Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. LOUTOCKÝ, Pavel a Kamil MALINKA. Bezpečnost ICT ve vnitřních předpisech a školení zaměstnanců. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 14, s. 45-64. ISSN 1804-5383.
  Open access časopisu
  Název anglicky: ICT Security in the Internal Regulations and Training of the Employees
  RIV/00216224:14220/16:00092579 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Loutocký, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Malinka, Kamil (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: employee management; internal regulations; internal guidelines; responsibilities of employees; internal security; staff training
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 7. 2020 15:04.
 2. MALINKA, Kamil a Jakub HARAŠTA. Právní aspekty sledování využití výpočetní techniky zaměstnancem. Data Security Management. Praha: Tate International, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 44-49. ISSN 1211-8737.
  Web časopisu - obsah, abstrakt
  Název anglicky: Legal issues of monitoring employees' use of ICT
  RIV/00216224:14220/16:00092253 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Malinka, Kamil (203 Česká republika, garant, domácí) -- Harašta, Jakub (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: employee surveillance
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 20. 7. 2020 10:34.
 3. ŠŤAVOVÁ, Vlasta, Václav MATYÁŠ a Kamil MALINKA. The Challenge of Increasing Safe Response of Antivirus Software Users. In Jan Kofroň, Tomáš Vojnar. Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Švýcarsko: Springer International Publishing,, 2016. s. 133-143. ISBN 978-3-319-29816-0. doi:10.1007/978-3-319-29817-7_12.
  URL
  RIV/00216224:14330/16:00089514 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Švýcarsko.
  Šťavová, Vlasta (203 Česká republika, domácí) -- Matyáš, Václav (203 Česká republika, domácí) -- Malinka, Kamil (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: usable security
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 13. 5. 2020 19:18.
 4. 2015

 5. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních instrukcí – část II. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 3., s. 36-38. ISSN 1211-8737.
  Název česky: Právní aspekty interních instrukcí – část II.
  Název anglicky: Legal aspects of internal directives - part II.
  RIV/00216224:14330/15:00084362 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Polčák, Radim (203 Česká republika, domácí) -- Říha, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Malinka, Kamil (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: internal directives; best practices; legal aspects of IT Security
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 4. 5. 2016 20:45.
 6. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních směrnic – část I. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 2., s. 36-39. ISSN 1211-8737.
  Název česky: Právní aspekty interních směrnic – část I.
  Název anglicky: Legal aspects of internal directives - part I.
  RIV/00216224:14330/15:00084019 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Polčák, Radim (203 Česká republika, domácí) -- Říha, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Malinka, Kamil (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: internal directives; best practices; legal aspects of IT Security
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 4. 5. 2016 20:44.
 7. JANČA, Radim, Kamil MALINKA a Vlasta ŠŤAVOVÁ. Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách. 2015.
  Zdrojový kód aplikace evi_questionare
  Název česky: Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách
  Název anglicky: The system for questionnaire distribution in computer study rooms
  RIV/00216224:14610/15:00087049 Software. Informatika. čeština. Česká republika.
  Janča, Radim (203 Česká republika, domácí) -- Malinka, Kamil (203 Česká republika, domácí) -- Šťavová, Vlasta (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: questionare; policy; powershell; mysql

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 17. 5. 2016 15:42.
 8. 2008

 9. MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
  Název anglicky: User authentication and electronic transaction authorization
  RIV/00216224:14330/08:00024665 Odborná kniha. Informatika. čeština. Česká republika.
  Matyáš, Václav (Vašek) (203 Česká republika, garant) -- Krhovják, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: authentication; authorization; security; electronic transaction;
  Recenzováno: ano

  Změnila: MUDr. Anna Průchová, učo 101146. Změněno: 25. 8. 2009 10:19.
 10. 2007

 11. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA a Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí. Praha: TATE International, s.r.o., 2007. 318 s. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
  Název anglicky: User authentication and electronic transaction authorization
  RIV/00216224:14330/07:00020671 Odborná kniha. Informatika. čeština. Česká republika.
  Matyáš, Václav (203 Česká republika, garant) -- Krhovják, Jan (203 Česká republika) -- Lorenc, Václav (203 Česká republika) -- Kumpošt, Marek (203 Česká republika) -- Říha, Zdeněk (203 Česká republika) -- Cvrček, Daniel (203 Česká republika) -- Staudek, Jan (203 Česká republika) -- Hendrych, Pavel (203 Česká republika) -- Janda, Miroslav (203 Česká republika) -- Holer, Vlastimil (203 Česká republika) -- Malinka, Kamil (203 Česká republika) -- Švenda, Petr (203 Česká republika) -- Stetsko, Andriy (804 Ukrajina)
  Klíčová slova anglicky: authentication; authorization; security; electronic transaction;
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., učo 344. Změněno: 21. 5. 2009 19:52.
Zobrazeno: 23. 6. 2021 04:21