Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. POCHMONOVÁ, Jaroslava. Význam multioborových znalostí a informací v praxi 15´ fyzioterapeuta. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
 2. POCHMONOVÁ, Jaroslava. Význam multioborových znalostí a informací v praxi 15´ fyzioterapeuta. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
 3. 2018

 4. POCHMONOVÁ, Jaroslava. Friedreichova ataxie. In IX. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2018.
 5. 2017

 6. POCHMONOVÁ, Jaroslava. MS v kuželkách družstev - Dettenheim 2017 z pohledu fyzioterapeuta. In VIII. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2017.
 7. 2016

 8. POCHMONOVÁ, Jaroslava. Kineziotejp prstu ruky - zlepšení úchopu ovlivněním hyperextenze metakarpofalangeálních kloubů. 2016.
 9. POCHMONOVÁ, Jaroslava. MS v kuželkách - Novigrad 2016 z pohledu fyzioterapeuta. In VII.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2016.
 10. MÁLKOVÁ, V. a Jaroslava POCHMONOVÁ. Srovnání testování posturální stability skupin osob s rozdílnou sportovní aktivitou. In VII.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2016.
 11. VAJČNER, Adam a Jaroslava POCHMONOVÁ. Srovnání výsledků testování posturální stability na DeskBalance a Imoove. In VII.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2016.
 12. 2015

 13. POCHMONOVÁ, Jaroslava a Michaela KULÍNSKÁ. Baseballista s operativní stabilizací ramene po selhání analytické rehabilitace – návrat k aktivnímu sportu po RHB s využitím Vojtova principu, DNS a Imoove. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.
 14. POCHMONOVÁ, Jaroslava. Rehabilitace po skafolunátní stabilizaci šlachovým štěpem – kazuistika. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.
 15. 2012

 16. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr KONEČNÝ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace II. fáze pacientů po infarktu myokardu. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 17. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitační program u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In XIX. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 11.-12. května 2012, Luhačovice. 2012.
 18. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Petr KONEČNÝ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 19. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jiří DUŠEK, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Variabilita krevního tlaku hodnocená pomocí sedmidenního monitorování u pacientů po infarktu myokardu ve II. fázi kardiovaskulární rehabilitace. 2012.
 20. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Význam spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 21. 2011

 22. KONEČNÝ, L., Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, B. FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní senzitivita u sklerózy multiplex. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 23. KONEČNÝ, Lumír, Eduard MINKS, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Martin BAREŠ, Petr DOBŠÁK a Lukáš KATZER. Efekt bipolární formy elektrostimulace na fokální neuropatii nervus ulnaris v oblasti lokte - pilotní studie. In Neurológia pre prax, 12, S2, 34-35. 2011. ISSN 1337-4451.
 24. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr KONEČNÝ, B. FIŠER, Pavel VANK, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace II. fáze pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 25. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční s ohledem na jejich vstupní výkonnost. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 90-97. ISBN 978-80-7435-152-5.
 26. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 9, s. 764-771. ISSN 0042-773X.
 27. JANSKÝ, Ivan, Jiří JANČÍK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr DOBŠÁK a Roman PANOVSKÝ. Kvalita života nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční:Efekt tříměsíčního kombinovaného vytrvalostního/silového tréninku. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4/2010, č. 2, s. 103-108. ISSN 1802-7679.
 28. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Pavel HOMOLKA a Lumír KONEČNÝ. Ovlivnění dechových funkcí reflexní lokomocí u pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou. In Petr Dobšák, Siegelová, Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011. s. 27-32. ISBN 978-80-7392-171-2.
 29. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ovlivnění kvality života kardiovaskulární rehabilitací u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční s ohledem na velikost jejich ejekční frakce levé komory. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011. s. 51-56. ISBN 978-80-7392-171-2.
 30. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční a jejich výkonnost. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 31. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Germaine CORNELISSEN a Franz HALBERG. SEDMIDENNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU: CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 86-89. ISBN 978-80-7435-152-5.
 32. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, B. FIŠER, Jiří DUŠEK, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Sedmidenní monitorování krevního tlaku u pacientů po infarktu myokardu ve ii. fázi kardiovaskulární rehabilitace. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 33. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Jaroslava POCHMONOVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring and night-to-day blood pressure reation. In Journal of Hypertension. 2011. ISSN 0263-6352.
 34. KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Eduard MINKS, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Lukáš KATZER, Petr DOBŠÁK a Martin BAREŠ. VLIV ELEKTROSTIMULACE NA FOKÁLNÍ NEUROPATII NERVUS ULNARIS V OBLASTI LOKTE – PILOTNÍ STUDIE. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 78-85. ISBN 978-80-7435-152-5.
 35. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Výsledky kardiovaskulární rehabilitace pacientů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě. In XIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2011. ISSN 0010-8650.
 36. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Význam poměru respirační výměny pro hodnocení vo2peak při spiroergometrickém vyšetření u mužů a žen s ichs. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 37. 2010

