978-80-260-6793-1.

  2013

  1. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Zdena DRUCKMÜLLEROVÁ, Roman JANISCH, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Effects of therapeutic ultrasound on the nuclear envelope and nuclear pore complexes. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2013, roč. 11, č. 4, s. 235-242. ISSN 1214-021X. doi:10.2478/v10136-012-0042-7.
  2. ŠRÁMEK, Jaromír, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Jan BRABEC. Fraktály v analýze textury sonogramů. In XXXVI. Dny lékařské biofyziky, Lázně Bělohrad. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
  3. ŠRÁMEK, Jaromír a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. On Mixed Statistical Moments of Texture in Ultrasound B-mode Images. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, roč. 43, č. 2, s. 13-16. ISSN 0301-5491.
  4. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Plasmatická membrána, jaderný obal: struktura a vzhled po ovlivnění ultrazvukem. In XXXVI. Dny lékařské biofyziky. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.

  2012

  1. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 1. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
  2. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Věra KALANDROVÁ. Metodika separace a ablace rohovkové tkáně pomocí femtosekundového a excimerového laseru. In Sborník abstrakt XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  3. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Josef JAROŠ. Ultrasound and Cisplatin Combined Treatment of Human Melanoma Cells A375—the Study of Sonodynamic Therapy. Ultrasound in Medicine and Biology. 2012, roč. 38, č. 7, s. 1205-1211. ISSN 0301-5629. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2012.02.006.
  4. ŠRÁMEK, Jaromír, Martin SEDLÁŘ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Variabilita vybraných texturních měr v ultrasonografickém snímku. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  5. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Roman JANISCH a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Změny velikosti jaderných pórů po aplikaci terapeutického ultrazvuku. In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.

  2011

  1. ŠRÁMEK, Jaromír a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Automatizované měření tloušťky kůže a podkoží v sonogramu. In 34. Dny lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
  2. BERNARD, Vladan, Lukáš FOJT, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Determination of free cisplatin in medium by differential pulse polarography after ultrasound and cisplatin treatment of a cancer cell culture. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. India: National Institute of Science Communicat, 2011, roč. 48, č. 1, s. 59-62. ISSN 0301-1208.
  3. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Naděžda VAŠKOVICOVÁ. Interakce ultrazvukového pole s biologickými strukturami. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2011, roč. 60 (2011), 3-4, s. 199-203. ISSN 0009-0700.
  4. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Roman JANISCH a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. JADERNÉ PÓRY- ZMĚNY VELIKOSTI A TVARU PO ÚČINKU ULTRAZVUKU. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
  5. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Sonodynamická terapie - studie účinků na buňkách A375 lidského majligního melanomu. In Sborník abstrakt XXXIV. dnů lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
  6. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Roman JANISCH a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. THE NUCLEAR PORE COMPLEXES CHANGED AFTER ULTRASOUND EXPOSURE. In XX. Biologické dny. 2011. ISBN 978-80-260-0849-1.
  7. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Roman JANISCH a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. THE NUCLEAR PORE COMPLEXES CHANGED AFTER ULTRASOUND EXPOSURE. 2011. ISBN 978-80-260-0849-1.

  2010

  1. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Iva SLANINOVÁ. Biological effects of combined ultrasound and cisplatin treatment on ovarian carcinoma cells. Ultrasonics. 2010, roč. 50, č. 3, 357-362. ISSN 0041-624X.
  2. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Roman JANISCH a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Differences in the structure of the plasma membrane HL-60 cells. In 52nd Symposium of the Society for Histochemistry. 2010.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Carmel J. CARUANA. Medical biophysics curricula for first year students of medicine and dentistry at Masaryk University, Brno, Czech republic. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
  4. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Ovlivnění buněčných linií A2780 a A2780cis v závislosti na aplikaci ultrazvukového pole a cytostatika. Folia Medica Cassoviensia. Košice (Slovenská Republika): Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2010, roč. 65 / 2010, č. 1, s. 23-25. ISSN 1337-7817.
  5. ŠRÁMEK, Jaromír, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Eva KOTULÁNOVÁ. Reprodukovatelnost měření statistických texturních měr v ultrazvukovém obrazu tkáně. In XXXIII. dny lékařské biofyziky. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
  6. BERNARD, Vladan, Lukáš FOJT, Jan KUTA, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Stanovení cisplatiny v buněčné suspenzi po sonodynamické aplikaci ultrazvuku. In XXXIII. Dny Lékařské Biofyziky. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
  7. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Anatoly PHILIMONENKO, Jiří JANÁČEK, Roman JANISCH, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Pavel HOZÁK. Vliv terapeutického ultrazvuku na uspořádání proteinů v plasmatické membráně. In XXXIII. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.

