Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Jubilující Olga Müllerová a výbor z jejích textů. Slovo a slovesnost. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2023, roč. 84, č. 3, s. 168-171. ISSN 0037-7031.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Učitelem a kolegou. Brno: Moravské zemské muzeum, 2023, s. 5-6. Odkaz. Čtvrtletník Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření. Roč. 1, č. 3.

  2022

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Dopis o dopisech (Co může lingvistovi nabídnout soukromá korespondence). In Tre lingue, tre cuori. Studi in onore di François Esvan. Napoli: UniorPress, 2022, s. 59-70. ISBN 978-88-6719-240-3.
  2. ŽIŽKOVÁ, Hana, Zdeňka HLADKÁ, Jarmila VOJTOVÁ, Anna POĹOMSKÁ a Josefína PALOUDOVÁ. Noc vědců 2022: Všemi smysly. Brno, 2022.

  2021

  1. HLADKÁ, Zdeňka. K diferencím češtiny na území české republiky. In Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek. Záhřeb: Jednota Daruvar, 2021, s. 60-67. ISSN 1330-3880.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. 90. narozeniny předního českého dialektologa Jana Balhara. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, roč. 2021/104, č. 3, s. 196-199. ISSN 0027-8203.

  2020

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Za dialektoložkou Stanislavou Kloferovou. Linguistica Brunensia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 68, č. 2, s. 89-92. ISSN 1803-7410.

  2019

  1. ŽIŽKOVÁ, Hana, Zdeňka HLADKÁ, Lucie JANKŮ, Veronika KLOUDOVÁ, Simona KHATEBOVÁ, Adriana VÁLKOVÁ, Jakub MACHURA, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Monika VELTRUSKI, Lucie ŠTĚRBOVÁ, Ondřej MRÁZEK, Hana ČECHLOVSKÁ a Michaela NĚMCOVÁ. Den absolventů MU. 2019.
  2. HLADKÁ, Zdeňka a Lucie BRYCHTOVÁ. Od soukromé korespondence k mluvě afatiků. In Týden humanitních věd. 2019.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. S upřímným pozdravem a políbením zůstávám Váš vděčný… versus Tak zatím… K proměnám epistolární etikety v průběhu 20. století. In Eva Rusinová. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Filozofická fakulta MU, 2019, s. 57-71. ISBN 978-80-210-9298-3.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Soukromý dopis před 90 lety. In Petr Malčík, Petr Karlík. Svět podle Grepla. 1. vyd. Brno: Host, 2019, s. 45-59. ISBN 978-80-7577-810-9.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Spisovná čeština (a jiné češtiny) na území České republiky. In 7. sympozium o českém jazyce, Daruvar 15. listopadu 2019. 2019.

  2018

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Recenze: František Čermák-Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2018, roč. 79, č. 1, s. 76-79. ISSN 0037-7031.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Za docentem Mirkem Čejkou. In Linguistica Brunensia. Brno, 2018, s. 90-92. LInguistica Brunensia. ISSN 1803-7410. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/LB2018-1-9.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Závěrečný dodatek k soupisu prací Mirka Čejky. In Linguistica Brunensia. Brno, 2018, s. 93-95. LInguistica Brunensia. ISSN 1803-7410.

  2017

  1. LOJDOVÁ, Tereza a Zdeňka HLADKÁ. K úspěšnosti kodifikačních doporučení v rubrice Drobnosti (na materiálu přejímek z angličtiny). Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 100, č. 4, s. 207-214. ISSN 0027-8203.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Korpusové zpracování a lingvistické využití soukromé korespondence. In 7. Bohemisten Treffen. Ludwig-Maximilians-Universität München, 18.-21.5. 2017, Německo. 2017.
  3. LOJDOVÁ, Tereza a Zdeňka HLADKÁ. Lingvista míní, úzus potvrzuje, ale i mění. In Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. ledna 2017, Praha. 2017.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Recenze: Lucie Rychnovská, Robert Adam a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Korpus – gramatika – axiologie. Hradec Králové: UHK, Pedagogická fakulta a ÚJČ AV ČR, 2017, roč. 16/2017, s. 64-66. ISSN 1804-137X.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Slovníky češtiny (na základě NESČ). In Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 55-67. ISBN 978-80-210-8567-1.

