Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, David JANKŮ, Irena KAŠPAROVÁ a Jakub PROCHÁZKA. Dárcovství ve výzkumech psychologie, sociologie a sociální antropologie. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2019. 87 s.
 2. KAŠPAROVÁ, Irena, Kateřina ČANIGOVÁ a Barbora KUBOVÁ. Individualizaci, inkluze a nové vzdělávací metody : metodika a pracovní listy pro mateřské školy. 1. vyd. Praha: Asociace Montessori ČR, 2019. 256 s. ISBN 978-80-907774-0-8.
 3. KAŠPAROVÁ, Irena, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Šimon KONEČNÝ. Jak učit o genderu na církevních školách? : pracovní list. Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2019. 25 s.
 4. KAŠPAROVÁ, Irena. SPOLU : Průvodce domácím vzděláváním v České republice. 1. vyd. Bratislava: Akamedia, 2019. 232 s. ISBN 978-80-972769-4-2.
 5. 2018

 6. KAŠPAROVÁ, Irena. Growing up as Vicar´s Daughter in Communist Czechoslovakia : Politics, Religion and Childhood Agency Examined. In Silova Iveta; Piattoeva Nelli; Millei Zsuzsa. Childhood and Schooling in (Post)Socialist Societies : Memories of everyday life. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. s. 87-105, 19 s. ISBN 1-85973-332-8. doi:10.1007/978-3-319-62791-5_5.
 7. 2017

 8. KAŠPAROVÁ, Irena. Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu. Sociologický časopis, Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 1, s. 79-100. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.1.303.
 9. KAŠPAROVÁ, Irena. Domácí vzdělavatel jako spolupracovník, nikoliv nepřítel. In Školení pro učitele a ředitele základních škol, agentura Olchavova.cz. 2017.
 10. KAŠPAROVÁ, Irena. Manželství, rodina a individualismus. In Europe Direct Brno - uvedení filmu Sonita. 2017.
 11. KAŠPAROVÁ, Irena. Multikulturalismus nepřijde, je tady - aneb Vietnamci se učí jinak než Romové. In Školení pro učitele a ředitele základních škol, agentura Olchavova.cz. 2017.
 12. KAŠPAROVÁ, Irena. Skin Colour Symbolism in Multi-Ethnic Societies : A Comparison of the Sri Lankan and Czech Republic Experiences of Whiteness Craze. In Upali Pannilage, EA Gamini Fonseka, P.K.M. Dissanayake. AVENUES: Papers on Peace, Reconciliation and Development Challenges : Proceedings of the 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences. 1. vyd. Matara (Sri Lanka): Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ruhuna, 2017. s. 67-79, 13 s. ISBN 978-955-1507-54-1.
 13. KAŠPAROVÁ, Irena. Sri Lankou donaha - aneb autoetnografie v praxi. In Studentská antropologická konference FSS MU Brno 2017: Porozumění a emoce. 2017.
 14. KAŠPAROVÁ, Irena. Univerzálie lásky. In Sociologický festival Lefrvesáns 2017, Artbar Druhý pád, Brno. 2017.
 15. 2016

 16. KAŠPAROVÁ, Irena a Marie LÁNÍKOVÁ. Centralizovat, nebo rozvolnit? Analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 21, s. 41-61. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-3.
 17. KAŠPAROVÁ, Irena a Radka KLVAŇOVÁ. Dítě a dětství: proměnlivá konceptualizace pojmů a její vazby na vzdělávání. Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 48, č. 4, s. 377-398. ISSN 0049-1225.
 18. KAŠPAROVÁ, Irena. Ethnic Minorities in the Czech Republic. In Kandy International School. 2016.
 19. KAŠPAROVÁ, Irena. The importance of having fairness: enduring racial stereotypes in Sri Lanka and the Czech Republic. In Faculty of Arts, The University of Peradeniya Lecture Serious. 2016.
 20. KAŠPAROVÁ, Irena. When skin matters: A comparative study of manipulating whiteness by Roma of Czech Republic and Burghers of Sri Lanka. In 2nd International Conference of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ruhuna, Sri Lanka "Peace, Reconciliation and Development Challenges". 2016.
 21. KAŠPAROVÁ, Irena. When skin matters: A comparative study of manipulating whiteness by Roma of Czech Republic and Burghers of Sri Lanka. In 2nd International Conference of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ruhuna, Sri Lanka "Peace, Reconciliation and Development Challenges". 2016.
 22. 2015

 23. KAŠPAROVÁ, Irena. Homeschooling, Freedom and Control in Czech Education. Global Dialogue, University of Berkeley: International Sociological Association, 2015, roč. 5, č. 3, s. 31-32. ISSN 1526-128X.
 24. KAŠPAROVÁ, Irena. Loosing tradition or adapting to change? Perception of childhood learning in post-communist central Europe. In Children and Childhood Conference. 2015.
 25. KAŠPAROVÁ, Irena. Romové, nemoc a smrt. In Zvaná přednáška v rámci kurzu Sociologie medicíny SOC 589, MU Brno. 2015.
 26. KAŠPAROVÁ, Irena. Světová náboženství v českém školství aneb co je dobré vědět o dětech z jiných kultur. Integrace a inkluze ve školní praxi, Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2015, III, č. 3, s. 10-15. ISSN 2336-1212.
 27. KAŠPAROVÁ, Irena. The Right to be Included: Homeschoolers Combat the Structural Discrimination Embodied in Their Lawful Protection in the Czech Republic. International Electronic Journal of Elementary Education, 2015, roč. 8, č. 1, s. 629-642. ISSN 1307-9298.
 28. KAŠPAROVÁ, Irena. Význam nemoci, dožívání a smrti pro současný život Romů: sociálně-antropologická perspektiva. Onkologie, Solen s.r.o., 2015, roč. 9, č. 2, s. 96-98. ISSN 1802-4475.
 29. 2014

