Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. STRUK, Michal a Eduard BAKOŠ. Long-Term Benefits of Intermunicipal Cooperation for Small Municipalities in Waste Management Provision. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel (Switzerland): MDPI AG, 2021, roč. 18, č. 4, s. 1-16. ISSN 1661-7827. doi:10.3390/ijerph18041449.
 2. SEDMIHRADSKÁ, Lucie, Soňa KUKUČKOVÁ a Eduard BAKOŠ. Project-Oriented Participatory Budgeting in the Czech Republic. In Michiel S. De Vries, Juraj Nemec, David Špaček. International Trends in Participatory Budgeting - Between Trivial Pursuits and Best Practices. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 131-148. ISBN 978-3-030-79929-8. doi:10.1007/978-3-030-79930-4.
 3. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Vilém PAŘIL, Lenka BÁRTLOVÁ, Pavel ROUBÍNEK, Martina JAKUBČINOVÁ, Eva IVANOVÁ, Eva KOIŠOVÁ a Jana MASÁROVÁ. Spolupráce měst a obcí v ČR, SR a napříč hranicemi. 2021. 100 s.
 4. BAKOŠ, Eduard, Filip HRŮZA, David FIEDOR a Kamila DOLÁK KLEMEŠOVÁ. The perception of inter-municipal cooperation by local officials and managers. Central European Journal of Public Policy. Faculty of Social Sciences, Charles University, 2021, roč. 15, č. 5, s. 1-14. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2021-0002.
 5. 2020

 6. BAKOŠ, Eduard, Daniel NĚMEC, Filip HRŮZA a Troy MIX. Emerging Topics on Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic: Policy Networking, Regionalization and Financial Indicators. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2020, roč. 18, č. 3, s. 579-602. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/18.3.579-602(2020).
 7. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Vilém PAŘIL, Jan HRADECKÝ, Naděžda CHYTILOVÁ, Jakub DANĚK a Miriam SIVÁKOVÁ. Konference Spolupráce měst a obcí v ČR, příhraniční a napříč hranicemi. 2020.
 8. 2019

 9. KUKUČKOVÁ, Soňa a Eduard BAKOŠ. Does participatory budgeting bolster voter turnout in elections? The Case of the Czech Republic. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. SCIENDO, DE GRUYTER POLAND, 2019, roč. 12, č. 2, s. 109-129. ISSN 1337-9038. doi:10.2478/nispa-2019-0016.
 10. BAKOŠ, Eduard, Daniel NĚMEC a Petra DVOŘÁKOVÁ. Equality of the Czech Tax Assignment for Municipalities. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2019, roč. 67, č. 4, s. 388-403. ISSN 0013-3035.
 11. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Lenka BÁRTLOVÁ, Jan FIBIKAR, Veronika TUPÁ, Jan HRADECKÝ, Michaela NEUMANNOVÁ a Lucia HRŮZOVÁ. Konference meziobecní spolupráce 2019. 2019.
 12. HRŮZA, Filip, Lenka MATĚJOVÁ, Eduard BAKOŠ, Lucia MAKÝŠOVÁ, Markéta CHALOUPKOVÁ, Jan HRADECKÝ, Veronika TUPÁ, František KALOUDA, Michaela JUROVÁ a Dagmar ŠPALKOVÁ. Samosprávy 2019. 2019.
 13. 2018

 14. STRUK, Michal a Eduard BAKOŠ. Intermunicipal Cooperation in Municipal Solid Waste Management in the Czech Republic. In 27th Nordic Local Government Conference. 2018.
 15. 2017

