Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KUNT VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Barbara DVOŘÁČKOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Jakub HYNŠT, Lucie NĚMCOVÁ, S. MAŠLEJOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Boris TICHÝ, Karol PÁL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Dynamika vývoje mutací TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií během léčby BCR inhibitory. In 20. Pražské hematologické dny (Hematologie 2020), Praha. 2020.
 2. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie. In Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 180-185. ISBN 978-80-7345-651-1.
 3. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Leukemie z vlasatých buněk. In Speciální onkologie. 2. vydání. Praxa: Maxdorf, 2020. s. 197-201. ISBN 978-80-7345-651-1.
 4. STRÁNSKÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, M. JAGWITZ-BIEGNITZ, Lenka RADOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Stanislava HROBKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, R. URBANOVÁ, Lukáš SMOLEJ, Martin SIMKOVIC, Jana ZUCHNICKÁ, L. MOHAMMADOVA, Martin ŠPAČEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Profiling of biological and environmental risk factors in immunogenetic subgroups of chronic lymphocytic leukemia. Biomedical Papers : Univerzita Palackého v Olomouci. 2020. ISSN 1213-8118.
 5. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Prolymfocytární leukemie. In Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 191-197. ISBN 978-80-7345-651-1.
 6. PANOVSKÁ, Anna, Lucie BEZDĚKOVÁ, Lucie NEKVINDOVÁ, Martin SPACEK, Martin SIMKOVIC, Tomas PAPAJIK, Martin BREJCHA, Daniel LYSAK, Jana ZUCHNICKA, Jan NOVAK, David STAROSTKA, Hynek POUL, Filip VRBACKY, Pavel VODAREK, Renata URBANOVA, Karla PLEVOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Stanislava MASLEJOVA, Yvona BRYCHTOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Lukas SMOLEJ a Michael DOUBEK. Real-world data on efficacy and safety of obinutuzumab plus chlorambucil, rituximab plus chlorambucil, and rituximab plus bendamustine in the frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: TheGO-CLLEARStudy by the CzechCLLStudy Group. Hematological Oncology. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2020, roč. 38, č. 4, s. 509-516. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2744.
 7. 2019

 8. JAROŠOVÁ, Marie, Eva ONDROUŠKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Barbora RICHTEROVÁ, Michaela BOHÚNOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, P. ŠMUHAŘOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Lucie NĚMCOVÁ, S. MEŠLEJOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Biologická a klinická analýza souboru nemocných s refrakterní a relabující chronickou lymfocytární leukémií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetika a genomiky ČLS JEP a 52. Výroční cytogenetická konference, Plzeň. 2019.
 9. PLEVOVÁ, K, T. RAUSCH, Jakub HYNŠT, Marie JAROŠOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants and formation of de novo fusion genes in chronic lymphocytic leukemia. In XXXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2019.
 10. PLEVOVÁ, Karla, Jakub HYNŠT, Kristýna ZÁVACKÁ, Marie JAROŠOVÁ, T. RAUSCH, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants lead to gene inactivation rather than expression of de novo fusion genes in chronic lymphocytic leukemia. In 24th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSpehere. 2019.
 11. JAROŠOVÁ, Marie, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, L. NĚMCOVÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Cytogenetika u CLL a role komplexního karyotypu. In XIV. Brněnské hematologické dny, Brno. 2019.
 12. SVOZILOVÁ, Hana, Lucy VOJTOVÁ, D. HORÁK, Jiří BALOUN, Radana STUDENÁ, Z. PLICHTA, V. PROKS, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Development of 3D drug-testing platform for chronic lymphocytic leukemia. In 24th European Hematology Association Cogress, Amsterdam, Nizozemsko in HemaSpehere. 2019.
 13. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Nikola TOM, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Anna BRZOBOHATÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Impact of gene mutations and chromosomal aberrations on progression-free survival in chronic lymphocytic leukemia patients treated with front-line chemoimmunotherapy: Clinical practice experience. Leukemia Research. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 81, JUN 2019, s. 75-81. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2019.04.015.
 14. MALČÍKOVÁ, Jitka, Šárka PAVLOVÁ, Barbara VONKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Jakub HYNŠT, Barbara DVOŘÁČKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Boris TICHÝ, Nikola TOM, Karol PÁL, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Minor-clone TP53 mutations in CLL patients entering first-line treatment: clonal evolution and clinical impact. In XVIII. International Workshop on CLL (iwCLL), Edinburgh, Spojené království. 2019.
 15. SVOZILOVÁ, Hana, Lucy VOJTOVÁ, D. HORÁK, Jiří BALOUN, Radana STUDENÁ, Z. PLICHTA, V. PROKS, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Novel methodology for seeding leukemic B cells into porous scaffolds and for their DNA isolation. In Joint retreat 2019, Kouty u Ledče nad Sázavou. 2019.
 16. BORSKÝ, Marek, Viera HRABČÁKOVÁ, J. NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Marek MRÁZ a Martin TRBUŠEK. Peripheral blood of CLL patients is repopulated with complement resistant malignant cells one day after rituximab infusion: possible implications for subsequent chemotherapy. In 10th International Conference Analytical Cytometry, Hotel Jizerka, Seč-Ústupky. 2019.
 17. ŠPAČEK, Martin, Petra OBRTLÍKOVÁ, Stanislava HROBKOVÁ, Eduard CMUNT, Josef KARBAN, Jan MOLINSKÝ, Martin ŠIMKOVIČ, Heidi MOCIKOVÁ, Lekaa MOHAMMADOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Jan NOVÁK, Marek TRNĚNÝ, Lukáš SMOLEJ a Michael DOUBEK. Prospective observational study in comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia receiving first-line bendamustine with rituximab. Leukemia Research. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 79, APR 2019, s. 17-21. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2019.02.002.
 18. SALLES, Gilles, Emmanuel BACHY, Lukáš SMOLEJ, Martin SIMKOVIC, Lucile BASEGGIO, Anna PANOVSKÁ, Herve BESSON, Nollaig HEALY, Jamie GARSIDE, Wafae IRAQI, Joris DIELS, Corinna PICK-LAUER, Martin SPACEK, Renata URBANOVA, Daniel LYSAK, Ruben HERMANS, Jessica LUNDBOM, Evelyne CALLET-BAUCHU a Michael DOUBEK. Single-agent ibrutinib in RESONATE-2 (TM) and RESONATE (TM) versus treatments in the real-world PHEDRA databases for patients with chronic lymphocytic leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2019, roč. 98, č. 12, s. 2749-2760. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-019-03830-8.
 19. VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jakub HYNŠT, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Srovnání počtu a alelické četnosti mutací genu TP53 u pacientů před první terapií a pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. In 63. Studentská vědecká konference, Brno. 2019.
 20. VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Jakub HYNŠT, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Boris TICHÝ, Karol PÁL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Srovnání počtu a alelické četnosti mutací genu TP53 u pacientů před první terapií a pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. In XXXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2019.
 21. 2018

