Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠTOURAČ, Jan, Simeon BORKO, Rayyan Tariq KHAN, Petra POKORNÁ, Adam DOBIÁŠ, Joan PLANAS IGLESIAS, Stanislav MAZURENKO, José Gaspar RANGEL PAMPLONA PIZARRO PINTO, Veronika SZOTKOWSKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Ondřej SLABÝ, Jiří DAMBORSKÝ a David BEDNÁŘ. PredictONCO: a web tool supporting decision-making in precision oncology by extending the bioinformatics predictions with advanced computing and machine learning. Briefings in Bioinformatics. Oxford University Press, roč. 25, č. 1, s. 1-10. ISSN 1467-5463. doi:10.1093/bib/bbad441. 2024.

  2023

  1. SLABÝ, Ondřej, Petra POKORNÁ, Hana PÁLOVÁ, Michal KÝR, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Comprehensive genomic profiling and individual therapeutic planning in high-risk/refractory pediatric solid tumors: A single-center real-world study. In 2023 ASCO Annual Meeting I. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.10035. 2023.
  2. KOŠKOVÁ, Olga, Jaroslav ŠTĚRBA, Renata FABEROVÁ, Petra POKORNÁ, Martin ŠTĚRBA, P MARCIÁN, Dominika MATYSKOVÁ, Anna SEEHOFNEROVÁ a Michaela RICHTROVÁ. Moderní přístupy v léčbě cévních anomálií u dětí. In XL. KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE, Praha,. 2023.
  3. SLABÁ, Kateřina, Petra POKORNÁ, Petra KONEČNÁ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Případ chlapce s glykogenózou IXa. In 18.Festival kazuistik, Pediatrická konference, 21.-23.4.2023, Luhačovice. ISBN 978-80-88379-23-2. 2023.
  4. WIEDERMANNOVA, Hana, Peter MÚDRY, Jan PAVLICEK, Hana TOMASKOVA, Andrea HLADIKOVA, Hana PÁLOVÁ, Petra POKORNÁ, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Risk factors for tumors or leukemia development in the first two years of life. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, roč. 167, č. 2, s. 246-253. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2022.004. 2023.
  5. SLABÁ, Kateřina, Ondřej SLABÝ, Petra POKORNÁ, Petra KONEČNÁ, Valentýna FUNIOKOVÁ, Michal KÝR, Petr JABANDŽIEV a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Sotosův syndrom. In XVII.Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Brno, 14.-16.9.2023 in Čes-Slov Pediat 2023;78,(Suppl2): s.49,. ISSN 0069-2328. 2023.
  6. ŠTĚRBA, Martin, Petra POKORNÁ, Renata FABEROVÁ, Blanka PINKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Anna SEEHOFNEROVÁ, Jan BLATNÝ, Lucia JANIGOVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Michal MAHDAL, Lukáš PAZOUREK, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Targeted treatment of severe vascular malformations harboring PIK3CA and TEK mutations with alpelisib is highly effective with limited toxicity. Scientific reports. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, roč. 13, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-37468-4. 2023.
  7. VEJMĚLKOVÁ, Klára, Petra POKORNÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Anna FAUSTMANNOVA, Klára DRÁBOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Viera BAJČIOVÁ, Martin BROŽ, Pavel TINKA, Marta JEŽOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Leoš KŘEN, Dalibor VALÍK, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Tazemetostat in the therapy of pediatric INI1-negative malignant rhabdoid tumors. Scientific Reports. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, roč. 13, č. 1, s. 1-5. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-48774-2. 2023.
  8. SLABÁ, Kateřina, Marta JEŽOVÁ, Petra POKORNÁ, Hana PÁLOVÁ, Jana TUČKOVÁ, Jan PAPEŽ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Ondřej SLABÝ. Two sisters with cardiac-urogenital syndrome secondary to pathogenic splicing variant in the MYRF gene with unaffected parents: A case of gonadal mosaicism? MOLECULAR GENETICS & GENOMIC MEDICINE. Hoboken: Wiley, roč. 11, č. 5, s. 1-7. ISSN 2324-9269. doi:10.1002/mgg3.2139. 2023.
  9. DRÁBOVÁ, Klára, Petra POKORNÁ, Hana PÁLOVÁ, Sabina ADAMCOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Robin JUGAS, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky celoexomového sekvenování germinální DNA u dětských pacientů se solidními tumory. In Kaprasův den 2023, Praha. 2023.
  10. SLABÁ, Kateřina, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petra POKORNÁ, Petra KONEČNÁ, Petr JABANDŽIEV a Ondřej SLABÝ. Využitelnost celoexomového sekvenování v diagnostice a léčbě vzácných a dříve nediagnostikovaných onemocnění: naše první zkušenosti. ISBN 978-80-7471-449-8. 2023.

