Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LACINA, Karel, Jakub VĚŽNÍK, Jakub SOPOUŠEK, Zdeněk FARKA, Veronika LACINOVÁ a Petr SKLÁDAL. Concentration and diffusion of the redox probe as key parameters for label-free impedimetric immunosensing. BIOELECTROCHEMISTRY. NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE SA, 2023, roč. 2023, č. 149, s. 108308-108313. ISSN 1567-5394. doi:10.1016/j.bioelechem.2022.108308.

  2022

  1. LACINA, Karel. Kapesní analyzátor pro stanovení protilátek v kapalném vzorku. 2022.

  2021

  1. SOPOUŠEK, Jakub, Jakub VĚŽNÍK, Josef HOUSER, Petr SKLÁDAL a Karel LACINA. Crucial factors governing the electrochemical impedance on protein-modified surfaces. Electrochimica Acta. OXFORD: Elsevier, 2021, roč. 388, AUG, s. 138616-138622. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2021.138616.
  2. LACINA, Karel, Jakub SOPOUŠEK a Martin KONHEFR. Galvanic system with increased output voltage and way of increasing the output voltage of the galvanic system. 2021. Patent. Číslo: EP3669408B1. Vydavatel: European Patent Office. Místo vydání: Munchen, Germany. Název vlastníka: Masarykova univerzita. Datum registrace: 16. 8. 2017. Datum přijetí: 12. 5. 2021.
  3. VĚŽNÍK, Jakub, Martin KONHEFR, Zdenka FOHLEROVÁ a Karel LACINA. Redox-dependent cytotoxicity of ferrocene derivatives and ROS-activated prodrugs based on ferrocenyliminoboronates. Journal of Inorganic Biochemistry. NEW YORK: Elsevier, 2021, roč. 224, November 2021, s. 1-8. ISSN 0162-0134. doi:10.1016/j.jinorgbio.2021.111561.
  4. SOPOUŠEK, Jakub, Josef HUMLÍČEK, Antonín HLAVÁČEK, Veronika HORÁČKOVÁ, Petr SKLÁDAL a Karel LACINA. Thick nanoporous matrices of polystyrene nanoparticles and their potential for electrochemical biosensing. Electrochimica Acta. OXFORD: Elsevier, 2021, roč. 368, FEB, s. 137607-137615. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2020.137607.

  2020

  1. SKLÁDAL, Petr, Zdeněk FARKA, Matěj PASTUCHA, Radka OBOŘILOVÁ, Karel LACINA, Jan PŘIBYL a Guido CALUORI. Biosensors – Where are the Limits. In XX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 2020. ISBN 978-80-210-9655-4.
  2. SOPOUŠEK, Jakub, Jakub VĚŽNÍK, Petr SKLÁDAL a Karel LACINA. Blocking the Nanopores in a Layer of Nonconductive Nanoparticles: Dominant Effects Therein and Challenges for Electrochemical Impedimetric Biosensing. ACS Applied Materials & Interfaces. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2020, roč. 12, č. 12, s. 14620-14628. ISSN 1944-8244. doi:10.1021/acsami.0c02650.
  3. TRNKOVÁ, Libuše, Iveta TŘÍSKOVÁ, Jakub VĚŽNÍK a Karel LACINA. Dramatic Differencesin the Electrochemical and Spectral Behavior of Hexameric and Heptameric DNA Fragments. In 71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. 2020.
  4. TŘÍSKOVÁ, Iveta, Jakub VĚŽNÍK, Karel LACINA a Libuše TRNKOVÁ. Dramatic changes in the electrochemical and spectroscopic behavior of DNA fragments induced by the loss of a single nucleotide. Bioelectrochemistry. Lausanne: Elsevier, 2020, roč. 134, August 2020, s. 1-8. ISSN 1567-5394. doi:10.1016/j.bioelechem.2020.107515.
  5. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Petr SKLÁDAL, Budi Riza PUTRA a Frank MARKEN. Sensing Possibilities of Diferrocenylborinic Acid Immobilized in 2D-Titanate Nanosheet Host. In Graduate Student Symposium on Advantageous Electrochemistry 2020 (Online), Warsaw, Poland. 2020.
  6. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Petr SKLÁDAL, Budi Riza PUTRA a Frank MARKEN. Sensing Possibilities of Diferrocenylborinic Acid Immobilized in 2D-Titanate Nanosheet Host. In 71st Annual Meeting ISE, Belgrade Online, Serbia. 2020.
  7. KONHEFR, Martin, Lenka MICHALCOVÁ, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL, Ctibor MAZAL a Karel LACINA. Unexpected reactivity of ferrocenyl-iminoboronates: Breaking ortho-imine bonds by oxidation in the presence of non-aqueous sodium chloride. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2020, roč. 61, č. 9, s. 1-4. ISSN 0040-4039. doi:10.1016/j.tetlet.2019.151535.

