Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SZALÓ, Csaba. Ethical Commitments and Modes of Temporality in later Georg Lukács. In Walter Pape, Jiří Šubrt. Mitteleuropa denken : Intellektuelle, Identitäten und Ideen. Berlin: De Gruyter, 2019. s. 309-322, 14 s. ISBN 978-3-11-053501-3. doi:10.1515/9783110536003-022.
 2. SZALÓ, Csaba. Helyek, helyszínek, egzisztenciális terek. In Eszter Pál. Tér, tudomány, történet. Budapest: Martin Opitz, 2019. s. 67-79, 13 s. Térformák – Társadalomformák sorozat 4. ISBN 978-963-9987-47-0.
 3. SZALÓ, Csaba. The Everyday Spatiality of Rebellion. In The 14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, UK. 2019.
 4. 2018

 5. SZALÓ, Csaba. Resistance, Transgression, Freedom. In The European Sociologist. : European Sociological Association, 2018. ISSN 2415-6426.
 6. 2017

 7. SZALÓ, Csaba. Cultural trauma, habitus and other traces of the past. In 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 2017.
 8. SZALÓ, Csaba. Paměť míst : Kulturní sociologie vzpomínání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 184 s. Studie. ISBN 978-80-7419-181-7.
 9. 2016

 10. SZALÓ, Csaba. From Ruins to Places: On the Relationship of Cultural Sociology to Phenomenology. In International Sociological Association RC16 Sociological Theory Conference. Selwyn College, Cambridge University. 2016.
 11. SZALÓ, Csaba. Historical Consciousness Today: Beyond Historicism and Phenomenology. In ESA Social Theory Conference "Rethinking social change". 29-30. August 2016, Barcelona, Spain. 2016.
 12. 2015

 13. SZALÓ, Csaba. Social Theory: Back to Phenomenology and Hermeneutics. In 12th Conference of European Sociological Association Differences, Inequalities and Sociological Imagination. 25-28.08.2015, Prague. 2015.
 14. RAPOŠOVÁ, Ivana, Apolónia SEJKOVÁ a Csaba SZALÓ. Zabúda Brno na Zbrojovku? Praktiky formovania urbánnej pamäti prostredníctvom individuálnej angažovanosti aktérov. In Konference Masarykovy české sociologické společnosti. 2015.
 15. 2014

 16. SZALÓ, Csaba. Cultivating interpretive communities: on the performance of urban memory in museums and theatres. In Advancing Cultural Sociology CCS Anniversary Conference. 2014.
 17. SZALÓ, Csaba. European Identity Politics. In Michael T. Gibbons. The Encyclopedia of Political Thought. Oxford, UK: John Wiley & Sons, Inc., 2014. s. 1176-1178, 3 s. Political Philosophy and Theory. ISBN 978-1-118-47439-6.
 18. SZALÓ, Csaba. European Identity Politics. In The Quest of “European Identity” as a new Challenge for Social Theory, ESA Social Theory Conference. 2014.
 19. VIDO, Roman a Csaba SZALÓ. Paměť a náboženství - pracovní seminář sekce Sociologie náboženství při MČSS a Katedry sociologie FSS MU. 2014.
 20. SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vynalezená a nalezená minulost: nástin sociologie kulturního traumatu. In Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. s. 195-210, 16 s. Limes. ISBN 978-80-246-2689-5.
 21. 2013

 22. SZALÓ, Csaba. Contemporary Cultural Critique, Urban Memory and the Displacement of Originary Violence. 2013.
 23. SZALÓ, Csaba. From Cultural Hermeneutics to Social Criticism. In Crisis, Critique and Change, 11th Conference of European Sociological Association, Torino. 2013.
 24. SZALÓ, Csaba, Apolónia SEJKOVÁ a Ivana RAPOŠOVÁ. Zabúda Brno na Zbrojovku? Praktiky formovania urbánnej pamäti prostredníctvom individuálnej angažovanosti aktérov. Sociální studia, 2013, roč. 10, č. 4, s. 79-105. ISSN 1214-813X.
 25. 2012