  2022

  1. POKORNÁ, Petra, Giannoula KLEMENT, Alžběta VAŠÍKOVÁ, Veronika KANDEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Peter MÚDRY, Michal KÝR, Tomáš MERTA, Viera BAJČIOVÁ, Zdenka KŘENOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Ondřej SLABÝ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Minimal Residual Disease–Guided Intermittent Dosing in Patients With Cancer: Successful Treatment of Chemoresistant Anaplastic Large Cell Lymphoma Using Intermittent Lorlatinib Dosing. JCO PRECISION ONCOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, roč. 6, June 2022, s. 1-7. ISSN 2473-4284. doi:10.1200/PO.21.00525. 2022.
  2. ŠTOURAČ, Jan, Rayyan Tariq KHAN, Simeon BORKO, Petra POKORNÁ, Adam DOBIÁŠ, José Gaspar RANGEL PAMPLONA PIZARRO PINTO, Jaroslav ŠTĚRBA, Ondřej SLABÝ, Jiří DAMBORSKÝ a David BEDNÁŘ. PredictSNP Onco 1.0. 2022.
  3. SLABÁ, Kateřina, Petra POKORNÁ, Petra KONEČNÁ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Případ chlapce s glykogenózou IXa způsobenou mutací v genu PHKA2. In XVI.Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Ostrava, in Česko- Slovenská Pediatrie, 2022, 77,supl.2, s.44. 2022.
  4. SLABÁ, Kateřina, Hana PÁLOVÁ, Petra POKORNÁ, Ondřej SLABÝ, Petra KONEČNÁ, Lucie KOLBOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Syndrom intelektuálního postižení související s DYRK1A. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, roč. 77, č. 4, s. 215-218. ISSN 0069-2328. 2022.
  5. LIU, I., L. JIANG, E. R. SAMUELSSON, S. MARCO SALAS, A. BECK, O. A. HACK, D. JEONG, M. L. SHAW, B. ENGLINGER, J. LABELLE, H. M. MIRE, S. MADLENER, L. MAYR, M. A. QUEZADA, M. TRISSAL, E. PANDITHARATNA, K. J. ERNST, J. VOGELZANG, T. A. GATESMAN, M. E. HALBERT, Hana PÁLOVÁ, Petra POKORNÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Ondřej SLABÝ, R. GEYEREGGER, A. DIAZ, I. J. FINDLAY, M. D. DUN, A. RESNICK, M. L SUVÀ., D. T. W. JONES, S. AGNIHOTRI, J. SVEDLUND, C. KOSCHMANN, C. HABERLER, T. CZECH, I. SLAVC, J. A. COTTER, K. L. LIGON, S. ALEXANDRESCU, W. K. A. YUNG, I. ARRILLAGA-ROMANY, J. GOJO, M. MONJE, M. NILSSON a M. G. FILBIN. The landscape of tumor cell states and spatial organization in H3-K27M mutant diffuse midline glioma across age and location. Nature Genetics. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, roč. 54, December 2022, s. 1881-1894. ISSN 1061-4036. doi:10.1038/s41588-022-01236-3. 2022.
  6. DRÁBOVÁ, Klára, Petra POKORNÁ, Hana PÁLOVÁ, Soňa ADAMCOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Robin JUGAS, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky celoexomového sekvenování germinální DNA u dětských pacientů se solidními tumory. In XXV. Biologické dny. 2022.