 16. SVOBODA, František, Dagmar ŠPALKOVÁ, David ŠPAČEK, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Iveta ŠTARHOVÁ, Jana SOUKOPOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Marek PAVLÍK. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017. 279 s. ISBN 978-80-87865-35-4.
 17. SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ a Petra ZELENÁKOVÁ. Institutional and Managerial Aspects of Intermunicipal Cooperation. In Matějová L. Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2017. s. 379-386. ISBN 978-80-210-8448-3.
 18. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Vilém PAŘIL, Martin VÉRTEŠI a Irena PONČÍKOVÁ. Inteligentní veřejná správa 1/2017 (Newsletter pro veřejnou správu). Brno, 2017.
 19. HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Eduard BAKOŠ, Vilém PAŘIL, Martin VÉRTEŠI a Irena PONČÍKOVÁ. Inteligentní veřejná správa 2/2017 (Newsletter pro veřejnou správu). Brno, 2017. 8 s.
 20. HRŮZA, Filip, Vladimír HYÁNEK, Vilém PAŘIL, Eduard BAKOŠ a Petra KOŠÁRKOVÁ. Municipalita 2017 (worskhop AMOB 2017/2018). 2017.
 21. SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Nekalá konkurence a její vliv na výši výdajů obcí na nakládání s odpady. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. Pardubice: University of Pardubice, 2017, roč. 24, č. 39, s. 189-199. ISSN 1211-555X.
 22. BAKOŠ, Eduard a Petra DVOŘÁKOVÁ. Overview and Perspective of Voluntary Municipal Associations. In Savina Finardi. Proceedings of the 22th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2017. 1. vyd. Prague: University of Economics, 2017. s. 99-105. ISBN 978-80-245-2242-5. doi:10.18267/pr.2017.fin.2242.5.
 23. STRUK, Michal a Eduard BAKOŠ. The intermunicipal cooperation in municipal solid waste management. In 14th International Conference on Urban Health. 2017.
 24. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Vnější a vnitřní bezpečnost státu. In František Svoboda. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017. s. 66-96. ISBN 978-80-87865-35-4.
 25. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Vladimír HYÁNEK a Petra KOŠÁRKOVÁ. Workshop AMOB 2017/2018 (Brno). 2017.
 26. 2016

 27. MIX, Troy, Eduard BAKOŠ a Filip HRŮZA. Advancing Comparative Research on the Extent and Impacts of Intermunicipal Cooperation. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 45-51. ISBN 978-80-210-8082-9.
 28. NĚMEC, Daniel a Eduard BAKOŠ. Alternative Models of Tax Assignment to Municipal Level. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praque: University of Economics, 2016. s. 52-57. ISBN 978-80-245-2155-8.
 29. SEDMIHRADSKÁ, Lucie a Eduard BAKOŠ. Municipal Tax Autonomy and Tax Mimicking in Czech Municipalities. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, roč. 14, č. 1, s. 75-92. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/14.1.75-92(2016).
 30. ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů. 2016.
 31. HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Eduard BAKOŠ, Lucie SOMMEROVÁ, Irena PONČÍKOVÁ a Martin DVOŘÁK. Strategický plán rozvoje obce Hevlín 2016-2022. Brno: obec Hevlín, 2016. 74 s.
 32. HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jana TŮMOVÁ, Eduard BAKOŠ, Michal PINK, Otto EIBL, Irena PONČÍKOVÁ a Václav DOKOUPIL. Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou 2016-2022. Brno: město Němčice nad Hanou, 2016. 77 s.
 33. ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ÚZEMNÍ ROZVOJ A EXTERNÍ SUBJEKTY - metodika pro podporu zapojování externích subjektů. 2016.
 34. 2015

 35. BAKOŠ, Eduard, Jana SOUKOPOVÁ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Local Government in Czechoslovakia 1918 - 1938 and its Impact on Economy of Municipalities in the Czech and Slovak Republics. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 94-102. ISBN 978-80-210-7532-0.
 36. BAKOŠ, Eduard, Jana SOUKOPOVÁ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. The Historical Roots of Local Self-Government in Czech and Slovak Republics. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2015, roč. 13, č. 1, s. 1-19. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/13.1.1-19(2015).
 37. SEDMIHRADSKÁ, Lucie a Eduard BAKOŠ. Who Applies the Real Estate Taxs Local Coefficient? In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. Prague: University of Economics, 2015. s. 206-210. ISBN 978-80-245-2094-0.
 38. 2014

 39. BAKOŠ, Eduard a Jana SOUKOPOVÁ. Territory Unit Evaluation - a Case Study in Districts in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2014. s. 19-26. ISBN 978-80-210-6611-3.
 40. 2013