  2009

  1. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Aplikace fyzikálně-chemických faktorů na buňky ovariálního karcinomu. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
  2. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Zdena DRUCKMÜLLEROVÁ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Účinky ultrazvuku na plasmatickou membránu a jaderný obal. In XXXII. Dni lekárskej biofyziky. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
  3. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Roman JANISCH, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Ultrastructural changes in the nuclear membrane during interphase and apoptosis. In Mikroskopia 2009. 2009. ISBN 978-80-7399-739-7.

  2008

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Biofyzika ve zdravotnických bakalářských oborech. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. s. 105-110, 10 s. ISBN 978-80-244-1985-5.
  2. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Structural changes in the membranes of HL-60 cells visualized by freeze-etching. In The 31st Medical Biophysics Conference,. 2008. ISSN 0862-8408.
  3. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Studium strukturálních změn membrán buněk HL-60 metodou freeze-etching. In Sborník příspěvků XXXI. Dny lékařské biofyziky. 2008. ISBN 978-80-244-1985-5.
  4. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, roč. 2008, č. 54, s. 97-101. ISSN 0015-5500.
  5. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The in vitro effect of ultrasound and cisplatin on A2780 and A2780cis cell line. In XIX. BIOLOGICKÉ DNY. Hradec Králové, 2008. s. 54. ISBN 978-80-7399-545-4.
  6. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The viability of human ovarian carcinoma cell lines A2780 and A2780cis after ultrasound exposure and cisplatin treatment. In The 31st Medical Biophysics Conference. 2008. ISBN 978-80-244-1985-5.
  7. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Viabilita buněk linií lidského ovariálního karcinomu A2780 a A2780cis po kombinovaných účincích ultrazvuku a cisplatiny. In Proceedings XXXI. dny lékařské biofyziky. Olomouc: UP Olomouc, 2008. s. 13-16. ISBN 978-80-244-1985-5.
  8. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-29. ISSN 0301-5491.

  2007

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Biomedical physic education for healthcare professionals of the future,. In Sborník abstrakt. 2007. vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, 2007. s. 40-41. ISBN 978-80-239-9421-6.
  2. OHLÍDALOVÁ, Dana, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Vladan BERNARD. Changes in the Locomotion of Protozoan Cells after Exposure to Therapeutic Ultrasound. In proceedings, 8th Multinational Congress on Microscopy. České Budějovice: Czechoslovak Microscopy Society, 2007. s. 445-446. ISBN 978-80-239-9397-4.
  3. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Morphological Changes in Human Leukemia Cells Exposed to Ultrasound. In Proceedings. 2007. ISBN 978-80-239-9397-4.
  4. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Účinek nízkých intenzit ultrazvuku a cisplatiny na viabilitu buněk A2780. In Sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyziky, 2007. s. 12. ISBN 978-80-239-9421-6.
  5. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Způsobuje ultrazvuk morfologické změny nádorových buněk? In sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky. 2007. ISBN 978-80-239-9421-6.