 38. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Bohumil FIŠER a Petr DOBŠÁK. Aerobic training combined with resistance exercise in ischemic heart disease. 2010. ISSN 1744-3377.
 39. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Bohumil FIŠER. Cardiopulmonary exercise training in patients with ischemic heart disease: systolic function and quality of life. 2010. ISSN 1741-8267.
 40. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Barbora BÁRTLOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Cardiovascular rehabilitation programme in men after acute myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 92-97. ISSN 1211-3395.
 41. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Combination aerobic and resistant training in multiple sclerosis. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 98-106. ISSN 1211-3395.
 42. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Druhá fáze kardiovaskulární rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 109-115. ISBN 978-80-7435-076-4.
 43. HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Efekt kombinovaného aerobního a odporového tréninku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2010, roč. 19, č. 1, s. 41-46. ISSN 1210-5481.
 44. KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Heart rate variability in multiple cerebrospinal sclerosis. In Halberg F., Kenner t., Fišer B., Siegelová J. Noninvasive methods in cardiology 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 146-157. ISBN 978-80-210-5356-4.
 45. SVAČINOVÁ, Hana, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Impact of combined exercise training on quality of life and exercise tolerance in patients with diabetes melitus and stable coronary artery disease. In EuroPRevent 2010. 2010. ISSN 1741-8267.
 46. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 47. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Petr DOBŠÁK. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 48. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Second phase of cardiovascular rehabilitation in patients with ischemic heart disease. In Halberg F., Kenner t., Fišer B., Siegelová J. Noninvasive methods in cardiology 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 158-163. ISBN 978-80-210-5356-4.
 49. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometry before and after ambulatory exercise training in patients after acute myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 115-120. ISSN 1211-3395.
 50. KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Variabilita srdeční frekvence u roztroušené sklerozy mozkomíšní. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 116 - 129. ISBN 978-80-7435-076-4.
 51. MINKS, Eduard, Ivica HUSÁROVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Martin BAREŠ. 2 cm inching u fokální neuropatie nervus ulnaris v oblasti lokte. In Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106 Supl2: S110. 24. Český a slovenský neurologický sjezd, 2010.
 52. 2009

 53. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk PLACHETA, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ a Leona MÍFKOVÁ. Anaerobní práh v kardiovaskulární rehabilitaci. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 41-45. ISBN 978-80-7392-099-9.
 54. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Barbora BÁRTLOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Cardiovascular exercise training in men after acute myocardial infarction. In Noninvasive methods in cardiology 2009. 1. vyd. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 365-373. ISBN 978-80-7013-501-3.
 55. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctidenní kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 157. ISSN 0010-8650.
 56. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, A. A. ERAJHI, F. ANBAIS, R. PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 57. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Efekt 8-týdenního rehabilitačního programu u roztroušené sklerózy mozkomíšní: Kombinace aerobního a posilovacího tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 95-107. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 58. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Bohumil FIŠER a Petr DOBŠÁK. Excercise training in patients with chronic ischemic heart disease: influence on quality of life depending on ejection fraction. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2009, roč. 16, č. 1, s. 113. ISSN 1741-8267.
 59. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 60. HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u nemocných po akutním infarktu myokardu. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 22.
 61. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 75. ISBN 978-80-254-3884-8.
 62. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Poměr respirační výměny při maximální zátěži před a po absolvování řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 114-121. ISBN 978-80-7435-004-7.
 63. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Quality of life in elderly men with chronic coronary artery disease: efect of combined exercise training. In Sport Sciences: Nature, nurture and culture. Germany: European College of Sport Science, 2009. s. 50-51. ISBN 978-82-502-0420-1.
 64. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 34.
 65. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Respiration exhange ratio at maximum load before and after termination of controlled ambulatory rehabilitation program in patients after acute myocardial infarction. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 66. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. The effect of 8-week rehabilitation program in multiple sclerosis: combination of aerobic and resistant training. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 374-387, 13 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 67. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinek kombinovaného tréninku u nemocných po akutním infarktu myokardu. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-25. ISSN 0010-8650.
 68. CHLUDILOVÁ, V., F. VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, R. PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinek kombinovaného tréninku u nemocných po akutním infarktu myokardu. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 69. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vývoj aerobní kapacity a výkonnosti u pacientů po aorto-koronárním bypasu. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 89-94. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 70. 2008

