Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. DEVÁNOVÁ, Alžbeta, Jan SYCHRA, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Nečekaná signalizace: líhnutí vajíček listonoha letního je chemicky modulováno dospělci. Živa. Praha: Academia, 2024, roč. 110=72, č. 1, s. 29-31. ISSN 0044-4812.
  2. PLISKA, Dominik, Jan SYCHRA, Alžbeta DEVÁNOVÁ, Lukáš PFEIFER, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Zooplankton polních mokřadů: unikátní společenstva ovlivněná historií krajiny. In Zoologické dny. 2024.

  2023

  1. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Selma DE DONNOVÁ, Jaroslav VRBA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Linda SEIFERT, Vanda ŠORFOVÁ a Jiří KOPÁČEK. Accelerated recovery of lake macroinvertebrates in the third decade since the reversal of acidification. Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science, 2023, roč. 892, September, s. 1-12. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164553.
  2. HRIVNIAK, Ľuboš, Michel SARTORI, Pavel SROKA a Jindřiška BOJKOVÁ. Big diversity in a small hotspot: two new species of Leptophlebiidae (Insecta, Ephemeroptera) from New Caledonia. ZooKeys. Pensoft Publishers, 2023, roč. 1143, Jan 2023, s. 71-88. ISSN 1313-2989. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1143.96148.
  3. ZHAI, Marie, Jindřiška BOJKOVÁ, Denisa NEMEJCOVA, Marek POLÁŠEK, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Climatically promoted taxonomic homogenization of macroinvertebrates in unaffected streams varies along the river continuum. Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2023, roč. 13, č. 1, s. "6292", 9 s. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-32806-y.
  4. DEVÁNOVÁ, Alžbeta, Jan SYCHRA, David VÝRAVSKÝ, Michal ŠORF, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Časová dynamika spoločenstva vodných bezstavovcov v poľných mokradiach. In Zoologické dny Brno 2023. 2023. ISBN 978-80-87189-39-9.
  5. VÝRAVSKÝ, David, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK a Marie ZHAI. Effects of thermal stability on microcrustacean assemblages in spring fens. Inland Waters. Taylor and Francis Ltd., 2023, roč. 13, č. 1, s. 86-100. ISSN 2044-2041. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/20442041.2022.2139585.
  6. DE DONNOVÁ, Selma, Alžbeta DEVÁNOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Changes in macroinvertebrate biodiversity in major Czech rivers after the year 2000. In SEFS 13 | Symposium for European Freshwater Sciences. 2023.
  7. ŠLACHTOVÁ, Erika, Jindřiška BOJKOVÁ, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Jan SYCHRA a Michal HORSÁK. Lake trophic status and hydrological connectivity modify mechanisms underlying mollusc assemblage structuring. Hydrobiologia. Springer, 2023, roč. 850, č. 4, s. 793-806. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-022-05125-y.
  8. DEVÁNOVÁ, Alžbeta, Jan SYCHRA, David VÝRAVSKÝ, Michal ŠORF, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Short and dynamic: succession of invertebrate communities over a hydroperiod in ephemeral wetlands on arable land. Inland Waters. ABINGDON: Taylor and Francis Ltd., 2023, roč. 13, č. 2, s. 247-258. ISSN 2044-2041. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/20442041.2023.2169022.
  9. PLISKA, Dominik, Jan SYCHRA, Michal ŠORF a Jindřiška BOJKOVÁ. Společenstva zooplanktonu nově budovaných mokřadů v zemědělské krajině jižní Moravy. In Zoologické dny. 2023.
  10. DE DONNOVÁ, Selma, Vanda ŠORFOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Successful restoration of the Hučina stream in the Šumava National Park. In The conference: Evaluating the success of wetlands and watercourses restoration. 2023.

  2022

  1. MARTYNOV, A.V., D.M. PALATOV, J.-L. GATTOLLIAT, Jindřiška BOJKOVÁ a R.J. GODUNKO. A remarkable finding of Centroptilum Eaton, 1869 (Ephemeroptera: Baetidae) in Georgia, Turkey and Iran: one new species evidenced by morphology and DNA. EUROPEAN ZOOLOGICAL JOURNAL. ITALY: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 89, č. 1, s. 827-855. ISSN 2475-0263. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/24750263.2022.2090625.
  2. DEVÁNOVÁ, Alžbeta, Jan SYCHRA, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Adult Triops cancriformis (Pancrustacea: Notostraca) mediates the hatching rate of its resting eggs. Hydrobiologia. Springer, 2022, roč. 849, č. 8, s. 1923-1929. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-022-04841-9.
  3. DE DONNOVÁ, Selma, Jana PETRUŽELOVÁ, Jan SYCHRA a Jindřiška BOJKOVÁ. Ako pokračuje zotavovanie šumavských jazier z acidifikácie. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2022.
  4. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Jaroslav VRBA. Complex effects of acidification, habitat properties and fish stock on littoral macroinvertebrate assemblages in montane standing waters. Journal of Limnology. Page Press Publications, 2022, roč. 81, č. 1, s. 1-15. ISSN 1129-5767. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2022.2053.
  5. HRIVNIAK, Ľuboš, Pavel SROKA, Roman J, GODUNKO, Peter MANKO a Jindřiška BOJKOVÁ. Diversification in Caucasian Epeorus (Caucasiron) mayflies (Ephemeroptera: Heptageniidae) follows topographic deformation along the Greater Caucasus range. Systematic Entomology. Wiley, 2022, roč. 47, č. 4, s. 603-617. ISSN 0307-6970. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/syen.12551.
  6. ŠORFOVÁ, Vanda, Martina POLÁKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Environmental heterogeneity, dispersal mode and habitat specialisation modify within-site beta diversity of spring macroinvertebrates. International Review of Hydrobiology. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 107, 3-4, s. 145-153. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.202102112.
  7. ŠUPINA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ a David S. BOUKAL. Environmental stressors alter multiple determinants of individual reproductive output in the acid-tolerant mayfly Leptophlebia vespertina. Ecological Entomology. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 47, č. 3, s. 488-500. ISSN 0307-6946. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/een.13133.
  8. SROKA, Pavel, Jindřiška BOJKOVÁ a Vojtech KOLAR. Mayfly Ephemera glaucops (Ephemeroptera, Ephemeridae) recorded in the Czech Republic after almost a century. Biodiversity Data Journal. Pensoft Publishers, 2022, roč. 10, Sep, s. "e90950", 10 s. ISSN 1314-2836. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3897/BDJ.10.e90950.
  9. DEVÁNOVÁ, Alžbeta, Dominik PLISKA, Jan SYCHRA, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal ŠORF a Michal HORSÁK. Perloočky a veslonôžky v neprodukčných biotopech na južnej Morave: porovnanie poľných rozlivov a novovybudovaných mokradí. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2022.
  10. DE DONNOVÁ, Selma, Jana PETRUŽELOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Michal STRAKA, Jaroslav VRBA a Jindřiška BOJKOVÁ. Rapid macroinvertebrate colonisation in restored channelised streams contiguous with natural stream reaches. Hydrobiologia. Springer, 2022, roč. 849, č. 19, s. 4135-4152. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-022-04928-3.
  11. SYCHRA, Jan, Alžbeta DEVÁNOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Alexandra ČERNÁ. Společenstva vodních bezobratlých v ohrožených biotopech vysychavých polních rozlivů a jejich dynamika. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2022.
  12. SYCHRA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ, Alžbeta DEVÁNOVÁ, Dominik PLISKA, Alexandra ČERNÁ a Lukáš PFEIFER. Vysychavé polní mokřady na jižní Moravě: jedinečné ostrovy života v zemědělské krajině. Živa. Praha: Nakladatelství Academia, 2022, roč. 70, č. 5, s. 261-264. ISSN 0044-4812.
  13. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Water temperature stability modulates insect thermal responses at spring fens. Hydrobiologia. Springer, 2022, roč. 849, č. 21, s. 4693-4706. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-022-05008-2.

