Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Strašidlo komunismu a démon teorie. In Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2021. s. 84-86.
 2. 2020

 3. NĚMEC, Jiří. Der Mährische Ausgleich von 1905. Ein Muster zur Lösung der multiethnischen Ordnung der Gesellschaft? In Bendel, Rainer. "Ausgleich" als Basis für Verständigung und Versöhnung : Zum Beitrag der Historiker für eine integrative Erinnerungskultur. Berlin: LIT Verlag, 2020. s. 19-32. ISBN 978-3-643-14694-6.
 4. NĚMEC, Jiří. Kolektivní paměť města : Olomoucká oslava domnělého vítězství v bitvě nad Mongoly. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 378-397. Obraz / Komunikace / Jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 5. NĚMEC, Jiří. Primisliden ex officio. K jednomu jazykovému aspektu politiky dějin v Protektorátu Čechy a Morava. In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš; Wihoda, Martin. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2020. s. 875-892. ISBN 978-80-87709-28-3.
 6. 2019

 7. NĚMEC, Jiří. Die Reinhard - Heydrich - Stiftung in Prag. Ein Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften im Protektorat Böhmen und Mähren? In Das Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde 1935 bis 1945 - ein "Kriegsbeitrag der Geisteswissenschaften"? Symposium des DHI Rom und der MGH. 2019.
 8. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 11-28, 51-65, 113-123, 44 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 9. NĚMEC, Jiří a Tomáš BOROVSKÝ. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 s. Muni arts 100. ISBN 978-80-210-9258-7.
 10. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 s. ISBN 978-80-210-9259-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9259-2019.
 11. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 12. NĚMEC, Jiří. Re-education. Hidden symbol of the 20th century? In Symbols of Modernity. International workshop, University of Rzeszow, May 15 - 16 2019. 2019.
 13. NĚMEC, Jiří. Taras (von) Borodajkewycz (1902-1984). Zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus: Der Versuch, das Unvereinbare zu verbinden. In Hruza, Karel. Österreichische Historiker. Lebensläufe und Karrieren 1900-1945. Band 3. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2019. s. 527-605. Sv.3. ISBN 978-3-205-20801-3.
 14. 2018

 15. NĚMEC, Jiří. Mezi historickým dokumentárním filmem a politickou propagandou. Dějiny v nedokončeném dokumentárním filmu Curta Oertela z roku 1940. In Kopal, Pavel. Film a dějiny 7: Propaganda. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 150-166. Film a dějiny 7. ISBN 978-80-88292-22-7.
 16. NĚMEC, Jiří. Nazi Politics of Ethnocide. The Concept of "Umvolkung". In '1938' and the Politics of Homogenization. Protecting the Nation in Europe on the Eve of World War II. 2018.
 17. NĚMEC, Jiří. Noví Němci : šlechtění nacionálněsocialistického člověka pro budoucnost. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Nečasová, Denisa. Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 93-108. ISBN 978-80-7422-606-9.
 18. NĚMEC, Jiří. Rezension des Buches von Ines Luft: Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere. Leipzig 2016. Journal of East Central European Studies. Marburg: Herder-Institut, 2018, roč. 67 (2018), č. 2, s. 293-296. ISSN 0948-8294.
 19. NĚMEC, Jiří. Rudolf Schreiber a proměny archivní struktur v prvních letech nacistické okupace. In Kravar, Zdeněk; Poloncarz, Marek; Řeháček, Karel. Německá okupační správa v letech 1938-1945. první. Praha: Česká archivní společnost, 2018. s. 32-43. ISBN 978-80-88223-03-0.
 20. NĚMEC, Jiří. Tomáš G. Masaryk a politika historie v meziválečné Republice československé. In 1918: TGM a nové úkoly české vědy a filozofie. 15. 11. 2018, Brno. 2018.
 21. NĚMEC, Jiří. 1938 Potopeni demokratickeho ostrova. In Libor, Jan. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2018. s. 204-237. ISBN 978-80-7422-640-3.
 22. 2017

