Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. NAVRÁTIL, Ondřej, Vilém JURÁŇ, K SVOBODA, Jakub HUSTÝ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata ACoA – zhodnocení souboru za 10 let. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 12-13. 2018.
 2. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Early Dynamics of Interleukin-6 in Cerebrospinal Fluid after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery, New York: Thieme Medical Publ Inc, 2018, roč. 79, č. 2, s. 145-151. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0037-1604084.
 3. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a K SVOBODA. Operace mozkových AVM – soubor 2005-4/2018. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 63. 2018.
 4. JURÁŇ, Vilém, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Urgentní operace AVM u novorozence – kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 25. – 27. 9. 2018, Ústí nad Labem, s. 64. 2018.
 5. 2017

 6. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Ondřej NAVRÁTIL. AVM of Conus Medullaris – a case report and a review of the literature. In Brněnské neurochirurgické dny. 2017.
 7. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Diagnostika a chirurgická léčba pacientů s mozkovým aneuryzmatem. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 8. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Vilém JURÁŇ a Karel SVOBODA. Ischemický stroke: Indikace pro dekompresivní operaci. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 9. NAVRÁTIL, Ondřej, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Karel SVOBODA a Martin SMRČKA. Middle cerebral artery aneurysms with intracerebral hematoma-the impact of side and volume on final outcome. Acta neurochirurgica, WIEN: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 159, č. 3, s. 543-547. ISSN 0001-6268. doi:10.1007/s00701-016-3070-3.
 10. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, K SVOBODA a Jaroslav BOUDNÝ. Možnosti léčby pacientů s mozkovou AVM. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 11. JURÁŇ, Vilém, Andrej MRLIAN a Petra DVOŘÁKOVÁ. Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
 12. SMRČKA, Martin a Vilém JURÁŇ. Péče o pacienty s cévním onemocněním mozku na Neurochirurgické klinice FN Brno. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 13. JURÁŇ, Vilém. Subarachnoidální krvácení – péče na JIP. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
 14. 2016

 15. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Intradurální cévní léze (AVM, AV fistuly, kavernom, hemangioblastom). In V. spinální kongres. 2016.
 16. JURÁŇ, Vilém, Andrej MRLIAN a Petra DVOŘÁKOVÁ. Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
 17. JURÁŇ, Vilém. Subarachnoidální krvácení - péče na JIP. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
 18. JURÁŇ, Vilém. Těžké poranění mozku, kontuze, hematomy, možnosti operační léčby. In Neurotraumatologie. 2016.
 19. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pa cientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 5, s. 573-578. ISSN 1210-7859.
 20. 2015

 21. NAVRÁTIL, Ondřej, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata přední komunikující tepny, modality léčby, výsledky ve FN Brno. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 22. NAVRÁTIL, Ondřej, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata přední komunikující tepny, modality léčby – klip nebo koil? In XXII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2015. s. 23-27, 5 s.
 23. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2015. ISBN 978-80-87562-39-0.
 24. SMRČKA, Martin, Tereza MADARÁSZOVÁ, Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Vilém JURÁŇ, J. GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení a její korelace výskytem opožděné mozkové ischemie. In Brněnské neurochirgické dny. 2015.
 25. JURÁŇ, Vilém. Dekompresivní kraniektomie u maligní ischemie ACM. In XXII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2015. s. 14-15, 2 s.
 26. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Vilém JURÁŇ a V. PŘIBÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům thalamu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 2, s. 172-180. ISSN 1210-7859.
 27. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Vilém JURÁŇ a Vladimír PŘIBÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům thalamu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 52-52, 1 s. ISBN 978-80-87562-39-0.
 28. SMRČKA, Martin a Vilém JURÁŇ. Kraniocerebrální poranění. In Peter Wendsche, Radek Veselý. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. s. 87-98, 12 s. ISBN 978-80-7492-211-4.
 29. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Vilém JURÁŇ, J. GOTTWALDOVA, M. DASTYCH a Anna VAŠKŮ. The role of early inflammatory response in patients with subarachnoid hemorrhage. In 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies. 2015.
 30. 2014

