Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Martin KUČA, Milan VOKÁČ a Lubomír PROKEŠ. Nová zjištění k lokalizaci panského sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In F. Gabriel. Castellologica bohemica 13. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Společnost přátel starožitostí, 2016. s. 253-266. ISBN 978-80-86204-28-4.
 2. BARTÍK, Jaroslav, Lenka BĚHOUNKOVÁ, Stanislav VOHRYZEK, Josef Jan KOVÁŘ, Hana POLÁCHOVÁ, Michaela KOKOJANOVÁ a Hana NOHÁLOVÁ. Polykulturní lokalita Hradiště u Louky – Nový archeologický a historický model. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 57, č. 2, s. 49-93. ISSN 1211-7250.
 3. 2015

 4. KUČA, Martin a Josef Jan KOVÁŘ. Bohutice (okr. Znojmo). In Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2015. s. 201. ISSN 1211-7250.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 13-14,30, 3 s.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan, Martin KUČA a Kateřina FRIDRICHOVÁ. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 8. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 133-152. ISSN 1805-918X.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Křest knihy „Pravěk Boskovicka“ v boskovickém muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 1, s. 66-67. ISSN 0323-2581.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 14-15.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa. In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 2, s. 194-197. ISSN 0323-2581.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 3, s. 293-301. ISSN 0323-2581.
 15. 2014

 16. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 169. ISSN 1211-7250.
 19. KUČA, Martin a Josef Jan KOVÁŘ. Brno (k. ú. Dolní Heršpice, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 1, s. 143. ISSN 1211-7250.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Dolní Kounice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 1, s. 179. ISSN 1211-7250.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon. Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, roč. 14, č. 1, s. 109-135. ISSN 1211-6831.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan. IMPACT: nová archeologická sběratelská karetní hra. In Jarní konference velitelů Royal Rangers, Brno. 2014.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan. Introduction of the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 26. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ a Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 253-254. ISSN 1211-7250.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan a Pavel ROŠTÍNSKÝ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 251-253. ISSN 1211-7250.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
 31. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan a Martin FRIDRICH. Světové setkání habánů v Hustopečích. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 2, s. 201-204. ISSN 0323-2581.
 34. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 35. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ a Petr ŠKRDLA. Testing the proposed relative chronology model for the Moravian Late Neolithic using radiometric dating. In Centenary of Jaroslav Palliardi´s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. 2014.
 36. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Lubomír PROKEŠ, Petr ŠKRDLA, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Josef Jan KOVÁŘ. Testování hypotéz relativní chronologie mladého neolitu na Moravě ve světle radiokarbonového datování. In International Symposium Centenary of Jaroslav Palliardi ́s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. Moravské Budějovice. 2014.
 37. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Lubomír PROKEŠ, Petr ŠKRDLA, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Josef Jan KOVÁŘ. Testování hypotéz relativní chronologie mladého neolitu na Moravě ve světle radiokarbonového datování. In International Symposium Centenary of Jaroslav Palliardi ́s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. Moravské Budějovice. 2014.
 38. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava Archeologie v obrazech na Masarykově univerzitě v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 3, s. 75-77. ISSN 0323-2581.
 39. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 4, s. 407-411. ISSN 0323-2581.
 40. 2013

