Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. NECKÁŘ, Jan. Application of the Principle of Abuse of Law from the Perspective of the Czech Constitutional Limitation of Tax Imposition. Analysis and Studies CASP. Warsaw: Centre for Analyses and Studies of Taxation SGH, roč. 16, č. 2, s. 9-18. ISSN 2451-0475. 2023.
  2. NECKÁŘ, Jan. Daňový proces. In Jan Neckář, Petr Mrkývka a kol. Evoluce finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 77-91. Edice Scientia, sv. č. 756. ISBN 978-80-280-0501-6. 2023.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Jan NECKÁŘ. Employment, Entrepreneurship and the "Švarc-system" from the Social Development Point of View. WSB Journal of Business and Finance. Gdansk: WSB Merito University Gdansk, roč. 57, č. 1, s. 96-102. ISSN 2657-4950. doi:10.2478/WSBJBF-2023-0011. 2023.
  4. NECKÁŘ, Jan, Petr MRKÝVKA, Tereza HOMA, Michal RADVAN, Martina VAVŘÍKOVÁ, Michael FELDEK, Ladislav HRABČÁK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Damian CZUDEK, Johan SCHWEIGL, Jiří BLAŽEK a Michal JANOVEC. Evoluce finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 342 s. Edice Scientia, sv. č. 756. ISBN 978-80-280-0501-6. 2023.
  5. NECKÁŘ, Jan, Petr MRKÝVKA, Tereza HOMA, Michal RADVAN, Martina VAVŘÍKOVÁ, Michael FELDEK, Ladislav HRABČÁK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Damian CZUDEK, Johan SCHWEIGL, Jiří BLAŽEK a Michal JANOVEC. Evoluce finančního práva. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. Edice Scientia, sv. č. 756. ISBN 978-80-280-0501-6. 2023.
  6. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Fiscal Policies to Mitigate Climate Change in the Czech Republic. In Sadowsky, M. Fiscal Policies to Mitigate Climate Change. 1. vyd. Cambridge: Intersentia. s. 329-347. IACL / AIDC. ISBN 978-1-83970-453-6. 2023.
  7. NECKÁŘ, Jan. Tax audit and tax sanctions. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny. Zielona Góra: Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytet Zielonogórskiego, roč. 2022, č. 3, s. 51-61. ISSN 2657-926X. 2023.
  8. NECKÁŘ, Jan. Zastosowanie zasady nadużycia prawa z perspektywy konstytucyjnego ograniczenia nakładania podatku w Republice Czeskiej. Analysis and Studies CASP. Warsaw: Centre for Analyses and Studies of Taxation SGH, roč. 16, č. 2, s. 11-21. ISSN 2451-0475. 2023.

  2022

  1. NECKÁŘ, Jan. Daňové úroky a zásada zákazu anatocismu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 30, č. 2, s. 389-399. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2022-2-7. 2022.
  2. NECKÁŘ, Jan. Elektromobilita z daňového pohledu. In Johan Schweigl, Michal Radvan, Michal Janovec (eds.). COFOLA 2022. Část 3. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 103-114. ISBN 978-80-280-0160-5. 2022.
  3. NECKÁŘ, Jan. Elektromobilita z daňového pohledu. In COFOLA 2022. 2022.
  4. NECKÁŘ, Jan. Prominutí daně u energií z pohledu teorie a praxe. Daně a právo v praxi. Wolters Kluwer ČR a.s., roč. 27, č. 1, s. 36-39. ISSN 1211-7293. 2022.
  5. NECKÁŘ, Jan. Tax Audit and Tax Sanctions. In Control of Public Finances. 2022.