 31. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ a Lenka NEKULOVÁ. Evidence-based medicine v neurotraumatologii. In Sborník. Program, Odborné přednášky. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika v Hradci Králové, 2014. s. 12-13, 2 s.
 32. JURÁŇ, Vilém. Indikace bifrontální dekompresivní kraniektomie. In Sborník. Program, Odborné přednášky. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika v Hradci Králové, 2014. s. 19-20, 2 s.
 33. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Klinický pohled na patofyziologii subarachnoidálního krvácení s ohledem na rozvoj časné zánětlivé reakce. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2014.
 34. JURÁŇ, Vilém. Komentář k článku autorů Mork et al Raritní použití dekompresivní hemikraniektomie u nemocného s abscesem mozku - kazuistika. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014. 2 s. ISSN 1210-7859.
 35. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Krvácení v neurochirugii. In Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 261-270, 10 s. ISBN 978-80-247-0689-4.
 36. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, K SVOBODA, Eduard NEUMAN a Lenka NEKULOVÁ. Microsurgical management and outcome of middle cerebral artery aneurysms with intracerebral hematoma. In EANS 2014. Praha : The European Association of Neurosurgical Societies. 2014.
 37. JURÁŇ, Vilém. Novinky v akutní péči o kraniocerebrální poranění. In XI. Sympozium praktické neurologie, 5.-6.6.2014, Hotel International Brno. 2014. ISBN 978-80-7471-073-5.
 38. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Perioperative aneurysm rupture. In 6th International Cerebrovascular and Skull base Symposium. 2014.
 39. JURÁŇ, Vilém, George HANOUN, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Peripartální krvácení z AVM mozku - kazuistika. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. 2014.
 40. JURÁŇ, Vilém, George HANOUN, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a K SVOBODA. Peripartální krvácení z AVM mozku – kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti – Sborník abstrakt. 2014.
 41. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Tomáš SVOBODA. Supracerebellar infratentorial approach and its complications. In The Congress of Neurological Surgeons 2014 Annual Meeting. Boston, Massachusetts: Congress of Neurological Surgeons, 2014. s. 1-4, 4 s.
 42. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Tomáš SVOBODA. Supracerebellar infratentorial approach and its complications. In 6th International Cerebrovascular and Skull base Symposium. 2014.
 43. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Tomáš SVOBODA. Supracerebellární infratentoriální přístup a jeho komplikace. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2014.
 44. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. Miami, Florida: the Society for Neuro-Oncology, 2014. s. PT-12, 5 s.
 45. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. The early inflammatory response in patients with subarachnoid hemorrhage-preliminary results. In EANS 2014 - 15th European Congress of Neurosurgery. 2014.
 46. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. The choice of surgical approach for thalamic tumors. In 24th Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN). 2014. ISSN 0256-7040. doi:10.1007/s00381-014-2389-4.
 47. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Michal KÝR a Martin SMRČKA. Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 2, s. 196-201. ISSN 1210-7859.
 48. 2013

 49. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Jaroslav SEDMÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Arteriovenózní malformace conus medullaris - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 4, s. 508-511. ISSN 1210-7859.
 50. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Vilém JURÁŇ. Correlation between Parameters of Brain Tissue Oxygen Monitoring and Transcranial Dopplermetry in Patients with Severe Subarachnoid Hemorrhage. In 15th International Conference on Intracranial Pressure & Brain Monitoring (ICP), 6-10 November 2013, Singapore. 2013.
 51. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Diagnostika a chirurgická léčba pacientů po SAK. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 52. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Chirurgický přístup k tumorům talamu. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. 2013.
 53. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Ondřej NAVRÁTIL a Karel SVOBODA. Chirurgie mozkových aneurysmat ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 54. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Karel SVOBODA. Léčba mozkových aneuryzmat ve FN Brno. In 6. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. 2013.
 55. MRLIAN, Andrej a Vilém JURÁŇ. Management TK v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 56. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN a Václav VYBÍRAL. Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem jeho korelace s TCD v detekci vazospasmů u pacientů po těžkém SAK. In 6. Brněnské neurochirurgické dny, 28.-29. listopadu, Velké Bílovice. 2013.
 57. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Andrej MRLIAN. Možnosti kontinuálního monitoringu ptiO2 a CBF a jejich korelace s TCD v detekci vazos pásmu u pacientů po těžkém SAK - závěrečná zpráva. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, 14.-16.10.2013, Brno. 2013.
 58. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, K SVOBODA a Jaroslav BOUDNÝ. Možnosti léčby pacientů s mozkovou AVM. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 59. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ a Andrej MRLIAN. Multimodal Monitoring in Detection and Treatment of Cerebral Ischemia in Patients after Severe Subarachnoid Hemorrhage. In 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea. 2013.
 60. JURÁŇ, Vilém, Andrej MRLIAN a Hana MALÁ. Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 61. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Novinky v akutní péči o kraniocerebrální poranění. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-1814.
 62. JURÁŇ, Vilém. Péče o pacienty po SAK na NCHK. In 6. Brněnské neurochirurgické dny. 2013.
 63. SMRČKA, Martin a Vilém JURÁŇ. Péče o pacienty s cévním onemocněním mozku na Neurochirurgické klinice FN Brno. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 64. JURÁŇ, Vilém, Karel MÁCA a Martin SMRČKA. Pulitary stalk hemangioblastoma – case report and review of a literature. In 5th International Neurosurgical Winter Congress. 2013.
 65. JURÁŇ, Vilém. Subarachnoidální krvácení - péče na JIP. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 66. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Karel SVOBODA a Kamil ĎURIŠ. The Treatment Results of Patients after Aneurysmal Sah – the Comparison of the Groups under 70 and over 70 Years of Age. In 15th World Congress of Neurosurgery, September 8-13, 2013, Seoul, Korea. 2013.
 67. 2012

