Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BUBENÍČEK, Petr a Tereza DĚDINOVÁ. Ekokritika. CESKA LITERATURA. CZECH REPUBLIC: CZECH ACAD SCIENCES, INST CZECH LITERATURE, 2023, roč. 71, č. 6, s. 709-710. ISSN 0009-0468.
  2. DĚDINOVÁ, Tereza a Petr BUBENÍČEK. Ekokritika průsečíky literatury, životního prostředí a kultury. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2023, roč. 71, č. 6, s. 711-743. ISSN 0009-0468. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51305/cl.2023.06.01.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Irony and Catastrophe: Environmental Crisis in Jan Svěrák’s Oil Globbers. In Environmental Emergencies Across Media. 2023.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Kde se vzala ekokritika? Průsečíky literatury a životního prostředí. In Kolokvium Jak vyprávět klimatickou změnu a environmentální žal? 2023.
  5. DĚDINOVÁ, Tereza a Petr BUBENÍČEK. Monotematické číslo České literatury věnované ekokritice. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., 2023, s. 707-846, 139 s. ISSN 0009-0468.
  6. BUBENÍČEK, Petr a Tereza DĚDINOVÁ. Myšlení a psaní jsou vždy vtělené rozhovor s Timothy Mortonem. CESKA LITERATURA. CZECH REPUBLIC: CZECH ACAD SCIENCES, INST CZECH LITERATURE, 2023, roč. 71, č. 6, s. 768-778. ISSN 0009-0468.

  2022

  1. BUBENÍČEK, Petr a Petr MAREŠ. Adaptační studia, intermediální přístupy a výzkum literárních děl. 2022.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Adaptační studia v recyklační fázi kultury. In Skalický, David; Wiendl, Jan. Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022, s. 104-114. Literatura a performativita. ISBN 978-80-7671-057-3.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Czech Postwar Surrealism in Intermedial/Adaptation Perspective: The Case of Jan Švankmajer. In International Lecture Series "Adaptation without Borders". 2022.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Jak na adaptaci: literatura ve filmu. In Knihy v kině - literární festival MU. 2022.
  5. BUBENÍČEK, Petr. Psaní literárních dějin z perspektivy adaptačních a intermediálních studií. In Literárněvědné fórum. 2022.

  2021

  1. BUBENÍČEK, Petr. Nové přístupy v adaptačních studiích. 2021.

  2020

  1. BUBENÍČEK, Petr. Jiří Kolář a Miroslav Hák : Zneviditelnění média. In Kubíček, Tomáš; Papoušek, Vladimír; Skalický, David. Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 285-295. ISBN 978-80-7470-294-5.

  2019

  1. BUBENÍČEK, Petr. Adapting the Everyday life in Czech Modernist Literature and Photography : Borderlines of Adaptation Studies. In Adaptation and Modernisms : Establishing and Dismantling Borders in Adaptation Practice and Theory, 19. – 20. září 2019, FF MU, Brno. 2019.
  2. BUBENÍČEK, Petr a Miroslav KOTÁSEK. The 13th annual conference of the Association of Adaptation Studies. Adaptation and Modernisms: Establishing and Dismantling Borders in Adaptation Practice and Theory. 2019.

  2018

  1. BUBENÍČEK, Petr. Adaptation as Play. In Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies Seminar. 2018.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Alegorické a reálné v románu a filmu Cesta. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 156-168. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2018-1-15.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Jiří Kolář a Miroslav Hák : zneviditelnění média. In Slovníky modernistů a paradigmata moderny, 19.–20. 9. 2018, Brno. 2018.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Nostalgie po zmizelém světě mocnářství v Ukradené vzducholodi Karla Zemana. In Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury, 27.-28. 3. 2018, Olomouc. 2018.