 26. SZALÓ, Csaba. "Conflicts of interpretation and the internal diversity of interpretive communities.". In Cultures and Civilizations in the Contemporary World - International Sociological Association, Sociological Theory Midterm Conference, June 27-29, 2012 Trento, Italy. 2012.
 27. SZALÓ, Csaba. Crisis and Critique - Social Theory Conference (RN29), European Sociological Association. 2012.
 28. SZALÓ, Csaba. Critical Cosmopolitanism and Social Performance. Theory, Sydney: International Sociological Association, 2012, roč. 2012, 1-2, s. 9-12.
 29. SZALÓ, Csaba. "Diverzita významů, perspektiv a interpretačních komunit: případ míst vzpomínání.". In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku (Qualitative Approach and methods in the sciences of man), 23-24.1.2012, Bratislava, Slovensko. 2012.
 30. SZALÓ, Csaba. "Koselleck’s “Critique and Crisis” and its Actuality". In Crisis and Critique - Social Theory Conference, European Sociological Association, September 6 - 8, 2012, Athens, Greece. 2012.
 31. SZALÓ, Csaba. Projekt kritické sociální vědy, kritika hermeneutiky a nevyhnutelnost překladu. In Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume / The Critical Theory of Jürgen Habermas in Sociological Research, SAV Bratislava 8-9.11.2012. 2012.
 32. SZALÓ, Csaba. The rise of a cosmopolitan urban memory. In Cosmopolitanism, Public Space and Recognition. November 22.-23. 2012, University Paris Ouest Nanterre, Paris, France. 2012.
 33. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. The Twelfth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2012.
 34. 2011

 35. SZALÓ, Csaba. "Social theories, local meanings and the concept of denationalization". In 10th Conference of European Sociological Association. Social Relations in Turbulent Times, Geneva. 2011.
 36. SZALÓ, Csaba. Symbolická moc, performativní diskurz a etnické dělení sociálního světa. In Konference "Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume", Bratislava, 10-11.11.2011. 2011.
 37. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. The Eleventh Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2011.
 38. 2010

 39. SZALÓ, Csaba. Critical Cosmopolitanism and Social Performance. In XVII ISA World Congress of Sociology Sociology on the Move Gothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010 Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts. 2010.
 40. SZALÓ, Csaba. "Memorials, atavistic memory projects and ungraspable identities". In ESA Social Theory Conference, Controversies in Context, Praha. 2010.
 41. SZALÓ, Csaba. Symbolická alchymie na literárním poli. In Pravida umění : Geneze a struktura literárního pole. Brno: Host, 2010. s. 447-473, 26 s. Teoretická knihovna sv. 27. ISBN 978-80-7294-364-7.
 42. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Tenth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2010.
 43. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Vzpomínání a paměť. 1/2010. Brno: Sociální studia, 2010.
 44. 2009

 45. HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ a Michal NEKORJAK. Boundaries in motion. Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. 223 s. ISBN 978-80-7325-191-8.
 46. SZALÓ, Csaba. Methodological nationalism as a tool for interpretation and scientific performance. In “ 9th Conference of European Sociological Association, European Society or European Societies? 2009.
 47. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Ninth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2009.
 48. SZALÓ, Csaba. Transnacionalismus a kritika metodologického nacionalismu. Sociální studia, Brno, 2009, roč. 6, č. 1. ISSN 1214-813X.
 49. SZALÓ, Csaba. Transnational Migrations: Cross-Border Ties, Homes and Theories. In Boundaries in Motion. Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: CDK, 2009. s. 29-50, 21 s. Sociologická řada, svazek č. 8. ISBN 978-80-7325-191-8.
 50. 2008

 51. SZALÓ, Csaba. Cosmopolitan memories: Mapping the conceptual boundaries of cosmopolitanism. In Social Theory and the Sociological Discipline(s) - European Sociological Association's Social Theory Conference; Innsbruck. 2008.
 52. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Eighth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2008.
 53. SZALÓ, Csaba. Social Theory and the Sociological Discipline(s) - European Sociological Association's Social Theory Conference. 2008.
 54. SZALÓ, Csaba. Transnational Migrations: Cross-Border Ties, Homes, and Theories. In Migrations: Rethinking Contemporary Migration Events - 1st International Conference, Telč. 2008.
 55. 2007