 68. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Ondřej NAVRÁTIL. AVM of conus medullaris - a case report. In 7th Central European Neurosurgical Society Meeting - Abstract book. 1. vyd. Ústí nad Labem: Central European Neurosurgical Society, 2012. s. 89-89, 1 s. ISBN 978-80-87562-03-1.
 69. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Karel SVOBODA, Kamil ĎURIŠ a Lenka NEKULOVÁ. Chirurgická technika u pacientů s aneuryzmatem ACM a intracerebrálním hematomem, výsledky léčby. In 5. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2012. s. 15-15, 1 s.
 70. GIMUNOVÁ, Olga, Jaroslav DUBA, Vilém JURÁŇ a Jiří ČECHOVSKÝ. Komplikace generalizovaného epileptického záchvatu. In 1. obnovený kongres česko slovenského vojenského zdravotníctva 2012. 2012.
 71. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ a Vilém JURÁŇ. Komplikace péče o pacienta s těžkým poraněním mozku - možnosti multimodálního monitoringu. In IV. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství: Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - Program kongresu/Sborník abstrakt. 2012.
 72. NAVRÁTIL, Ondřej a Vilém JURÁŇ. Management TK v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 73. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. MCA aneurysms with intracerebral hematoma - outcome and surgical technique. In Congress of Neurological Surgeons, Annual Meeting 2012. 2012.
 74. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ a Roman GÁL. Monitoring of tissue oxymetry and cerebral blood flow for the detection and the treatment of cerebral. In Congress of Neurological Surgeons, Annual Meeting 2012. 2012.
 75. JURÁŇ, Vilém, Andrej MRLIAN a Jan OSTRÝ. Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 76. MRLIAN, Andrej a Vilém JURÁŇ. Neuromonitoring v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 77. JURÁŇ, Vilém. Subarachnoidální krvácení - péče na JIP. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 78. JURÁŇ, Vilém. Subarachnoidální netraumatické krvácení. SESTRA, Praha: Mladá fronta a. s., 2012, roč. 2012, 07-08, s. 48-49. ISSN 1210-0404.
 79. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In 40th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Sydney, Australia. 2012. ISSN 0256-7040.
 80. SMRČKA, Martin, Eva BRICHTOVÁ, Vladimír PŘIBÁŇ a Vilém JURÁŇ. Surgical approach for thalamic tumors. In EANS 2012 - Abstracts. Bratislava: European Association of Neurosurgical Societies, 2012. 1 s.
 81. JURÁŇ, Vilém. Těžké poranění mozku - možnosti operační léčby. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. 2012.
 82. JURÁŇ, Vilém. Těžké poranění mozku, kontuze, hematomy, možnosti operační léčby. In Neurotraumatologie v rámci Traumacentra FN Brno. 2012.
 83. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Karel SVOBODA, Ondřej NAVRÁTIL a Kamil ĎURIŠ. Výsledky léčby pacientů po SAK z aneuryzmatu - porovnání skupiny do 70 a nad 70 let. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 84. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Ondřej NAVRÁTIL. Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a průtoku krve mozkem v detekci a léčbě mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 85. 2011