  2017

  1. BUBENÍČEK, Petr. Jiná podoba příběhu o osamělosti v televizním seriálu Olive Kitteridgeová. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 126-143. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2017-1-6.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Politics and Adaptation : The Case of Jan Hus. In Leitch, Thomas. The Oxford Handbook of Adaptation Studies. New York: Oxford University Press, 2017, s. 559-575. ISBN 978-0-19-933101-7.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Subversive Adaptations : Czech Literature on Screen behind the Iron Curtain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, 224 s. Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture. ISBN 978-3-319-40960-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40961-0.
  4. BUBENÍČEK, Petr. The Remote Nation of Czechoslovakia as Visited by Mr. Gulliver on one of his Voyages. In The Association of Adaptation Studies Annual Conference, Leicester. 2017.

  2016

  1. BUBENÍČEK, Petr. Adaptační studia: nové perspektivy. In Česká literatúra a film, Nitra, 19. 10. 2016. 2016.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Czech Literature on Screen under Siege. In The 11th Annual Conference of the Association of Adaptation Studies, Adaptations and History, Oxford, 26-27 September 2016. 2016.

  2015

  1. BUBENÍČEK, Petr. Adaptační studia a queer studies. In Česká literatúra a film, Nitra, 13. října 2015. 2015.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Nové přístupy adaptačních studií. In Přednáškový cyklus Mezioborové přesahy nových médií, Ústí nad Labem, 10. prosince 2015. 2015.

  2014

  1. BUBENÍČEK, Petr. Zásahy adaptace. Ke studiu literatury ve filmu. In Timko, Štefan. Česká literatúra a film. Vydanie prvé. Nitra: Univerzita Konštanína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych študií, Ústav stredoeurópsych jazykov a kultúr, 2014, s. 9-41. ISBN 978-80-558-0662-4.

  2013

  1. BUBENÍČEK, Petr. Adaptace. Praha: Česká literatura: časopis pro literární vědu, Praha, ÚČL AV ČR, 2013, 2013, 152 s.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Adaptace jako výzva k dialogu. Praha: ÚČL AV ČR, 2013, s. 153-155. ISSN 0009-0468.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Adaptation as Metamorphosis: Romance for Bugle. In Film adaptation: A Dialogue among Approaches, Greifswald, 18-19 April 2013. 2013.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Adaptování jako hon na velrybu. Ke studiu literatury ve filmu. In Vyskočilová, Zuzana. Literatura a média. Vyd. 1. České Budějovice: Tomáš Halama, 2013, s. 69-78. ISBN 978-80-87082-29-4.
  5. BUBENÍČEK, Petr. Blízká, či vzdálená adaptace? Dva filmové přepisy Kunderových próz. In Fořt, B.; Kudrnáč, J.; Kyloušek, P. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Vyd. 1. Brno: Host, 2013, s. 272-280. ISBN 978-80-7294-380-7.
  6. BUBENÍČEK, Petr. Film adaptation: A Dialogue among Approaches. 2013.
  7. BUBENÍČEK, Petr. Zásahy adaptace. Ke studiu literatury ve filmu. Česká literatura: časopis pro literární vědu. Praha: ÚČL AV ČR, 2013, roč. 61, č. 2, s. 156-182. ISSN 0009-0468.

  2012

  1. BUBENÍČEK, Petr. Filmová adaptace v naratologické perspektivě: má to ještě smysl? 2012.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Poetika filmové adaptace: vyprávění v literární a filmové Adelheid. In Přesahování literatury: intermediální a interdisciplinární přístupy. 2012.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Politics in adaptation: literature in film in the times of normalization. In 84th Annual SAMLA Conference, Film Adaptation Panel, Durham, USA. 2012.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Who is the author here? On the authorship of film adaptations in Czech cinema of the 1960s. In Visible and Invisible Authorships; The 7th Annual Conference of The Association of Adaptation Studies, York, 27-28 September 2012. 2012.