  2021

  1. NECKÁŘ, Jan. Reklama v daňových souvislostech. In Michal Janovec, Jan Malý, Josef Šíp, Jakub Pohl, Marika Zahradníčková (eds.). Cofola 2021 Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců část 3. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 486-497. ISBN 978-80-210-8628-9. 2021.
  2. NECKÁŘ, Jan. Reklama v daňových souvislostech. In COFOLA 2021. 2021.
  3. HAVLÍČEK, Jan, Michal MUSIL a Jan NECKÁŘ. Rozhodování o nespolehlivém plátci v průběhu pandemie COVID-19. Právní labyrint. Jihlava: AK JUDr. Jan Havlíček, Neuveden, 4 s. ISSN 2464-4730. 2021.
  4. NECKÁŘ, Jan a Martina VAVŘÍKOVÁ. The Remission of Tax Sanctions in Correlation with the Current Pandemic. Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences. Györ: Széchenyi István University, roč. 1, č. 1, s. 130-138. ISSN 2786-1929. 2021.
  5. NECKÁŘ, Jan. Zvláštní způsoby zdanění a inkaso veřejných rozpočtů u daně z přidané hodnoty. In Mrkývka Petr, Johan Schweigl (eds.). Interakce práva a ekonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. s. 40-54. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity Edice Scientia, sv. č. 712. ISBN 978-80-210-9934-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-2. 2021.

  2020

  1. NECKÁŘ, Jan. Daň z nabytí nemovitých věcí. In Petra Hrubá Smržová, Petr Mrkývka a kolektiv. Finanční a daňové právo. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s. 333-342. ISBN 978-80-7380-796-2. 2020.
  2. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Damian CZUDEK. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2. 2020.
  3. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2. 2020.
  4. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2. 2020.
  5. NECKÁŘ, Jan. Fiskální odpovědnost při správě daní. In Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 139-152. ISBN 978-80-210-9771-1. 2020.
  6. VAVŘÍKOVÁ, Martina a Jan NECKÁŘ. The Remission of Tax Sanctions in Correlation with the SARS-COVID-19 Pandemic. In Pandemic and Governance. 2020.
  7. NECKÁŘ, Jan. Úvod k nepřímým daním. In Petra Hrubá Smržová, Petr Mrkývka a kolektiv. Finanční a daňové právo. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s. 358-359. ISBN 978-80-7380-796-2. 2020.
  8. NECKÁŘ, Jan. Úvod k přímým daním. In Petra Hrubá Smržová, Petr Mrkývka a kolektiv. Finanční a daňové právo. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s. 307-308. ISBN 978-80-7380-796-2. 2020.
  9. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. Brno: Masarykova univerzita. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1. 2020.
  10. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9772-8. 2020.
  11. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1. 2020.

  2018

  1. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the wider perspective in the Czech Republic. In Frances Plimmer, William McCluskey. Routledge Handbook of Contemporary Issues in Expropriation. 1. vyd. London: Routledge. s. 71-81. Routledge Handbook. ISBN 978-1-317-60827-1. 2018.

  2017

  1. NECKÁŘ, Jan. State Aid in the Czech Republic. In MRKÝVKA, Petr, Andrzej POWAŁOWSKI a Marián VRABKO. Selected Issues of Public Economic Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. s. 277-282. ISBN 978-83-255-8966-0. 2017.

  2016

  1. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jiří KAPPEL, Johan SCHWEIGL, Michal LIŠKA, Jan NECKÁŘ, Petra SNOPKOVÁ, Michael ŠEFČÍK, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Stanislav KOUBA. Důchodové daně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 247 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Scientia 567. ISBN 978-80-210-8395-0. 2016.
  2. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA, Silvie ANDERLOVÁ, Dagmar BÁRKOVÁ, Damian CZUDEK, Michal JANOVEC, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ, Josef NOCAR, Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Pavel SEKNIČKA, Václav ŠKOLOUT, Dana ŠRAMKOVÁ a Daniel TELECKÝ. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a doplněné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2. 2016.
  3. NECKÁŘ, Jan. Korekční prvky důchodových daní. In Michal Radvan, Petr Mrkývka a kol. Důchodové daně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 127-141. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 567. ISBN 978-80-210-8395-0. 2016.
  4. NECKÁŘ, Jan. Pochybnosti jako předpoklad kontrolních postupů při správě daní. In Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2015 DAYS OF LAW 2015 Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 278-297. ISBN 978-80-210-8196-3. 2016.
  5. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Taxation of professional team sport athletes in the Czech Republic. Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, roč. 1, č. 1, s. 40-46. ISSN 2498-6275. 2016.