 86. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. Aneuryzmata ACM s intercerebrálním hematomem - výsledky léčby. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti : Sborník abstrakt. 2011.
 87. JURÁŇ, Vilém. Dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. In Komplexní přednemocniční péče a nemocniční péče u traumat - Sborník abstrakt. Brno: III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 2011. s. 22-22, 1 s.
 88. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin LEHECKA, Vilém JURÁŇ, Andrej MRLIAN, Jaroslav BOUDNÝ a Martin SMRČKA. Giant intranidal aneurysm associated with the arteriovenous malformation. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2011, roč. 113, č. 9, s. 813–815. ISSN 0303-8467. doi:10.1016/j.clineuro.2011.08.017.
 89. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Is monitoring of tissue oxymetry after SAH beneficial for good HH grade patients? In EANS 2011 - 14th European Congress of Neurosurgery. Řím: EANS, 2011. s. 763.
 90. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a K. ĎURIŠ. Is Monitoring of Tissue Oxymetry After SAH Beneficial for Good HH Grade Patients. In 14th INTERIM MEETING OF THE WORLD FEDERATION OF NEUROSURGICAL SOCIETIES; 15th CONGRESS OF CONTINUOUS EDUCATION OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF NEUROSURGERY. 2011.
 91. JURÁŇ, Vilém a Hana MALÁ. Management TK v neurointenzivní péči. In Intenzivní péče v neurochirurgii, Hotel Bobycentrum, Brno. 2011.
 92. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Roman GÁL. Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti : Sborník abstrakt. 2011.
 93. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a O. NAVRÁTIL. Operace aneuryzmat a AVM. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 94. JURÁŇ, Vilém, Marie LÍŠKOVÁ a Lenka DOSTÁLOVÁ. Subarachnoidální krvácení - péče na JIP. In Intenzivní péče v neurochirurgii, Hotel Bobycentrum, Brno. 2011.
 95. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA, Vilém JURÁŇ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, George HANOUN, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Ondřej SLABÝ, I ŠIKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby glioblastoma multiforme ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 68-68, 1 s.
 96. 2010

 97. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Has monitoring of tissue oxymetry influenced our care for SAH patients? In Internationa Neurovascular and Skull Base Workshop. 2010.
 98. MÁCA, Karel, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Hemangioblastom stopky hypofýzy - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 99. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Jaroslav BOUDNÝ a J. SEDMÍK. Hemoragické cévní mozkové příhody - současné možnosti terapie. In VI. Anesteziologické dny Vysočiny - Sborník přednášek a abstrakt. 1. vyd. Jihlava: EKON, družstvo, 2010. s. 63-65, 3 s. ISBN 80-902743-8-2.
 100. JURÁŇ, Vilém, George HANOUN a Martin SMRČKA. Chirurgické řešení krvácení z prasklého aneuryzmatu u ročního dítěte. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 101. JURÁŇ, Vilém, George HANOUN a Martin SMRČKA. Chirurgické řešení krvácení z prasklého aneuryzmatu u ročního dítěte. In Brněnské neurochirurgické dny. 2010.
 102. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Indication of decompresseve craniectomy in traumatic brain injury. In Abstract book - German Society of Neurosurgery Joint Meeting. : German Society of Neurosurgery, 2010. s. 30-31, 2 s.
 103. HANOUN, George, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA, Marek SOVA, Drahomíra PROCHÁZKOVÁ a Barbora KUBEŠOVÁ. Kranioplastiky - naše zkušenosti, nové postupy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 104. JURÁŇ, Vilém, Ondřej NAVRÁTIL a Martin SMRČKA. Léčba pacientů po SAK - intenzivní péče, vazospazmy, hypotermie. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2010. s. 33-34, 2 s. ISBN 978-80-254-6749-7.
 105. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Josef MUSIL. Operační léčba intradurálních tumorů páteře. In Operační léčba onemocnění páteře ve FN Brno. 2010.
 106. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Eduard NEUMAN. Outcome of patients with MCA aneurysm rupture and associated intracerebral hematoma. In International Neurovascular and Skull Base Workshop. Ostrava, 2010. s. 32-33, 2 s.
 107. PROCHÁZKOVÁ, Drahomíra, Marcela VIDLÁKOVÁ, Barbara KUBEŠOVÁ a Vilém JURÁŇ. Uchovávání autologních lebečních kostí pro následnou kranioplastiku. Sestra, Praha: Mona s.r.o., 2010, roč. 264, č. 2, s. 68-69. ISSN 1210-0404.
 108. 2009