  2021

  1. HRIVNIAK, Ľuboš, Pavel SROKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Roman J. GODUNKO a Peter MANKO. A new species of Epeorus (Caucasiron) (Ephemeroptera, Heptageniidae) from Azerbaijan and Iran. Zookeys. Sofia: Pensoft Publishers, 2021, roč. 2021, č. 1068, s. 13-25. ISSN 1313-2989. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1068.70717.
  2. LORENCOVÁ, Erika, Jindřiška BOJKOVÁ, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Michal HORSÁK. Littoral vegetation predicts mollusc distribution in a network of unconnected small karstic lakes in the Mediterranean zone of Albania. International Review of Hydrobiology. Wiley, 2021, roč. 106, č. 2, s. 121-130. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.201902035.

  2020

  1. HORSÁK, Michal, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Blešivec potoční – neškodný vegetarián, nebo skrytý predátor? 2020.
  2. STANICZEK, Arnold H., Peter MALZACHER, Jindřiška BOJKOVÁ, Pavel SROKA, Tomáš SOLDÁN, Javid IMANPOUR NAMIN, Farshad NEJAT, Ashgar ABDOLI a Roman J. GODUNKO. Caenidae (Insecta: Ephemeroptera) of Iran, with new records and re-description of the nymph of Caenis kopetdagi Kluge, 1985. Aquatic Insects. Taylor & Francis Ltd., 2020, roč. 41, č. 2, s. 106-130. ISSN 0165-0424. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/01650424.2020.1735449.
  3. SCHENKOVÁ, Jana, Vendula POLÁŠKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Climatically induced temperature instability of groundwater dependent habitats will suppress cold adapted Clitellata species. Internat. Rev. Hydrobiol. HOBOKEN: Wiley-VCH, 2020, roč. 105, 3-4, s. 85-93. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.201902006.
  4. LORENCOVÁ, Erika, Jindřiška BOJKOVÁ, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Michal HORSÁK. Co podmiňuje diverzitu měkkýšů v izolovaných krasových vodách střední Albánie? In Zoologické dny Olomouc 2020. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.
  5. HRIVNIAK, Ľuboš, Pavel SROKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Roman J. GODUNKO, Javid Imanpour NAMIN, Samereh BAGHERI, Farshad NEJAT, Ashgar ABDOLI a Arnold H. STANICZEK. Diversity and distribution of Epeorus (Caucasiron) (Ephemeroptera, Heptageniidae) in Iran, with descriptions of three new species. Zookeys. PENSOFT PUBLISHERS, 2020, roč. 2020, č. 947, s. 71-102. ISSN 1313-2989. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.947.51259.
  6. GEORGIEVOVÁ, Berenika, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predation by the omnivorous Gammarus fossarum affect small-scale distribution of macroinvertebrates? A case study from a calcareous spring fen. International Review of Hydrobiology. Wiley, 2020, roč. 105, 5-6, s. 162-170. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.202002046.
  7. ZHAI, Marie, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? Freshwater Biology. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 65, č. 5, s. 987-998. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.13485.
  8. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Lenka HUBÁČKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Factors explaining community contrast of Trichoptera assemblages at insular Western Carpathian spring fens to the adjacent headwaters. International Review of Hydrobiology. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 105, 1-2, s. 20-32. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.201901987.
  9. HRIVNIAK, Ľuboš, Pavel SROKA, Jindřiška BOJKOVÁ a Roman J. GODUNKO. Identification guide to larvae of Caucasian Epeorus (Caucasiron) (Ephemeroptera, Heptageniidae). Zookeys. Sofia: Pensoft Publishers, 2020, roč. 2020, č. 986, s. 1-53. ISSN 1313-2989. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.986.56276.
  10. SYROVÁTKA, Vít, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Native Gammarus fossarum affects species composition of macroinvertebrate communities: evidence from laboratory, field enclosures, and natural habitat. Aquatic Ecology. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 54, č. 2, s. 505-518. ISSN 1386-2588. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10452-020-09756-y.
  11. HRIVNIAK, Ľuboš, Pavel SROKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Roman GODUNKO, Tomáš SOLDÁN a Arnold STANICZEK. The impact of Miocene orogeny for the diversification of Caucasian Epeorus (Caucasiron) mayflies (Ephemeroptera: Heptageniidae). Molecular Phylogenetics and Evolution. San Diego: Academic Press INC Elsevier Science, 2020, roč. 146, č. 1, s. 1-12. ISSN 1055-7903. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106735.
  12. ŠUPINA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ a David S. BOUKAL. Warming erodes individual-level variability in life history responses to predation risk in larvae of the mayflyCloeon dipterum. Freshwater Biology. HOBOKEN: Blackwell Scientific Publications, 2020, roč. 65, č. 12, s. 2211-2223. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.13619.