  2016

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Abstraktizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 26-27. ISBN 978-80-7422-480-5.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Abstraktum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 27. ISBN 978-80-7422-480-5.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Apelativizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 115-116. ISBN 978-80-7422-480-5.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Archilexém. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 127. ISBN 978-80-7422-480-5.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Archisémém. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 127. ISBN 978-80-7422-480-5.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. Autosémantikum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 142-143. ISBN 978-80-7422-480-5.
  7. HLADKÁ, Zdeňka. Desémantizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 320-321. ISBN 978-80-7422-480-5.
  8. HLADKÁ, Zdeňka. Dialektismus. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 334-335. ISBN 978-80-7422-480-5.
  9. HLADKÁ, Zdeňka. Dysfemismus. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 386. ISBN 978-80-7422-480-5.
  10. HLADKÁ, Zdeňka. Elativ. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 395-396. ISBN 978-80-7422-480-5.
  11. HLADKÁ, Zdeňka. Eufemismus. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 446-447. ISBN 978-80-7422-480-5.
  12. HLADKÁ, Zdeňka. Frazeologický slovník. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 529-530. ISBN 978-80-7422-480-5.
  13. HLADKÁ, Zdeňka. Generalizace významu. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 577-578. ISBN 978-80-7422-480-5.
  14. HLADKÁ, Zdeňka, Renata NOVOTNÁ a Helena KARLÍKOVÁ. Hapax legomenon. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 615-616. ISBN 978-80-7422-480-5.
  15. HLADKÁ, Zdeňka. Heteronymie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 621. ISBN 978-80-7422-480-5.
  16. HLADKÁ, Zdeňka. Hnízdování. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 639. ISBN 978-80-7422-480-5.
  17. HLADKÁ, Zdeňka. Homonymie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 639-640. ISBN 978-80-7422-480-5.
  18. HLADKÁ, Zdeňka a Mojmír DOČEKAL. Hyponymně-hyperonymní vztah. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 663-664. ISBN 978-80-7422-480-5.
  19. HLADKÁ, Zdeňka a Mojmír DOČEKAL. Hyponymně-hyperonymní vztah. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 663-664. ISBN 978-80-7422-480-5.
  20. HLADKÁ, Zdeňka. Komponentová analýza. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 842. ISBN 978-80-7422-480-5.
  21. HLADKÁ, Zdeňka. Konkretizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 874. ISBN 978-80-7422-480-5.
  22. HLADKÁ, Zdeňka. Konkrétum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 874. ISBN 978-80-7422-480-5.
  23. HLADKÁ, Zdeňka a Irena VAŇKOVÁ. Konotace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 874-876. ISBN 978-80-7422-480-5.
  24. HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Konverzivnost. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 908-909. ISBN 978-80-7422-480-5.
  25. HLADKÁ, Zdeňka. Kosémie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 934. ISBN 978-80-7422-480-5.
  26. HLADKÁ, Zdeňka a Václav CVRČEK. Lemma. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 962-963. ISBN 978-80-7422-480-5.
  27. HLADKÁ, Zdeňka. Lexém. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 965. ISBN 978-80-7422-480-5.
  28. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikalizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 968. ISBN 978-80-7422-480-5.
  29. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikální pole. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 974. ISBN 978-80-7422-480-5.
  30. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikální významové vztahy. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 978. ISBN 978-80-7422-480-5.
  31. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikografie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 978. ISBN 978-80-7422-480-5.
  32. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikologie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 978-979. ISBN 978-80-7422-480-5.
  33. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikon. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 979-980. ISBN 978-80-7422-480-5.
  34. HLADKÁ, Zdeňka a Mojmír DOČEKAL. Meronymně-holonymní vztah. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1014-1015. ISBN 978-80-7422-480-5.
  35. HLADKÁ, Zdeňka a Mojmír DOČEKAL. Meronymně-holonymní vztah. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1014-1015. ISBN 978-80-7422-480-5.
  36. HLADKÁ, Zdeňka. Monografie o Vladimíru Šmilauerovi. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR,v.v.i., 2016, roč. 99,2016, č. 3, s. 158-162. ISSN 0027-8203.
  37. HLADKÁ, Zdeňka a Iva NEBESKÁ. Motivace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1078. ISBN 978-80-7422-480-5.
  38. HLADKÁ, Zdeňka. Multiverbizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1090. ISBN 978-80-7422-480-5.
  39. HLADKÁ, Zdeňka. Nářeční slovník. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1116-1117. ISBN 978-80-7422-480-5.
  40. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
  41. HLADKÁ, Zdeňka. Obecné jméno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1215. ISBN 978-80-7422-480-5.
  42. HLADKÁ, Zdeňka. Onomaziologie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1242-1243. ISBN 978-80-7422-480-5.
  43. HLADKÁ, Zdeňka. Opozitnost. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1523-1524. ISBN 978-80-7422-480-5.
  44. HLADKÁ, Zdeňka. Paronymie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1293-1294. ISBN 978-80-7422-480-5.
  45. HLADKÁ, Zdeňka. Pojmenování. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1339-1340. ISBN 978-80-7422-480-5.
  46. HLADKÁ, Zdeňka. Polysémie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1348-1349. ISBN 978-80-7422-480-5.
  47. HLADKÁ, Zdeňka. Přehled slovníků češtiny (na základě NESČ). In Rusinová Eva. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 41-53. ISBN 978-80-210-8207-6.
  48. HLADKÁ, Zdeňka. Přenesené pojmenování. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1471-1472. ISBN 978-80-7422-480-5.
  49. ČERMÁK, František a Zdeňka HLADKÁ. Přirovnání. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1486-1487. ISBN 978-80-7422-480-5.
  50. VEČERKA, Radoslav a Zdeňka HLADKÁ. Slovníky češtiny. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1689-1693. ISBN 978-80-7422-480-5.
  51. HLADKÁ, Zdeňka. Slovo. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1693-1694. ISBN 978-80-7422-480-5.
  52. HLADKÁ, Zdeňka a Mojmír DOČEKAL. Synonymie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1802-1803. ISBN 978-80-7422-480-5.
  53. HLADKÁ, Zdeňka a Mojmír DOČEKAL. Synonymie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1802-1803. ISBN 978-80-7422-480-5.
  54. HLADKÁ, Zdeňka. Synsémantikum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1804. ISBN 978-80-7422-480-5.
  55. HLADKÁ, Zdeňka. Teorie polí. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1840. ISBN 978-80-7422-480-5.
  56. ČERMÁK, František a Zdeňka HLADKÁ. Tezaurus. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1873-1874. ISBN 978-80-7422-480-5.
  57. HLADKÁ, Zdeňka. Univerbizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1924-1925. ISBN 978-80-7422-480-5.
  58. HLADKÁ, Zdeňka. Víceznačnost. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1978. ISBN 978-80-7422-480-5.
  59. HLADKÁ, Zdeňka a Marek NEKULA. Vlastní jméno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1994-1996. ISBN 978-80-7422-480-5.
  60. HLADKÁ, Zdeňka a Renata NOVOTNÁ. Výkladový slovník. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 2040-2043. ISBN 978-80-7422-480-5.
  61. HLADKÁ, Zdeňka. Xenismus. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 2097. ISBN 978-80-7422-480-5.