 41. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích. In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 42. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, roč. 73, č. 6, s. 528-531. ISSN 1210-5538.
 43. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 143. ISSN 1211-7250.
 44. HALAMA, Laco, Lucie KRÁLOVÁ, Marek ŠULÍK, Adela BANÁŠOVÁ, Michal PROKOP, Ivana ADAMCOVÁ, Miroslav TIŽÍK, Marek Orko VÁCHA a Josef Jan KOVÁŘ. Celnice/Colnica: Mluví Bůh česky/slovensky? Brno: Česká televize, 2013.
 45. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ a Josef Jan KOVÁŘ. Cíle a průběh revizního výzkumu příkopu neolitického rondelu v Těšeticích-Kyjovicích. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 159-169. ISSN 1805-918X.
 46. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ a Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 187. ISSN 1211-7250.
 47. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 48. KOVÁŘ, Josef Jan. Den otevřených dveří 2013 : Ústav archeologie a muzeologie. Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, 2013.
 49. KOVÁŘ, Josef Jan. Druhá světová válka: rok 1943. In Den osvobození od nacismu 2013, ZŠ Jana Husa Brno. 2013.
 50. MATOUŠEK, Jakub, Jaroslav BARTÍK, Alžběta ČEREVKOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Soňa KROLLOVÁ, Martin KUČA, Pavel NIKOLAJEV, Lubomír PROKEŠ a Jitka ŠTOHANDLOVÁ. Field prospecting of the Únanovka creek basin  (South Moravia, Znojmo District). In Chvojka Ondřej. ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013, Jindřichův Hradec. 2013. s. 199-206.
 51. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1.
 52. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 53. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba. Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 54. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 55. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě. In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 56. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. 2013.
 57. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2013. 2013. ISBN 978-80-89315-48-2.
 58. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk. Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 59. KOVÁŘ, Josef Jan. Kdy vznikla synagoga ve Velkém Meziříčí? O archeologickém výzkumu a jeho nálezech. 1. vyd. Praha: Roš chodeš. Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, 2013. 1 s. Roč. 75, listopad 2013, s. 18. ISSN 1210-7468.
 60. KOVÁŘ, Josef Jan. Konference "Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2012". Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2013, roč. 18, č. 2, s. 93-95. ISSN 1805-918X.
 61. KOVÁŘ, Josef Jan. Konference „Počítačová podpora v archeologii“ 23.–25. května 2012 v Lokti nad Ohří. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, LXV, č. 3, s. 92-93. ISSN 0323-2581.
 62. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 63. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 64. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 65. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 66. KUČA, Martin, Jakub MATOUŠEK, Jaroslav BARTÍK, Josef Jan KOVÁŘ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Neolitická lokalita Únanov - "Padělky" (okr. Znojmo). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. 49, č. 52, s. 47-65. ISSN 0449-0436.
 67. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 68. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 69. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 70. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 71. HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ a Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů. Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013.
 72. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy". Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-0570.
 73. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. s. 155-163. ISBN 978-80-905579-1-8.
 74. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013. 2 s. ISSN 1211-7250.
 75. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 76. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 77. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ a Zdeněk HÁJEK. Revizní výzkum části příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 78. KOVÁŘ, Josef Jan. Royal Rangers v Hostěnicích. Hostěnice: Obec Hostěnice, 2013. 3 s. Hostěnický zpravodaj 3/2013.
 79. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 80. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 81. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Josef Jan KOVÁŘ, Barbora KOSTIHOVÁ, Jakub MATOUŠEK, Alžběta ČEREVKOVÁ a Soňa KROLLOVÁ. Tvořihráz (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 1, s. 157 - 159. ISSN 1211-7250.
 82. KUČA, Martin, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Jaroslav BARTÍK, Alžběta ČEREVKOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Únanov (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 1, s. 159 - 160. ISSN 1211-7250.
 83. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 84. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, s. 94-95. ISSN 0323-2581.
 85. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.
 86. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Vztah proměn společnosti a klimatu v moravském neolitu. In 9. enviromentální archeologie. 2013. ISBN 978-80-7394-400-1.
 87. 2012

 88. PŘICHYSTAL, Antonín, Josef Jan KOVÁŘ a Martin KUČA. A Nephrite Axe from the Jeseník Museum. Časopis Slezského zemského muzea - série B. Opava: Slezské zemské muzeum, 2012, roč. 60/2011, č. 1, s. 153-159. ISSN 0323-0627.
 89. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 90. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA a Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 91. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT, Lenka FRIDRICHOVÁ, Simona KAVALCOVÁ a Magda DEVÁTOVÁ. Apokalypsa MMXII. Royal Rangers v ČR, 2012.
 92. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 99-100. ISSN 1211-7250.
 93. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
 94. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě : předběžné výsledky. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012, roč. 53, č. 1, s. 51-64. ISSN 1211-7250.
 95. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Links between social changes and climatic events during the Neolithic. 2012.
 96. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 103-104. ISSN 0323-2581.
 97. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 98. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Archeologie a veřejnost 6, Mělník. 2012.
 99. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.
 100. KOVÁŘ, Josef Jan a Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník. Masarykova univerzita, 2012.
 101. KOVÁŘ, Josef Jan a Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 102. KOVÁŘ, Josef Jan. Význam detektorového průzkumu pro oblast Jesenicka. In Detektory kovů v archeologii 2012, Vysoké Mýto. 2012.
 103. KOVÁŘ, Josef Jan. Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 80-81. ISSN 0323-2581.
 104. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Vztah proměn společnosti a klimatických eventů v neolitu. In 31. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí Dobřany u Plzně. 2012.
 105. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 106. 2011