  2019

  1. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ a Michal HORSÁK. Environmental stability of Western Carpathian spring-fens and its influence on Ostracod assemblages. In 9th European Ostracodologists' Meeting. 2019.
  2. LORENCOVÁ, Erika, Jindřiška BOJKOVÁ, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Michal HORSÁK. Freshwater mollusc metacommunities of small ponds in two agricultural regions. In 7th Conference of the Czech Society for Ecology. 2019.
  3. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK, Vendula POLÁŠKOVÁ a Marek POLÁŠEK. Influence of environmental stability on microcrustacean assemblages in Western Carpathian spring-fens. In 6th Fresh Blood for Fresh Water Conference. 2019.
  4. BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrate assemblages of the post-mining calcareous stream habitats: Are they similar to those inhabiting the natural calcareous springs? ECOLOGICAL ENGINEERING. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 136, OCT 2019, s. 38-45. ISSN 0925-8574. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.05.023.
  5. POLÁKOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrates of the post-mining calcareous brooks: comparison with the natural calcareous spring brooks. In 11th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 11), June 30–July 5, Zagreb, Croatia, p. 375. 2019.
  6. SROKA, Pavel, Jindřiška BOJKOVÁ, Roman J. GODUNKO, Tomáš SOLDÁN, Javid IMANPOUR NAMIN, Farshad NEJAT, Ashgar ABDOLI a Arnold H. STANICZEK. New Oligoneuriidae (Insecta, Ephemeroptera) from Iran. Zookeys. PENSOFT PUBLISHERS, 2019, Neuveden, č. 872, s. 101-126. ISSN 1313-2989. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.872.36098.
  7. LIZOŇOVÁ, Zuzana, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Small-scale Variation of Testate Amoeba Assemblages: the Effect of Site Heterogeneity and Empty Shell Inclusion. Microbial Ecology. NEW YORK: SPRINGER, 2019, roč. 77, č. 4, s. 1014-1024. ISSN 0095-3628. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00248-018-1292-z.
  8. VÝRAVSKÝ, David, Marie ZHAI, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Stabilita prostředí na prameništních slatiništích a její vliv na společenstva mikrokorýšů. In Setkání mladých limnologů. 2019.
  9. POLÁKOVÁ, Martina, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. The importance of the spatial heterogeneity for the structuring of macroinvertebrates in spring fens. In 6th Fresh Blood for Fresh Water Conference (FBFW), April 23-27, Tihany, Hungary. 2019.

  2018

  1. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ, Berenika GEORGIEVOVÁ, Andrea KAPRAĽOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Jan ŠUPINA, Marie ZHAI a Michal HORSÁK. Blešivec potoční (Gammarus fossarum) v roli predátora. Kořenov: XVIII. konference ČLS a SLS, 2018.
  2. BOJKOVÁ, Jindřiška, Tomáš SOLDÁN, Vanda ŠORFOVÁ a Jaroslav VRBA. Colonisation of the restored stream by benthic invertebrates: a case study from the Bohemian Forest (Czech Republic). In XV. International Conference on Ephemeroptera and XIX. International Symposium on Plecoptera. 2018.
  3. HRIVNIAK, Luboš, Pavel SROKA, Roman GODUNKO, Martina ŽUROVCOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Arnold STANICZEK. Diversity, distribution and molecular phylogeny of Epeorus (Caucasiron) Kluge, 1997 (Ephemeropteta: Heptageniidae) in the Caucasus Mountains and adjacent areas. In XV. International Conference on Ephemeroptera and XIX. International Symposium on Plecoptera. 2018.
  4. SCHENKOVÁ, Jana, Vendula POLÁŠKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Effects of Climate Conditions on Aquatic Clitellata in Western Carpathian Spring Fens. In 14th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 2018.
  5. BOJKOVÁ, Jindřiška, Pavel SROKA, Tomáš SOLDÁN, Javid IMANPOUR NAMIN, Arnold STANICZEK, Marek POLÁŠEK, Luboš HRIVNIAK, Ashghar ABDOLI a Roman GODUNKO. Initial commented checklist of Iranian mayflies, with new area records and description of Procloeon caspicum sp n. (Insecta, Ephemeroptera, Baetidae). ZOOKEYS. SOFIA: PENSOFT PUBL, 2018, roč. 2018, č. 749, s. 87-123. ISSN 1313-2989. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.749.24104.
  6. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Jsou pramenná slatiniště ohrožená změnami klimatu? Vliv klimatických podmínek a teploty vody na společenstva vodních bezobratlých. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
  7. BOJKOVÁ, Jindřiška, Vanda ŠORFOVÁ, Jaroslav VRBA a Tomáš SOLDÁN. Kolonizace a vývoj společenstva makrozoobentosu v revitalizovaném toku Hučina (NP Šumava). In XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
  8. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Štěpán SIVÝ, Vanda ŠORFOVÁ, Jaroslav VRBA a Tomáš SOLDÁN. Macroinvertebrate communities of montane standing waters in the Czech Republic and Bavaria: effects of past acidification and littoral zone properties. In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 2018.
  9. BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK a Vanda ŠORFOVÁ. Makrozoobentos postindustriálních pěnovcových potoků: srovnání s přirozenými stružkami pěnovcových slatinišť. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
  10. SOLDÁN, Tomáš, Jindřiška BOJKOVÁ, Arnold STANICZEK, Javid IMANPOUR NAMIN, Ashgar ABDOLI, Roman GODUNKO, Pavel SROKA, Luboš HRIVNIAK a Marek POLÁŠEK. Mayfly research in Iran: species diversity and knowledge gaps. In XV. International Conference on Ephemeroptera and XIX. International Symposium on Plecoptera. 2018.
  11. BOJKOVÁ, Jindřiška, Linda SEIFERT, Jana PETRUŽELOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Pavel SROKA a Vendula POLÁŠKOVÁ. Species richness and composition of macroinvertebrate assemblages in the Bavarian Forest National Park: Preliminary results of the stream monitoring. Silva Gabreta. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 2018, roč. 24, č. 1, s. 171-212. ISSN 1211-7420.
  12. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Štěpán SIVÝ, Vanda ŠORFOVÁ, Jaroslav VRBA a Tomáš SOLDÁN. Společenstva bezobratlých v horských stojatých vodách: vliv acidifikace a charakteru litorálu. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 2018. 2018.
  13. HORSÁK, Michal, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Tomáš PETERKA a Michal HÁJEK. Spring-fen habitat islands in a warming climate: partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment. 2018, roč. 634, č. 1, s. 355-365. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.319.
  14. LIZOŇOVÁ, Zuzana, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI a Michal HORSÁK. Testing randomized sampling strategy and effect of empty shell exclusion at two contrasting fen sites. In 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), Belfast, 10-14 September. 2018.
  15. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. The influence of air and water temperature on spring fen macroinvertebrates: are they threatened by climate changes? In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 8-13 July, Lodz, Poland. 2018.
  16. ŠUPINA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ a David S. BOUKAL. Velikost těla, nikoliv riziko predace, moduluje odpovědi životní historie larev. XVIII. konference ČLS a SLS, 2018.
  17. SCHENKOVÁ, Jana, Vendula POLÁŠKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Vliv klimatických podmínek na opaskovce (Clitellata) prameništních slatinišť Západních Karpat. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.