  2015

  1. NECKÁŘ, Jan. Podmínky pro osvobození od soudních poplatků ve správním soudnictví. Epravo.cz. Praha: Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X. 2015.
  2. NECKÁŘ, Jan. Příjmy z autorských práv z pohledu daně z příjmů fyzických osob a pojistného. Poradce. Sdružení účetních a daňových poradců, roč. 2015, č. 2, s. 12-23. ISSN 1211-1686. 2015.
  3. NECKÁŘ, Jan. Using Analogy in the Uncodified General Area of Financial Law. In Petr Mrkývka. System of Financial Law : General Part : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 197-203. ISBN 978-80-210-7826-0. 2015.
  4. NECKÁŘ, Jan. Změna osoby poplatníka jako prostředek snížení daně z nabytí nemovitých věcí. Právní labyrint. Jihlava: AK JUDr. Jan Havlíček, 4 s. ISSN 2464-4730. 2015.
  5. NECKÁŘ, Jan. Změna vymezení období vzniku pohledávky jako podmínky opravy výše DPH. Postup u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Wolters Kluwer, a.s., roč. 23, č. 13, s. 15-17. ISSN 1210-6739. 2015.

  2014

  1. NECKÁŘ, Jan. Konflikt insolvenčního a daňového práva. In Petr Mrkývka a kol. DNY PRÁVA 2013, Část IX. Interakce soukromého a finančního práva. Brno: Masarykova univerzita. s. 329-337. ISBN 978-80-210-6816-2. 2014.
  2. NECKÁŘ, Jan. Sleva na dani u pracujících starobních důchodců z pohledu zneužití práva. MUNI Law Working Paper. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2014, č. 5, s. 1-11. ISSN 2336-4785. 2014.
  3. NECKÁŘ, Jan. Ústavní limity ukládání daní. In Kyselovská, Tereza. COFOLA 2014: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 64 - 68. ISBN 978-80-210-7211-4. 2014.
  4. NECKÁŘ, Jan. Ústavní limity ukládání daní. In Cofola 2014. 2014.
  5. NECKÁŘ, Jan. Zneužití práva a svévole ve finančním právu. 2014.

  2013

  1. KOZIEŁ, Michal a Jan NECKÁŘ. Odborné praxe a praktická výuka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Praxe a stáže na VŠ - nadstandard nebo nutnost? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 23-28. 2013.
  2. PRŮCHA, Petr, Alena KLIKOVÁ a Jan NECKÁŘ. Projektování komunikací a povolování výstavby pozemních komunikací. 2013.
  3. PRŮCHA, Petr, Alena KLIKOVÁ a Jan NECKÁŘ. Soudní přezkum na úseku územního plánování s přihlédnutím k problematice dopravní infrastruktury. 2013.

  2012

  1. NECKÁŘ, Jan. Aktuální otázky duševního vlastnictví v právu a ekonomii. In Damian Czudek, Jan Havlíček, Michal Kozieł, Jan Neckář, Svatopluk Nečas, Gabriela Oškrdalová, David Póč, Jindřiška Šedová. Sborník CEPS MU Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 6-7. ISBN 978-80-210-6162-0. 2012.
  2. CZUDEK, Damian, Jan HAVLÍČEK, Michal KOZIEŁ, Jan NECKÁŘ, Svatopluk NEČAS, Gabriela OŠKRDALOVÁ, David PÓČ a Jindřiška ŠEDOVÁ. Sborník CEPS MU : Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 270 s. ISBN 978-80-210-6162-0. 2012.

  2011

  1. KOUKAL, Pavel a Jan NECKÁŘ. Autorská práva a práva související v daňových souvislostech. 1. vyd. Ostrava: Anag. 248 s. Autorská práva. ISBN 978-80-7263-687-7. 2011.

