Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Nikola TOM, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, BRZOBOHATÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Impact of gene mutations and chromosomal aberrations on progression-free survival in chronic lymphocytic leukemia patients treated with front-line chemoimmunotherapy: clinical practice experience. Leukemia Research, Pergamon Press, 2019. ISSN 0145-2126.
 2. 2018

 3. DOUBEK, Michael, Eva KORIŤÁKOVÁ, R. URBANOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, P. VODÁREK, Martin LYSÁK, Martin BREJCHA, Jana ZUCHNICKÁ, P. OBRTLÍKOVÁ, P. RÝZNEROVÁ, M. MOTYČKOVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, J. MOLINSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Tomáš PAPAJÍK, Jiří MAYER, Lukáš SMOLEJ a M. ŠPAČEK. CLLEAR český registr pacientů s chronickou lymfocytární leukemií – kompletní analýza dat. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 4. JAROŠOVÁ, Marie, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Barbora RICHTEROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Cytogenetické změny a jejich klinický význam u relabujících a refrakterních CLL nemocných. In 51. výroční Cytogenetická konference, Ostrava. 2018.
 5. RICHTEROVÁ, Barbora, Marie JAROŠOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Častý výskyt dicentrických chromosomů u CLL nemocných s komplexním karyotypem. In 51. výroční Cytogenetická konference, Ostrava. 2018.
 6. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Martin TRBUŠEK, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Evolution of genomic abnormalities during CLL disease course is associated with telomere length changes. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 7. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, A. BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetic aberrations and progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based chemoimmunotherapy (FCR/BR): clinical practice experience. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 8. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetické aberace a doba do progrese onemocnění u pacientů s CLL léčených režimy FCR nebo BR v 1. linii. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha. 2018.
 9. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Chronická lymfatická leukémie: převratné novinky v patogenezi a terapii z poslední doby. In XIII. Brněnské hematologické dny/Novinky v hematologii, Brno. 2018.
 10. STRÁNSKÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena OLBERTOVÁ, Vasileios BIKOS, Hana JELÍNKOVÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, A. KOMKOV, G. NUGMANOV, Ilgar MAMEDOV, Tomáš REIGL, Nikos DARZENTAS, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tracking the minor clones in oligoclonal chronic lymphocytic leukemia using high-throughput immunoprofiling. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 11. BORSKÝ, Marek, J. NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Uvolnění buněk chronické lymfocytární leukemie z lymfatického systému do periferie po aplikaci rituximabu. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 12. 2017

 13. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Blanka ROBEŠOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace po režimu s redukovanou intenzitou u 25 pacientů s vysoce rizikovou chronickou lymfatickou leukémií. In XXXI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2017.
 14. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lucie POPPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Biallelic TP53 gene mutations due to copy-neutral loss of heterozygosity and monoallelic mutations in absence of 17p deletion occur in CLL with comparable frequency. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 15. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 167-171, 5 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 16. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Impact of recurrent mutations on progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based regimens. In 22nd congress of EHA, Madrid, Španělsko, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 17. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Leukemie z vlasatých buněk. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 184-188, 5 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 18. ŠPAČEK, M., P. OBRTLÍKOVÁ, Markéta HADRABOVÁ, Eduard CMUNT, J. KARBAN, J. MOLINSKÝ, M. SIMKOVIC, Heidi MÓCIKOVÁ, L. MOHAMMADOVA, Anna PANOVSKÁ, J. NOVÁK, Lukáš SMOLEJ, Michael DOUBEK a Marek TRNĚNÝ. Observational study in comorbid patients with CLL receiving first-line rituximab-bendamustine. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 19. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Prolymfocytární leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 178-183, 6 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 20. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tracking Low-Burden TP53-mutated subclones during CLL treatment and remission using ROR1 separation. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 21. 2016