  2017

  1. HORSÁK, Michal, Vanda ŠORFOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marie ZHAI a Vít SYROVÁTKA. Aquatic macroinvertebrates of spring-fen helocrenes: species-rich communities structured by environmental filtering. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017. 2017.
  2. ŠUPINA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ a David S. BOUKAL. Body size but not predation risk modulate life history responses to warming in mayfly larvae. 2017.
  3. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Environmental filtering of aquatic insects in spring fens: patterns of species-specific responses related to specialist-generalist categorization. Hydrobiologia. DORDRECHT, NETHERLANDS: SPRINGER, 2017, roč. 797, č. 1, s. 159-170. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-017-3169-4.
  4. SOLDÁN, Tomáš, Jindřiška BOJKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Ephemeroptera (jepice). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, Neuveden, č. 36, s. 114-117. ISSN 1211-3603.
  5. ŠUPINA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ a David S. BOUKAL. Fekundita jepice Leptophlebia vespertina (Linnaeus, 1758) v prostředí ovlivněném acidifikací. In Zoologické dny Brno 2017. 2017.
  6. BOJKOVÁ, Jindřiška, Jiří KROČA, Jan HELEŠIC a Tomáš SOLDÁN. Plecoptera (pošvatky). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 36, č. 1, s. 123-125. ISSN 1211-3603.
  7. ZAJACOVÁ, Jana, Štěpán SIVÝ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jan SYCHRA, Vít SYROVÁTKA a Linda SEIFERT. Recent recovery of acid damaged macroinvertebrate assemblages in the Bohemian Forest lakes. In 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017. 2017.
  8. ZHAI, Marie, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. The role of predators in shaping macroinvertebrate assemblages of the Western Carpathian spring fens. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017. 2017.

  2016

  1. ZHAI, Marie, Dana HŘÍVOVÁ, David VÝRAVSKÝ, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. Biotic interactions of meiofaunal metacommunities in isolated spring fens (Central Europe): an insight from large scale. In 16th International Meiofauna Conference. 2016.
  2. VRBA, Jaroslav, Jindřiška BOJKOVÁ, Pavel CHVOJKA, Jan FOTT, Jiří KOPÁČEK, Miroslav MACEK, Linda NEDBALOVÁ, Miroslav PAPÁČEK, Vanda RÁDKOVÁ, Veronika SACHEROVÁ, Tomáš SOLDÁN a Michal ŠORF. Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology. Blackwell Scientific Publications, 2016, roč. 61, č. 4, s. 376-395. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.12714.
  3. ZAJACOVÁ, Jana, Lenka HUBÁČKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Diversity of caddisflies (Trichoptera) in springbrooks of the Western Carpathian spring fens: Are their assemblages distinct from neighbouring streams? In 2nd Central European Symposium of Aquatic Macroinvertebrate Research. 2016. ISBN 978-963-12-5936-0.
  4. HUBÁČKOVÁ, Lenka, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity patterns of aquatic specialists and generalists: contrasts among two spring-fen mesohabitats and nearby streams. Biologia. 2016, roč. 71, č. 6, s. 678-687. ISSN 0006-3088. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/biolog-2016-0084.
  5. ZAJACOVÁ, Jana, Lenka HUBÁČKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Diverzita chrostíků (Trichoptera) v prameništních slatiništích Západních Karpat – v čem se liší od okolních potoků? In Zoologické dny 2016. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.
  6. ŠUPINA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ a David S. BOUKAL. Influence of food availability, predation risk and initial body size on growth and maturation of Cloeon dipterum (Ephemeroptera: Baetidae). Online. In Macadam, CR Stockan, JA. PROCEEDINGS OF THE JOINT MEETING OF THE XIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON EPHEMEROPTERA AND XVIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLECOPTERA. AUCKLAND: MAGNOLIA PRESS, 2016, s. 53-64. ISBN 978-1-77670-022-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11646/zoosymposia.11.1.9.
  7. ŠUPINA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ a David BOUKAL. Intraspecific variability in fecundity of Leptophlebia vespertina (Ephemeroptera: Leptophlebiidae) in seven acidified lakes in the Bohemian Forest. In 2 nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 2016.
  8. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. The diversity of aquatic invertebrates in helocrenes: regional and local perspective of the Western Carpathian springs. In SIL 2016 Torino Italy, XXXIII Congress, 31 July - 5 August. 2016.