  2015

  1. HLADKÁ, Zdeňka. členka atestační komise ÚJČ AV ČR. Atestační komise ÚJČ AV ČR, 2015 - 2016.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. František Čermák: Jazyk a slovník. Vybrané lingvistické studie. Praha: Nakladatelství Karolinum 2014, 524 s. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2015, 4 s. Korpus - gramatika - axiologie 11/2015, s. 83-86. ISSN 1804-137X.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. K užívání deminutiv v soukromé korespondenci. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 35-43. ISBN 978-80-210-7846-8.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. K užívání deminutiv v soukromé korespondenci. In přednáška pro XLVIII. ročník LŠSS na FF MU. 2015.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence : zkušenosti a perspektivy. In Šimková, Mária. Človek a jeho jazyk /3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: VEDA, 2015, s. 616-620. ISBN 978-80-224-1181-3.

  2014

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Brněnské korpusy soukromé korespondence. 2014.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. členka programového výboru mezinárodní konference. Programový výbor mezinárodní konference Korpusová lingvistika Praha 2014. 20 let mapování češtiny, 2014.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. K užívání deminutiv v soukromé korespondenci. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 56-64. ISBN 978-80-210-6800-1.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Užití korpusu korespondenčních textů KSK111 k sledování dynamiky české slovní zásoby ve 20. století. In Korpusová lingvistika Praha 2014. 20 let mapování češtiny, Praha, 17.-19. září 2014. 2014.