 109. JURÁŇ, Vilém. Dekompresivní kraniektomie u traumat mozku - historie, současný náhled na indikace, probíhající studie, techniky, výsledky. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2009. s. 28-29, 2 s. ISBN 978-80-254-4118-3.
 110. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a J. BOUDNÝ. Incidence of chronic hydrocephalus following suarachnoid hemorrhage, depending on surgical and endovascular treatment. In Hydrocephalus 2009. Baltimore, Maryland, USA, 2009. s. 141-141, 1 s.
 111. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 5, s. 439-445. ISSN 1210-7859.
 112. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Léčba pacientů s těžkým SAK, možnosti ovlivnění vazospazmů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl. 1, s. 24-24. ISSN 1210-7859.
 113. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Možnosti ovlivnění vazospazmů u pacientů s těžkým SAK. In Brněnské neurochirurgické dny 2009. 2009.
 114. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Pavel ŠEVČÍK, Roman GÁL, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL a M. KÝR. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v detekci vyzospazmů u pacientů po SAK. Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2009, roč. 20, č. 2, s. 102-106. ISSN 1214-2158.
 115. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Eduard NEUMAN. Outcome of patients with MCA aneurysm rupture and associated intracerebral hematoma. In 9th International Conference on Cerebrovascular Surgery. 2009.
 116. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Ovlivnil monitoring tkáňové oxymetrie naši péči o pacienty po SAK? In Brněnské neurochirurgické dny 2009. 2009.
 117. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a Olga BAUDYŠOVÁ. Perioperative tissue oxymetry monitoring in aneurysm surgery in mild hypothermia. In 9th International Conference on Cerebrovascular Surgery. 2009.
 118. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Ondřej NAVRÁTIL. Peroperační fluorescence v cévní neurochirurgii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 72/105, suppl. 1, s. 34-34. ISSN 1210-7859.
 119. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a M. KÝR. Peroperační monitoring tkáňové oxymetrie a peroperační užití hypotermie v chirurgii mozkových aneuryzmat. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 3, s. 245-249. ISSN 1210-7859.
 120. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Poranění mozku, standard léčebného plánu. In Standardy léčebných postupů a kvalita ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2009. s. 1-19, 20 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-86229-29-7.
 121. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA, Jaroslav SEDMÍK a Jaroslav BOUDNÝ. The influcence of treatment strategy on the results of patients after the aneurysmal subarachnoid hemorrhage. In Société Francaise de Neurochirurgie. Marseille, France: Société Francaise de Neurochirurgie, 2009. s. 275-275, 1 s.
 122. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Olga BAUDYŠOVÁ. The Use of Brain Tissue Oxymetry in Patients after SAH. In XIV World Congress of Neurological Surgery - Scientific Program and Handouts. Rolling Meadows, USA: American Association of Neurological Surgeons, 2009. s. 2849-2849, 1 s.
 123. 2008

 124. JURÁŇ, Vilém. Dekompresívní kraniektomie u těžkých poranění mozku. In Neurotraumatologický seminář. 2008.
 125. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Fluorescence in Microneurosurgery as a Perioperative Diagnostic Method. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 30-31. ISSN 1608-1587.
 126. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Fluorescence v mikroneurochirurgii jako peroperační diagnostická metoda. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 22-22. ISSN 1210-7859.
 127. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - čtvrtek. Brno: Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU, 2008. 1 s.
 128. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Indikace dekompresivní kreniektomie u neurotraumat - přínos monitoringu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 25-25. ISSN 1210-7859.
 129. ĎURIŠ, Kamil, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL a Michal KÝR. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v časné detekci mozkové ischemie u pacientů po SAK. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. Brno: Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU, 2008. 2 s.
 130. BAR, M., Robert MIKULÍK, D. CZERNY, D. ŠKOLOUDÍK, Radim LIPINA, R. KLEČKA, Vilém JURÁŇ, J. MRAČEK, D. VONDRÁČKOVÁ, J. CHRASTINA, L. HRABÁLEK a R. BRZEZNY. Nezávislé prediktory mortality dekompresivní hemikraniektomie u pacientů s akutním mozkovým ischemickým infarktem v povodí střední mozkové tepny - celonárodní retrospektivní studie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 56-56. ISSN 1210-7859.
 131. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN a Vilém JURÁŇ. Perioperative tissue oxymetry monitoring in aneurysm surgery in mild hypothermia. In the Congress of Neurological Surgeons 2008 Annual Meeting. Orlando, USA: CNS University of Neurosurgery, 2008. 1 s.
 132. JURÁŇ, Vilém, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, J. BOUDNÝ a J. SEDMÍK. Spolupráce neurochirurga a intervenčního radiologa v léčbě mozkových aneuryzmat. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl., s. S59. ISSN 1210-7859.
 133. JURÁŇ, Vilém, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Jaroslav BOUDNÝ a Jaroslav SEDMÍK. Spolupráce neurochirurga a intervenčního radiologa v léčbě mozkových aneuryzmat. In Neurovaskulární kongres, 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium, 8. neurosonologické dny. 2008.
 134. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ a Roman GÁL. The Use of Brain Tissue Oxymetry in Patients After SAH. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, Gablitz: Krause a Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, č. 1, s. 9. ISSN 1608-1587.
 135. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Využití tkáňové oxymetrie v péči o pacienty po SAK. In Neurovaskulární kongres, 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium, 8. neurosonologické dny. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice Ostrava, 2008. s. 38-39.
 136. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Využití tkáňové oxymetrie v péči u pacientů po SAK. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 55-55. ISSN 1210-7859.
 137. 2007

