Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOSTALÍK, Jan. The natural environment in socialist modernity : three case studies of new urban areas in Czechoslovakia (1966–1991). Planning Perspectives. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2020, roč. 35, č. 5, s. 895-907. ISSN 0266-5433. doi:10.1080/02665433.2020.1801494.
 2. 2019

 3. DOSTALÍK, Jan, Zbyněk ULČÁK, Lucie SOVOVÁ, Lukáš KALA, Radoslava KRYLOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Metodika hodnocení zahrádkářských lokalit (MEZA). Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2019, XXII, č. 1, s. 13-23. ISSN 1212-0855.
 4. DOSTALÍK, Jan. Nové zónování Bohuslava Fuchse. Architektúra a urbanizmus. Bratislava: Historický ústav SAV, 2019, roč. 53, 1-2, s. 75-88. ISSN 0044-8680.
 5. 2018

 6. DOSTALÍK, Jan, Radoslava KRYLOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Lucie SOVOVÁ a Zbyněk ULČÁK. Gardens, cities and people - How to assess urban gardening. In XXIII conference of the Society for Human Ecology - Navigating Complexity - Human-environmental Solutions for a Challening Future. 2018. ISBN 978-80-904591-4-4.
 7. DOSTALÍK, Jan. Looking for resilience in socialist urban planning : three multifaceted cases from Czechoslovakia (1966-1990). In European Association for Urban History (EAUH) 2018 : 14th International Conference "Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective". 2018.
 8. DOSTALÍK, Jan, Lucie SOVOVÁ, Lucie MIOVSKÁ, Zbyněk ULČÁK, Radoslava KRYLOVÁ, Lukáš KALA, Vojtěch PELIKÁN a Eva FRAŇKOVÁ. Metodika hodnocení městských produkčních a zahradních ploch (MEZA). 2018.
 9. 2017

 10. DOSTALÍK, Jan, Radoslava KRYLOVÁ, Lukáš KALA, Lucie SOVOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Zbyněk ULČÁK a Eva FRAŇKOVÁ. Specializovaná mapa vybraných brněnských zahrádkářských lokalit. 2017.
 11. DOSTALÍK, Jan. The organicists : planners, planning, and the environment in Czechoslovakia (1914–1949). Planning Perspectives. Abingdon: Routledge, 2017, roč. 32, č. 2, s. 147-173. ISSN 0266-5433. doi:10.1080/02665433.2016.1261731.
 12. SOVOVÁ, Lucie, Jan DOSTALÍK, Lukáš KALA, Zbyněk ULČÁK a Radoslava KRYLOVÁ. Zahrádkářské osady v Brně : příležitost pro zkoumání lidí a přírody. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2017, roč. 27, č. 2, s. 28-31. ISSN 1210-3004.
 13. DOSTALÍK, Jan. Životní prostředí ideálního města : mezi fikcí, prognózou a plánem (1960-1972). In 11. sjezd českých historiků. 2017.
 14. 2016

 15. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
 16. DOSTALÍK, Jan, Lucie SOVOVÁ, Soňa MALÁ, Eva FRAŇKOVÁ, Lukáš KALA, Vojtěch PELIKÁN a Zbyněk ULČÁK. Pilotní specializovaná mapa pro analýzu vybraných brněnských zahrádkových lokalit. 2016.
 17. 2015

 18. DOSTALÍK, Jan. Ekologicky orientované směry v československém urbanismu a územním plánování (1900-1970). In Workshop o environmentálních dějinách Česka a Slovenska, Kobylí, ČR. 2015.
 19. DOSTALÍK, Jan. Gorazd Čelechovský: Města jako systémy. 7.G : Sedmá generace. 2015. s. 25-27. č. 6. ISSN 1212-0499.
 20. DOSTALÍK, Jan. O člověku a jeho (ne)šetrném vztahu k předmětnému světu a krajině (rozhovor). In HUBATOVÁ-VACKOVÁ, L. - PAUKNEROVÁ, P. - ŘÍHA, C. (eds.). Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2015. s. 490-506. ISBN 978-80-87989-00-5.
 21. DOSTALÍK, Jan. Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. EDIS 13. ISBN 978-80-210-7876-5.
 22. DOSTALÍK, Jan. Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. EDIS, sv. 13. ISBN 978-80-210-7876-5.
 23. 2014