  2010

  1. NECKÁŘ, Jan. Daňová optimalizace při transferech vlastnictví k majetku. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 1810-1816. ISBN 978-80-210-5151-5. 2010.
  2. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Konstytucyjnoprawne aspekty opodatkowania lokalnego w Republice Czeskiej. In Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finasowego i podatkowego. 1. vyd. Białystok: Temida 2. s. 406-410. Zjazd katedr. ISBN 978-83-89620-84-2. 2010.
  3. NECKÁŘ, Jan. Preparation of the New Income Tax Act in the Czech Republic. In Public Finance and Financial Law in the Context of Financial Crisis in Central and Eastern Europe. 1. vydání. Bialystok: Temida 2. s. 459-464. Center publication. ISBN 978-83-89620-85-9. 2010.
  4. NECKÁŘ, Jan. Stabilita norem finančního práva. In Radim Boháč. Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. 1. vydání. Praha: Leges. s. 463-469. ISBN 978-80-87212-57-8. 2010.
  5. NECKÁŘ, Jan a Damian CZUDEK. Transfery vlastnictví majetku jako předmět daně z příjmů v České republice. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009, II. časť. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. s. 787-793. ISBN 978-80-7160-295-8. 2010.
  6. NECKÁŘ, Jan. Vybrané problémy správy daně z pevných paliv. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva - 2010 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 723-732. ISBN 978-80-210-5305-2. 2010.

  2009

  1. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some Observations on the ECJ´s Claro case. In SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS a Jan NECKÁŘ. COFOLA 2008: Key Points and Ideas. 2009.
  2. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Damian CZUDEK. COFOLA 2009. 2009.
  3. DÁVID, Radovan, Jan NECKÁŘ a David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: Key Points and Ideas. In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno: Masarykova univerzita. 322 s. ISBN 978-80-210-4855-3. 2009.
  4. NOVÝ, Zdeněk. Dobrá víra a mezinárodní obchodní smlouvy. In DÁVID, Radovan, Jan NECKÁŘ a David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1th Edition. 1.vydání. Brno: Masaryk University. s. 1135-1167, 1293 s. ISBN 978-80-210-4821-8. 2009.
  5. KORNEL, Martin. Dohody rodičů při rozvodu nebo separaci a nezletilé dítě. In NECKÁŘ, Jan a David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1th Edition. 1.vydání. Brno: Masaryk University. 1293 s. ISBN 978-80-210-4821-8. 2009.
  6. NECKÁŘ, Jan. Evropská měnová unie. In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s. 269 - 273. ISBN 978-80-7380-155-7. 2009.
  7. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7. 2009.
  8. NECKÁŘ, Jan. Harmonizace daňového práva v Evropském kontextu. In Interakce českého a evropského práva; Sborník příspěvků doktorského studia k výzkumnému záměru „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 249 - 269. ISBN 978-80-210-4881-2. 2009.
  9. CZUDEK, Damian, Josef KOTÁSEK a Jan NECKÁŘ. Interakce českého a evropského práva - Sborník příspěvků doktorského studia k výzkumnému záměru Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 487 s. ISBN 978-80-210-4881-2. 2009.
  10. LASÁK, Jan. K otázce přeshraničního rozdělení sloučením (se vznikem nových obchodních společností). In KOTÁSEK, Josef, Damian CZUDEK a Jan NECKÁŘ. Interakce českého a evropského práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 15 s. ISBN 978-80-210-4881-2. 2009.
  11. TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404. 2009.
  12. NECKÁŘ, Jan. Několik poznámek k připravovanému zákonu o daních z příjmů. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 217-222. ISBN 978-80-210-4821-8. 2009.
  13. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Reforma celní správy v České republice. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. s. 704-707. ISBN 978-80-7160-271-2. 2009.
  14. NECKÁŘ, Jan. Several notes on the new Income Tax Act. In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 139-140. ISBN 978-80-210-4855-3. 2009.
  15. NECKÁŘ, Jan. The Role of Public Administration in the Implementation of Financial Law. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 134. ISBN 978-80-210-4989-5. 2009.
  16. NECKÁŘ, Jan. Transferové daně. In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s. 345 - 360. ISBN 978-80-7380-155-7. 2009.
  17. NECKÁŘ, Jan. Úloha veřejné správy při realizaci finančního práva. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 1213-1216. ISBN 978-80-210-4990-1. 2009.