 71. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVAL AND CONTINUOUS TRAINING IN CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN MEN AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: INFLUENCE ON AEROBIC CAPACITY AND PERFORMANCE ON THE LEVEL OF ANAEROBIC THRESHOLD. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 244-250. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 72. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVAL AND CONTINUOUS TRAINING IN PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 67-72. ISSN 1211-3395.
 73. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVALOVÝ A KONTINUÁLNÍ TRÉNINK V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI MUŽŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU: OVLIVNĚNÍ AEROBNÍ KAPACITY A VÝKONNOSTI NA ÚROVNI ANAEROBNÍHO PRAHU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 71-76. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 74. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. KVALITA ŽIVOTA PO KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI U CHRONICKÉ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 85-91. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 75. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Metodické postupy spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 42. ISBN 978-80-7392-046-3.
 76. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ovlivnění kvality života rehabilitačním programem u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 77. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Pohybová léčba u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 78. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 73-80. ISSN 1211-3395.
 79. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 279-287. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 80. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený ambulantní trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 56. ISBN 978-80-7392-046-3.
 81. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Jaroslav MELUZÍN, Radek JANČÁR, Jiří JANČÍK, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Petr DOBŠÁK. The main effect of regular physical training on the diastolic left ventricle function is in walls supplied by a totally occluded coronary artery. European Journal of Echocardiography Abstr Suppl. 2008, roč. 2009, 10(2), s. ii167, 2 s. ISSN 1525-2167.
 82. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Transportní systém kyslíku po akutním infarktu myokardu: řízený kardiovaskulární tránink. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 26. ISBN 978-80-7392-046-3.
 83. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny v příjmu kyslíku a výkonnosti na úrovni anaerobního prahu u mužů po akutním infarktu myokardu. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 84. 2007

 85. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Circardian blood pressure variability and exercise therapy. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 191-196. ISSN 1211-3395.
 86. CHLUDILOVÁ, Veronika, Michaela FRANTISOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní řízený ambulantní rehabilitační pogram u mužů po aortokoronárním bypassu: vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 38-39. ISSN 0010-8650.
 87. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Roman PANOVSKÝ. Efekt kombinovaného tréninku na kvalitu života starších mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. s. 58-59. ISBN 978-80-210-4435-7.
 88. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Effect of combined exercise training on quality of life and aerobic capacity in patiens with chronic coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2007, volume 14, č. 1, s. 89-89. ISSN 1741-8267.
 89. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Effect of combined exercise training on quality of life and aerobic capacity in patients with chronic coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Supplement EuroPRevent Congress Madrid, 19-21 April 2007. London, UK: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, roč. 14, Suppl.1, s. S89, 1 s. ISSN 1741-8267.
 90. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Alena HAVELKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training in men after coronary artery bypass surgery. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 148-155, 169 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 91. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training in obese patients with chronic ischemic heart disease. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 139-147, 169 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 92. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Fitness in obese patients with chronic ischemic heart disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 211-218. ISSN 1211-3395.
 93. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Alena HAVELKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Functional capacity in men after coronary artery bypass surgery influenced by physical training. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 203-210. ISSN 1211-3395.
 94. DRLÍKOVÁ, Lenka, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Pavel VANK. Funkční hodnocení dětí s dětskou mozkovou obrnou. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 30-30. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 95. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jaroslava POCHMONOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink mužů po aortokoronárním bypassu: svalová síla, aerobní kapacita a výkonnost. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 134-139. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 96. MOHSIN, Kaid Ali Hashim, Lenka DRLÍKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, H. ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kvalita života dětí s dětskou mozkovou obrnou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 120-127. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 97. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace: vliv na kvalitu života a hemodynamické parametry u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 94-100. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 98. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Physiotherapy and circadian blood pressure variability. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: LF MU, 2007. s. 113-120. (eds.) Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 99. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Roman PANOVSKÝ. Quality of life in Women with Chronic Coronary Artery Disease: Effect of Combined Exercise Training. In 5th International Baltic Congress of Sports Medicine. Vilnius, Lithuania: Lietuvos sporto medicions, 2007. s. 14-14.
 100. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 159-165. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 101. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ -VYMAZALOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: Ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 31-32. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 102. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj parametrů transportního systému. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 27-27.
 103. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: Vývoj parametrů transportního systému. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 97. ISSN 0010-8650.
 104. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Abdul Karim AL-FADHLI, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michal POHANKA, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu a maximální výkon u mužů po CABG. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 28-28.
 105. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lenka VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Jitka TOMÍČKOVÁ a Michaela FRANTISOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního rehabilitačního programu s aerobní zátěží, kombinovanou se silovými prvky, na kvalitu života nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2007, roč. 49, (4), s. 40. ISSN 0010-8650.
 106. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, František VÁRNAY, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny ve funkční zdatnosti po 12týdenním aerobním a kombinovaném tréninku u mužů po aortokoronárním bypassu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2007, roč. 16, 1/2007, s. 7 - 13. ISSN 1210-5481.
 107. 2006

