Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HÁJEK, Josef, Andrea HOJDOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Peter VÁCZI, Michaela BEDNAŘÍKOVÁ a Miloš BARTÁK. Responses of thallus anatomy and chlorophyll fluorescence-based photosynthetic characteristics of two Antarctic species of genus Usnea to low temperature. Photosynthetica. Institute of Experimental Botany, AS CR, 2021, roč. 59, č. 1, s. 95-105. ISSN 0300-3604. doi:10.32615/ps.2021.002.
 2. 2020

 3. LANG, Jaroslav, Miloš BARTÁK, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Bára ZIKMUNDOVÁ. Chilling effects on primary photosynthetic processes in Medicago sativa: Acclimatory changes after short- and long-term exposure to low temperatures. Biologia. New York: Springer, 2020, roč. 75, č. 8, s. 1105-1114. ISSN 0006-3088. doi:10.2478/s11756-020-00470-6.
 4. BEDNAŘÍKOVÁ, Michaela, Peter VÁCZI, Dušan LAZÁR a Miloš BARTÁK. Photosynthetic performance of Antarctic lichen Dermatocarpon polyphyllizum when affected by desiccation and low temperatures. Photosynthesis Research. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 145, č. 2, s. 159-177. ISSN 0166-8595. doi:10.1007/s11120-020-00773-4.
 5. VÁCZI, Peter, Miloš BARTÁK, Michaela BEDNAŘÍKOVÁ, Filip HRBÁČEK a Josef HÁJEK. Spectral properties of Antarctic and Alpine vegetation monitored by multispectral camera: Case studies from James Ross Island and Jeseníky Mts. Czech Polar Reports. MUNI Press, 2020, roč. 10, č. 2, s. 297-312. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2020-2-22.
 6. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Josef HÁJEK, Alla OREKHOVA, Michaela BEDNAŘÍKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Kristýna DUFKOVÁ. Výzkum fyziologických procesů autotrofů z polárních oblastí Země ve vztahu k teplotě: Terénní a laboratorní studie využívající biofyzikální metody měření. In In: Sborník abstraktů. 2. konference Sekce pro biologii nízkých teplot Česko-slovenské biologické společnosti, z. s.,,Metodologie studia živých organismů při teplotách pod bodem mrazu“ a workshop ,,Kryokonzervace tkání a buněk“, 14.-15.9.2020, Hradec Králové. 2020.
 7. 2019

 8. HÁJKOVÁ, Markéta, Marie KUMMEROVÁ, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Peter VÁCZI. Diclofenac as an environmental threat: Impact on the photosynthetic processes of Lemna minor chloroplasts. Chemosphere. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 224, č. 1, s. 892-899. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2019.02.197.
 9. BARTÁK, Miloš, Kamil LÁSKA, Josef HÁJEK a Peter VÁCZI. Microclimate variability of Antarctic terrestrial ecosystems manipulated by open top chambers: Comparison of selected austral summer seasons within a decade. Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2019, roč. 9, č. 1, s. 88-106. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2019-1-8.
 10. VÁCZI, Peter, Yngvar GAUSLAA a Knut Asbjorn SOLHAUG. Reprint of Efficient fungal UV-screening provides a remarkably high UV-B tolerance of photosystem II in lichen photobionts. Plant Physiology and Biochemistry. Paris: Elsevier, 2019, roč. 134, JAN 2019, s. 123-128. ISSN 0981-9428. doi:10.1016/j.plaphy.2018.09.030.
 11. 2018