 107. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ a Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, s. 61-76. ISSN 0323-0570.
 108. KOVÁŘ, Josef Jan a Lada SUCHOMELOVÁ. Antropologie Europas. Völker, Typen und Gene vom Neandertaler bis zur Gegenwart. Andreas Vonderach, Ares Verlag, Graz 2008. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2011, II, č. 2, s. 183-184. ISSN 1804-848X.
 109. KOVÁŘ, Josef Jan. Devadesát let od narození tankového "esa" Kurta Knispela. Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2011, roč. 2011, č. 12, s. 64-65. ISSN 1213-0192.
 110. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno 2010. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 4 s. roč. LXIII, č. 4, s. 715-718. ISSN 0323-1267.
 111. PŘICHYSTAL, Antonín, Martin KUČA, Josef Jan KOVÁŘ a Petr ŠKRDLA. New finds of nephrite and jadeitite axes in Moravia and Silesia. In 5th International Petroarchaeological Workshop. 2011.
 112. PŘICHYSTAL, Antonín, Josef Jan KOVÁŘ a Martin KUČA. Unikátní pravěká sekerka ze sbírek jesenického muzea. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 63, č. 4, s. 331-334. ISSN 0323-2581.
 113. KOVÁŘ, Josef Jan. Vápenná (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2011, roč. 52, č. 2, s. 203-204. ISSN 1211-7250.
 114. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Letecká tajemství nad Jeseníky" v jesenickém muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 63, č. 1, s. 82-83. ISSN 0323-2581.
 115. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Život na středověkém hradě" v Jeseníku. Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2011, roč. 2011, č. 12, s. 58-59. ISSN 1213-0192.
 116. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 117-118. ISSN 1803-1382.
 117. 2010

 118. NEUBAUEROVÁ, Michaela, Pavel MACHÁČEK a Josef Jan KOVÁŘ. Historie Jesenicka. 2010.
 119. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
 120. KOVÁŘ, Josef Jan. Lidská obydlí na Jesenicku od pravěku do středověku. In X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2010. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů. 1. vyd. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2010. s. 83-85. ISBN 978-80-903867-8-5.
 121. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT a Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
 122. KOVÁŘ, Josef Jan. Nová historická a archeologická expozice v Jeseníku. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 180-181. ISSN 1803-1382.
 123. KOVÁŘ, Josef Jan. Slezské souvislosti výstavy Brno v době barona Trencka. Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2010, roč. 11, č. 2010, s. 74-76. ISSN 1213-0192.
 124. KOVÁŘ, Josef Jan. Účast jesenického muzea na zemské výstavě Krása, která hřeje. Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2010, roč. 11, č. 2010, s. 72-73. ISSN 1213-0192.
 125. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Život na středověkém hradě". Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 33-33.
 126. 2009

 127. KOVÁŘ, Josef Jan. Jesenické kachle na výstavě "Krása, která hřeje". Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2009, roč. 5/2009, č. 1, s. 29.
 128. MACHÁČEK, Pavel, Josef Jan KOVÁŘ a Jan HAUK. Jesenicko pohledem Vlastivědného muzea Jesenicka. In Jesenicko : dotek přírody a zážitků. Jeseník: Sdružení měst a obcí Jesenicka a Jesenická rozvojová o.p.s., 2009. s. 4-5.
 129. HAUK, Jan a Josef Jan KOVÁŘ. Jeseník (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, s. 393-393. ISSN 1211-7250.
 130. KOVÁŘ, Josef Jan. K pravěkému a slovanskému osídlení senoradského hradiska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M). Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, LVI-LVII, 12-13, s. 139-144. ISSN 1211-6327.
 131. KOVÁŘ, Josef Jan. Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Editovali Dana Menoušková a Zdeněk Měřínský. Vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 2008, 148 s. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2009, LXI, č. 2, s. 231-232. ISSN 0323-2581.
 132. ENDLICHEROVÁ, Michaela, Josef Jan KOVÁŘ a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, s. 426-426. ISSN 1211-7250.
 133. KOVÁŘ, Josef Jan. Průzkum krypty v jesenickém farním kostele (předběžná zpráva). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2009, roč. 10, č. 1, s. 59-60. ISSN 1213-0192.
 134. KOVÁŘ, Josef Jan. Rekonstrukce Masarykova náměstí z pohledu archeologie. Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 4-5.
 135. KOVÁŘ, Josef Jan. Seminář o výrobě gotických a renesančních kachlů v Uherském Hradišti. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2009, LXI, č. 2, s. 215-216. ISSN 0323-2581.
 136. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska" v Uherském Hradišti. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2009, LXI, č. 2, s. 202-203. ISSN 0323-2581.
 137. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK a Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina. 2009.
 138. 2008

