Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PAŘENICA, Jiří, Petr KALA, Alexandre MEBAZAA, Simona LITTNEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Josef TOMANDL, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jindřich ŠPINAR, Marie TOMANDLOVÁ, Milan DASTYCH, Can INCE, Kateřina HELÁNOVÁ, Martin TESÁK, Martin HELÁN, Petr LOKAJ a Matthieu LEGRAND. Activation of the Nitric Oxide Pathway and Acute Myocardial Infarction Complicated by Acute Kidney Injury. CARDIORENAL MEDICINE. BASEL: KARGER, 2020, roč. 10, č. 2, s. 85-96. ISSN 1664-3828. doi:10.1159/000503718.
 2. HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Marcela, Petra LÁZNIČKOVÁ, Kamila BENDÍČKOVÁ, Marco De ZUANI, Ivana ANDREJČINOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Pavel SUK, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Jan FRIČ. Differences in monocyte subsets are associated with short-term survival in patients with septic shock. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 24, č. 21, s. 12504-12512. ISSN 1582-1838. doi:10.1111/jcmm.15791.
 3. BARTMAN, Colleen M., Marta SCHILIRO, Martin HELÁN, Y. S. PRAKASH, David LINDEN a Christina PABELICK. Hydrogen sulfide, oxygen, and calcium regulation in developing human airway smooth muscle. Faseb Journal. BETHESDA: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, 2020, roč. 34, č. 9, s. 12991-13004. ISSN 0892-6638. doi:10.1096/fj.202001180R.
 4. HELÁN, Martin, Vladimír ŠRÁMEK, Jiří VANÍČEK, Robert STAFFA, Ondřej VOLNÝ, Martin RÁB a Pavel SUK. Ischaemic Stroke Caused by a Gunshot Wound to the Chest. EJVES Vascular Forum. Elsevier, 2020, s. 97-100.
 5. HORTOVÁ KOHOUTKOVÁ, Marcela, Federico TIDU, Marco DE ZUANI, Vladimír ŠRÁMEK, Martin HELÁN a Jan FRIC. PHAGOCYTOSIS-INFLAMMATION CROSSTALK IN SEPSIS: NEW AVENUES FOR THERAPEUTIC INTERVENTION. Shock. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 54, č. 5, s. 606-614. ISSN 1073-2322. doi:10.1097/SHK.0000000000001541.
 6. HELÁN, Martin. Syndrom multiorgánové dysfunkce a orgánová podpora. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 469-481. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 7. 2019

 8. ŠRÁMEK, Vladimír, Ivan ČUNDRLE, Pavel SUK, Martin HELÁN a Jan HRUDA. Důležité publikace v intenzivní medicíně v roce 2018/2019. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 6, s. 271-280. ISSN 1214-2158.
 9. HELÁN, Martin, Marcela HORTOVÁ-KOHOUTKOVÁ, Alexandra MÝTNIKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Pavel SUK, Jan HRUDA, Jan FRIČ, Vladimír ŠRÁMEK a Jiří PAŘENICA. Evaluation of soluble Endoglin in septic shock patients. In ESICM Lives 2019. 2019. doi:10.1186/s40635-019-0265-y.
 10. LUKEŠ, Marek, Martin HELÁN, Vladimír ŠRÁMEK, Jana PAVLÍKOVÁ, Robert STAFFA a Pavel SUK. Impact of contralateral carotid stenosis on brain tissue oxygenation during carotid endarterectomy. Cor et Vasa. Elsevier, 2019, roč. 61, č. 4, s. 420-425. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2019.055.
 11. 2018

 12. HELÁN, Martin, Jan HRUDA, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Jan FRIČ, Jiří PAŘENICA a Vladimír ŠRÁMEK. Nové biomarkery pro diagnostiku, prognózu a cílenou terapii sepse. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 20, č. 5, s. 479-483. ISSN 1212-4184.
 13. 2015