 24. DOSTALÍK, Jan. Czechoslovak Urban and Regional Planning in the 1960s: Eco-friendly Theories vs. Everyday Practise. In East West Central 02: Re-scaling the Environment - New Landscapes of Design 1960-1980, Zurich, Switzerland. 2014.
 25. DOSTALÍK, Jan. Die pannaturalistische Utopie Ladislav Žáks: Anfänge der Landschafts- und Regionalplanung in der Tschechoslowakei. In Planerin. Berlin: Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung, 2014. s. 47-48. Smart Cities. ISSN 0936-9465.
 26. DOSTALÍK, Jan. Ekologicky orientované směry českého urbanismu a územní­ho plánování­ (1918-1968). In Cyklus přednášek věnovaných urbanismu (Arcidiecézní­ muzeum Olomouc a o. s. Za krásnou Olomouc). 2014.
 27. DOSTALÍK, Jan. Otakar Kuča. In Archiweb.cz. 2014. ISSN 1801-3902.
 28. DOSTALÍK, Jan. Stanislav Semrád. In Archiweb.cz. 2014. ISSN 1801-3902.
 29. DOSTALÍK, Jan. Umění, které lidé nikdy plně neovládli. 7.G : Sedmá generace. 2014. s. 44-45. č. 6. ISSN 1212-0499.
 30. DOSTALÍK, Jan a Radoslava KRYLOVÁ. Urbanistická procházka po Masarykově čtvrti. In Týden města. Brno, 2014.
 31. DOSTALÍK, Jan. Zdeněk Lakomý. In Archiweb.cz. 2014. ISSN 1801-3902.
 32. 2013

 33. DOSTALÍK, Jan a Zbyněk ULČÁK. Biologický universalismus Emanuela Hrušky. Architektúra & urbanizmus. 2013, roč. 47, 1-2, s. 52-71. ISSN 0044-8680.
 34. DOSTALÍK, Jan. „Kentauři, mloci a chataři“ : reflexe druhého bydlení českými architekty (od poloviny 50. let do konce 60. let). In Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.– 21. století. 2013.
 35. DOSTALÍK, Jan. Krásná země Josefa Karla Říhy. 7.G : Sedmá generace. 2013. s. 23-26. č. 6. ISSN 1212-0499.
 36. DOSTALÍK, Jan. Význam a hodnota přírodního prostředí v československém urbanismu a územním plánování (1948-1968). In Pavel Holubec. Člověk, stavba a územní plánování 7. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. s. 15-23. ISBN 978-80-01-05225-9.
 37. DOSTALÍK, Jan. Význam a hodnota přírodního prostředí v československém urbanismu a územním plánování (1948-1968). In Člověk, stavba (a) územní plánování 7 (konference). 2013.
 38. 2012

 39. DOSTALÍK, Jan. Emanuel Hruška. In Archiweb.cz. 2012. ISSN 1801-3902.
 40. DOSTALÍK, Jan. Green Ideas in Czechoslovak Land Use Planinng : Exploring Theories of Spatial Planning with Focus on the 1940s and 1960s. In XV. International Conference of Historical Geographers. 2012.
 41. DOSTALÍK, Jan. Přírodní socialismus Ladislava Žáka. 7.G : Sedmá generace. 2012. 3 s. č. 3. ISSN 1212-0499.
 42. 2011

 43. DOSTALÍK, Jan. Environmentální myšlenky v počátcích českého územního plánování. Lidé města. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2011, roč. 13, č. 1, s. 87 - 104. ISSN 1212-8112.
 44. DOSTALÍK, Jan. Josef Karel Říha. In Archiweb.cz. 2011. ISSN 1801-3902.
 45. DOSTALÍK, Jan. Otokar Fierlinger. In Archiweb.cz. 2011. ISSN 1801-3902.
 46. DOSTALÍK, Jan. Význam a hodnota přírodního prostředí v počátcích českého územního plánování. In Kolokvium Prostředí, krize, kolapsy : Mezi environmentální historií a historickou sociologií. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2021 03:43