 12. ELSTER, Josef, Jana KVÍDEROVÁ, Pavel PŘIBYL, Linda NEDBALOVÁ, Marie ŠABACKÁ, Jaromír LUKAVSKÝ, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Josef HÁJEK, Tomáš BRANYIK, Petr KAŠTÁNEK a Irena BRANYIKOVÁ. Algal biomass production in central European non-summer and Arctic conditions. In Polar 2018, Abstract Proceedings, Open Science Conference, 19 – 23 June 2018, Davos, Switzerland, A SCAR and IASC Event. 2018.
 13. VÁCZI, Peter, Yngvar GAUSLAA a Knut Asbjørn SOLHAUG. Efficient fungal UV-screening provides a remarkably high UV-B tolerance of photosystem II in lichen photobionts. Plant Physiology and Biochemistry. Elsevier, 2018, roč. 132, November, s. 89-94. ISSN 0981-9428. doi:10.1016/j.plaphy.2018.08.033.
 14. KRÁLOVÁ, Stanislava, Pavel ŠVEC, Hans-Jurgen BUSSE, Eva STAŇKOVÁ, Peter VÁCZI a Ivo SEDLÁČEK. Flavobacterium chryseum sp. nov. and Flavobacterium psychroterrae sp. nov., novel environmental bacteria isolated from Antarctica. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Society for General Microbiology, 2018, roč. 68, č. 10, s. 3132-3139. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijsem.0.002952.
 15. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Kamil LÁSKA, Filip HRBÁČEK, Josef HÁJEK, Gokhan HALICI a Martin BAČKOR. OTC-induced effects on ground thermal regime and moss cover in James Ross Island. In Polar 2018, Abstract Proceedings, Open Science Conference, 19 – 23 June 2018, Davos, Switzerland, A SCAR and IASC Event. 2018.
 16. VÁCZI, Peter. Oxygen evolution rate in Antarctic filamentous alga Stigeoclonium sp. evaluated by optodes relates to chlorophyll fluorescence parameters. Czech Polar Reports. Brno: muniPress Masaryk University Brno, 2018, roč. 8, č. 1, s. 143-150. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2018-1-11.
 17. 2016

 18. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Kamil LÁSKA, Daniel NÝVLT, Filip HRBÁČEK, Peter VÁCZI, Ivo SEDLÁČEK, Josef HÁJEK, Barbora CHATTOVÁ a Kateřina SNOPKOVÁ. Ecological research of James Ross Island. Ecosystem components-based approach to study structure and function of Antarctic vegetation oases. In Ministry of Science, Technology and Innovation, Malaysia. Book of Abstracts. Kuala Lumpur: Ministry of Science, Technology and Innovation, Malaysia, 2016. s. 750-751. ISBN 978-0-948277-32-0.
 19. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Josef HÁJEK, Daniel NÝVLT, Kamil LÁSKA, Peter VÁCZI, Barbora CHATTOVÁ, Pavel KAPLER a Filip HRBÁČEK. Educational outreaches of the CzechPolar project and associated activities within the Czech Antarctic Programme. In Ministry of Science, Technology, and Innovation (Malaysia). Book of Abstracts. SCAR Open Science Conference. 1. vyd. Kuala Lumpur: Ministry of Science, Technology, and Innovation (Malaysia), 2016. s. 790-791. ISBN 978-0-948277-32-0.
 20. 2015

 21. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ a Peter VÁCZI. Biovědy v Antarktidě. Současný stav a perspektivy biologického výzkumu v Antarktidě. 2015.
 22. BARTÁK, Miloš, Jana HAZDROVÁ, Gabriela JÁCHYMOVÁ, Eva PLÁTENÍKOVÁ, Diogo Miguel MONTEIRO ESTEVAO, Josef HÁJEK, Kateřina SKÁCELOVÁ, Peter VÁCZI a Kateřina BALARINOVÁ. Parametry fotosyntézy a syntéza UV-B absorbujících látek se mezidruhově liší u Antarktických lišejníků vystavených doplňkovému UV-B záření. In 14. Konference experimentální biologie rostlin, Brno, 2015. In: Bulletin ČSEBR, p. 69. 2015. ISSN 1213-6670.
 23. BARTÁK, Miloš, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Peter VÁCZI a Josef HÁJEK. Resistance of Antarctic Nostoc sp. colonies to dehydration assessed by chlorophyll fluorescence parameters and spectral reflectance. In 6th International Conference on Polar and Alpine Microbiology, české Budějovice, 2015. 2015. ISBN 978-80-7394-528-2.
 24. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Zdeněk STACHOŇ a Svatava KUBEŠOVÁ. Vegetation mapping of moss-dominated areas of northern part of James Ross Island (Antarctica) and a suggestion of protective measures. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 5, č. 1, s. 75-87. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2015-1-8.
 25. 2014