  2006

  1. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Changes in nuclear envelope structure after exposure to ultrasound. 2006. ISSN 0006-9248.
  2. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Changes in the distribution of intra-membrane proteins after insonation of the plasma membrane. In Mikroskopie 2006. 2006.
  3. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jiří ŠVIHÁLEK, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Photochemical properties of a potential photosensitiser indocyanine green in vitro. Journal of Photochemistry and Photobiology B: biology. Elsevier, 2006, roč. 85, č. 2, s. 150-154. ISSN 1011-1344.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch, František CVACHOVEC a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Preperation of practical training in radiological subject taught at Masarykiensis University. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press,s.r.o., 2006, roč. 107/2006, č. 4, s. 164-164. ISSN 0006-9248.
  5. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ, Bohdan KRATOCHVÍL, Kamil BRABEC a Pavlína BEČVÁŘOVÁ. Towards understanding the cellular and subcellular action of ultrasound. Bratislava Medical Journal. Bratislava: School of Medicine, Comenius University,, 2006, roč. 2006, 107/4, s. 164-165. ISSN 0006-9248.
  6. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Jindřich NOVÝ. Vinca alkaloid effect on microtubules of HeLa cells. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 1, s. 19-34, 14 s. ISSN 1211-3395.

  2005

  1. NOVY, Jindrich, Pavlina BECVAROVA, Jirina SKORPIKOVA, Vojtech MORNSTEIN a Roman JANISCH. Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure. Microscopy Reasearch Technique. Wiley-Liss, 2005, roč. 68, č. 1, s. 1-5. ISSN 1059-910X.
  2. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Přínos programu Socrates - Erasmus pro studenta doktorského studijního programu. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1.vyd. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 5. ISBN 80-210-3695-8.
  3. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Jindich NOVÝ. Sledování poškození cytoskeletu nádorových bunk - od subjektivního hodnocení k hodnocení kvantitativnímu. In Sborník XXVIII. Dny lékařské biofyziky. 1.vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 6-6. ISBN 80-210-3695-8.
  4. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jiří ŠVIHÁLEK a Vojtěch MORNSTEIN. Studium fototoxicity indocyaninové zeleně in vitro. In Sborník XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1.vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s.59. ISBN 80-210-3695-8.
  5. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Jiří ŠVIHÁLEK. The study of a potential photosensitizer indocyanine green in vitro. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social, 2005, roč. 3, 1 Suppl., s. S42-42, 1 s. ISSN 1214-021X.
  6. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jiří ŠVIHÁLEK a Vojtěch MORNSTEIN. The study of cytotoxcicity and phototoxicity of indocyanine green in vitro. Scripta Medica (BRNO). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 78-2005, č. 5, s. 305-312, 16 s. ISSN 1211-3395.

  2004

  1. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Renata VESELSKÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk. In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. 2004.
  2. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, František CVACHOVEC a Vojtěch MORNSTEIN. Dozimetrie ve studium radiologické fyziky. In Sborní abstrakt XXVII. Dnů lékařské biofyziky. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. s. 59-59.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Pavlína BEČVÁŘOVÁ, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. How to evaluate the cytoskeletal response to the action of ultrasound? Liječnički Vjesnik. Zagreb: Hrvatski Liječnički Zbor, 2004, roč. 126, Supp. 2, s. 168-168. ISSN 1330-4917.
  4. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Metodika sledování reparace cytoskeletu buněk založená na diskrétní Fourierově transformaci. In Sborník abstrakt XXVII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vydání. Hradec Králové: Ústav Lékařské biofyziky LF UK, 2004. s. 3-3.
  5. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jana KAŠPÁRKOVÁ a Pavel GREC. Vliv ultrazvuku na DNA a na tvorbu komplexu DNA s doxorubicinem. In Sborník XXVII.Dny lékařské biofyziky 2004. Ústav lékařsaké biofyziky LF v Hradci Králové, 2004. s. 2.

  2003

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Bilogické účinky ultrazvuku -současný stav znalostí. Olomouc: Česká spol. pro UZ, UP Olomouc, Vídeňská universita, Spol. pro biomed. inženýrství, 2003. s. 13 - 14.
  2. JANISCH, Roman a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Manipulation stress effect on a cell. In XXVI. Dny lékařské biofyziky. Sborník abstrakt. Praha: AZ-Tisk Praha, 2003. s. 43-43. ISBN 80-239-0497-3.
  3. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Pavel ŠTARHA. Mikrotubulární struktura buněk po účinku Vinca alkaloidů a ultrazvuku. In Sborník abstrakt XXVI.Dnů Lékařské biofyziky. 2003. vyd. Praha: Biofyzikální ústav I. LF UK, Praha, 2003. s. 15 - 16. ISBN 80-239-0497-3.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Využití ultrazvuku v medicíně. České Budějovice: Mgr. Renata Havránková, 2003. s. 37.
  5. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Pavel GREC. Vývoj a aplikace fotosensibilizátorů v PDT. In Sborník XXVI Dnů Lékařské biofyziky. 2003. vyd. Praha: Biofyzikální ústav I.LF UK,Praha, 2003. s. 56 - 57. ISBN 80-239-0497-3.