  2015

  1. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Michal HORSÁK. Aquatic insects of spring fens: individual species responses to the main environmental gradients. In 9th Symposium for European Freshwater Sciences: Abstract Book. 2015.
  2. ZAJACOVÁ, Jana, Vanda RÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Diverzita a ekologie chrostíků (Trichoptera) pramenných stružek slatinišť Západních Karpat. In Zoologické dny 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  3. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Diverzita a složení společenstev dvoukřídlých na pramenných slatiništích Západních Karpat. In Zoologické dny 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  4. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Diverzita vodních bezobratlých svahových slatinišť: vliv lokálních faktorů a biogeografických aspektů ve vztahu k stanovištní specializaci a disperzi. In 5. konference České společnosti pro ekologii. 2015.
  5. HORSÁK, Michal, Vanda RÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jana ZAJACOVÁ. Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. Journal of Biogeography. 2015, roč. 42, č. 11, s. 2112-2121. ISSN 0305-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jbi.12569.
  6. ZAJACOVÁ, Jana, Vanda RÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Druhová bohatost a rozmanitost chrostíků (Trichoptera) v pramenných stružkách slatinišť Západních Karpat. In XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná": Sborník příspěvků. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
  7. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Marie ZHAI. Druhová pestrost západokarpatských slatinišť očima hydro biologa. In Zoologické dny 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  8. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Jaroslav VRBA, Tomáš SOLDÁN, Vendula POLÁŠKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. Dynamika revitalizovaného podhorského potoku Hučina (NP Šumava). In XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná": Sborník příspěvků. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
  9. ZHAI, Marie, Ondřej NOVÁČEK, David VÝRAVSKÝ, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ a Jan HELEŠIC. Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens. Hydrobiologia. 2015, roč. 745, č. 1, s. 225-239. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2104-1.
  10. HUBÁČKOVÁ, Lenka, Jana ZAJACOVÁ, Michal HORSÁK a Jindřiška BOJKOVÁ. Habitat contrast among spring patches, spring brooks and nearby streams: changes in trichoptera assemblages along the gradient of mineral richness. In 9th Symposium for European Freshwater Sciences. 2015.
  11. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Hmyz prameništních slatinišť: individuální odpovědi druhů na hlavní gradienty prostředí. In Zoologické dny, Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  12. ŠUPINA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ a David BOUKAL. Influence of food availability and predation risk on growth and maturation of Cloeon dipterum (Ephemeroptera: Baetidae). In XIV International Conference on Ephemeroptera and XVII International Symposium on Plecoptera. 2015.
  13. ZEDKOVÁ, Blanka, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 2015, roč. 25, č. 5, s. 622-638. ISSN 1052-7613. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/aqc.2529.
  14. BOJKOVÁ, Jindřiška, Hana ČÍŽKOVÁ, Andrea KUČEROVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Richard SVIDENSKÝ a Jaroslav VRBA. Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta. 2015, roč. 21, č. 1, s. 73-79. ISSN 1211-7420.
  15. SOLDÁN, Tomáš a Jindřiška BOJKOVÁ. New species of mayflies (Ephemeroptera) from Cape Verde. Zootaxa. 2015, roč. 3926, č. 4, s. 561-575. ISSN 1175-5326. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3926.4.6.
  16. SROKA, Pavel, Jindřiška BOJKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Roman J. GODUNKO. New species of the genus Oligoneuriella Ulmer, 1924 (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) from Turkey. Zootaxa. 2015, roč. 4012, č. 2, s. 329-350. ISSN 1175-5326.
  17. SYROVÁTKA, Vít, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Pakomáři západokarpatských slatinišť. In Zoologické dny 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  18. GODUNKO, Roman J., Pavel SROKA, Tomáš SOLDÁN a Jindřiška BOJKOVÁ. The higher phylogeny of Leptophlebiidae (lnsecta: Ephemeroptera), with description of a new species of Calliarcys Eaton, 1881. ARTHROPOD SYSTEMATICS & PHYLOGENY. 2015, roč. 73, č. 2, s. 259-280. ISSN 1863-7221.
  19. BOJKOVÁ, Jindřiška a Tomáš SOLDÁN. Two new species of the genus Prosopistoma (Ephemeroptera: Prosopistomatidae) from Iraq and Algeria. Zootaxa. 2015, roč. 4018, č. 1, s. 109-123. ISSN 1175-5326.
  20. ŠUPINA, Jan a Jindřiška BOJKOVÁ. Vliv množství potravy a rizika predace na růst jepic Cloeon dipterum (Ephemeroptera: Baetidae). Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
  21. ŠUPINA, Jan a Jindřiška BOJKOVÁ. Vliv množství potravy a rizika predace na růst jepic Cloeon dipterum (Ephemeroptera: Baetidae). Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  22. BOJKOVÁ, Jindřiška a Vanda RÁDKOVÁ. XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“ : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 200 s. ISBN 978-80-210-7874-1.