 56. ŠLESINGEROVÁ, Eva, Csaba SZALÓ a Eleonóra HAMAR. Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-27. ISSN 1214-813X.
 57. HAMAR, Eleonóra a Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 1, s. 69-88. ISSN 0038-0288.
 58. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Seventh International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2007.
 59. SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007. 175 s. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9.
 60. SZALÓ, Csaba. Transnational migration, cosmopolitanisation and cultural critique. In 8th Annual Conference of the European Sociological Association, Conflict, Citizenship and Civil Society. 2007.
 61. 2006

 62. SZALÓ, Csaba. Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit. Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 145-161. ISSN 1214-813X.
 63. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006. s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X.
 64. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Sixth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2006.
 65. SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. The Formation of Ethnic Minority Identities and Their Social Inclusion. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in the Czech Republic. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 245-265, 20 s. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2.
 66. SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006. s. 117-142, 25 s. Sociologická řada 3. ISBN 80-7325-111-6.
 67. 2005

 68. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fifth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2005.
 69. SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vytváření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, roč. 2005, 1., s. 67-82. ISSN 1214-813X.
 70. 2004

 71. SZALÓ, Csaba. Európai identitás a modern identitáspolitika kontextusában. Café Bábel, Budapest, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 51-63. ISSN 1215-508X.
 72. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fourth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2004.
 73. SZALÓ, Csaba. Svádění ke kulturní asimilaci a resistence vůči ní: o dynamice sociální inkluze maďarské menšiny jižního Slovenska. In SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2004. s. 217-234, 17 s. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6.
 74. SZALÓ, Csaba. Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis významů a identit. Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 27-41. ISSN 1214-813X.
 75. 2003

 76. SZALÓ, Csaba. Etno-nostalgie versus modernita: konstrukce sociální identity menšinového maďarství. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 214-235, 21 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 77. SZALÓ, Csaba a Igor (eds.) NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. 235 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 78. SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury. In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 117-131, 14 s. ISBN 80-223-1917-1.
 79. SZALÓ, Csaba. Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství. Sociální studia, Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, roč. 9, č. 1, s. 35-50. ISSN 1212-365X.
 80. SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 13-37, 24 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 81. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Third International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2003.
 82. SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Úvod: Mozaika v re-konstrukci. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 3-8. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
 83. 2002

 84. SZALÓ, Csaba. A jelenkor reflexív és kritikus társadalomtudományáról. PONT, 2002, roč. 1, č. 1, s. 36-51. ISSN 1336-135X.
 85. SZALÓ, Csaba a Tomáš KATRŇÁK. Obrat k praxi a hledisku aktérů;: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády. Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 8, č. 8, s. 93-101. ISSN 1212-365X.
 86. SZALÓ, Csaba. Proces kulturní asimilace a konstrukce identity "přistěhovalců". In SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2002. s. 179-196. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6.
 87. SZALÓ, Csaba a Kateřina JANKŮ. Romská emigrace do Kanady a krize sociální inkluze. In SZÉP, Attila. Rómovia v strednej Európe: Migrácia Romov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodních študií, 2002. s. 29-79. ISBN 80-89106-03-X.
 88. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Second International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2002.
 89. 2001

 90. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2001.
 91. SZALÓ, Csaba. Migrace romských rodin a krize sociální inkluze. Zborník SIMŠ, Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 10-19. ISSN 1335-5686.
 92. SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady. Zborník SIMŠ, Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19-25. ISSN 1335-5686.
 93. 2000

 94. SZALÓ, Csaba. "Národnostní" politika v Maďarsku: realita a vize samosprávy menšin. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 174-198. ISBN 8021023880.
 95. 1998

 96. SZALÓ, Csaba. European Identity, Nationalism and the Dynamics of Identity Construction. In SZALÓ, Csaba. On European Identity: Nationalism, Culture and History. Brno: Masaryk University, 1998. s. 245-257. ISBN 80-210-1839-9.
 97. SZALÓ, Csaba. On European Identity: Nationalism, Culture and History. Brno: Masaryk University, 1998. 257 s. ISBN 80-210-1839-9.
 98. 1995

 99. SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 3, s. 345-356. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 7. 2020 23:11