 138. FADRUS, Pavel, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral gangliogliomas. The case reports with MR and PET findings. Acta Neurochirurgica, Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 126. ISSN 0001-6268.
 139. JURÁŇ, Vilém a Martin SMRČKA. Cévní program Neurochirurgické kliniky FN Brno. Nemocniční listy, Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2007, VIII., č. 4, s. 11-12. ISSN 1802-0224.
 140. FADRUS, Pavel, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Gliomatosis cerebri. The case reports treated with radiation therapy. Acta Neurochirurgica, Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 130-130. ISSN 0001-6268.
 141. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Lumbar Disc Surgery in Regional Anesthesia - 40 Years of Experience. In Spine and Peripheral Nerves - Scientific program. Pheonix, Arizona: American Association of Neurological Surgeons, 2007. s. 322.
 142. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ a Kamil ĎURIŠ. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v léčbě pacientů po subarachnoidálním krvácení. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 51-52, 2 s. ISBN 978-80-239-8990-8.
 143. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Roman GÁL. Perioperative multimodal monitoring - first experiences. Acta Neurochirurgica, Wien, 2007, roč. 2007, I-CCXXVII, s. 157-157. ISSN 0001-6268.
 144. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysma. In 13th Interim Meeting, The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. 2007.
 145. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysms. In sborník abstrakt - 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. Nagoya, Japan: World Federation of Neurosurgical Societies, 2007. s. 1002-1002, 1 s.
 146. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ a Olga BAUDYŠOVÁ. Peroperační multimodální monitoring - první zkušenosti. In Sborník abstrakt - Konference mladých lékařů. Brno: FN U svaté Anny, Brno, 2007. s. 14-14, 1 s.
 147. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK a Roman GÁL. Peroperační multimodální monitoring - první zkušenosti. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 40.
 148. JURÁŇ, Vilém. Přední přístupy k bazi lební. In Sborník; program, odborné přednášky. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 38-39, 2 s. ISBN 978-80-239-8981-6.
 149. 2006

 150. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Karel MÁCA, Roman GÁL, Olga BAUDYŠOVÁ a Milan VIDLÁK. Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neutoprotektivní metoda v neurochirurgii. 2006.
 151. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a Roman GÁL. První zkušenosti s využitím monitorace tkáňového kyslíku v mozku během operace aneuryzmat mozkových tepen a v časném pooperačním období. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 35-36. ISSN 1210-7859.
 152. 2005

 153. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Operative Treatment of Cerebral Aneurysms in Mild Hypothermia. In Scientific Abstracts - Congress of Neurological Surgeons. Boston, Massachusetts, 2005. s. 217.
 154. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, René JURA, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The impact of mild hypothermia on vasospasms in patients after severe subarachnoid haemorrhage. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 78/2005, č. 1, s. 17-24. ISSN 1211-3395.
 155. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Vilém JURÁŇ, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Václav VYBÍHAL a Z ŘEHÁK. Vyšetření PET u nádorů CNS - první zkušenosti z pohledu neurochirurga. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Praha: Česká neurochirurgická společnost, 2005. 1 s.
 156. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, René JURA a Vladimír SMRČKA. Zlepší řízená hypotermie výsledky léčby u těžkých SAK? In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. Praha: Česká lékařská společnost ČLS JEP, 2005. s. 57.
 157. 2004