 26. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI a Daniel NÝVLT. Daily courses of dissolved oxygen in two microbial-rich Antarctic lakes as affected by photosynthetically active radiation and water temperature. In Polar Ecology Conference, České Budějovice, Book of Abstracts p. 13-14. 2014. ISBN 978-80-7394-463-6.
 27. SEHNAL, Luděk, Miloš BARTÁK a Peter VÁCZI. Diurnal changes in photosynthetic activity of the biological soil crust and lichen: Effects of abiotic factors (Petuniabukta, Svalbard). Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2014, roč. 4, č. 2, s. 158-167. ISSN 1805-0689.
 28. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Daniel NÝVLT, Kamil LÁSKA, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Pavel KAPLER a Miloš BARTÁK. ECOSYS 2014 - Functioning of Antarctic Terrestrial Ecosystems in Changing Environment. 2014.
 29. SEHNAL, Luděk, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Effect of temperature and increased concentration of CO2 on growth and photosynthetic activity of polar alga Trebouxia sp. Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2014, roč. 4, č. 1, s. 47-56. ISSN 1805-0689.
 30. BARTÁK, Miloš a Peter VÁCZI. Long-term fluorometric measurements of photosynthetic processes in Antarctic moss Bryum sp. during austral summer season. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 4, č. 1, s. 63-72. ISSN 1805-0689.
 31. TRNKOVÁ, Kateřina, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Photosynthetic performance of algal/cyanobacterial soil crusts: Interspecific differences attributed to dominant species, size and structure of crust-forming community. 2014. vyd. Olomouc: Properus, 2014. s. 79-162. ISSN 1213-6670.
 32. SEHNAL, Luděk, Kateřina SKÁCELOVÁ, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. REPETITIVE PHOTOINHIBITION EFFECTS ON PIGMENTS, PHOSYNTHETIC PROCESSES, AND GROWTH RATE IN THREE ANTARCTIC ALGAE: A PHOTOBIOREACTOR STUDY. In Polar Ecology Conference 2014. 2014. ISBN 978-80-7394-463-6.
 33. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Kateřina SKÁCELOVÁ, Kateřina BALARINOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Jana HAZDROVÁ. Resistance of Antarctic lichens and freshwater algae from James Ross Island to radiation, temperature, dehydration, UV-B and salt stress assessed by photosynthetic parameters. In SCAR Open Science Conference (Auckland). 2014.
 34. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Kamil LÁSKA, Pavel PROŠEK, Josef HÁJEK a Josef HAVEL. Responses of moss and lichen vegetation to manipulated warming: Long-term study exploiting OTC approach at James Ross Island, Antarctica. In SCAR Open Science Conference (Auckland). 2014.
 35. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Jana HAZDROVÁ a Miloš BARTÁK. Simultaneous measurements of PSII activity and thallus temperature during linear cooling. A method to assess interspecific differences in photosynthetic processes in lichens from polar regions. In Polar Ecology Conference, Ceske Budejovice, p. 56-57. 2014. ISBN 978-80-7394-463-6.
 36. 2013

 37. VÁCZI, Peter a Josef HÁJEK. Annual water temperature courses in two contrasting lakes at James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2013, roč. 3, č. 2, s. 213-219. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2013-2-22.
 38. VÁCZI, Peter, Luděk SEHNAL a Miloš BARTÁK. Inhibice fotosyntézy řasy Klebsormidium sp. kultivované ve fotobioreaktoru: Analýza fotochemických a biochemických procesů v závislosti na opakovaném radiačním stresu. 2013. ISBN 978-80-8152-031-0.
 39. COUFALÍK, Pavel, Peter VÁCZI, Ondřej ZVĚŘINA, Kateřina TRNKOVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Miloš BARTÁK a Josef KOMÁREK. Nitrate and ammonium ions contents in field minibioreactors with Antarctic freshwater autotrophs. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 3, č. 2, s. 196-207. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2013-2-20.
 40. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Kateřina SKÁCELOVÁ, Daniel NÝVLT, David MIGUEL VILUMBRALES, Luděk SEHNAL, Kateřina TRNKOVÁ a Jana HAZDROVÁ. Photosynthetic processes in two algal species from Antarctic lakes in response to stress factors. In 54. pracovní konference české algologické společnosti. 2013.
 41. BALARINOVÁ, Kateřina, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK, Jana HAZDROVÁ a Marie FORBELSKÁ. Temperature-dependent growth rate and photosynthetic performance of Antarctic symbiotic alga Trebouxia sp. cultivated in a bioreactor. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 3, č. 1, s. 19-27. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2013-1-4.
 42. 2012

