Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2.
 2. 2020

 3. CRHOVÁ, Marie, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ, Martin KOMZÁK, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Anna ONDRAČKOVÁ. Effect of a 3-month Exercise Intervention on Physical Performance, Body Composition, Depression and Autonomic Nervous System in Breast Cancer Survivors: A Pilot Study. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1st edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 386-393. ISBN 978-80-210-9631-8.
 4. STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. EFFECTS OF IMMEDIATE MECHANOTHERAPY AND INTERMITTENT CONTRAST WATER IMMERSION ON SUBSEQUENT CYCLING PERFORMANCE. In Cacek, J; Sajdlova, Z; Šimkova, K. 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2020. s. 159-166. ISBN 978-80-210-9631-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-20.
 5. CRHOVÁ, Marie, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Physical intervention as a means of increasing the condition of haemato-oncological survivors in subsequent care. In Sport, Physical Activity and Health: Contemporary Perspectives. 2020. ISSN 1800-8755. doi:10.26773/mjssm.200401.
 6. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4.
 7. 2019

 8. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin's and Non- Hodgkin's lymphoma. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. doi:10.23736/S0393-3660.18.03986-4.
 9. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Markéta HADRABOVÁ a Martina ŠPERKOVÁ. Pohybový a respirační intervenční program pro hematoonkologické pacienty. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2019, roč. 13, č. 3, s. 111-114. ISSN 1802-4475.
 10. KUMSTÁT, Michal, Petr ŠIRC, Ivan STRUHÁR, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Roman GRMELA a Tomáš HLINSKÝ. The effects of 32 weeks of beta-alanine supplementation on CrossFit-specific performance, body composition and dietary habits in CrossFit athletes. In 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. 2019. ISBN 978-3-9818414-2-8.
 11. VIČAR, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Změny v kvalitě života u hematoonkologických pacientů po pohybové intervenci - respiračním tréninku. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 2018, č. 2, s. 69-73. ISSN 1211-6521. doi:10.5507/tk.2019.004.
 12. 2018

 13. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 247-259. ISSN 0375-0922. doi:.
 14. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Pohybový intervenční program pro hematoonkologické pacienty. In Svoboda M. Klinická onkologie. Brno: neuveden pro RIV, 2018. s. 57-57. ISSN 0862-495X.
 15. JANÍKOVÁ, Andrea, Markéta HADRABOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Pavel STEJSKAL, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jiří MAYER. Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami. Transfúze a hematologie dnes. 2018, roč. 24/2018, č. 1, s. 37-45. ISSN 1213-5763.
 16. 2017

 17. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 11th International Conference on Kinantropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 667-673. ISBN 978-80-210-8917-4.
 18. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. 2017. ISBN 978-80-210-8816-0.
 19. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8.
 20. GIMUNOVÁ, Marta, Hana VÁLKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin ZVONAŘ. PREVALENCE OF PODIATRIC CONDITIONS IN SPECIAL OLYMPICS ATHLETES: THE CZECH REPUBLIC WINTER GAMES FIT FEET SCREENING. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology, 2017, Opatija, Croatia. University of Zagreb, Faculty of Kinesio: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2017. s. 32-35. ISBN 978-953-317-049-7.
 21. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 22. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 23. 2015

 24. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Changes in eating habits and selected parameters of female breast cancer patients after 6 months of physical activity intervention. In 10 th International Conference on Kinanthropology 2015. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 25. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Michal HROUZEK. PHYSICAL ACTIVITY AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS - A PILOT STUDY. In 10th International Conference on Kinanthropology - books of abstract. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 26. 2014

 27. JANÍKOVÁ, Andrea, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Martin ZVONAŘ, Michal HROUZEK, Tomáš VODIČKA, Pavol SEMAN, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina PRÁŠKOVÁ a Jiří MAYER. AUTONOMIC DYSFUNCTION IS AUGMENTED DURING THERAPY, BUT CAN BE IMPROVED BY PHYSICAL EXERCISE IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCY. RESULTS OF A PILOT TRIAL. In HAEMATOLOGICA. 2014. ISSN 0390-6078.
 28. NAMEŠANSKÝ, Ján, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Caffeine effect on extending time to exhaustion. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 504-511. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.39.
 29. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 638-641. ISBN 978-953-317-014-5.
 30. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 638-641. ISBN 978-953-317-027-5.
 31. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva. Dětská obezita. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 37-49. ISBN 978-80-210-7539-9.
 32. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva. Dětská obezita a faktory jejího vzniku. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2014, roč. 23, č. 3, s. 121-123. ISSN 1210-5481.
 33. KAPOUNKOVÁ, Kateřina a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Historie a definice metabolického syndromu. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 9 - 16. ISBN 978-80-210-7539-9.
 34. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Ivan STRUHÁR. Metabolický syndrom-mezioborový problém. 2014.
 35. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Vliv kofeinu na maximální dosažený výkon při dlouhodobé vytrvalostní aktivitě u profesionálních a neprofesionálních cyklistů. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství 2014. 2014. ISSN 1210-5481.
 36. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Young athletes and their dietary habits. 2014. ISSN 2386-673X.
 37. 2013