 22. DOUBEK, Michael, Eva KORIŤÁKOVÁ, R. URBANOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, P. VODÁREK, Martin LYSÁK, Martin BREJCHA, Jana ZUCHNICKÁ, P. OBRTLÍKOVÁ, P. RÝZNEROVÁ, M. MOTYČKOVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, J. MOLINSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Tomáš PAPAJÍK, Jiří MAYER, Lukáš SMOLEJ a M. ŠPAČEK. CLLEAR český registr pacientů s chronickou lymfocytární leukemií – kompletní analýza dat. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 23. JAROŠOVÁ, Marie, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Barbora RICHTEROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Cytogenetické změny a jejich klinický význam u relabujících a refrakterních CLL nemocných. In 51. výroční Cytogenetická konference, Ostrava. 2018.
 24. RICHTEROVÁ, Barbora, Marie JAROŠOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Častý výskyt dicentrických chromosomů u CLL nemocných s komplexním karyotypem. In 51. výroční Cytogenetická konference, Ostrava. 2018.
 25. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Martin TRBUŠEK, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Evolution of genomic abnormalities during CLL disease course is associated with telomere length changes. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 26. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, A. BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetic aberrations and progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based chemoimmunotherapy (FCR/BR): clinical practice experience. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 27. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetické aberace a doba do progrese onemocnění u pacientů s CLL léčených režimy FCR nebo BR v 1. linii. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha. 2018.
 28. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Chronická lymfatická leukémie: převratné novinky v patogenezi a terapii z poslední doby. In XIII. Brněnské hematologické dny/Novinky v hematologii, Brno. 2018.
 29. STRÁNSKÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena OLBERTOVÁ, Vasileios BIKOS, Hana JELÍNKOVÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, A. KOMKOV, G. NUGMANOV, Ilgar MAMEDOV, Tomáš REIGL, Nikos DARZENTAS, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tracking the minor clones in oligoclonal chronic lymphocytic leukemia using high-throughput immunoprofiling. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 30. BORSKÝ, Marek, J. NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Uvolnění buněk chronické lymfocytární leukemie z lymfatického systému do periferie po aplikaci rituximabu. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 31. 2017