 41. SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Assessment of municipal environmental protection expenditure: Case study in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2769-2777. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072769.
 42. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizové řízení na úrovni krajů. In Cibáková, M., Malý, I. a kol. Verejná politika a regionálny rozvoj. První. Bratislava: IURA Edition, 2013. s. 187-199. První. ISBN 978-80-8078-657-1.
 43. MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. 237 s. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
 44. SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Methodology and Information System for Evaluating Environmental Protection Expenditure Efficiency at the Local Level. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Neusiedl am See: Springer Berlin Heidelberg, 2013. s. 560-570. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_52.
 45. BAKOŠ, Eduard, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Povodně velkého rozsahu. In Mareš, M., Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. s. 157-174. První. ISBN 978-80-86929-92-7.
 46. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Sucho. In Mareš, M., Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. s. 147-156. První. ISBN 978-80-86929-92-7.
 47. SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Lenka FUROVÁ. The Model of Territory Unit Evaluation for Allocation of Resources on Flood Protection. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Neusieidel am See, Austria: Springer Berlin Heidelberg, 2013. s. 641-650. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_60.
 48. 2012

 49. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Financing of flood prevention as public service. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
 50. SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Povodně. In DOSTÁL, Jakub, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jana KADEŘÁBKOVÁ, Miroslav MENŠÍK a Dana TRUBAČOVÁ. Povodně jako mimořádná událost. Sborník z workshopů a seminářů Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-68. ISBN 978-80-210-6050-0.
 51. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Refelexe zkušeností a názorů odborníků z praxe řešení povodní. In Soukopová Jana Bakoš Eduard. DOSTÁL, Jakub, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jana KADEŘÁBKOVÁ, Miroslav MENŠÍK a Dana TRUBAČOVÁ. Povodně jako mimořádná událost. Sborník z workshopů a seminářů Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 57-67. ISBN 978-80-210-6050-0.
 52. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Role krajské samosprávy v procesech krizového řízení. In Jan Šelešovský, Petr Valouch. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 229-239. ISBN 978-80-210-5805-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5805-2012-229.
 53. BAKOŠ, Eduard, Pavel FIŠER, David PÓČ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategické řízení krajské samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-210-6013-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6013-2012.
 54. BAKOŠ, Eduard, Pavel FIŠER, David PÓČ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategické řízení krajské samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 114 s. ISBN 978-80-210-6013-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6013-2012.
 55. 2011

 56. SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2.
 57. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. FINANCOVÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. In Bezpečnostní management a společnost. 2011. ISBN 978-80-7231-790-5.
 58. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Krizové řízení na úrovni krajů a obcí. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 11 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
 59. BAKOŠ, Eduard, Jan BINEK, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. SUPPORTING MECHANISMS IN DECISION MAKING ABOUT ALLOCATION OF RESOURCES IN CRISIS MANAGEMENT PROCESS. ECONOMICS AND MANAGEMENT. Brno: Univerzita obrany, 2011, roč. 2/2011, č. 2, s. 7-17. ISSN 1802-3975.
 60. SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Eduard BAKOŠ, Jarmila NESHYBOVÁ, David ŠPAČEK, Jiří HŘEBÍČEK a Miroslav HÁJEK. Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. 2011. vyd. Brno: nakladatelství Littera, 2011. 237 s. I, 1. ISBN 978-80-85763-60-7.
 61. 2010