  2013

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Corpora of Private Correspondence as a Source of Material Focused on a Research of Diminutives. In Gajdošová, K.; Žáková, A. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning : SLOVKO 2013. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013, s. 81-91. ISBN 978-3-942303-18-7.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Český jazykový atlas zakončen dodatkovým svazkem. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2013, 3 s. NŘ , 2, 96, 2013, s. 102-104. ISSN 0027-8203.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Čeština pod drobnohledem uživatelů. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2013. Naše řeč, 96, s. 259-260. ISSN 0544-7267.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy (M. Imrichová - J. Kesselová, eds.). Praha, 2013, 3 s. Jazykovědné aktuality, roč. L, č. 3 a 4, s. 159-161. ISSN 1212-5326.
  5. HLADKÁ, Zdeňka a Olga MARTINCOVÁ. K české lexikografii : tradice a současnost. In Chernysheva, M. Slavjanskaja leksikografija. Moskva: Azbukovnik, 2013, s. 340-369. Azbukovnik ; 1. ISBN 978-5-91172-076-6.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. K výzkumu soukromé korespondence běžných pisatelů. In přednáška pro Jazykovědné sdružení České republiky - pobočka FF UK Praha. 2013.
  7. HLADKÁ, Zdeňka. Korpusové zpracování soukromé korespondence v ÚČJ FF MU v Brně. In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 7-17. ISBN 978-80-210-6140-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013.
  8. HLADKÁ, Zdeňka a Petr MALČÍK. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 188 s. ISBN 978-80-210-6140-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013.
  9. HLADKÁ, Zdeňka. Teritoriálně a sociálně podmíněné diference v jazyce soukromé korespondence. In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 61-98. ISBN 978-80-210-6140-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013.
  10. HLADKÁ, Zdeňka. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování. (Práce vznikla za spolupráce studentů FF MU a programátorů FI MU). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 2000 s. ISBN 978-80-210-6141-5.
  11. HLADKÁ, Zdeňka. 3× k soukromé korespondenci. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 56-63. ISBN 978-80-210-6243-6.

  2012

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Drahá, milovaná máti (r. 1905) - Čau mami (r. 2001). K pozdravu a oslovení v soukromé korespondenci 20. století. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLV.běhu LŠSS. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 55-68. ISBN 978-80-210-5871-2.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. K rodinné korespondenci. In Čmejrková - Hoffmannová - Klímová. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, s. 745-747, 5 s. ISBN 978-80-246-2121-0.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Po dlouhé době kompendiální práce o lexikonu. Naše řeč, 95 (2), 2012, s. 99-102. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012.
  4. HLADKÁ, Zdeňka a Olga MARTINCOVÁ. Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 139 s. ISBN 978-80-210-6112-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6112-2012.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Využitelnost korpusů korespondence pro účely slovotvorné analýzy. In 4. mezinárodní konference Gramatika a korpus, Praha, 28.-30. listopad 2012. 2012.

  2011

  1. HLADKÁ, Zdeňka. členství v Radě Ústavu pro jazyk český AV ČR. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, 2011.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. K rodinné korespondenci. In Čeština v pohledu synchronním a diachronním (stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). 2011.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Korespondenční texty a jejich lingvistické využití. 2011.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Leni, Lenčo, Leničko, ty moje sladká písničko. Osobní dopisy jako zdroj poznání hypokoristických obměn rodných jmen. In RUSINOVÁ, E. Přednášky a besedy z XLIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 40-51. ISBN 978-80-210-5511-7.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky, 1-4, 2. přeprac. a dopl. vydání. Slovo a slovesnost, 72 (2), 2011, s. 130-136. ÚJČ AV ČR, 2011.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. Zpracování soukromé korespondence v Ústavu českého jazyka FF MU. In Korespondenční texty a jejich lingvistické využití. 2011.