 32. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Blanka ROBEŠOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace po režimu s redukovanou intenzitou u 25 pacientů s vysoce rizikovou chronickou lymfatickou leukémií. In XXXI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2017.
 33. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lucie POPPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Biallelic TP53 gene mutations due to copy-neutral loss of heterozygosity and monoallelic mutations in absence of 17p deletion occur in CLL with comparable frequency. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 34. HLOŽKOVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Dopad rekurentních mutací na dobu do progrese po terapiích zahrnujících rituximab v 1. linii u pacientů s CLL. In XXXI. Olomoucké hematologické dny. 2017.
 35. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 167-171. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 36. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Impact of recurrent mutations on progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based regimens. In 22nd congress of EHA, Madrid, Španělsko, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 37. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Leukemie z vlasatých buněk. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 184-188. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 38. ŠPAČEK, M., P. OBRTLÍKOVÁ, Markéta HADRABOVÁ, Eduard CMUNT, J. KARBAN, J. MOLINSKÝ, M. SIMKOVIC, Heidi MÓCIKOVÁ, L. MOHAMMADOVA, Anna PANOVSKÁ, J. NOVÁK, Lukáš SMOLEJ, Michael DOUBEK a Marek TRNĚNÝ. Observational study in comorbid patients with CLL receiving first-line rituximab-bendamustine. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 39. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Prolymfocytární leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 178-183. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 40. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tracking Low-Burden TP53-mutated subclones during CLL treatment and remission using ROR1 separation. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 41. 2016

 42. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie : Informace pro pacienty a jejich blízké. První vydání. Brno: Pro Českou leukemickou skupinu - pro život (CELL) vydalo nakladatelství Kmen, spol. s.r.o., 2016. 38 s. ISBN 978-80-906212-5-1.
 43. STOKLASOVÁ, M., H. KUCHAROVA, A. BURDOVA, B. DREVOJANKOVA, T. SABLATUROVA, A. STRNKOVA, L. TRUHLIKOVA, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Karla PLEVOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, N. RYTIKOVA, N. PETRICOVA, Dagmar ADAMOVÁ, V. HEINZOVÁ, I. ZYGULOVÁ, J. LASKA, J. ZUCHNICKA, C. BODZASOVA, J. DURAS, M. URBÁNKOVÁ, Z. JEHLÍKOVÁ, P. SLEZÁK, J. MACUROVÁ, D. JANEK, E. BOGOCZOVÁ, M. WROBEL, D. KLODOVA, Z. ZETKOVÁ a Martin BREJCHA. Rare recurrent chromosomal abnormalities in CLL detected by conventional cytogenetics after stimulation with CpG-ODN and IL-2 and fish. In Haematologica (2016); 101(s1): 717 (21st Congress of the EHA). 2016.
 44. 2015

 45. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa BAKEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Markéta HADRABOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from a phase II study. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 90, č. 5, s. 417-421. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23964.
 46. 2014

 47. BREJCHA, Martin, Martina STOKLASOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Kristina ŠTĚPANOVSKÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Kateřina HORKÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia detected by fluorescence in situ hybridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2: A prospective analysis. Leukemia Research. Oxford: Pergamon Elsevier, 2014, roč. 38, č. 2, s. 170-175. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2013.10.019.
 48. STEHLÍKOVÁ, Olga, Jana CHOVANCOVÁ, Boris TICHÝ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Tomáš LOJA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Detecting minimal residual disease in patients with chronic lymphocytic leukemia using 8-color flow cytometry protocol in routine hematological practice. International Journal of Laboratory Hematology. Hoboken (USA): Blackwell Scientific Publications, 2014, roč. 36, č. 2, s. 165-171. ISSN 1751-5521. doi:10.1111/ijlh.12149.
 49. 2013

 50. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, J. TRIZULJAK, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa MAJERČÁKOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Michaela LINDTNEROVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed of refractory chronic lymphocytc leukemia. Results from a phase II study of the czech leukemia study group for life. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 51. PANOVSKÁ, Anna, L. SMOLEJ, D. LYSÁK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, M. MOTYČKOVÁ, P. VODÁREK, Michaela LINDTNEROVÁ, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. The outcome of chronic lymphocytic leukemia patients who relapsed after fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab. European Journal of Haematology. Kopenhagen: Wiley-Blackwell, Munksgaard Int. Publ. Ltd., 2013, roč. 90, č. 6, s. 479-485. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12106.
 52. 2012

 53. POLÁK, Pavel, Radek SVOBODA, Petra KUBÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Eva NOHÝNKOVÁ, Petr HUSA, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Marta ŠNELEROVÁ, Martina PÝCHOVÁ a Jan KAMELANDER. Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2012, roč. 58, č. 10, s. 761-764. ISSN 0042-773X.
 54. DOUBEK, Michael, František FOLBER, Andrea JANÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, David ŠÁLEK a Martina TOŠKOVÁ. Hematologická onkologie : leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7305-621-6.
 55. DOUBEK, Michael a Anna PANOVSKÁ. Léčba chronické lymfocytární leukemie. Farmakoterapie. 2012, roč. 8, č. 3, s. 265-274. ISSN 1801-1209.
 56. VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Michael DOUBEK, František FOLBER, Anna PANOVSKÁ, Zdeněk RÁČIL, Petr SZTURZ, Martina TOŠKOVÁ a Karel ZITTERBART. Onkologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 250 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 7. ISBN 978-80-7387-603-6.
 57. SMOLEJ, Lukáš, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Martin ŠIMKOVIČ, Yvona BRYCHTOVÁ, David BELADA, Monika MOTYČKOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab in combination with high-dose dexamethasone for the treatment of relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. Leukemia Research. Oxford, UK: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2012, roč. 36, č. 10, s. 1278-1282. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2012.07.005.
 58. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 9, s. 1817-1819. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.658794.
 59. 2011