  2014

  1. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Dipteran fauna of the Western Carpathian spring fens. In 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, Hungary. 2014.
  2. SYROVÁTKA, Vít, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity patterns of Chironomidae in the Western Carpathian spring fens. 2014.
  3. HUBÁČKOVÁ, Lenka, Michal HORSÁK, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula KŘOUPALOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. Ekologický kontrast pramenišť pro chrostíky: změny v poměru specialistů a generalistů podél gradientu minerální bohatosti. In Zoologické dny 2014, Ostrava. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.
  4. PAŘIL, Petr a Jindřiška BOJKOVÁ. Expanze hmyzu tekoucích vod – otvírá bránu klimatická změna nebo vliv člověka? In Invazní akvatické druhy živočichů - sborník z konference. 2014.
  5. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Chironomidae of spring fens: mechanisms driving compositional changes on local and regional spatial scale. In 19th International Symposium on Chironomidae. České Budějovice. 2014.
  6. DVOŘÁK, Libor, Jindřiška BOJKOVÁ, Petr KOMZÁK, Ondřej KOUKLÍK a Jan ŠPAČEK. New records of an alderfly Sialis nigripes (Megaloptera: Sialidae) from the Czech Republic. Klapalekiana. 2014, roč. 50, 3-4, s. 139-146. ISSN 1210-6100.
  7. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Limnologica. 2014, roč. 47, MAY, s. 52-61. ISSN 0075-9511. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.limno.2014.03.001.
  8. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology. 2014, roč. 59, č. 11, s. 2256-2267. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.12428.
  9. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Jana SCHENKOVÁ. The role of environment and dispersal mode in metacommunity structuring of aquatic invertebrates at isolated spring fens. In 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 2014.
  10. BOJKOVÁ, Jindřiška, Vanda RÁDKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity. HOBOKEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 7, č. 3, s. 252-262. ISSN 1752-458X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/icad.12050.
  11. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Markéta OMELKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. Živa. 2014, roč. 62, č. 5, s. 219-222. ISSN 0044-4812.
  12. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Jana SCHENKOVÁ. Význam vlivu prostředí a schopnosti šíření na utváření společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích. In Zoologické dny 2014, Ostrava. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.

  2013

  1. OMELKOVÁ, Markéta, Vít SYROVÁTKA, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK, Marie ZHAI a Jan HELEŠIC. Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2013, roč. 70, č. 5, s. 689-700. ISSN 0706-652X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1139/cjfas-2013-0026.
  2. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Věra OPRAVILOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity and assemblage patterns of microorganisms structured by the groundwater chemistry gradient in spring fens. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology. 2013, roč. 49, č. 3, s. 207-223. ISSN 0003-4088. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/limn/2013056.
  3. HUBÁČKOVÁ, Lenka, Michal HORSÁK, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula KŘOUPALOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. Ecological contrast of spring fens for caddisflies: changes in specialists/generalists ratio along the mineral richness gradient. In 8 th Symposium for European Freshwater Sciences. 2013.
  4. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka, Jindřiška BOJKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Long-term changes of aquatic insect assemblages in the lotic ecosystems. In Fresh Blood for Fresh Science, Young Aquatic Science, Lunz am See, Austria, 2013. 2013.
  5. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Věra OPRAVILOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Microorganism assemblages in the spring fens: the effect of groundwater chemistry. In Fresh Blood for Fresh Science, Young Aquatic Science, Lunz am See, Austria. 2013.
  6. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních Karpatech. In Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
  7. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens: the importance of species replacement and richness differences in various taxonomic groups. In 8 th Symposium for European Freshwater Sciences, Münster. 2013.
  8. BOJKOVÁ, Jindřiška a Tomáš SOLDÁN. Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE. Praha, 2013, roč. 53, č. 2, s. 443-484. ISSN 0374-1036.
  9. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. The role of species sorting and dispersal on structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens. In Fresh Blood for Fresh Water, Young Aquatic Science, Lunz am See, Austria. 2013.

  2012

  1. SOLDÁN, Tomáš, Jindřiška BOJKOVÁ, Jaroslav VRBA, Peter BITUŠÍK, Pavel CHVOJKA, Miroslav PAPÁČEK, Jana PELTANOVÁ, Jan SYCHRA a Jolana TÁTOSOVÁ. Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta. Vimperk, 2012, roč. 18, č. 3, s. 123-405. ISSN 1211-7420.
  2. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Co ovlivňuje distribuci larev vodního hmyzu izolovaných slatinišť? Jejich disperze nebo ekologické nároky – úvod do výzkumu. In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti - Zborník príspevkov. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
  3. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Věra OPRAVILOVÁ, Michal HORSÁK a Jindřiška BOJKOVÁ. Diverzita mikro- a meiofauny na prameništních slatiništích. In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
  4. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Blanka ŠVAŇHALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Petr PAŘIL a Jan HELEŠIC. Long-term changes of mayfly taxocoenosis – a reflection of the Morava River catchment alterations. In 39th IAD Conference, 21-24 August 2012, Szentendre/Hungary. 2012.
  5. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Makrozoobentos pramenných stružek na slatiništích moravsko-slovenského pomezí. In Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. 2012. ISBN 978-80-87189-11-5.
  6. SOLDÁN, Tomáš, Roman GODUNKO, Pavel SROKA a Jindřiška BOJKOVÁ. Mayfly (Ephemeroptera) species inventory of the Caucasus Mountains. 2012.
  7. SYROVÁTKA, Vít, Vanda RÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Pakomárovití (Diptera: Chironomidae) prameništních slatinišť na gradientu minerální bohatosti: záležitost chemie vody, nebo substrátu? In XVI. Konferencia SLS a ČLS. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
  8. BOJKOVÁ, Jindřiška, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Plecoptera taxocenoses and degradation of watercourses in the Czech Republic: changes after 50 years. 2012.
  9. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních Karpatech. In Kubovčík V. & Stašiov S. (Eds.): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Ferincove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene. 2012. ISBN 978-80-228-2421-7.
  10. BOJKOVÁ, Jindřiška, Klára KOMPRDOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20th century. Freshwater Biology. Danvers: Blackwell Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 2550-2567. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.12027.
  11. BOJKOVÁ, Jindřiška, Pavel CHVOJKA a Petr KOMZÁK. Stoneflies (Plecoptera) ot the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 2012, roč. 96, č. 2, s. 37-70. ISSN 1211-8788.
  12. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. The response of chironomid assemblages to mineral richness gradient in the Western Carpathian helocrenes. Fauna Norvegica. Oslo: Zoologisk museum, 2012, roč. 31, č. 1, s. 117-124. ISSN 1502-4873. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5324/fn.v31i0.1403.
  13. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Variabilita vodních opaskovců (Clitellata) na slatiništích vnějších Západních Karpat. In XVI. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
  14. SVOBODOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ a Josef MATĚNA. Vývojové cykly acidotolerantních pošvatek. In XVI. konferencia Slovenskej Llimnologickej Spoločnosti a České Limnologické Společnosti. 2012.
  15. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Tomáš SOLDÁN. Změny taxocenóz jepic (Ephemeroptera) v moravských tocích jako odraz antropogenních vlivů v povodí v průběhu 20. století. In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 2012. 2012.