 108. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Ambulantní rehabilitační program u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční: použití kombinovaného tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 30-30. ISBN 80-239-6582-4.
 109. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav NOVÁK. Ambulantní řízený rehabilitační program u chronické ichemické choroby srdeční: ovlivnění kvality života. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006. s. 31-31. ISBN 80-239-6582-4.
 110. ANBAIS, Farag Hassan, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, Hana SVAČINOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Blood pressure control in esential hypertension: short-term variability of blood pressure and baroreflex sensitivity. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 106-109. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 111. SOSÍKOVÁ, Michaela, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Jiří VÍTOVEC. CARDIOPULMONARY FUNCTIONS AND BAROREFLEX SENSITIVITY BEFORE AND AFTER EXERCISE TRAINING LASTING 8 WEEKS IN PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 71-74. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 112. CHLUDILOVÁ, Veronika, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr POSPÍŠIL, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, František VÁRNAY, Pavel VANK, Jiří PAZDÍREK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. COMBINED TRAINING IN WOMEN WITH ISCHEMIC HEART DISEASE: EFFECTS OF EIGHT-WEEK REHABILITATION PROGRAM. In Noninvasive metods in cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 67-70. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 113. ERAJHI, Ashref Ali, Farag Hassan ANBAIS, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, Hana SVAČINOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Effect of exercise training on heart rate variability in patients with heart failure. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 115-119, 4 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 114. VANK, Pavel, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Lumír KONEČNÝ, Petr POSPÍŠIL, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a J.C. EICHER. EXERCISE TRAINING AND SYMPATHETIC NERVOUS ACTIVITY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 80-86. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 115. DRLÍKOVÁ, Lenka, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI a Pavel VANK. FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 87-90. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 116. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kvalita života po kardiovaskulární rehabilitaci u chronické ischemické choroby srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 157-161. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 117. CHLUDILOVÁ, Veronika, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u chronického srdečního selhání: vliv na hemodynamické parametry a kvalitu života. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 124-128. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 118. CHLUDILOVÁ, Veronika, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS a Jarmila SIEGELOVÁ. Osmitýdenní rehabilitační program u žen s ICHS:kombinovaný trénink. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 120-123. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 119. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční metodou cvičení v bazénu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Optimální působení tělesné zátěže a výživy., 2006. s. 135-139. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 120. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vliv rehabilitace na kvalitu života, výkonnost a transport kyslíku u chronické ischemické choroby srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 93-94. ISSN 010-8650.
 121. MOHSIN, Kaid Ali Hashim, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Vyšetření izometrickou zátěží u dětské mozkové obrny. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 140-144. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 122. 2005

 123. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a J.CH. EICHER. Vliv osmitýdenního ambulantního řízeného rehablitačního programu na svalovu sílu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 29-29.
 124. 2004

 125. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Zdeněk PLACHETA a Michaela SOSÍKOVÁ. Cvičení v bazénu - vhodný doplněk cvičební jednotky třetí fáze programu kardiovaskulární rehabilitace. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 97-97. ISSN 0010-8650.
 126. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Kombinovaný aerobní trénink s tréninkem se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční s reziduální ischemií. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 96-96. ISSN 0010-8650.
 127. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a J.Ch. EICHER. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční na vývoj svalové síly. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 222-225. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 128. 2003

 129. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Individuální domácí trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním v rámci programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeaumus, 2003. s. 158-161. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 130. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Zdeněk PLACHETA. Vodní imerze v rámci cvičební jednotky III. fáze kardiovaskulární rehabilitace. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 11-11. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 131. 2002

 132. JANČÍK, Jiří, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jitka TOMÍČKOVÁ. Reakce základních hemodynammických parametrů na vodní imerzi v rámci cvičební jednotky kardiovaskulární rehabilitace. EuroRehab. Bratislava: EUROREHAB, Ltd., 2002, roč. 12, č. 4, s. 195-199. ISSN 1210-0366.
 133. JANČÍK, Jiří, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jitka TOMÍČKOVÁ. Zevní balneace jako součást cvičební jednotky rehabilitačního programu nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In OPTIMÁLNÍ PŮSOBENÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A VÝŽIVY. HRADEC KRÁLOVÉ: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, 2002. s. 95-99. AQUATICS PROGRAMMING IN CARDIVASCULAR REHABILITATI. ISBN 80-85109-09-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 01:36