  2021

  1. SLABÁ, Kateřina, Hana PÁLOVÁ, Petra VESELÁ, Štefánia AULICKÁ, Petra KONEČNÁ, Martin ŠTĚRBA, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Neurovývojová porucha s mentální retardací spojená s genem PPP2R5D - první případ v České republice. Československá neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, roč. 84, č. 2, s. 205-207. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021205. 2021.
  2. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Kateřina SLABÁ, Jaroslav A. HUBACEK, Jakub PECL, Štefánia AULICKÁ, Milan URÍK, Serdar CEYLANER, Petra POKORNÁ, Ondřej SLABÝ a Petr JABANDŽIEV. Novel mutations in TRPM6 gene associated with primary hypomagnesemia with secondary hypocalcemia. Case report. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, roč. 165, č. 4, s. 454-457. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.027. 2021.
  3. TINKA, Pavel, Zdeněk PAVELKA, Michal KÝR, Petra POKORNÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Refrakterní/Relabující ependymomy - využití multiomického přístupu k sestavení personalizované léčby, 5leté zkušenosti kliniky. In XXX. Konferencia detských hematologóv a onkológov. 2021.
  4. VEJMĚLKOVÁ, Klára, Zdeněk PAVELKA, Anna FAUSTMANNOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Petra POKORNÁ, Klára DRÁBOVÁ, Martin BROŽ, Hana PÁLOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Tazemetostat jako součást terapie AT/RT – naše první zkušenosti. In XXX. Konference dětských hematologů a onkologů České republiky a Slovenské republiky. 2021.
  5. ANDRAŠINA, Tomáš, Jaroslav JURÁČEK, Jan ZAVADIL, Barbora ČECHOVÁ, Tomáš ROHAN, Petra VESELÁ, Mor PALDOR, Ondřej SLABÝ a Nahum GOLDBERG. Thermal Ablation and Transarterial Chemoembolization are Characterized by Changing Dynamics of Circulating MicroRNAs. Journal of vascular and interventional radiology. New York: Lippincott Williams & Wilkins, roč. 32, č. 3, s. 403-411. ISSN 1051-0443. doi:10.1016/j.jvir.2020.10.024. 2021.

  2020

  1. SLABÁ, Kateřina, Hana NOSKOVÁ, Petra VESELÁ, Ondřej SLABÝ, Štefánia AULICKÁ, Petra KONEČNÁ, Petr JABANDŽIEV a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Neurovyvojová porucha s mentální retardací spojená s genem PPP2R5D: první případ v České republice. In XV.pediatricky kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové. 24-26.září 2020, in Česko-Slov. Pediatrie,2020, 75,supp.1, s.43. ISSN 0069-2328. 2020.
  2. SLABÁ, Kateřina, Hana NOSKOVÁ, Petra VESELÁ, Jana TUČKOVÁ, Hana JIČÍNSKÁ, Tomáš HONZÍK, Hana HANSÍKOVÁ, Petra KLEIBLOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Novel Splicing Variant in the PMM2 Gene in a Patient With PMM2-CDG Syndrome Presenting With Pericardial Effusion: A Case Report. Frontiers in Genetics. Lausanne: Frontiers, roč. 11, October 2020, s. 1-7. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2020.561054. 2020.

  2019

  1. JURÁČEK, Jaroslav, M. STANIK, Petra VESELÁ, Lenka RADOVÁ, J. DOLEZEL, M. SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Tumor expression of miR-34a-3p is an independent predictor of recurrence in non-muscle-invasive bladder cancer and promising additional factor to improve predictive value of EORTC nomogram. UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS. New York: ELSEVIER SCIENCE INC., roč. 37, č. 3, s. 1-7. ISSN 1078-1439. doi:10.1016/j.urolonc.2018.10.014. 2019.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 20:52