 62. SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Analýza efektivnosti výdajů obcí ČR na životní prostředí - případová studie pro odpadové hospodářství. Studia oecologica. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2010, roč. 2010/IV, 1/2010, s. 37-46. ISSN 1802-212X.
 63. SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Assessing the efficiency of municipal expenditures regarding environmental protection. In Environmental Economics and Investment Assessment III. Cyprus. Cyprus: WIT Press 2010, 2010. s. 107-119. ISBN 978-1-84564-436-9. doi:10.2495/EEIA100101.
 64. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Finanční souvislosti povodní. In Bezpečnost světa a domoviny. První. Brno: Univerzita obrany, 2010. s. 22-32, 10 s. ISBN 978-80-7231-728-8.
 65. SOUKOPOVÁ, Jana, Jarmila NESHYBOVÁ, Eduard BAKOŠ a Jiří HŘEBÍČEK. Hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP. 2010.
 66. FIŠER, Pavel, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David PÓČ, Milan VITURKA, Josef PITNER, Eduard BAKOŠ a Michaela HORŇÁKOVÁ. Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011. 2010. vyd. Brno: Jihomoravský kraj, 2010. 142 s.
 67. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Návrh finančních standardů v segmentu protipovodňových opatření. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2010. 11 s. ISBN 978-80-7399-907-0.
 68. 2009

 69. REKTOŘÍK, Jaroslav a Eduard BAKOŠ. Diskuse k vývoji a pojetí kritické infrastruktury. In Finanční a ekologické aspekty krizových situací. První. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 169-179. ISBN 978-80-210-4997-0.
 70. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Financování následků přívalových povodní. In Finanční a ekologické aspekty krizových situací. První. Brno: MU, 2009. s. 108-115, 7 s. ISBN 978-80-210-4997-0.
 71. BAKOŠ, Eduard, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Finanční a ekologické aspekty krizových situací : Sborník příspěvků z odborného semináře s mezinárodní účastí. 3.9.–4.9.2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 180 s. ISBN 978-80-210-4997-0.
 72. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. MOŽNOSTI STANDARDIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ. In Bezpečnostní management a společnost. První. Brno: Univerzita obrany, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7231-653-3.
 73. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Možnosti standardizace ve veřejném sektoru. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. První. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7399-657-4.
 74. BAKOŠ, Eduard, Jana SOUKOPOVÁ a Barbora KAPLANOVÁ. Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. první. Praha: Linde nakladatelství Praha, 2009. s. 79-85, 6 s. Ekonomika, 1. ISBN 978-80-86131-82-5.
 75. BAKOŠ, Eduard. Verejná správa Slovenskej republiky a nástroje k zvyšovaniu jej efektívnosti. In Veřejná správa v kontextu přípravy a vstupu státu do eurozóny. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 24-37. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4979-6.
 76. 2008

 77. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Alternativní modely financování dopadů živelních pohrom z pohledu veřejné správy. Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava: Merkury spol. s. r. o., Bratislava, 2008, IV, č. 2, s. 61-69. ISSN 1337-2955.
 78. BAKOŠ, Eduard. Krizové řízení ve veřejné správě. In Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 46-54. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4698-6.
 79. BAKOŠ, Eduard a Jan BINEK. Objektivizace územní alokace finančních prostředků na prevenci a řešení mimořádných událostí. In Návrhy na implementaci specifických metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze toto území vymezit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 24-28. ISBN 978-80-210-4528-6.
 80. BAKOŠ, Eduard. Podíl Masarykovy univerzity na vzdělávání v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. In Interop-soft Protect. MSD, 2008. 6 s. ISBN 978-80-7392-023-4.
 81. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Standardizace protipovodňových opatření jako specifický nástroj veřejné politiky v oblasti krizového řízení (na příkladu povodní). In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty raciálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 220-227, 7 s. ISBN 9788073993450.
 82. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Standardizace v oblasti krizového řízení. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. Brno: ESF MU a MF ČR, 2008. s. 166-172. ISBN 978-80-210-4671-9.
 83. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6.
 84. BAKOŠ, Eduard, Jan BINEK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. VYUŽITÍ METODY KARTOGRAFICKÉ VIZUALIZACE PRO HODNOCENÍ ALOKACE ZDROJŮ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ. Ekonomika a management. Brno: Univerzita obrany, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 14-21. ISSN 1802-3975.
 85. SOUKOPOVÁ, Jana, Jarmila NESHYBOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ a Eduard BAKOŠ. Závěrečná zpráva o řešení projektu SP/4I1/54/08 v roce 2008. 2008. 51 s.
 86. 2007