 38. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. Caffeine effect on maximal power output during endurance performance. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference - Szombathely 2013. 2013.
 39. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. ISBN 978-80-210-6253-5.
 40. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. The effect of caffeine administration on endurance performance –using The Borg scale. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Brno: Muni press, Masaryk University, 2013. s. 67-72. ISBN 978-80-210-6640-3.
 41. HEJMALOVÁ, Michaela, Luboš HRAZDIRA, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Roman GRMELA. The most important events of definiton of the metabolic syndrome. In Journal of Diabetes. 2013. ISSN 1753-0393.
 42. KUMSTÁT, Michal, Luboš HRAZDIRA, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Thermic effect of a meal: A comparison of maltodextrin and protein isocaloric meal-replacement shakes. In International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism, vol. 23, S1-S15. 2013. ISSN 1543-2742.
 43. ŠTULRAJTEROVÁ, Lucia, Pavel STEJSKAL, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Pavol SEMAN. Vliv nitrátové suplementace na svalový výkon. In Tělovýchovné lékařství 2013. 2013. ISSN 1210-5481.
 44. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Josef MALEČEK. Vliv podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon (první část měření). In Medicina sportiva Bohemica et. Slovaca. 2013. ISSN 1210-5481.
 45. KUMSTÁT, Michal a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Výživa jako prostředek optimalizace sportovního výkonu: aktualizace nutričních doporučení před OH v Londýně. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Vol.22, No. 1. 2013.
 46. 2012

 47. HEJMALOVÁ, Michaela, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Pavla JAKLOVÁ. Současné možnosti chirurgické léčby obezity u osob s metabolickým syndromem. In Sjezd výživových poradců a nutričních terapeutů. 2012. ISBN 978-80-87502-07-5.
 48. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Vliv podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon. In Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca. 2012. ISSN 1210-5481.
 49. 2011

 50. KUMSTÁT, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lenka BERÁNKOVÁ. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. Studia Sportiva. Brno (CZ): Masarykova univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 17-24, 415 s. ISSN 1802-7679.
 51. KUMSTÁT, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lenka BERÁNKOVÁ. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. In Sport and quality of life, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 52. KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Ondřej SMOLKA a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybový program pro jedince s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Studia sportiva. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 167-172, 187 s. ISSN 1802-7679.
 53. 2009

 54. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva a Ondřej SMOLKA. Doplňky stravy pro sportovce a legislativa. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, roč. 3/2009, 1., 60 s. ISSN 1802-7679.
 55. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Pohybem proti civilizačním chorobám. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2009. 127 s. ISBN 978-80-210-5110-2.
 56. LUKEŠOVÁ, Olga, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Veronika BŘEZKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Skupinová kognitivně behaviorální terapie obezity v primární prevenci metabolického syndromu. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 89, č. 10, 5 s. ISSN 0032-6739.
 57. PÓČ, Viktor a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Zdraví a sedavé zaměstnání - projekt Pohybem proti civilizačním chorobám. In Sport a Kvalita života 2009. 1 vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 43-45. ISBN 978-80-210-5006-8.
 58. 2008

 59. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X.
 60. PÓČ, Viktor, Marie BLAHUTKOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybem proti civilizačním chorobám. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Masarykova univerzita, Fakulta sportovní: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. s. 121-122. ISBN 978-80-210-4716-7.
 61. LUKEŠOVÁ, Olga, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Veronika BŘEZKOVÁ. Vliv 3měsíční skupinové kognitivně behaviorální terapie obezity na vybrané rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. In: sborník abstrakt XV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 900. ISSN 0042-773X.
 62. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Zvedni se a běž. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2008. 66 s. 4750/FSpS. ISBN 978-80-210-4790-7.
 63. 2007

 64. MANDELOVÁ, Lucie a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Základy výživy ve sportu. 1.vyd. Brno: MU, 2007. 72 s. 4492/FSpS-1/07-17/99. ISBN 978-80-210-4281-0.
 65. MANDELOVÁ, Lucie a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Základy výživy ve sportu. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 72 s. ISBN 978-80-210-4281-0.
 66. 2006

 67. KLESCHT, Vladimír, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lucie MANDELOVÁ. Éčka v potravinách. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 108 s. KZ0045. ISBN 80-251-1292-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 7. 2021 05:39