 43. BALARINOVÁ, Kateřina, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Jana HAZDROVÁ a Josef HÁJEK. Cultivation of antarctic alga Trebouxia sp. in a bioreactor: chlorophyll fluorescence-based study of temperature-dependent growth. In Polar Ecology Conference 2012. 2012. ISBN 978-80-7394-375-2.
 44. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK a Lucie JAHNOVÁ. Interspecific differences in cryoresistance of lichen symbiotic algae of genus Trebouxia assessed by cell viability and chlorophyll fluorescence. Cryobiology. 2012, roč. 64, č. 3, s. 215-222. ISSN 0011-2240. doi:10.1016/j.cryobiol.2012.02.002.
 45. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI a Josef HÁJEK. Photosynthetic activity in three vascular species of Spitsbergen vegetation during summer season in response to microclimate. Polish Polar Research. Polsko: Polska akademia nauk., 2012, roč. 33, č. 4, s. 443-462. ISSN 0138-0338. doi:10.2478/v101830120018z.
 46. 2011

 47. VÁCZI, Peter, Miloš BARTÁK, Linda NEDBALOVÁ a Josef ELSTER. Comparative analysis of temperature courses in Antarctic lakes of different morphology: Study from James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports. Brno: Masaryk University, 2011, roč. 1, č. 2, s. 78 - 87. ISSN 1805-0689.
 48. BALARINOVÁ, Kateřina, Josef HÁJEK, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Jana HAZDROVÁ, Kamil LÁSKA, Ivo SEDLÁČEK a Marcel KOSINA. Odezva antarktických extremofilních organismů na faktory prostředí studovaná v terénu a pomocí laboratorních experimentů. Přednášející: J. Hájek. In Workshop on Changes of the Polar Ecosystem, 12. výroční zasedání Polární sekce České geografické společnosti, Bedřichov v Jizerských horách, 9. - 11. listopadu 2011. 2011.
 49. VÁCZI, Peter a Miloš BARTÁK. Summer season variability of dissolved oxygen concentration in Antarctic lakes rich in cyanobaterial mats. Czech Polar Reports. Brno: Masaryk University, 2011, roč. 1, č. 1, s. 42-48. ISSN 1805-0689.
 50. 2010

 51. HÁJEK, Josef, Lubomír SMEJKAL, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI a Helena LIPAVSKÁ. Effects of extrenally added ribitol on primary photosynthetic processes at low and freezing temperature in lichen thalli. In The XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB 2010) will be held at the Valencia Conference Centre (Palacio de Congresos). Valencia, Spain. 4 - 9 July 2010. 2010.
 52. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Jana KVÍDEROVÁ, Jaroslav LANG, Kristýna VEČEŘOVÁ, Lucie JAHNOVÁ, Lubomír SMEJKAL a Hana CEMPÍRKOVÁ. Mechanismy tolerance řas a lišejníků vůči extrémním faktorům prostředí: Detekce fyziologických procesů pomocí pokročilých biofyzikálních a biochemických metod. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin, podzim 2010, sborník abstraktů 12. Konference experimentální biologie rostlin, 14. až 17. září 2010, Česká zemědělská univerzita v Praze – Suchdole, strana 142. 2010. ISSN 1213-6670.
 53. KVÍDEROVÁ, Jana, Josef HÁJEK, Josef ELSTER, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI a Linda NEDBALOVÁ. Photosynthetic microorganisms in cold environments. In 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010. 2010.
 54. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK, Peter VÁCZI, Jan GLOSER, Kamil LÁSKA a Pavel PROŠEK. Physiological processes in mosses and lichens in response to local climate: Case study from the James Ross Island, Antarctics. In IPY Oslo Science Conference 2010, Lillestrøm, 8-12.6.2010. 2010.
 55. ZAVŘEL, Tomáš a Peter VÁCZI. Vliv teploty a ozářenosti na fotosyntetické procesy řas rodu Trebouxia pri kultivaci v tekutém médiu. In Workshop: Rostlinné Biotechnologie - Současné trendy ve výuce a výzkumu - Sborník příspěvků. 2010. ISBN 978-80-210-5382-3.
 56. 2009