 14. HARTMAN, William, Martin HELÁN, Dan SMELTER, Venkatashelem SATHISH, Michael THOMPSON, Chistina M. PABELICK, Bruce JOHNSON a Y.S. PRAKASH. Role of Hypoxia-Induced Brain Derived Neurotrophic Factor in Human Pulmonary Artery Smooth Muscle. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 7, s. "e0129489", 17 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0129489.
 15. 2014

 16. HELÁN, Martin, Bharathi ARAVAMUDAN, William R. HARTMAN, Michael A. THOMPSON, Bruce D. JOHNSON, Christina M. PABELICK a Y.S. PRAKASH. BDNF secretion by human pulmonary artery endothelial cells in response to hypoxia. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London: Academic Press Ltd - Elsevier Science, 2014, roč. 68, March 2014, s. 89-97. ISSN 0022-2828. doi:10.1016/j.yjmcc.2014.01.006.
 17. HELÁN, Martin a Kateřina HELÁNOVÁ. Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7381-4.
 18. HELÁN, Martin, Anna KONIECZNA, Martin KLABUSAY a Vladimír ŠRÁMEK. Plicní hypertenze - patofyziologické mechanizmy. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 10, s. 852-858. ISSN 0042-773X.
 19. 2013

 20. HELÁN, Martin, Michael KARASS, Zuzana MIHALOVÁ, Bharathi ARAVAMUDAN, Michael THOMPSON, Christina PABELICK a Y S PRAKASH. Vitamin D Decreases Inflammation-Induced Proliferation And Calcium Signaling In Human Airway Smooth Muscle Cells. 2013. ISSN 1073-449X.
 21. 2011

 22. ČUNDRLE, Ivan, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel SUK, Jan HRUDA, Ján KRBÚŠIK, Martin HELÁN, Michal VLAŠÍN, Martin MATĚJOVIČ a Martin PAVLÍK. Microcirculatory changes during hyperoxia in a porcine model of ruptured abdominal aneurysm. In Critical Care, March 2011, Volume 15, Supplement 1, P 83. 2011.
 23. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Michal VLAŠÍN, Martin MATĚJOVIČ, Pavla ROTTEROVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. The effect of hyperoxia in porcine model of ruptured abdominal aortic aneurysm repair. In Critical Care Medicine. 39 ( 12):5, December 2011. 2011.
 24. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Michal VLAŠÍN, Martin MATĚJOVIČ, Pavla ROTTEROVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. Vliv hyperoxie na oxidační stres v prasečím modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty,. In XVIII. kongres ČSARIM, 6. - 8. října 2011, Praha. 2011.
 25. 2010

 26. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, M VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Comparison of arterial waveform analysis and thermodilution for estimation of cardiac output in a model of abdominal aortic aneurysm rupture. In Intensive Care Medicine 36, Suppl. 2: S98. 2010.
 27. HRUDA, Jan, Pavel SUK, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Michal VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. HYPEROXIA IMPAIRS OXYGEN UTILIZATION IN PORCINE MODEL OF RUPTURED ABDOMINAL ANEURYSM REPAIR. In Intensive Care Medicine, vol. 36, suppl. 2,. 2010. ISSN 0342-4642.
 28. HRUDA, Jan, Ivan ČUNDRLE, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Zdeněk KONEČNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, M VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. HYPEROXIE ZHORŠUJE UTILIZACI KYSLÍKU V PRASEČÍM MODELU RUPTURY ANEURYSMATU BŘIŠNÍ AORTY. In XVII. kongres ČSARIM, Zlín, Sborník abstrakt. 2010. ISBN 978-80-254-7942-1.
 29. SUK, Pavel, Ivan ČUNDRLE, Jan HRUDA, Martin HELÁN, Ján KRBÚŠIK, Michal VLAŠÍN, M MATĚJOVIČ, Martin PAVLÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Porovnání srdečního výdeje stanoveného analýzou arteriální křivky s termodilucí na prasečím modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty. In Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010: XVII. kongres ČSARIM 2010, Zlín,Sborník abstrakt. 2010. ISBN 978-80-254-7942-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 7. 2021 08:58