Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. PODROUŽKOVÁ, Lucie, Pavla BUCHTOVÁ a Alena DOBROVOLNÁ. Extensive Reading Programmes. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o, 2022.
  2. PODROUŽKOVÁ, Lucie, Pavla BUCHTOVÁ, Alena DOBROVOLNÁ, Michaela SEPEŠIOVÁ, Anna DOMIŃSKA a Zuzana STRAKOVÁ. Let's Read in English. Using Graded Readers. Toolkit for Teachers of English. 1st ed. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o, 2022. 426 s. ISBN 978-80-8140-700-0.
  3. BUCHTOVÁ, Pavla. Rozvoj čtenářské gramotnosti: Jak pracovat s cizojazyčnými texty v hodinách anglického jazyka. 2022.

  2021

  1. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3.
  2. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
  3. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 204 s. ISBN 978-80-280-0007-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
  4. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9916-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
  5. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
  6. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.

  2015

  1. BUCHTOVÁ, Pavla. Women Write Back: Appropriating the Literary Canon. In partnerský pobyt na Karoli Gaspar University. 2015.

  2014

  1. BUCHTOVÁ, Pavla. Creative Writing in the Foreign Language Classroom. 2014.

  2012

  1. ELIÁŠOVÁ, Věra a Pavla BUCHTOVÁ. Psaní taxi-povídek. 2012. doi:12 2012.
  2. ELIÁŠOVÁ, Věra a Pavla BUCHTOVÁ. Reading and Writing Mystery. In Podroužková Lucie; Vojtková Naděžda. ELT Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. s. 5-8. ISBN 978-80-210-6043-2.
  3. VOJTKOVÁ, Naděžda, Pavla BUCHTOVÁ a Lucie PODROUŽKOVÁ. Storybridge Connecting School and Family. In Developing Children Foreign Language Skills at School and in a Family Environment. 2012.

  2011

  1. HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Naděžda VOJTKOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Michaela PÍŠOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Jitka KAZELLEOVÁ, Jaroslav SUCHÝ, Ailsa Marion RANDALL, Martin NĚMEC, Radek VOGEL a Jana ZERZOVÁ. ELT Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English (MSSUA). 2011.
  2. BUCHTOVÁ, Pavla a Věra ELIÁŠOVÁ. Exploring Literature through Creative Writing. In Erasmus program Finsko. 2011.
  3. BUCHTOVÁ, Pavla a Věra ELIÁŠOVÁ. Folk and Fairy Tales in the Contemporary Cultural and Literary Context. In Erasmus program Finsko. 2011.
  4. BUCHTOVÁ, Pavla. Literature-based Activities Across the Curriculum. In ELT Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English. 2011.
  5. BUCHTOVÁ, Pavla a Věra ELIÁŠOVÁ. New Trends in Short Fiction. In Erasmus program Finsko. 2011.
  6. BUCHTOVÁ, Pavla a Věra ELIÁŠOVÁ. Poetry and Pictures - A Perfect Pair: Combining Literary and Visual Analysis in a Literature Classroom. In Erasmus program Finsko. 2011.
  7. BUCHTOVÁ, Pavla, Věra ELIÁŠOVÁ a Hana WAISSEROVÁ. Using Statements of Teaching Philosophy in the Literature Classroom. Literature, Media and Cultural Studies. Cantebury (United Kingdom): IATEFL University of Kent, 2011, roč. 2011, č. 38, s. 18-19. ISSN 1814-6945.
  8. BUCHTOVÁ, Pavla a Věra ELIÁŠOVÁ. Writing Culture. In Erasmus program Finsko. 2011.

  2010

  1. BUCHTOVÁ, Pavla. Časopisy pro ženy, o ženách, se ženami. Brno: GIC NORA, 2010. 3 s. ISSN 1804-5340.
  2. BUCHTOVÁ, Pavla. Native American Version of the Pocahontas Myth. In Versions and subversions of tradition in literature and cultural studies, Univerzita Pardubice. 2010.
  3. BUCHTOVÁ, Pavla. Native American Version of the Pocahontas Myth. In Versions and subversions of tradition in literature and cultural studies, Univerzita Pardubice. 2010.
  4. BUCHTOVÁ, Pavla, Věra ELIÁŠOVÁ a Hana WAISSEROVÁ. Statements of Teaching Philosophy in Classroom Practice. In Crossroads in Education: Literature and Culture, Theory and Metodology. 2010.
  5. BUCHTOVÁ, Pavla, Věra ELIÁŠOVÁ a Hana WAISSEROVÁ. Statements of Teaching Philosophy in Classroom Practice. In Crossroads in Education: Literature and Culture, Theory and Metodology. 2010.
  6. BUCHTOVÁ, Pavla. The Art of Appropriation: Native American Novels. In partnerský pobyt na Adam Mickiewicz University. 2010.
  7. COLLIER, Aaron, Pavla BUCHTOVÁ a Věra ELIÁŠOVÁ. The Future of Teacher Education. 2010.

  2009

  1. BUCHTOVÁ, Pavla. American Literature: How to Teach It and Why. In American Studies Seminar. 2009.
  2. BUCHTOVÁ, Pavla. Going Modern: Early Native American Novels. In Crossing the Borders. 2009.
  3. BUCHTOVÁ, Pavla. White man's texts in Native American novels. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 91-99. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.

  2008

  1. BUCHTOVÁ, Pavla. E-learningová výuka americké literatury. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
  2. BUCHTOVÁ, Pavla. Subversive Visions: American Cultural History from a Native American Point of View. In Plurality and Diversity. Proceedings from 3rd Prague Conference on Linguistic and Literary Studies (A. Grmelová, L. Dušková, M. Farrell, R. Pípalová eds.). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008. s. 176-183. ISBN 978-80-7290-347-4.
  3. BUCHTOVÁ, Pavla. Western Literary Canon Revisited in Thomas Kings Green Grass, Running Water. In National Literatures in the Globalized World. Nitra: Nitra: UKF, 2008. s. 81-87. ISBN 978-80-8094-308-0.

  2007

  1. BUCHTOVÁ, Pavla. Ženy a literatura. Brno: Nesehnutí Brno, 2007.

  2006

  1. BUCHTOVÁ, Pavla. Metodické aspekty výuky literatury prostřednictvím e-learningu. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 150-154. ISBN 80-7041-416-2.
  2. BUCHTOVÁ, Pavla. The Art of Appropriation: Catholicism in Louise Erdrich's Love Medicine. In Drápela M. and Vomlela, M. (eds.) Silesian Studies of English. Proceedings from the International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita Opava, 2006. s. 31-36, 7 s. ISBN 80-7248-400-1.

  2005

  1. BUCHTOVÁ, Pavla. British Literature of the 20th Century. 2005.
  2. BUCHTOVÁ, Pavla. Spoken versus Written Word in Native American Literature. In 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2005. s. 182-190. ISBN 80-7290-221-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 12:17