 57. HÁJEK, Josef, Miloš BARTÁK, Lubomír SMEJKAL a Peter VÁCZI. Cryoproective effects of ribitol on lichen photosynthetic processes. In In: M. Barták, J. Hájek, P. Váczi (eds.): Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Book of Abstracts and Contributed Papers. Conference, Brno, October 22th-23th, 2009. 1st edition, 2009. Brno: Masaryk University, Brno, 2009. s. 67-68, 71 s. ISBN 978-80-210-4987-1.
 58. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK, Lubomír SMEJKAL a Helena LIPAVSKÁ. Cryoproective role of ribitol in Xanthoparmelia somloensis. BIOLOGIA PLANTARUM. NETHERLANDS: SPRINGER, 2009, roč. 53, č. 4, s. 677-684. ISSN 0006-3134.
 59. BARTÁK, Miloš, Kamil LÁSKA, Pavel PROŠEK, Josef HÁJEK a Peter VÁCZI. Long-term study on vegetation responses to manipulated warming using open top chambers installed in three contrasting Antarctic habitats. In In: M. Barták, J. Hájek, P. Váczi (eds.): Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Book of Abstracts and Contributed Papers. Conference, Brno, October 22th-23th, 2009. Masaryk University, Brno, Czech Republic. 1st edition, 2009. Brno: Masaryk University, Brno, 2009. s. 48-51, 71 s. ISBN 978-80-210-4987-1.
 60. VÁCZI, Peter a Miloš BARTÁK. Optima and limits of primary photosynthetic production of three lichen phycobionts of the genus Trebouxia. Phycologia. Lawrence: International Phycological Society, 2009, roč. 48, č. 4, s. 135-136. ISSN 0031-8884.
 61. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Photosynthetic electron transport at low temperatures in the green algal foliose lichens Lasallia pustulata and Umbilicaria hirsuta affected by manipulated levels of ribitol. Photosynthetica. Praha: Elsevier, 2009, roč. 47, č. 2, s. 199-205, 6 s. ISSN 0300-3604.
 62. VÁCZI, Peter a Miloš BARTÁK. Physiological study of Antarctic green algal lichen photobionts: An optimized method of isolation and culturing technique. In Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Book of Abstracts and Contributed Papers. Brno: Masaryk University, Brno, 2009. s. 30-31. ISBN 978-80-210-4987-1.
 63. HÁJEK, Josef, Jana KVÍDEROVÁ, Roger WORLAND, Miloš BARTÁK, Josef ELSTER a Peter VÁCZI. Snow algae and lichen algae differ in their resistance to freezing temperature: An ice nucleation study. Phycologia. Lawrence: International Phycological Society, 2009, roč. 48, č. 4, s. 37-38. ISSN 0031-8884.
 64. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Jan GLOSER, Kamil LÁSKA a Pavel PROŠEK. Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. 2009.
 65. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Jan GLOSER, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Kamil LÁSKA. Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems, Electronic conference on interactions between antarctic life and environmental factors, IPY-related research. 2009.
 66. JAHNOVÁ, Lucie, Josef HÁJEK a Peter VÁCZI. Účinek mrazových teplot na jednobuněčné řasy: Případová studie kryoresistence řas rodu Trebouxia. In In: K. Láska (ed.): Současné trendy v bioklimatologii a ekologické fyziologii rostlin. Sborník příspěvků. Seminář věnovaný výzkumu prostředí přírodních i člověkem pozměněných ekosystémů, aplikací v zemědělské a lesnické praxi, 11. prosince 2009, PřF MU. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 6-7. ISBN 978-80-210-5099-0.
 67. VÁCZI, Peter a Miloš BARTÁK. Variability of oxygen content in different lakes of the James Ross Island as dependent on actual weather conditions. In Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems. Book of Abstracts and Contributed Papers. Brno: Masaryk University, Brno, 2009. s. 35-37. ISBN 978-80-210-4987-1.
 68. 2008