  2011

  1. HÁJKOVÁ, Petra, Jindřiška BOJKOVÁ, Markéta FRÁNKOVÁ, Věra OPRAVILOVÁ, Michal HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ a Michal HORSÁK. Disentangling the effects of water chemistry and substratum structure on moss-dwelling unicellular and multicellular micro-organisms in spring-fens. Journal of Limnology. 2011, roč. 70, Suppl. 1, s. 54-64. ISSN 1129-5767.
  2. BOJKOVÁ, Jindřiška, Tomáš SOLDÁN, Jan ŠPAČEK a Michal STRAKA. Distribution of stoneflies of the family Taeniopterygidae (Plecoptera) in the Czech Republic: earlier data, new records and recent distributional changes. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2011, roč. 60, č. 3, s. 239-258. ISSN 1211-3026.
  3. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Dlouhodobé změny taxonomické a funkční struktury taxocénů jepic (Ephemeroptera) v povodí Moravy a Odry v České republice. In Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni. 2011.
  4. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Markéta OMELKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Dvoukřídlí (Diptera) prameništních slatinišť: vliv minerálně-trofického gradientu. In Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni. 2011.
  5. BOJKOVÁ, Jindřiška a Jiří KROČA. Historic and current distribution of an endangered stonefly Perla grandis (Plecoptera: Perlidae) in the Czech Republic. Klapalekiana. Česká společnost entomolgická, Praha, 2011, roč. 47, 3-4, s. 153-163. ISSN 1210-6100.
  6. ŠVAŇHALOVÁ, Blanka, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Long-term changes of mayfly (Ephemeroptera) taxocoenoses: a case study from the Czech Republic. In 7th Symposium for European Freshwater Sciences. 2011. ISBN 978-84-937882-2-3.
  7. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrate assemblages of fen streamlets in the Outer Western Carpathian Mts. In AIL, Asociación Ibérica de Limnología. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. 2011. ISBN 978-84-937882-2-3.
  8. POLÁŠEK, Marek, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jan ŠPAČEK a Jindřiška BOJKOVÁ. MAYFLIES OF THE FAMILY HEPTAGENIIDAE (INSECTA, EPHEMEROPTERA) OF THE CZECH REPUBLIC: RARE, PROTECTED AND PROBLEMATIC SPECIES. In 7th Symposium for European Freswater Sciences. 2011. ISBN 978-84-937882-2-3.
  9. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Petr PAŘIL a Michal HORSÁK. Small-Scale Distribution of Aquatic Macroinvertebrates in Two Spring Fens with Different Groundwater Chemistry. International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011, roč. 96, č. 3, s. 235-256. ISSN 1434-2944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/iroh.201111307.
  10. BOJKOVÁ, Jindřiška, Jana SCHENKOVÁ, Michal HORSÁK a Michal HÁJEK. Species richness and composition patterns of clitellate (Annelida) assemblages in the treeless spring fens: the effect of water chemistry and substrate. Hydrobiologia. 2011, roč. 667, č. 1, s. 159-171. ISSN 0018-8158.
  11. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Markéta OMELKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. The composition of Diptera assemblages along the gradient of mineral richness in the spring fens. In AIL, Asociación Ibérica de Limnología. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. 2011. ISBN 978-84-937882-2-3.
  12. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. The response of chironomid assemblages to mineral richness gradient in the Western Carpathian spring fens. In 18th International Symposium on Chironomidae, Trondheim Norway 4-6 July 2011, Scientific Program and Abstracts. 2011.
  13. SCHENKOVÁ, Jana, Petr PAŘIL, Karla PETŘIVALSKÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Vodní máloštětinatci (Annelida: Clitellata) České republiky. 2011. ISBN 978-80-87189-09-2.
  14. POLÁŠEK, Marek, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Jan ŠPAČEK. Vybrané druhy jepic čeledi Heptageniidae v České republice - možnost jejich využití jako indikátoru klimatické změny. In Stloukal E. (ed). Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni. Bratislava, 2011.

  2010

  1. SCHENKOVÁ, Jana, Petr PAŘIL, Karla PETŘIVALSKÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Aquatic oligochaetes (Annelida: Clitellata) of the Czech Republic: check-list, new records, and ecological remarks. Zootaxa. Magnolia Press, 2010, neuveden, č. 2676, s. 29-44, 15 s. ISSN 1175-5326.
  2. BOJKOVÁ, Jindřiška, Tomáš SOLDÁN, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Pavel CHVOJKA a Miloš TRÝZNA. Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia. Dinkelscherben: Erik Mauch Verlag, 2010, roč. 70, č. 1, s. 91-110. ISSN 0935-333X.
  3. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Faktory ovlivňující druhovou bohatost a strukturu taxocenóz dvoukřídlých na slatiništích Západních Karpat. In Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.
  4. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Taxocenózy jepic (Ephemeroptera), pošvatek (Plecoptera) a chrostíků (Trichoptera) pramenných stružek Západních Karpat. In Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.
  5. SCHENKOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Variabilita opaskovců (Annelida: Clitellata) na minerálně-trofickém gradientu prameništních slatinišť: srovnání velké a malé prostorové škály. In Zoologické dny. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.
  6. SYCHRA, Jan a Jindřiška BOJKOVÁ. Výzkum vodních bezobratlých na vrchovištích a přechodových rašeliništích. In Zoologické dny Praha 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.