 60. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Chronická B-lymfocytární leukémie. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 3, s. 294-301. ISSN 1212-4184.
 61. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Prognosis of relapsed chronic lymphocytic leukemia (CLL) after combined fludarabine, cyclophosphamide and rituximab (FCR) treatment. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 62. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Karla PLEVOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 63. DOUBEK, Michael, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Petr KOZMON, Petr DOBEŠ, Gabriela VAŇKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 64. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ, Petr KOZMON a Michael DOUBEK. Vlasatobuněčná leukémie. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 3, s. 309-315. ISSN 1212-4184.
 65. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Výsledky recentních velkých randomizovaných studií léčby CLL. In VI. Brněnské hematologické dny. 2011.
 66. 2010

 67. FIEGL, M., M. ERDEL, I. TINHOFER, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, K. EIGENBERGER, C. FONATSCH, G. HOPFINGER, H. MÜHLBERGER, A. ZABERNIGG, F. FALKNER, G. GASTL, Jiří MAYER a R. GREIL. Clinical outcome of pretreated B-cell chronic lymphocytic leukemia following alemtuzumab therapy: a retrospective study on various cytogenetic risk categories. Annals of Oncology. 2010, roč. 21, č. 12, s. 2410-2419. ISSN 0923-7534. doi:10.1093/annonc/mdq236.
 68. DOUBEK, Michael, Anna PANOVSKÁ, J. JANČA, L. JUDÁSKOVÁ, I. MELUZÍNOVÁ, N. HEJLOVÁ, R. BARTOŠOVÁ, J. SIMONIDES, P. JAJTNER, A. GAJA, L. INGROVÁ, M. MAŠKOVÁ, H. VESELÁ, J. PEPRLA, L. PRAŽÁKOVÁ, M. ZVAROVÁ, E. KRAHULCOVÁ, A. BULIKOVÁ, I. ŠEVČÍKOVÁ, V. DOSTÁLOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Co víme o incidenci chronické lymfocytární leukemie (CLL), a kde a jak jsou nemocní s CLL léčeni? Transfuze a Hematologie dnes. 2010, roč. 16, č. 1, s. 11-15. ISSN 1213-5763.
 69. DOUBEK, Michael a Anna PANOVSKÁ. Epidemiologie chronické lymfocytární leukemie (CLL), aneb kde končí monoklonální B lymfocytóza a začíná CLL. 2010. ISSN 1213-5763.
 70. PANOVSKÁ, Anna, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Chronic Lymphocytic Leukemia and Focusing on Epidemiology and Management in Everyday Hematologic Practice: Recent Data From the Czech Leukemia Study Group for Life (CELL). Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2010, roč. 10, č. 4, s. 297-300. ISSN 2152-2650.
 71. SIMKOVIC, M., Anna PANOVSKÁ, D. BELADA, M. HRUDKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, L. SMOLEJ a Michael DOUBEK. Rituximab in combination with high-dose dexamethasone: an effective treatment option for patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, 15th Congress of teh European hematology association, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0390-6078.
 72. PANOVSKÁ, Anna, Martin ŠIMKOVIČ, David BELADA, Monika HRUDKOVÁ, Lukáš SMOLEJ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Rituximab v kombinaci s vysokodávkovaným Dexamethasonem: efektivní léčebná modalita u pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. 2010. ISSN 1213-5763.
 73. 2009

 74. DOUBEK, Michael, L SMOLEJ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab in combination with dexamethasone or high-dose methylprednisolone in refractory chronic lymphocytic leukemia. Haematologica. 2009, roč. 94, č. 3, s. 67. ISSN 0390-6078.
 75. 2007

 76. SVOBODA, Marek, Miloš HOLÁNEK, Eva KONEČNÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Miloš CHOBOLA, Jiří NAVRÁTIL, Lenka BEŇADIKOVÁ, Anna FIALOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA. Importance of Monitoring the Quality of Care of Patients with Febrile Neutropenia. In Supportive Care in Cancer : Abstracts of the 20th Anniversary International MASCC/ISOO Symposium. 2007. ISSN 0941-4355.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2021 09:21