 69. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK a Lubomír SMEJKAL. Addition of ribitol into Xanthoparmelia somloensis thallus alters photosynthetic processes in PS II of symbiotic alga at sub-zero temperature. In Physiologia Plantarum. Special Issue: Redox Signal Integration. FESPB 2008 Abstracts. Lund: John Wiley - Blackwell, 2008. s. 09-056, 1 s. ISSN 0031-9317.
 70. BARTÁK, Miloš, Kristýna VEČEŘOVÁ, Jaroslav LANG, Peter VÁCZI, Hana CEMPÍRKOVÁ, Josef HÁJEK, Břetislav BRZOBOHATÝ a Petr ILÍK. Analysis of <i>A. thaliana</i> resistence to high light stress and reactive oxygen species formation using biophysical methods. In Book of Abstract, 5th Tri-National Arabidopsis Meeting. 2008.
 71. BARTÁK, Miloš, Hana VRÁBLÍKOVÁ-CEMPÍRKOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Kristýna VEČEŘOVÁ. Duration of irradiation rather than quantity and frequency of high irradiance inhibits photosynthetic processes in the lichen Lasallia pustulata. Photosynthetica. Praha: Elsevier, 2008, roč. 46, č. 2, s. 161-169. ISSN 0300-3604.
 72. BARTÁK, Miloš, Kamil LÁSKA a Peter VÁCZI. In-situ estimation of physiologically active time in Antarctic terrestrial vegetation at manipulated air temperature. In Polar Research - Arctic and Antarctic Perspectives in the International Polar Year. 2008.
 73. BARTÁK, Miloš, Kamil LÁSKA a Peter VÁCZI. In-situ estimation of physiologically active time in Antarctic terrestrial vegetation at manipulated air temperature. 2008.
 74. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Jan GLOSER a Miloš BARTÁK. Responses of Antarctic lichens to extremes in environment studied by open top chambers and chlorophyll fluorescence technique: Field experience from the James Ross Island and controlled laboratory experiments. In In: M. Janouch, L. Sieger (eds.): Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003-2008. Book of Abstracts. Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, p. 60-61. 2008. ISBN 978-80-86690-61-2.
 75. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Hana CEMPÍRKOVÁ, Jaroslav LANG, Kristýna VEČEŘOVÁ a Jana ŠTEPIGOVÁ. Responses of PS II to high light in LHC-deficient Arabidopsis thaliana mutants detected by two chlorophyll fluorescence techniques. In Physiologia Plantarum. Special Issue: Redox Signal Integration. FESPB 2008 Abstracts. Lund: John Wiley - Blackwell, 2008. s. 13-13. ISSN 0031-9317.
 76. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Hana CEMPÍRKOVÁ, Jan GLOSER a Miloš BARTÁK. Stress physiology of Antarctic lichens: Evidence from field and laboratory measurements. In In: M. Janouch, L. Sieger (eds.): Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003-2008. Book of Abstracts. Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, p. 30. 2008. ISBN 978-80-86690-61-2.
 77. 2007