  2011

  1. BUBENÍČEK, Petr. Česká literatura v interdisciplinárních, intermediálních a intersémiotických vztazích. ÚČL AV ČR, 2011.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Krajina v literatuře a ve filmu: k proměnám narativního prostoru. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46/2011, 1-2, s. 35-46, 11 s. ISSN 1212-0391.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Novel – Illustration – Adaptation: The Revived Worlds of Jules Verne. 2011.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Proměny myšlení o literatuře ve filmu. In Stanislava Fedrová. Česká literatura v intermediální perspektivě: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 135-144, 520 s. ISBN 978-80-87481-02-8.
  5. BUBENÍČEK, Petr. Tvůrčí filmový přepis: Adelheid. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 29-40. ISSN 1213-2144.

  2010

  1. BUBENÍČEK, Petr a Lucie ČESÁLKOVÁ. Adaptační studia na křižovatce. Rozhovor s Thomasem Leitchem. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, 2010, roč. 22, č. 1, s. 131-141, 9 s. ISSN 0862-397X.
  2. BUBENÍČEK, Petr. České filmové adaptace po pádu komunismu. In Cinema ceco e slovacco. 2010.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Filmová adaptace: hledání interdisciplinárního dialogu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22/2010, č. 1, s. 7-21. ISSN 0862-397X.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Filmová adaptace, Iluminace č. 1, 2010. In Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2010, 176 s. ISBN 978-80-7004-137-6.
  5. BUBENÍČEK, Petr. Nové přístupy k adaptaci v praxi. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22/2010, č. 1, s. 144-146. ISSN 0862-397X.
  6. BUBENÍČEK, Petr. Romány v soukolí populární kinematografie: k adaptaci Koptova Hlídače č. 47. Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2010, roč. 6, č. 20, 4 s. ISSN 1801-6782.
  7. BUBENÍČEK, Petr a Jan TLUSTÝ. Tematizujeme filmovou adaptaci, Pandora č. 20, 2010. In Kulturně-literární revue Pandora 20. Ústí nad Labem: Nad Labem, 2010, 216 s.
  8. BUBENÍČEK, Petr. Teorie filmové adaptace. In Literatura a média. 2010.

  2009

  1. BUBENÍČEK, Petr. Autorita vypravěče v Zeyerově románu Jan Maria Plojhar. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009, s. 160-167, 7 s. ISBN 978-80-7294-346-3.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Dva různé přístupy. K adaptacím Demlova Zapomenutého světla a Durychovy Boží duhy. In Literatura určená k likvidaci. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 236 - 242. ISBN 978-80-904218-2-0.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Kam zmizel vypravěč? In Ty, já a oni v jazyce a literatuře (2. díl). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009, s. 27-31. ISBN 978-80-7414-131-7.

  2008

  1. BUBENÍČEK, Petr. Der Raum in Durychs Boží duha und Körners Adelheid. In Literatur und Übersetzung - Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008, s. 103-110, 7 s. ISBN 978-3-86006-301-9.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Hlas mimo obraz (voice-over) ve filmové adaptaci literárního díla. In Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008, s. 141-154. ISBN 978-80-85778-60-1.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Mezi příběhem a diskurzem. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008, roč. 56, č. 5, s. 738-743. ISSN 0009-0468.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Mezi tradicí a experimentem. DIGIfoto. Computer Press, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 24-31. ISSN 1214-1887.
  5. BUBENÍČEK, Petr. Pod prázdným nebem. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, č. 17, s. 14. ISSN 0862-657X.
  6. BUBENÍČEK, Petr. Populární záběr české kinematografie i společnosti. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, č. 11, s. 22. ISSN 0862-657X.
  7. BUBENÍČEK, Petr. Vnitřní svět viděný zvnějšku: narace v literárních a filmových Hodinách. Pandora. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2008, roč. 15/2007, č. 1, s. 97-104, 7 s. ISSN 1801-6782.