  2008

  1. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  2. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Radovan DÁVID, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK a Jaromír TAUCHEN. Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita. 1406 s. ISBN 978-80-210-4630-6. 2008.
  3. PRŮCHA, Petr a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the administrative law and financial law point of view in the Czech Republic. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2. s. 143-149. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9. 2008.
  4. NECKÁŘ, Jan a Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibilita a Lisabonská smlouva: Posílená spolupráce v oblasti finančního práva? In Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 498-505. ISBN 978-80-210-4630-6. 2008.
  5. NECKÁŘ, Jan a Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibility and Treaty of Lisbon: Enhance Cooperation in Financial Law? In COFOLA 2008 Conference: Key Points and Ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 113 - 114. ISBN 978-80-210-4629-0. 2008.
  6. NECKÁŘ, Jan. Improving the System of Tax Administration in the Czech Republic. In Cofola 2008 Conference: Key Points and Ideas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 111 - 112. ISBN 978-80-210-4629-0. 2008.
  7. NECKÁŘ, Jan. Institucionální reforma daňové správy v České republice. In Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 489-498. ISBN 978-80-210-4630-6. 2008.
  8. MRKÝVKA, Petr, Jan NECKÁŘ a Dana ŠRAMKOVÁ. Nalogovoje administrirovanije v Češskoj Respublike s organizacionnoj točky zrenija. In Nalogovoje administrirovanije. 1. vyd. Moskva: Mezhdunarodnaya Associaciya Finansovogo Prava - Moskva, Statut. s. 39-47, 8 s. Ezhegodnik 2007. ISBN 978-5-8354-0523-7. 2008.
  9. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. 2008.
  10. NOVÝ, Zdeněk. Procedural efficiency vis-a-vis conflictual justice. In VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Jan NECKÁŘ a Michal RADVAN. Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Tribun EU s.r.o. 236 s. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  11. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Reforma celní správy v ČR. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
  12. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  13. MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Zavádění dovednostních forem výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 72-74. ISBN 978-80-210-4760-0. 2008.

  2007

  1. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. ECTS Credits / ECTS Label. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzity. 104 s. ISBN 978-80-210-4441-8. 2007.
  2. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Ekologické daně. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 86, 577-582, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.
  3. NECKÁŘ, Jan. Nový daňový řád - zásadní milník v českém právním řádu. In Miľníky práva ve stredoeuropskom priestore. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta. s. 551-555. ISBN 80-7160-250-7. 2007.
  4. NECKÁŘ, Jan a Libor KYNCL. Systém finančního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 2007, II., s. 167-171. ISSN 1210-9126. 2007.
  5. MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Tax Administration in the Czech Republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh. s. 203-212. ISBN 978-5-9273-1340-2. 2007.
  6. NECKÁŘ, Jan. Theoretical Aspects of Transfer Taxes. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh. s. 298-304. ISBN 978-5-9273-1340-2. 2007.
  7. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Using ECTS in Europe. In ECTS Credits / ECTS Label. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 5-57. ISBN 978-80-210-4441-8. 2007.
  8. NECKÁŘ, Jan. Vyvlastnění nebo dobrovolný prodej? (Pohled z hlediska finančního práva). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, roč. 2007, č. 2, s. 13 - 16. ISSN 1801-6006. 2007.
  9. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí v Evropě. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, roč. XV., č. 10, s. 3-10. ISSN 1801-6006. 2007.
  10. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-5. ISBN 978-80-210-4287-2. 2007.
  11. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 37. ISBN 978-80-210-4286-5. 2007.
  12. NECKÁŘ, Jan. Zkušenosti s realizací studentských odborných praxí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-5. ISBN 80-210-4482-9. 2007.

  2006

  1. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Katastrální daň. In Katastrálne konanie vo vybraných štátoch Európskej únie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. s. 71-80. ISBN 80-7160-230-2. 2006.
  2. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Majetkové daně z pohledu ekonomického. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. s. 78-101. ISBN 80-248-1243-6. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 07:16