 78. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Josef HÁJEK a Jerzy SMYKLA. Low-temperature limitation of primary photosynthetic processes in Antarctic lichens Umbilicaria antarctica and Xanthoria elegans. Polar Biology. Berlin / Heidelberg: Springer, 2007, roč. 31, č. 1, s. 47-51. ISSN 0722-4060.
 79. BAČKOR, Martin, Jozef KOVÁČIK, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Photobiont involvement in lichen sensitivity or tolerance to heavy metals. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. Konference experimentální biologie rostlin: 11. dny fyziologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 107. ISBN 1213-6670.
 80. VÁCZI, Peter, Martin BAČKOR, Jaromír MIKEŠ a Miloš BARTÁK. Primary photosynthetic processes of lichen phycobiont Trebouxia erici affected by heavy metal and heat stress. In Abstract book - AquaFluo: Chlorophyll fluorescence in aquatic science meeting. Neuveden: Neuveden, 2007. s. 66.
 81. BAČKOR, Martin, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK, Jana BUĎOVÁ a Alexander DZUBAJ. Uptake, photosynthetic characteristics and membrane lipid peroxidation levels in the lichen photobiont Trebouxia erici exposed to copper and cadmium. The bryologist. Brooklyn, N.Y.: American Bryological and Lichenological Society, 2007, roč. 110, č. 1, s. 100-107. ISSN 0007-2745.
 82. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI, Lubomír SMEJKAL a Miloš BARTÁK. Vliv externě aplikovaného ribitolu na primární procesy fotosyntézy lišejníku Xanthoparmelia somloensis (Gyelnik) Hale za nízkých teplot. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. Konference experimentální biologie rostlin: 11. dny fyziologie rostlin Olomouc 9-12.7.2007. Olomouc, 2007. s. 109-109. ISBN 1213-6670.
 83. 2006

 84. ILÍK, Petr, Gert SCHANSKER, Eva KOTABOVÁ, Peter VÁCZI, Reto J. STRASSER a Miloš BARTÁK. A dip in the chlorophyll fluorescence induction at 0.22 s in Trebouxia-possessing lichens reflects a fast reoxidation of photosystem I. A comparison with higher plants. Biochimica et Biophysica Acta Bioenergetics. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 1757, č. 1, s. 12-20. ISSN 0005-2728.
 85. BARTÁK, Miloš, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Josef HÁJEK, Kristýna VEČEŘOVÁ, Jaroslav LANG a Peter VÁCZI. Antioxidative mechanisms in a lichen Lasallia pustulata exposed to light and dehydration stress. s. In FESPB 2006 Congress: Book of Abstracts. Lyon (2006): University Lyon, 2006. s. 126-126.
 86. VRÁBLÍKOVÁ, Hana, Miloš BARTÁK, Jana ŠTEPIGOVÁ, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Kristýna VEČEŘOVÁ. Photosynthesis and photoprotection are more influenced by light duration than light intensity in the lichen Lasallia pustulata. In FESPB 2006 Congress: Book of Abstracts. Lyon (2006): University Lyon, 2006. s. 128-128.
 87. VÁCZI, Peter a Miloš BARTÁK. Photosynthesis of lichen symbiotic alga Trebouxia erici as affected by irradiance and osmotic stress. Biologia Plantarum. 2006, roč. 50, č. 2, s. 257-264. ISSN 0006-3134.
 88. VÁCZI, Peter, Jana ŠTEPIGOVÁ, Martin BAČKOR a Miloš BARTÁK. Studium oxidativního stresu v lišejnících a jejich symbiontech. In Inovační podnikání a tranfer technologií. Praha: Asociace inovačního podnikání, MŠMT, 2006. 1 s. ISSN 1210-4612.
 89. 2005

 90. VÁCZI, Peter, Ondřej KOMÁREK a Miloš BARTÁK. Determination of temperature and light optima for photosynthetic activity and growth of green algal lichen photobionts of the genus Trebouxia. In Book of abstracts, Photosynthesis and stress. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005. s. 71-71. ISBN 80-210-3762-8.
 91. ŠTEPIGOVÁ, Jana, Miloš BARTÁK, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Kristýna VEČEŘOVÁ, Peter VÁCZI a Josef HÁJEK. Dynamics of xanthophyll cycle pigments in high light treated lichens. In Plant Physiology Conference of PhD Students and Young Scientists. Modra: Dept.of Plant Physiology, Institute of Botany, SAV Bratislava, 2005. s. 38-38.
 92. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Jana ŠTEPIGOVÁ. Extent of photoinhibition and the rate of recovery from photoinhibition in lichens depends on modus of high light stress. In PHOTOSYNTHESIS AND STRESS: Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research. Brno: Masaryk University, Brno, 2005. s. 46. ISBN 80-210-3762-8.
 93. BARTÁK, Miloš, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Peter VÁCZI, Josef HÁJEK, Jana ŠTEPIGOVÁ a Petr ILÍK. Photoprotective mechanisms in foliose lichens have sufficient capacity to cope with a short-term high light stress. In XVII International Botanical Congress - Abstracts. Wien: IBC2005, 2005. s. 511-511.
 94. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Jan GLOSER a Marie KUMMEROVÁ. PHOTOSYNTHESIS AND STRESS - Central European Conference. 2005.
 95. 2004