  2009

  1. KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Pavel BARTUŠEK. Analysis of stream macroinvertebrates response to environmental conditions: research support of the Water Framework Directive implementation in the Czech Republic. In Book of abstracts; TIES 2009 – the 20th Annual Conference of The International Environmetrics Society, a Section of the ISI and GRASPA Conference 2009. University of Bologna, 2009.
  2. SCHENKOVÁ, Jana, Vendula KŘOUPALOVÁ, Michal HORSÁK a Jindřiška BOJKOVÁ. Comparison of clitellate assemblages (Annelida: Clitellata) in two different mineral types of spring fens: the response in permanent fauna abundance and species richness. In 11th International Symposium on Aquatic Oligochaeta 5-12 Türkiye/Alanya. 2009.
  3. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan HELEŠIC, Hana JANOVSKÁ a Pavel SROKA. Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic insects. 2009, roč. 31, 11/2009, s. 621-644. ISSN 0165-0424.
  4. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity of Diptera larvae in the Western Carpathian spring fens. In Abstract book of 1st International Conference on Diptera and their juvenile stages in aquatic and semiaquatic ecosystems in Europe. 2009.
  5. PAŘIL, Petr, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. Chironomid larvae in two types of Western Carpathian spring fens differing in mineral richness. In Abstract book of 1st International Conference on Diptera and their juvenile stages in aquatic and semiaquatic ecosystems in Europe. 2009.
  6. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Marie OMESOVÁ a Jan HELEŠIC. Impact of reservoirs and channelization on lowland river macroinvertebrates: A case study from Central Europe. Limnologica. 2009, roč. 39, č. 2, s. 140–151. ISSN 0075-9511.
  7. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Petr PAŘIL, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Prostorová distribuce makrozoobentosu na malé škále: srovnání dvou minerálně odlišných slatinišť. In Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS. 2009. ISBN 978-80-254-4698-0.
  8. BOJKOVÁ, Jindřiška. Revision of the stonefly collections (Plecoptera) by E. Křelinová and J. Raušer from the Czech Republic. Aquatic insects. 2009, roč. 31, č. 1, s. 249-255. ISSN 0165-0424.
  9. BOJKOVÁ, Jindřiška a Jan HELEŠIC. Spring fens as a unique biotope of stonefly larvae (Plecoptera): species richness and species composition gradients. Aquatic insects. 2009, roč. 31, č. 1, s. 365-373. ISSN 0165-0424.
  10. FRÁNKOVÁ, Markéta, Jindřiška BOJKOVÁ, Aloisie POULÍČKOVÁ a Michal HÁJEK. The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. Fottea. Olomouc: Czech Phycological Society, 2009, roč. 9, č. 2, s. 355-368. ISSN 1802-5439.
  11. JARKOVSKÝ, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Karel BRABEC, Jindřiška BOJKOVÁ, Pavel BARTŮŠEK, Zdenka BEDNÁŘOVÁ a Simona LITTNEROVÁ. ValDat - databáze valenčních charakteristik taxonů makrozoobentosu v ČR. 2009.
  12. BOJKOVÁ, Jindřiška, Jana SCHENKOVÁ, Věra OPRAVILOVÁ, Markéta FRÁNKOVÁ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. Variabilita vodních organismů v závislosti na minerální bohatosti západokarpatských slatinišť. In Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2009. ISBN 978-80-254-4698-0.

  2008

  1. BOJKOVÁ, Jindřiška. Collections of the Czech Republic stoneflies by E. Křelinová and J. Raušer. In XVI. International Symposium on Plecoptera. 2008.
  2. FRÁNKOVÁ, Markéta, Aloisie POULÍČKOVÁ, Petr MARVAN, Jindřiška BOJKOVÁ a Petra HÁJKOVÁ. Diatom Assemblages of Western Carpathian Spring Fens along poor-rich (pH/calcium) gradient. In 20th International Diatom Symposium. 2008.
  3. PAŘIL, Petr, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan ŠPAČEK a Jan HELEŠIC. Ecology of Leuctra geniculata (Plecoptera: Leuctridae),an Atlantomediterranean species on the north-eastern border of its area. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2008, roč. 63, č. 4, s. 574—581. ISSN 0006-3088.
  4. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan HELEŠIC a Tomáš SOLDÁN. Mapping of distribution of the orders Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic. In International Joint Meeting on Ephemeroptera and Plecoptera. 2008.
  5. BOJKOVÁ, Jindřiška a Jan HELEŠIC. Spring fens as a unique biotope of stonefly larvae. In XVI. International Symposium on Plecoptera. 2008.

  2007

  1. BOJKOVÁ, Jindřiška, Markéta OMELKOVÁ, Jan HELEŠIC a Michal HORSÁK. Structure and species richness of benthic macroinvertebrate assemblages in the Western Carpathian spring fens. In SEFS-5 programme and abstracts. 2007.
  2. OMELKOVÁ, Markéta, Jindřiška BOJKOVÁ, Rudolf ROZKOŠNÝ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. The Diptera taxocoenoses in the Western Carpathian spring fens: preliminary results. In SEFS-5 programme and abstracts. 2007.
  3. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Petr PAŘIL, Tomáš SOLDÁN, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. The mayfly (Insecta, Ephemeroptera) taxocoene under varying hydrologic conditions - a Central European case study. In Handbook of 6th International Symposium on Ecohydraulics. 2007.

  2006

  1. BOJKOVÁ, Jindřiška, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Druhová skladba a struktura společenstva makrozoobentosu flyšových pramenišť. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej Limnologickej Spoločnosti. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
  2. KOMZÁK, Petr, Jiří KROČA a Jindřiška BOJKOVÁ. Faunisticky zajímavé nálezy chrostíků (Insecta: Trichoptera) z Moravskoslezských Beskyd. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2006, roč. 55, č. 1, s. 73-76. ISSN 1211-3026.
  3. BOJKOVÁ, Jindřiška a Jan ŠPAČEK. New and interesting records of Plecoptera (Insecta) from the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 2006, roč. 91, č. 1, s. 1-6. ISSN 1211-8788.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 6. 2024 06:01