 22. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie : Informace pro pacienty a jejich blízké. První vydání. Brno: Pro Českou leukemickou skupinu - pro život (CELL) vydalo nakladatelství Kmen, spol. s.r.o., 2016. 38 s. ISBN 978-80-906212-5-1.
 23. STOKLASOVÁ, M., H. KUCHAROVA, A. BURDOVA, B. DREVOJANKOVA, T. SABLATUROVA, A. STRNKOVA, L. TRUHLIKOVA, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Karla PLEVOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, N. RYTIKOVA, N. PETRICOVA, Dagmar ADAMOVÁ, V. HEINZOVÁ, I. ZYGULOVÁ, J. LASKA, J. ZUCHNICKA, C. BODZASOVA, J. DURAS, M. URBÁNKOVÁ, Z. JEHLÍKOVÁ, P. SLEZÁK, J. MACUROVÁ, D. JANEK, E. BOGOCZOVÁ, M. WROBEL, D. KLODOVA, Z. ZETKOVÁ a Martin BREJCHA. Rare recurrent chromosomal abnormalities in CLL detected by conventional cytogenetics after stimulation with CpG-ODN and IL-2 and fish. In Haematologica (2016); 101(s1): 717 (21st Congress of the EHA). 2016.
 24. 2015

 25. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa BAKEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Markéta HADRABOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from a phase II study. American Journal of Hematology, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 90, č. 5, s. 417-421. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23964.
 26. 2014

 27. BREJCHA, Martin, Martina STOKLASOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Kristina ŠTĚPANOVSKÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Kateřina HORKÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia detected by fluorescence in situ hybridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2: A prospective analysis. Leukemia Research, Oxford: Pergamon Elsevier, 2014, roč. 38, č. 2, s. 170-175. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2013.10.019.
 28. STEHLÍKOVÁ, Olga, Jana CHOVANCOVÁ, Boris TICHÝ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Tomáš LOJA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Detecting minimal residual disease in patients with chronic lymphocytic leukemia using 8-color flow cytometry protocol in routine hematological practice. International Journal of Laboratory Hematology, Hoboken (USA): Blackwell Scientific Publications, 2014, roč. 36, č. 2, s. 165-171. ISSN 1751-5521. doi:10.1111/ijlh.12149.
 29. 2013

 30. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, J. TRIZULJAK, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa MAJERČÁKOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Michaela LINDTNEROVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed of refractory chronic lymphocytc leukemia. Results from a phase II study of the czech leukemia study group for life. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 31. PANOVSKÁ, Anna, L. SMOLEJ, D. LYSÁK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, M. MOTYČKOVÁ, P. VODÁREK, Michaela LINDTNEROVÁ, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. The outcome of chronic lymphocytic leukemia patients who relapsed after fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab. European Journal of Haematology, Kopenhagen: Wiley-Blackwell, Munksgaard Int. Publ. Ltd., 2013, roč. 90, č. 6, s. 479-485. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12106.
 32. 2012

 33. POLÁK, Pavel, Radek SVOBODA, Petra KUBÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Eva NOHÝNKOVÁ, Petr HUSA, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Marta ŠNELEROVÁ, Martina PÝCHOVÁ a Jan KAMELANDER. Febrilní pancytopenie a hepatosplenomegalie jako hlavní symptomy viscerální leishmaniózy. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2012, roč. 58, č. 10, s. 761-764. ISSN 0042-773X.
 34. DOUBEK, Michael, František FOLBER, Andrea JANÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, David ŠÁLEK a Martina TOŠKOVÁ. Hematologická onkologie : leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7305-621-6.
 35. DOUBEK, Michael a Anna PANOVSKÁ. Léčba chronické lymfocytární leukemie. Farmakoterapie, 2012, roč. 8, č. 3, s. 265-274. ISSN 1801-1209.
 36. VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Michael DOUBEK, František FOLBER, Anna PANOVSKÁ, Zdeněk RÁČIL, Petr SZTURZ, Martina TOŠKOVÁ a Karel ZITTERBART. Onkologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 250 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 7. ISBN 978-80-7387-603-6.
 37. SMOLEJ, Lukáš, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Martin ŠIMKOVIČ, Yvona BRYCHTOVÁ, David BELADA, Monika MOTYČKOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab in combination with high-dose dexamethasone for the treatment of relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. Leukemia Research, Oxford, UK: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2012, roč. 36, č. 10, s. 1278-1282. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2012.07.005.
 38. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma, LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 9, s. 1817-1819. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.658794.
 39. 2011