 158. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA, Vilém JURÁŇ a Roman GÁL. Operační řešení aneurysmat v mírné hypotermii. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2004. Liberec: NCH oddělení, Neurocentrum Liberec, 2004. s. 34-35, 2 s.
 159. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. Poranění mozku. In Programy kvality a standardy léčebných postupů. Praha: Národní rada pro medicínské standardy ČR, Verlag-Dashofer, 2004. s. CHIR/XI. ISBN 80-86229-29-7.
 160. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, René JURA, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The Influence of Mild Hypothermia on the Incidence of Vasospasms in Patients After Severe Subarachnoid Hemorrhage. In Hypothermia for Acute Brain Damage. Tokyo, Japan: Springer-Verlag Tokyo, 2004. s. 225-228, 4 s. Nottfallmedizin, XI. ISBN 4-431-21034-2.
 161. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, René JURA, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The influence of mild hypothermia on the incidence of vasospasms in patients after severe subarachnoid hemorrhagie. In International Brain Hypothermia Symposium - abstract book. Tokyo, Japan: Dept. of Emergency and Critical Care Medicine, Nihon University School of Medicine, 2004. s. 83.
 162. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The influence of mild hypothermia on the inciedence of vasospasms in patients after severe subarachoid hemorrhagie. In 3rd Central Europena Neurosurgical Society Meeting - Abstract book. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004. s. 146. ISBN 4-431-21034-2.
 163. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Roman GÁL, Eduard NEUMAN a René JURA. Zlepší řízená hypotermie výsledky léčby u pacientů s těžkým SAK? In Pracovní dny ČNCHS - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 35.
 164. 2003

 165. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA, Jiří PRÁŠEK a Roman GÁL. Cerebral blood flow detected on SPECT in patients with posttraumatic transtentorial herniation. In Clinical Neuroscience. Pécs: Hungarian Neurosurgical Society, 2003. s. 200-200, 1 s.
 166. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Jiří PRÁŠEK. "No-reflow" phenomenon as a cause of hypoperfusion after severe head injury? Bratislavské Lékárské Listy, Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2003, roč. 104, 7-8, s. 236-238. ISSN 0006-9248.
 167. HORKÝ, Marcel, Martin SMRČKA, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vilém JURÁŇ, M. DUBA a Jan MUŽÍK. Nucleolar segregation coincides with nuclear accumulation of death domain in neurons undergoing apoptosis induced by ischemia reperfusion injury. Physiological Research, Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2003, xxx, xx, s. xxx. ISSN 0862-8408.
 168. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA, Jaroslav BOUDNÝ a Petr KRUPA. The influence of treatment strategy on the results of patients after the aneurysmal subarachnoid hemorrhage. In Abstrakt book. Recife: World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, 2003. s. 164-164, 1 s.
 169. SMRČKA, Martin, René JURA, Vilém JURÁŇ, Bronislav STIBOR, Roman GÁL a Ivan ČUNDRLE. Vliv mělké hypotermie na incidenci a závažnost vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. : IGA MZ ČR, 2003.
 170. 2002

 171. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Roman GÁL. A lateral supraorbital approach as an alternative to a classical pterional approach. A technical note. In Neuro-ski - Abstrakta. Harrachov: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurologická klinika, 2002. s. 43.
 172. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Milan VIDLÁK. The use of high-frequency ultrasound for navigation in brain tumor surgery. In Neuro-ski - Abstrakta. Harrachov: FN Hradec Králové - Neurologická klinika, 2002. s. 17.
 173. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Vladimír SMRČKA a Petr KRUPA. Vliv léčebné strategie na výsledky léčby pacientů po krvácení z mozkového aneuryzmatu. In Kongres klinické neurologie- Program a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Praha - Střešovice, 2002. s. 73.
 174. 1999

 175. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Miloš DUBA a Ysmael GRATEROL. Fokální mozková ischemie a dlouhodobá reperfuse u krysy - vliv systémové hypertenze na velikost infarktu. : IGA MZ ČR, 1999.
 176. 1998

 177. SMRČKA, Martin, Pavel CEJPEK, Vilém JURÁŇ, Karel MÁCA a Jiří PRÁŠEK. Diagnostika a léčba poruch mozkové perfuse u pacientů po kraniocerebrálním poranění s klinickým syndromeme temporálního konusu. : IGA MZ ČR, 1998.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 3. 2019 22:59