 23. NĚMEC, Jiří. Das Bild des Mittelalters in den tschechischen und deutschen Erinnerungskulturen Böhmens, Mährens und Schlesiens. Eine Stichprobe aus den österreichischen und tschechischen Lehrbüchern für Geschichte. In Görich, Knut; Wihoda, Martin. Friedrich Brabarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.-20. Jh.). Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2017. s. 63-103. ISBN 978-3-412-50454-0.
 24. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter. In Fahlbusch, Michael; Haar, Ingo; Pinwinkler, Alexander. Handbuch der völkischen Wissenschaften. Band 1: Biographien. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 897-901. Teilband 1. ISBN 978-3-11-043891-8.
 25. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 379 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 475. ISBN 978-80-210-8808-5.
 26. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8809-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8809-2017.
 27. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8808-5.
 28. NĚMEC, Jiří. Generationen und Generationswechsel in der deutschböhmischen und sudetendeutschen Wissenschaft der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts-methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: LIT Verlag, 2017. s. 137-150. ISBN 978-3-643-50750-1.
 29. NĚMEC, Jiří. Kamil Krofta and Czechoslovak Identity among Czechs, Slovaks and Germans and Others. In Vít, Michal; Baran, Magdalena M. Transregional versus national perspectives on contemporary Central European history. Studies on the building of nation-states and their cooperation in the 20th and 21st century. první. 2017: Ibidem Press, 2017. s. 161-173. ISBN 978-3-8382-1115-2.
 30. NĚMEC, Jiří. Kurt Oberdorffer. In Fahlbusch, Michael; Haar, Ingo; Pinwinkler, Alexander. Handbuch der völkischen Wissenschaften. Band 1: Biographien. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 541-546. ISBN 978-3-11-043891-8.
 31. NĚMEC, Jiří. Noví Němci. Nacionálně socialistická převýchova člověka pro budoucnost. In Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk ve 20. století. 2017.
 32. NĚMEC, Jiří a Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ. Paměť města. Významné momenty z dějin měst ve světle písemných a obrazových pramenů. 2017.
 33. NĚMEC, Jiří. Rudolf Schreiber a proměny archivní struktury v prvních letech nacistické okupace. In 17. celostátní archivní konference. 2017.
 34. NĚMEC, Jiří. Umvolkung. In Fahlbusch, Michael; Haar, Ingo; Pinwinkler, Alexander. Handbuch der völkischen Wissenschaften. Band 2: Akteure, Netzwerke, Forschungsprogramme. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 1158-1164. ISBN 978-3-11-043891-8.
 35. 2016

 36. NĚMEC, Jiří. Nationale Identität als ein politisches Projekt? Entstehung der kollektiven Identitäten in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert im Vergleich. In Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe.University of Pécs, Hungary. 2016.
 37. NĚMEC, Jiří. Theoretical aspect of collective national identity and nationalism. In Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe.University of Pécs, Hungary. 2016.
 38. 2015

 39. NĚMEC, Jiří. Kamil Krofta and Czechoslovak Identity among Czechs, Slovaks, Germans and Others. In International conference Brno "National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918-1948". 2015.
 40. NĚMEC, Jiří. Pokus o konstrukci obrazu "sudetoněmeckého" válečného hrdiny z dějin první světové války? K činnosti Sudetoněmeckého ústavu pro zemský a národnostní výzkum v Liberci v letech 1940-1945. In Zemanová, Marcela; Zeman, Václav. První světová válka a role Němců v českých zemích. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2015. s. 234-250. ISBN 978-80-7414-991-7.
 41. NĚMEC, Jiří. War die Josephinismus-Interpretation von Eduard Winter aus dem Jahre 1943 eine nationalsozialistische Interpretation? In Fillafer, Franz Leander , Wallnig, Thomas. Josephinismus zwischen den Regimen. Eduard Winter, Fritz Valjavec und die zentraeuropäischen Historiographien im 20. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2015. s. 102-140. Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhundert. Band 17. ISBN 978-3-205-79569-8.
 42. 2014