 40. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Chronická B-lymfocytární leukémie. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 3, s. 294-301. ISSN 1212-4184.
 41. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Prognosis of relapsed chronic lymphocytic leukemia (CLL) after combined fludarabine, cyclophosphamide and rituximab (FCR) treatment. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 42. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Karla PLEVOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 43. DOUBEK, Michael, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Petr KOZMON, Petr DOBEŠ, Gabriela VAŇKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 44. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ, Petr KOZMON a Michael DOUBEK. Vlasatobuněčná leukémie. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 3, s. 309-315. ISSN 1212-4184.
 45. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Výsledky recentních velkých randomizovaných studií léčby CLL. In VI. Brněnské hematologické dny. 2011.
 46. 2010

 47. FIEGL, M., M. ERDEL, I. TINHOFER, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, K. EIGENBERGER, C. FONATSCH, G. HOPFINGER, H. MÜHLBERGER, A. ZABERNIGG, F. FALKNER, G. GASTL, Jiří MAYER a R. GREIL. Clinical outcome of pretreated B-cell chronic lymphocytic leukemia following alemtuzumab therapy: a retrospective study on various cytogenetic risk categories. Annals of Oncology, 2010, roč. 21, č. 12, s. 2410-2419. ISSN 0923-7534. doi:10.1093/annonc/mdq236.
 48. DOUBEK, Michael, Anna PANOVSKÁ, J. JANČA, L. JUDÁSKOVÁ, I. MELUZÍNOVÁ, N. HEJLOVÁ, R. BARTOŠOVÁ, J. SIMONIDES, P. JAJTNER, A. GAJA, L. INGROVÁ, M. MAŠKOVÁ, H. VESELÁ, J. PEPRLA, L. PRAŽÁKOVÁ, M. ZVAROVÁ, E. KRAHULCOVÁ, A. BULIKOVÁ, I. ŠEVČÍKOVÁ, V. DOSTÁLOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Co víme o incidenci chronické lymfocytární leukemie (CLL), a kde a jak jsou nemocní s CLL léčeni? Transfuze a Hematologie dnes, 2010, roč. 16, č. 1, s. 11-15. ISSN 1213-5763.
 49. DOUBEK, Michael a Anna PANOVSKÁ. Epidemiologie chronické lymfocytární leukemie (CLL), aneb kde končí monoklonální B lymfocytóza a začíná CLL. 2010. ISSN 1213-5763.
 50. PANOVSKÁ, Anna, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Chronic Lymphocytic Leukemia and Focusing on Epidemiology and Management in Everyday Hematologic Practice: Recent Data From the Czech Leukemia Study Group for Life (CELL). Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2010, roč. 10, č. 4, s. 297-300. ISSN 2152-2650.
 51. SIMKOVIC, M., Anna PANOVSKÁ, D. BELADA, M. HRUDKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, L. SMOLEJ a Michael DOUBEK. Rituximab in combination with high-dose dexamethasone: an effective treatment option for patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, 15th Congress of teh European hematology association, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0390-6078.
 52. PANOVSKÁ, Anna, Martin ŠIMKOVIČ, David BELADA, Monika HRUDKOVÁ, Lukáš SMOLEJ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Rituximab v kombinaci s vysokodávkovaným Dexamethasonem: efektivní léčebná modalita u pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. 2010. ISSN 1213-5763.
 53. 2009

 54. DOUBEK, Michael, L SMOLEJ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab in combination with dexamethasone or high-dose methylprednisolone in refractory chronic lymphocytic leukemia. Haematologica, 2009, roč. 94, č. 3, s. 67. ISSN 0390-6078.
 55. 2007

 56. SVOBODA, Marek, Miloš HOLÁNEK, Eva KONEČNÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Miloš CHOBOLA, Jiří NAVRÁTIL, Lenka BEŇADIKOVÁ, Anna FIALOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA. Importance of Monitoring the Quality of Care of Patients with Febrile Neutropenia. In Supportive Care in Cancer : Abstracts of the 20th Anniversary International MASCC/ISOO Symposium. 2007. ISSN 0941-4355.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2019 11:26