  2002

  1. JANISCH, Roman, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Zuzana KORBAŠOVÁ. A manipulation stress effect of the therapeutic laser irradiation on actin cvytoskeleton. In Proc. from Internat. Sci. Conf., Biologické dni. Nitra, (Slovakia): Fakuklta prírodných vied, Univerzita Konštantín Filozofa, Nitra, 2002. s. 178-179. ISBN 80-8050-520-9.
  2. JANISCH, Roman, Renata VESELSKÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Cytoskeleton response ot manipulation stress. In Microscopy 2002. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2002. s. 27-30. ISBN 80-238-8749-1.
  3. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Roman JANISCH a Pavel GREC. Structural changes of cytoskeleton after the ultrasound effects. In Proc. Internat. Sci. Conf. Biologké dni, Nitra. 2002. vyd. Nitra,SR: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2002. s. 208- 209. ISBN 80-8050-520-9.
  4. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. The effects of vinca alkaloids on the cytoskeleton of tumour cells. In Cells IV. 2002. vyd. České Budějovice: Kopp Publishing, 2002. s. 142 - 143. ISBN 80-7232-181-1.

  2001

  1. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Roman JANISCH. Changes in microtubules and microfilaments due to a combined effect of ultrasound and cytostatics in HeLa cells. Folia Biologica. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2001, roč. 47, č. 4, s. 143-289. ISSN 0015-5500.
  2. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Changes in the arrangement of intermediary filaments exposed to therapeutic laser. In Cells III, J. Berger ed. České Budějovice: Kopp, 2001. s. 179-180. ISBN 80-7232-154-4.
  3. ŠIDLOVÁ, Alexandra, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Laser light effects on the cytoskeleton of HeLa cells. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2001, roč. 74, č. 3, s. 195-394. ISSN 1211-3395.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Aleš BOUREK a Ivo HRAZDIRA. Lékařská fyzika, biofyzika a informatika. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, s. 5-9. ISSN 0551-1038.
  5. GREC, Pavel, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lenka FORÝTKOVÁ a Aleš BOUREK. Současný stav výuky biofyziky na LF MU v Brně. In Sborník abstrakt XXIV. Dnů lékařské biofyziky. Praha: III. Lékařská fakulta UK, 2001. s. 13.
  6. ŠIDLOVÁ, Alexandra, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Ivo HRAZDIRA. Účinky terapeutického laseru na buňky tkáňových kultur. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, č. 1, s. 119-122. ISSN 0551-1038.
  7. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Roman JANISCH, Alexandra ŠIDLOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Ultrastructural changes in the actin cytoskeleton after therapeutic ultrasound treatment. In Sborník XVI. Biologických dnů "Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie". 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 128. ISBN 80-244-0327-7.

  2000

  1. BOUREK, Aleš, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Co vlastně chtějí? In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 5. ISBN 80-238-5214-0.
  2. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Changes of tumour cell cytoskeleton caused by therapeutic laser. In Cells II, J. Berger ed. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2000. s. 179-180. ISBN 80-7232-120-X.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Aleš BOUREK a Ivo HRAZDIRA. Lékařská fyzika, biofyzika a informatika. In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 42-43. ISBN 80-238-5214-0.
  4. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Roman JANISCH. Změny mikrotubulárních struktur buněk HeLa a A 431 v důsledku působení terapeutického laseru. In Sborník XXIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 55-56. Sborník z XXIII. dnů lékařské biofyziky. ISBN 80-238-5214-0.