 96. VÁCZI, Peter a Miloš BARTÁK. Fotochemické procesy fotosyntézy a rýchlosť vývinu kyslíku u lišajníkového fotobionta Trebouxia erici. In Česko-Slovenská studentská vědecká konference - sborník abstraktů. Brno, Česká republika: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 88. ISBN 80-210-3376-2.
 97. VÁCZI, Peter a Ondřej KOMÁREK. ISOLATION AND CULTIVATION OF AEROPHYTIC GREEN ALGAE AT LIMITING CONDITIONS OF LIGHT AND TEMPERATURE. In 10th Days of Plant Physiology. Bratislava: Department of Plant Physiology, Comenius University; Institute of Botany, Slovak Academy of Science, 2004. s. 85.
 98. BARTÁK, Miloš, Jan GLOSER, Josef HÁJEK, Jaroslava DUBOVÁ, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Peter VÁCZI, Ondřej KOMÁREK a Martina HÁJKOVÁ. Photosynthetic characteristics of foliose lichens in response to light, temperature and water status of thallus. In Book of Abstracts. 5th IAL Symposium. Tartu, Estonia: University of Tartu, 2004. s. 43. ISBN 9985-56-922-9.
 99. VÁCZI, Peter a Miloš BARTÁK. RELATION OF QUANTUM YIELD OF PHOTOSYSTEM II TO OXYGEN EVOLUTION RATE IN A LICHEN PHOTOBIONT TREBOUXIA ERICI. In Acta Physiologiae Plantarum. Warszawa: Polish Academy of Science, 2004. s. 176. ISSN 0137-5881.
 100. ILÍK, Petr, Eva KOTABOVÁ, Radek KAŇA, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Unusual step(s) in the fast chlorophyll fluorescence induction in lichens. In Acta Physiologiae Plantarum. Warszawa: Polish Academy of Science, 2004. s. 174. ISSN 0137-5881.
 101. 2003

 102. VÁCZI, Peter, Josef HÁJEK, Hana VRÁBLÍKOVÁ a Miloš BARTÁK. Alterations in fast chlorophyll fluorescence rise detect high light stress in photosystem II of antarctic lichen species. In Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists; Book of Abstracts. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, Faculty of Agronomy and Masaryk University, Faculty of Science, 2003. s. 11-12. ISBN 80-7157-676-X.
 103. HÁJEK, Josef, Peter VÁCZI a Miloš BARTÁK. Photosynthesis in two foliose lichen species in response to a changing temperature and dehydration. In Book of Abstracts. Photosynthesis in a Changing World (PHOTOCHANGE). Kolymbari (Greece): European Union, 2003. s. 76.
 104. 2002

 105. BAČKOR, Martin a Peter VÁCZI. Copper tolerance in the lichen photobiont Trebouxia erici (Chlorophyta). Environmental and Experimental Botany. Elsevier, 2002, roč. 48, č. 1, s. 11-20. ISSN 0098-8472.
 106. 2001

 107. VÁCZI, P. a D. L. HAWKSWORTH. Polycoccum crespoae sp.nov., the first report of a lichenicolous fungus on Chondropsis semiviridis (Parmeliaceae). The Lichenologist. Academic Press, 2001, roč. 33, č. 6, s. 513-517. ISSN 0024-2829.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2021 10:31