  2010

  1. HLADKÁ, Zdeňka. členka oborové komise na FF MU. Oborová komise oboru Český jazyk, 2010 - 2016.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. členka redakční rady časopisu Naše řeč, ISSN 0027-8203. 2010 - 2016.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. externí členka Rady ÚJČ AV ČR. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, 2010 - 2016.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence: zkušenosti a perspektivy. In Človek a jeho jazyk. 2010.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikální bohatství korespondenčních textů. ČMEJRKOVÁ, S., HOFFMANNOVÁ, J. a HAVLOVÁ, E. (ed.). In Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010, s. 167-170. ISBN 978-80-246-1756-5.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. Ohlédnutí za konferencemi Čeština - univerzália a specifika. In Aleš Bičan - Jan Klaška - Petra Macurová - Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010, s. 20-28. ISBN 978-80-7294-412-5.
  7. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Čermák, F. a Cvrček, V. (ed.) 2009. Slovník Bohumila Hrabala. Praha : Nakladatelství Lidové noviny.In: Korpus – gramatika – axiologie (KGA) 01/2010, s. 75-78. 2010.

  2009

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Přínos bohemistického pracoviště filozofické fakulty k rozvoji počítačové lingvistiky na brněnské univerzitě. In HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. After Half a Century of Slavonic Natural language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009, s. 81-84. neznámá. ISBN 978-80-7399-815-8.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Jana Hoffmannová - Olga Mullerová (eds.): Čeština v dialogu generací. Praha: Academia, 2007. 455 s. In: SaS 70, č. 2, 2009, s. 144-149. SLOVO A SLOVESNOST. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, s. 144-149. ISSN 0037-7031.

  2008

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Hladká, Zdeňka - Martincová, Olga: Tradice a současnost české lexikografie. Чернышева, Маргарита (ed.). In Teoрия и истoрия слaвянсkoй лekсиkoгрaфии. Нaучныe мaтeриaлы к XIV съeзду слaвистoв. Moskva: Mezinárodní komitét slavistů (Rusko), 2008, s. 261-286. Mezinárodní komitét slavistů (Rusko), 1.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Ke spisovnosti a nespisovnosti v současném úzu. Kopřivová, Marie - Waclawičová, Martina (eds.). In Čeština v mluveném korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2008, s. 97-104. ISBN 978-80-7106-982-9.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008, s. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008, 5 s.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Čermák, F. (ed.): Slovník Karla Čapka. Praha NLN 2007. In: Czech Language News [USA], 29, Spring 2008, s. 9-10. 2008.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Čermák, F. (ed.): Slovník Karla Čapka. Praha NLN 2007. In: SPFFBU, A 56, 2008, s.278-280. Masarykova Univerzita, 2008.

  2007

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Co lze vyčíst z Korpusu soukromé korespondence. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XL. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 28-31. ISBN 978-80-210-4315-2.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence: charakteristika, možnosti využití, perspektivy (anotace příspěvku). In II. mezinárodní konference Gramatika a korpus. Praha: AV ČR, 2007, s. 19-20. ISBN 80-86496-35-X.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikografie. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 164-198. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. recenze:. J. Balhar a kol. - Český jazykový atlas 5. 2005. In: SPFFBU, A 55, 2007, s. 382-386. Masarykova univerzita, 2007.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: J. Balhar a kol.: Český jazykový atlas 5 In: Czech Language News [USA], 28, Fall 2007, s. 12-13. University of Texas, 2007.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. Umíme ještě napsat dopis? Proměny norem psaného textu v elektronické korespondenci (v e-mailech a sms). KROK: Knihovnická revue Olomouckého kraje. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2007, roč. 2007, 3-4, s. 27-33. ISSN 1214-6420.

  2006

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Český jazyk v zrcadle současné soukromé korespondence. In Глобализация и этнизация. Этнокуљтурные и этноязыковые процссы. 1. vyd. Moskva: Nauka, 2006, s. 431-446. ISBN 5-02-033922-9.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Der zeitgenossische tschechische private Briefverkehr in einem elektronischen Korpus. Zeitschrift fur Slawistik. Berlin, 2006, roč. 51, č. 3, s. 333-337. ISSN 0044-3506.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Elektronický korpus současné české korespondence. Stylistyka. Opole, Polska. Opole: Wydawnictvo Uniwersyteta Opolskiego, 2006, roč. 15, č. 1, s. 19-20. ISSN 1230-2287.
  4. HLADKÁ, Zdeňka a Ivan ŠMILAUER. K specifickým rysům elektronické korespondence. In Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 151-162. ISBN 80-210-3955-8.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Pravopis v současné korespondenci mladých lidí (na materiálu tradičních dopisů, e-mailů a SMS). Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 2006, roč. 89, č. 2, s. 73-88. ISSN 0027-8203.