 139. KOVÁŘ, Josef Jan. Hradisko u Senorad (okr. Brno-venkov): Quod nomen? Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX, I, s. 98-100. ISSN 0323-2581.
 140. KOVÁŘ, Josef Jan. Oddělení archeologie Vlastivědného muzea Jesenicka včera a dnes. In Vodní tvrz Jeseník. 1. vyd. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku, 2008. s. 10-11. ISBN 978-80-903867-3-0.
 141. KOVÁŘ, Josef. Současný stav archeologie na Jesenicku. Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2008, roč. 9, č. 1, s. 84-85. ISSN 1213-0192.
 142. 2007

 143. KOVÁŘ, Josef a Lucie VALÁŠKOVÁ. Borders, Barriers, and Ethnogenesis. Frontiers in Late Antiquity and the Middle Ages (Turnhout 2005). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 410-411. ISSN 0323-1267.
 144. KOVÁŘ, Josef a Lenka PLŠKOVÁ. Hradisko u Senorad: tehdy a teď. Otázka vypovídací hodnoty starých archeologických sbírek na příkladu neolitické a eneolitické lokality z jihozápadní Moravy. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska. 1. vyd. Hradec Králové: Archeologické studie Univerzity Hradec Králové, svazek 1., 2007. s. 189-194. ISBN 978-80-7041-561-0.
 145. KOVÁŘ, Josef Jan. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, roč. 48, s. 505-505. ISSN 1211-7250.
 146. KOVÁŘ, Josef Jan. Předhradí moravských hradů ve 14. století. Současný stav archeologických výzkumů. In Človek a spoločnosť v dejinách. Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia. Trnava, 9.-10. novembra 2006. 1. vyd. Trnava: Trnavský historický spolok, 2007. s. 65-100. ISBN 978-80-969788-7-8.
 147. KOVÁŘ, Josef Jan a Milan VOKÁČ. Senorady (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, roč. 48, č. 1, s. 369-369. ISSN 1211-7250.
 148. 2006

 149. KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Lelekovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 108-108. ISSN 1211-7250.
 150. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989. In Pravěk Supplementum 16. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. s. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 151. KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov. Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, roč. 91, č. 1, s. 89-98. ISSN 0323-0570.
 152. KOVÁŘ, Josef. Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, LVIII, č. 3, s. 610-611. ISSN 0323-1267.
 153. 2005

 154. KUČA, Martin a Josef KOVÁŘ. Chudčice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2005, roč. 46, č. 1, s. 220-220. ISSN 1211-7250.
 155. KUČA, Martin a Josef KOVÁŘ. Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, LVII, č. 2, s. 200-202. ISSN 0323-2581.
 156. ŠEBELA, Lubomír, Alena HUMPOLOVÁ, Martin KUČA a Josef KOVÁŘ. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 2005.
 157. 2004

 158. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera. Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 9, č. 1, s. 429-434. ISSN 1211-6831.
 159. KOVÁŘ, Josef, Milan VOKÁČ a Martin KUČA. Příbram (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 240. ISBN 80-86023-64-8.
 160. KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ a Milan VOKÁČ. Příbram (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 129-130. ISBN 80-86023-64-8.
 161. KOVÁŘ, Josef, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Vysoké Popovice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR brno, 2004. s. 247. ISBN 80-86023-64-8.
 162. VOKÁČ, Milan, Martin KUČA a Josef KOVÁŘ. Vysoké Popovice (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 133. ISBN 80-86023-64-8.
 163. KOVÁŘ, Josef, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Zakřany (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 247-248. ISBN 80-86023-64-8.
 164. KUČA, Martin, Milan VOKÁČ a Josef KOVÁŘ. Zakřany (okr. Brno-venkov). In Přehled výzkumů 45 (2003). 2004. vyd. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2004. s. 133. ISBN 80-86023-64-8.
 165. 2003

 166. KOVÁŘ, Josef a Josef UNGER. Hrad Lelekovice. 2003.
 167. KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, s. 273-274. ISSN 0449-0436.
 168. KOVÁŘ, Josef. Ze života středověkých rytířů. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, s. 280-281. ISSN 0449-0436.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2021 06:22