 43. NĚMEC, Jiří. Druhá světová válka. In Dvořák, Jan. Moderní dějiny pro střední školy : učebnice. Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Didaktis, 2014. s. 72-95. ISBN 978-80-7358-223-4.
 44. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter (1896-1982) jako katolický sudetoněmecký intelektuál v meziválečném Československu. In Zářický, Aleš; Davidová Glogarová, Jana; Závodná, Michaela. Vzdělanec nad hranicemi "proviniciality". Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 212-218. ISBN 978-80-7464-457-3.
 45. NĚMEC, Jiří. K. Hruza: Österreichische Historiker. Band 2. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2014, roč. 133, č. 2, s. 447-450. ISSN 0323-052X.
 46. NĚMEC, Jiří. Krize náboženské víry ve válečné korespondenci Rudolfa Ohlbauma, člena německého katolického mládežnického hnutí Staffelstein. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 61, č. 2, s. 259-275. ISSN 1803-7429.
 47. BOROVSKÝ, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Jiří NĚMEC a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 134 s. ISBN 978-80-210-7016-5.
 48. 2013

 49. NĚMEC, Jiří. D. Nečasová, Buduj vlast, posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2013, roč. 132, č. 1, s. 254-257. ISSN 0323-052X.
 50. NĚMEC, Jiří. Hledání příběhu. Česko-německý diskurz o soužití v letech 1918-1938. In Odlišné jazyky - společné dějiny. Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti. 2013.
 51. NĚMEC, Jiří. J. Křesťan, Zdeněk Nějedlý. Politik a vědec v osamění. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2013, roč. 132, č. 2, s. 536-539. ISSN 0323-052X.
 52. 2012

 53. NĚMEC, Jiří. Dějiny a multikulturalita. Vybrané pojmy, osobnosti a témata multikulturního diskurzu pro studenty historie. Brno: Historický ústav FF MU, 2012. 191 s.
 54. NĚMEC, Jiří. J. Hoffmannová, Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2012, roč. 131, č. 1, s. 152-154. ISSN 0323-052X.
 55. NĚMEC, Jiří. Věda a politika v okupovaných českých zemích v letech 1938/39-1945.Institucionální analýza. In Přednáška na Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici. 2012.
 56. NĚMEC, Jiří. Výchova a vzdělávání v nacionálně socialistickém Německu a její aplikace v okupovaných zemích se zaměřením na Protektorát Čechy a Morava. In Letní škola Ústavu historických věd Slezské univerzity "Školství, výchova a vzdělávání v 19. a 20. století (ve středoevropské perspektivě). 2012.
 57. 2011

 58. NĚMEC, Jiří. O pařížské mírové konferenci, hledání nového mezinárodního řádu a o výsledném "kompromisu". In Veřejná přednáška v rámci cyklu Válka v muzeu (Městské muzeum Moravského Krumlova). 2011.
 59. NĚMEC, Jiří. Pražská věda mezi Alfredem Rosenbergem a Reinhardem Heydrichem. K prehistorii Říšské nadace Reinharda Heydricha pro vědecká bádání v Praze. Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 58, č. 2, s. 85-105. ISSN 1803-7429.
 60. 2010

 61. NĚMEC, Jiří. Centralizace německé vědy na Moravě v protektorátu Čechy a Morava: Vznik "Německé společnosti pro vědu a národnostní výzkum na Moravě" (Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2010, roč. 129, č. 1, s. 99-125. ISSN 0323-052X.
 62. NĚMEC, Jiří. M. Foucault: Zrození Biopolitiky. Kurz na College de France. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 16/2010, č. 1, s. 196-198. ISSN 1804-1612.
 63. NĚMEC, Jiří. Několik poznámek o německých profesorech v českých zemích v hodině porážky. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 336-351. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
 64. NĚMEC, Jiří. Trianonské trauma a revizionismus meziválečného Maďarska. Praha: CEP - Centrum pro ekonomii a politiku, 2010. s. 53-67. ISBN 978-80-86547-92-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 18:02