  2005

  1. HLADKÁ, Zdeňka. České slovníkářství na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku. Naše řeč. 2005, roč. 88, č. 3, s. 140-159. ISSN 0027-8203.
  2. HLADKÁ, Zdeňka a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 71 s. + 2 CD. ISBN 80-210-3921-3.
  3. HLADKÁ, Zdeňka a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 68 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3921-3.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Ke konstituování české výkladové lexikografie. Rusinová, E. (ed.). In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 24-38. ISBN 80-210-3738-5.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Kompoziční stereotypy a dopisové formule v současné korespondenci mládeže. Čmejrková, S.-Svobodová, I. (eds.). In Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 131-141. ISBN 80-86496-23-6.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: J. Jančáková-P.Jančák, Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny, Praha 2004. SPFFBU - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A53, č. 1, s. 246-248. ISSN 0231-7567.
  7. HLADKÁ, Zdeňka. Ukaž mi, jak píšeš dopisy, a já ti řeknu, odkud jsi. Čeština doma a ve světě. 2005, roč. 2005, 1 a 2, s. 74-77. ISSN 1210-9339.
  8. HLADKÁ, Zdeňka. Univerbizace-korpusy-slovníky (malá materiálová sonda). In Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Ústav Českého národního korpusu, 2005, s. 503-514. ISBN 80-7308-0796.
  9. HLADKÁ, Zdeňka. Uplatnění formálního připodobnění v lexiku teritoriálních dialektů a slangů. Chýlová, H. (ed.). In Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003. Plzeň: ZPČU v Plzni, 2005, s. 20-24. ISBN 80-7043-359-0.
  10. HLADKÁ, Zdeňka. Zkušenosti s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A 53/2005, č. 1, s. 115-124. ISSN 0231-7567.

  2004

  1. HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 5. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 464 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-659-1.
  2. HLADKÁ, Zdeňka a Hana ŠINDLEROVÁ. Jakou češtinou si dopisujeme na Moravě. In AUPO, Fac. Phil., Moravica 1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 105-113. ISBN 80-244-0845-7.
  3. KARLÍK, Petr a Zdeňka HLADKÁ. Kam s ním? (Problém stupňování adjektiv). In Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 73-93. ISBN 80-210-3373-8.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Soukromá korespondence z hlediska rodových diferencí. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 469-475. ISBN 80-8055-979-1.

  2003

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Cizojazyčné prvky v korespondenci mladých lidí. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, roč. 86, č. 5, s. 241-250. ISSN 0027-8203.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Český jazykový atlas přechází od lexika ke tvarosloví. (recenze). Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, roč. 86, č. 1, s. 41-43. ISSN 0027-8203.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Humor a jazyková kreativita v soukromé korespondenci mladých lidí. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, 2003, s. 66-72, 6 s. ISBN 80-7248-188-6.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. J. Balhar, Czech Linguistic Atlas IV. Praha 2002. (a review). Czech Language News. Providence: Brown University, 2003, roč. 20, Spring2003, s. 8-9. ISSN 1802-128X.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Jazykový humor v korespondenci mladých lidí. In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 25-34. ISBN 80-210-3160-3.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. K přeneseným pojmenováním a jejich zpracování v 1. dílu Českého jazykového atlasu. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, A 51, č. 1, s. 231-240. ISSN 0231-7567.
  7. HLADKÁ, Zdeňka. Korpus soukromé korespondence jako zdroj poznání jazykového úzu. In Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda - vydavatestvo Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 130-135. ISBN 80-224-0732-1.
  8. HLADKÁ, Zdeňka. Sociolingvistické aspekty studia jazyka a stylu soukromé korespondence. In Jazyk i socium. 1. vyd. Minsk: BGU, 2003, s. 309-315. ISBN 985-6684-17-X.