 30. KAŠPAROVÁ, Irena. How to educate Czech children: social network as a space of parental ethnotheories. In SGEM. SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy: conference proceedings. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2014. s. 85-92, 8 s. ISBN 978-619-7105-29-2. doi:10.5593/sgemsocial2014B3.
 31. KAŠPAROVÁ, Irena. How to educate Czech children: social network as a space of parental ethnotheories. In SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy; Albena Bulgarie. 2014. ISBN 978-619-7105-29-2. doi:10.5593/sgemsocial2014.
 32. KAŠPAROVÁ, Irena. Illness and medication through the eyes of the Roma people in the Czech Republic. In SGEM. SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy: conference proceedings. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2014. s. 93-100, 8 s. ISBN 978-619-7105-29-2. doi:10.5593/sgemsocial2014B3.
 33. KAŠPAROVÁ, Irena. Illness and medication through the eyes of the Roma people in the Czech Republic. In SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy, Albena Bulgarie. 2014. ISBN 978-619-7105-29-2. doi:10.5593/sgemsocial2014B3.
 34. KAŠPAROVÁ, Irena. Nemoc a smrt tradičním pohledem Romů. In Brněnské onkologické dny 2014. 2014.
 35. KAŠPAROVÁ, Irena. Nemoc a smrt tradičním pohledem Romů. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 36. KAŠPAROVÁ, Irena. O angažovaných a eurogadžovkách. Biograf časopis pro kvalitativní výzkum, Praha: občanské sdružení Časopis Biograf, 2014, roč. 2014, č. 60, s. 13 - 18. ISSN 1211-5770.
 37. KAŠPAROVÁ, Irena a Adéla SOURALOVÁ. „Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae, Karolinum, 2014, roč. 8, č. 1, s. 79-96. ISSN 1802-4637.
 38. KAŠPAROVÁ, Irena. Romská politika - politika romství. I. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2014. 269 s. Knižnice Sociologické aktuality, 33. svazek. ISBN 978-80-7419-157-2.
 39. 2013

 40. KAŠPAROVÁ, Irena a Adéla SOURALOVÁ. Teaching at a Gypsy School: the Process of Teacher and Pupil Segregation in the Czech Republic. In Tomorrow People Organization. Belgrade International Conference on Education 14-16 November 2013. 1. vyd. Belgrade, Serbia: Tomorrow People Organization, 2013. s. 119-130, 12 s. ISBN 978-86-87043-19-0.
 41. SOURALOVÁ, Adéla a Irena KAŠPAROVÁ. Teaching at a Gypsy School: the Process of Teacher and Pupil Segregation in the Czech Republic. In Belgrade International Conference on Education. 2013.
 42. 2012

 43. KAŠPAROVÁ, Irena. Children, work and education: first steps to unschooling as a result of current institutional child-care crisis in the Czech Republic. In Belgrade International Conference on Education 15-17 November 2012. Belgrade, Serbia: Tomorrow People Organization, 2012. s. 31-42, 12 s. ISBN 978-86-87043-13-8.
 44. KOVÁCS, János Mátyás, Violetta ZENTAI a Irena KAŠPAROVÁ. Reason, Charisma, and the Legacy of the Past. Czechs and Italians in Živnostenská Bank. In Capitalism from Outside? Economic Cultures in Eastern Europe after 1989. Budapest: Central European University Press, 2012. s. 71-88, 18 s. ISBN 978-615-5211-33-1.
 45. 2008

 46. KAŠPAROVÁ, Irena, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Štěpán RIPKA. Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice, moravské lokality. Praha: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity, 2008. 373 s. ISBN 978-80-87041-56-7.
 47. 2006

 48. KAŠPAROVÁ, Irena. Aihwa Ong: Flexible Citizenship, recenze. Brno: FSS MU, 2006.
 49. 2001

 50. RAICHOVÁ, Irena. Romano hangos a Romano kurko - srovnání romského tisku. Bulletin Muzea romské kultury, Brno: Muzeum romské kultury, 2001, roč. 9/2000, č. 1, s. 51-63. ISSN 80-902476-5-2.
 51. 2000

 52. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury, Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58. ISSN 1212-070.
 53. RAICHOVÁ, Irena. Expedice Monte Negro 1999. Bulletin Muzea romské kultury, Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 45-51. ISSN 1212-070.
 54. 1999

 55. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě. Bulletin Muzea romské kultury, Brno: Muzeum romské kultury, 1999, roč. 1998, č. 7, s. 32-35. ISSN 1212-070.
 56. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. s. 64 -68, 5 s. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 7. 2020 17:31