  2007

  1. BUBENÍČEK, Petr. Cukrová bouda. Ústup před existencialitou. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. V9, datováno 2006. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 69-78. ISBN 978-80-210-4401-2.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Hledání prostoru v Durychově Boží duze a Körnerově Adelheid. In Literatura určená k likvidaci III. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2007, s. 109-115. ISBN 80-239-8500-0.
  3. BUBENÍČEK, Petr. K Patočkově interpretaci Durychovy novely Boží duha. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. 1. vyd. Semily: Státní okresní archiv Semily 2007, 2007, s. 278-281. ISBN 978-80-86254-16-6.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Obrazy starých časů. DIGIfoto. Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 78. ISSN 1214-1887.
  5. BUBENÍČEK, Petr. Paříž je bludiště - rozhovor s Peterem Župníkem. DIGIfoto. Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 34-40. ISSN 1214-1887.
  6. BUBENÍČEK, Petr. Povaha fotografie. DIGIfoto. Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 74. ISSN 1214-1887.
  7. BUBENÍČEK, Petr. Vidět a rozumět. DIGIfoto. Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 78. ISSN 1214-1887.

  2006

  1. BUBENÍČEK, Petr. Dokumentární vypravěč Jindřich Štreit. DIGIfoto. Computer Press, 2006, č. 5, s. 77. ISSN 1214-1887.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Slovo básníkovo největší obětí (recenze souboru studií Jaroslava Meda). Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, XXVII, 26-27, s. 11-12. ISSN 1210-0021.

  2005

  1. BUBENÍČEK, Petr. Bestiální tragikomika Juraje Herze. Domácí kino (Computer). Computer Press Média, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 74.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Nepatřím k nové vlně (rozhovor s Jurajem Herzem). Domácí kino (Computer). Computer Press Média, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 86-88.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Zpráva o holocaustu. DIGIfoto. Computer Press, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 64. ISSN 1214-1887.

  2002

  1. BUBENÍČEK, Petr. Tematizace bestiality ve Fuksově Spalovači mrtvol. In Bohemica Litteraria, V4. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 125-131. ISBN 80-210-2965-X.

  2000

  1. BUBENÍČEK, Petr. Anděl Exit: film mezi nebem a zemí. www.pauza.cz. Computer press, 2000.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Svět podle Tarkovského: Andrej Rublev. www.pauza.cz. Computer press, 2000.

  1999

  1. BUBENÍČEK, Petr. Básnické spisy brněnského poutníka o berlích, Oldřicha Mikuláška. MF dnes. Praha: MaFra, 1999, roč. 10, 22.7., s. 16-17. ISSN 1210-1168.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Bolest je údělem každé tvorby : Rozhovor s Věroslavem Mertlem. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, X, č. 1, s. 267-273. ISSN 0862-6731.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Kritické prózy jsou také ztracené kuře. MF dnes. Praha: MaFra, 1999, 21.5., s. 16. ISSN 1210-1168.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Literární dějiny jako kritická a interpretační fikce: Rozhovor s Jaroslavem Medem. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, X, č. 7, s. 42-44. ISSN 0862-6731.
  5. BUBENÍČEK, Petr. Marian Palla hledá bezprostřednost a nachází blábol. MF dnes. Praha: MaFra, 1999, roč. 10, 140 (17.6., s. 19. ISSN 1210-1168.
  6. BUBENÍČEK, Petr. Nejtemnější stíny noci. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, X, 5-6, s. 68-70. ISSN 0862-6731.

  1998

  1. BUBENÍČEK, Petr. Básně po dešti. Host. Brno: Brno, 1998, roč. 14, č. 4, s. 85-86. ISSN 1211-9938.
  2. BUBENÍČEK, Petr. Márquezovi poutníci a běsi. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1998, IX, č. 2, s. 22. ISSN 0862-6731.
  3. BUBENÍČEK, Petr. Rychlokurz na povídky a paradoxy aneb promluva takříkajíc vágní. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1998, IX, č. 4, s. 19. ISSN 0862-6731.
  4. BUBENÍČEK, Petr. Vyprávím, tedy jsem. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1998, IX, č. 3, s. 23. ISSN 0862-6731.

  1995

  1. BUBENÍČEK, Petr. Básně. Ilustrace Milivoj Husák. Tišnov: Sursum, 1995. ISBN 80-85799-14-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2024 15:28