  2002

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Creating Corpuses of the Czech Language at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. In The 2nd International Conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2002. Trnava: Univerzita Trnava, 2002, s. 115-119. ISBN 80-227-1752-5.
  2. HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové novuny, 2002, 370 s. Nakladatelství Lidové novuny. ISBN 80-7106-611-7.
  3. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. I. Vaňková (ed.), Obraz světa v jazyce. Praha 2001 (recenze). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2002, A 50, č. 1, s. 151-153. ISSN 0231-7567.
  5. HLADKÁ, Zdeňka. Rodové rozdíly v dopisech mladých lidí. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 65-73. ISBN 80-210-2885-8.
  6. HLADKÁ, Zdeňka. Tvorba a využití korpusů češtiny na FF MU v Brně. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 307-310. ISBN 80-7106-611-7.

  2001

  1. HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika, 3. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2001, 347 s. ISBN 80-2001-2532-8.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích. In SPFFBU. Brno: Vydavatelství MU, 2001, s. 197-211. A 49. ISBN 80-210-2600-6.
  3. HLADKÁ, Zdeňka a Klára OSOLSOBĚ. Příprava elektronických korpusů češtiny. In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2001, s. 63-70.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Spisovnost a nespisovnost v jazyce soukromé korespondence (se zřetelem k teritoriální příslušnosti pisatelů). Naše řeč. Praha: ÚČJ AV ČR, 2001, roč. 84, č. 5, s. 225-234. ISSN 0027-8203.

  2000

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Několik poznámek k výběru lexikálních jednotek pro výkladové slovníky. In Martincová, Olga - Světlá, Jindra: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha: ÚJČ AV ČR, 2000, s. 35-42. ISBN 80-86496-00-7.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Předem a zadem mého dopisu ... (Jak si píší mladí v Česku.). Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS. Brno: MU, 2000, s. 51-61.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 1. vyd. Brno: MU, 2000, 243 s. ISBN 80-210-2290-6.

  1999

  1. HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika. 1. vyd. Brno: MU, 1999, 130 s. ISBN 80-210-2025-3.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Jak si dnes píší mladí lidé. Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 130-134. ISSN 1210-9339.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Praha, Academia 1998, 356 s. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 48, A47, s. 209-213. ISSN 0231-7567.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Přenášení jmen provázené formální diferenciací. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: MU, 1999, s. 10-16.

  1998

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Dialektismy v básnickém díle Jana Skácela. In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: MU, 1998, s. 81-90. ISBN 80-210-1801-1.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. 1998, 300 s.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Substandardní lexikální prostředky v soukromé korespondenci mládeže. In Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1998, s. 47-53. ISBN 80-7043-230-0.
  4. HLADKÁ, Zdeňka. Uplatnění formální deminuce v tvorbě lidových jmen rostlin. SPFFBU. Brno: MU, 1998, roč. 47, A 46, s. 107-112. ISSN 0231-7567.

  1997

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Český jazykový atlas II. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas II. 1. vyd. Praha: Academia, 1997, s. 182-183. ISBN 80-200-0574-9.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. K přeneseným pojmenováním v českých nářečích. Přednášky a besedy z XXX. běhu LŠSS. Brno: MU, 1997, s. 19-25.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku. SPFFBU. Brno: MU, 1997, roč. 46, A 45, s. 119-129. ISSN 0231-7567.

  1996

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Atlasy slovanských jazyků. SPFFBU. Brno: MU, 1996, roč. 45, A 44, s. 131-142. ISSN 0231-7567.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Příruční mluvnice češtiny. In Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 65-108. ISBN 80-7106-134-4.

  1995

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Příruční mluvnice češtiny. In Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 65-108. ISBN 80-7106-134-4.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka. A. Synchronní disciplíny. Lexikologie. B. Diachronní disciplíny. Dialektologie. In Univerzity na prahu nového tisíciletí. Sborník mezinárodní konference 2.-3.11.1994. 1. vyd. Brno: MU, 1995, s. 123-129. sv.2. ISBN 80-210-1266-8.
  3. HLADKÁ, Zdeňka. Valím, valíš, valíme (K polysémii jednoho slovesa). In Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995, s. 143-146. ISBN 80-85834-39-1.

  1993

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Co s obecnou češtinou? Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1993, roč. 76, č. 3, s. 162-165. ISSN 0027-8203.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 04:36