  1999

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Buněčné účinky ultrazvuku. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 73-74. ISBN 80-7097-369-2.
  2. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Cytoskelet a proliferace HeLa buněk v důsledku kombinovaného účinku ultrazvuku a cytostatik. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999. vyd. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 70-71. ISBN 80-967507-5-5.
  3. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Detekce účinku ultrazvuku a cytostatik na buňky tkáňových kultur. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 1999. vyd. Košice, SR: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 84-85. ISBN 80-7097-369-2.
  4. GREC, Pavel a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Hodnocení výuky teoretických oborů studenty LF. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 33-34. ISBN 80-7097-369-2.
  5. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Stress action of changed temperature on the cytoskeleton of tumour cells. In CELLS. 1999. vyd. Ceské Budejovice: KOPP nakladatelství, 1999. s. 126. ISBN 80-7232-069-6.
  6. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Výuka lékařské biofyziky jako problém. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999. vyd. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 24-27. ISBN 80-967507-5-5.

  1998

  1. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN, Marcela DOLNÍKOVÁ, Jiřina �KORPÍKOVÁ a Pavel GREC. FCM stanovení profilu DNA u nádorových buněk v pokusech in vitro a in vivo. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 26. ISBN 80-238-2322-1.
  2. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina. Kreditový systém studia na LF MU. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 58. ISBN 80-238-2322-1.
  3. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH a Ivo HRAZDIRA. Mikrotubuly a mikrofilamenta a jejich ovlivnění cytostatiky ozvučenými nízkofrekvenčním ultrazvukem. In Sborník abstrakt VI.Cytoskeletálního klubu Vranovská Ves 1998. Brno: Čs. biologická společnost, 1998. s. 20.
  4. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound and cytostatic treatment on the cytoskeleton of HeLa cells. Folia biologica. Praha: Institute of Molecular Genetics, 1998, roč. 44, č. 2, s. 14. ISSN 0015-5500.
  5. DOLNÍKOVÁ, Marcela, Jiřina �KORPÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Účinek cytostatik na ultrazvukem ovlivněný cytoskelet HeLa buněk. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 21. ISBN 80-238-2322-1.
  6. HRAZDIRA, Ivo, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Marcela DOLNÍKOVÁ. Ultrasonically induced alterations of cultured tumour cells. European Journal of Ultrasound. Anglie, 1998, roč. 8, č. 1, s. 43-49. ISSN 0929-8266.
  7. �KORPÍKOVÁ, Jiřina, Renata VESELSKÁ, Marcela DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH a Ivo HRAZDIRA. Změny cytoskeletu a proliferační aktivity po účinku ultrazvuku a cytostatik. In Biologické dni. Nitra: Univerzita Ko�tantina Filozofa v Nitre, 1998. s. 97-98. Prírodovedec č.34. ISBN 80-8050-177-7.

  1997

  1. MORNSTEIN, Vojtěch a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Bachelor study and biophysics. editor Elena Kukurová. In KUKUROVÁ, Elena. Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. 1. vyd. Bratislava: Male Centrum, 1997. s. 19-20. ISBN 80-967064-7-0.
  2. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina. Cytoskeleton alteration of HELA cells due to low intensity ultrasound. In Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. Bratislava: Male Centrum, 1997. s. 52-53. ISBN 80-967064-7-0.
  3. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN, Marcela DOLNÍKOVÁ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Pavel GREC. Flow-cytometry: principles and its use in detection ultrasound bioeffects. In Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. Bratislava: Male Centrum, 1997. s. 48-51. ISBN 80-967064-7-0.
  4. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Kombinovaný účinek ultrazvuku a cytostatik na cytoskelet HELA buněk. In XIV.Biologické dny. 1997. vyd. Praha,CR: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 1997. s. 79. ISBN 80-85009-29-3.
  5. DOLNÍKOVÁ, Marcela, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. Přímý a nepřímý účinek ultrazvuku na cytoskelet HELA buněk. In Cytoskeletální klub. 1997. vyd. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, 1997. s. 36. ISBN 80-85009-29-3.

  1996

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 s. ISBN 80-210-1416-4.
  2. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH, Vojtěch MORNSTEIN, Ivo HRAZDIRA a Lenka FORÝTKOVÁ. Účinky ultrazvuku na cytoskelet HeLa buněk. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1996, roč. 69, Suppl. 1, s. 51-56. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 04:17