 87. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Eduard BAKOŠ. Financování katastrofických rizik jako globální problém. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 156-167, 11 s. ISBN 978-80-210-4395-4.
 88. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Eduard BAKOŠ. Fondy živelních pohrom. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. 1. vydání. Brno: MU, 2007. s. 174-183, 9 s. ISBN 978-80-210-4395-4.
 89. BAKOŠ, Eduard a Martin POP. Institucionální zabezpečení geovizualizace a oceňování v krizovém řízení. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech a zapojení privátního sektoru. 1. vydání. Uherské Hradiště: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-014-2.
 90. POP, Martin. Institucionální zabezpečení geovizualizace a oceňování v krizovém řízení. 2007. vyd. Uherské Hradiště, 2007.
 91. BAKOŠ, Eduard. Institucionální zabezpečení vizualizace a oceňování v krizovém managementu ve veřejné správě. In MendelNet 2007. 1. vydání. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007. s. 164. ISBN 978-80-903966-6-1.
 92. REKTOŘÍK, Jaroslav, František KALOUDA, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Eduard BAKOŠ. Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007.
 93. KUTÁČEK, Stanislav. Metoda kontingenčního oceňování. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Eduard BAKOŠ. Metodika synergického oceňování území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze území prostorově vymezit. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-24. ISBN 978-80-210-4236-0.
 94. ŠEĎA, Viktor a Stanislav KUTÁČEK. Možnosti uplatnění kontingenčního oceňování. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Eduard BAKOŠ. Metodika synergického oceňování území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze území prostorově vymezit. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 25-43, 18 s. ISBN 978-80-210-4236-0.
 95. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Eduard BAKOŠ a František KŘIVÁNEK. Návrhy na implementaci specifických nástrojů a metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze území prostorově vymezit. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007.
 96. PÓČ, David a Eduard BAKOŠ. Recent trends in the curricula development on the higher education institutions in the Czech Republic. In Learning Together:Reshaping higher education in a global age. 1.vydání. Londýn: University of London,Institute of Education, 2007. s. 40-55.
 97. POP, Martin a Eduard BAKOŠ. Vybrané historické a ekonomické implikace dopadů mimořádných událostí ve světě. In Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. 1. vyd. Praha: T-SOFT s.r.o, Novohradská 14/1010, 142 01 Praha 4, 2007. s. 46. ISBN 978-80-254-0727-1.
 98. 2006

 99. BAKOŠ, Eduard. Financování krizového řízení ve veřejné správě. In Krizové řízení ve veřejné správě a ochrana obyvatel. Brno: MU-ESF, 2006. s. 27-37. ISBN 80-210-3934-5.
 100. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě. Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK a Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s. 38 - 50, 64 s. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5.
 101. BAKOŠ, Eduard, David PÓČ a Jan BINEK. Lidské zdroje. Procesy, struktury a dokumenty. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, s. r. o., 2006. 150 s. Referenční příručka. ISBN 80-7380-013-6.
 102. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Povodně velkého rozsahu, škody na zasaženém území a protipovodňová opatření. In Přístupy a východiska pro oceňování potenciálně zasažených území mimořádnou událostí velkého rozsahu. Brno: MU-MF ČR, 2006. s. 58-65. ISBN 80-210-3925-6.
 103. BAKOŠ, Eduard. Přístup pojišťoven (zajišťoven) k pojištění a oceňování škod způsobených krizovou situací (vč. terorismu). In Přístupy a východiska pro oceňování potenciálně zasažených území mimořádnou událostí velkého rozsahu. Brno: MU-MF ČR, 2006. s. 42-47. ISBN 80-210-3925-6.
 104. PÓČ, David a Eduard BAKOŠ. Využití Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro rozvoj lidských zdrojů na úrovni Jihomoravského kraje. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2006. s. 115-122, 7 s. ISBN 80-210-4086-6.
 105. 2005

 106. BAKOŠ, Eduard. Rizika vzniku mimořádných událostí velkého rozsahu a možnost pojištění předpokládaných následků v globálním kontextu. In Současnost a budoucnost krizového řízení. Praha: TSOFT s. r. o., 2005. ISBN 80-239-4734-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 7. 2022 05:18