  2019

  1. MILOVANOVIĆ, Miodrag, Jiří ŽERAVÍK, Michal OBOŘIL, Marta PELCOVÁ, Karel LACINA, Uros CAKAR, Aleksandar PETROVIC, Zdeněk GLATZ a Petr SKLÁDAL. A novel method for classification of wine based on organic acids. Food Chemistry. Elsevier Science, 2019, roč. 284, June, s. 296-302. ISSN 0308-8146. doi:10.1016/j.foodchem.2019.01.113.
  2. VĚŽNÍK, Jakub, Libuše TRNKOVÁ a Karel LACINA. Aminoferrocene:Determination of the acidity of unstable compounds. In Libuše Trnková. XIX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 34-35. ISBN 978-80-210-9309-6.
  3. LACINA, Karel, Tomáš KAZDA, Tomáš SYROVÝ, Libuše TRNKOVÁ, Petr VANÝSEK a Petr SKLÁDAL. Asymmetric bipolar electrochemistry: Detailed empirical description and determination of output characteristics of a galvanic system with multiple short-circuited cells in one electrolyte. Electrochimica Acta. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2019, roč. 307, JUN, s. 269-274. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2019.03.209.
  4. VĚŽNÍK, Jakub, Martin KONHEFR, Libuše TRNKOVÁ, Petr SKLÁDAL a Karel LACINA. Elusive pKa’ of aminoferrocene determined with voltammetric methods in buffered and unbuffered systems and practical aspects of such experiments. Electrochimica Acta. Elsevier, 2019, roč. 318, SEP, s. 534-541. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2019.05.113.
  5. VĚŽNÍK, Jakub, Libuše TRNKOVÁ a Karel LACINA. Interplay of redox potential and pKa in aminoferrocene. In XXV. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society. 1. vyd. Irsko: The Bioelectrochemical Society, 2019. s. 240-240.
  6. LACINA, Karel. Jednorázová baterie galvanických článků pro speciální použití. 2019.
  7. PASTUCHA, Matěj, Zdeněk FARKA, Karel LACINA, Zuzana MIKUŠOVÁ a Petr SKLÁDAL. Magnetic nanoparticles for smart electrochemical immunoassays: a review on recent developments. Microchimica Acta. Vienna: Springer, 2019, roč. 186, č. 5, s. 1-26. ISSN 0026-3672. doi:10.1007/s00604-019-3410-0.
  8. LACINA, Karel. Přístroj pro automatizované měření přítomnosti komplementární DNA v kapalném vzorku (FV3). 2019.
  9. KONHEFR, Martin, Adam C. SEDGWICK, Tony D. JAMES, Karel LACINA, Petr SKLÁDAL, Budi Riza PUTRA, Christian HARITO, Dmitry V. BAVYKIN, Frank C. WALSH, Paul R. RAITHBY, Gabriele KOCIOK-KÖHN a Frank MARKEN. Voltammetric characterisation of diferrocenylborinic acid in organic solution and in aqueous media when immobilised into a titanate nanosheet film. Dalton Transactions. Royal Society of Chemistry, 2019, roč. 48, č. 30, s. 11200-11207. ISSN 1477-9226. doi:10.1039/c9dt00881k.
  10. LACINA, Karel a Petr SKLÁDAL. Způsob stanovení přítomnosti analytu v kapalném vzorku a jeho použití. 2019. Patent. Číslo: 307792. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno. Datum registrace: 23. 8. 2017. Datum přijetí: 27. 3. 2019.

  2018

  1. LACINA, Karel, Jakub SOPOUŠEK, Veronika ČUNDERLOVÁ, Antonín HLAVÁČEK, Tomáš VÁCLAVEK a Veronika LACINOVÁ. Biosensing based on electrochemical impedance spectroscopy: Influence of the often-ignored molecular charge. ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2018, roč. 93, AUG, s. 183-186. ISSN 1388-2481. doi:10.1016/j.elecom.2018.07.015.
  2. LACINA, Karel, Jakub SOPOUŠEK, Petr SKLÁDAL a Petr VANÝSEK. Boosting of the output voltage of a galvanic cell. Electrochimica Acta. Elsevier, 2018, roč. 282, AUG, s. 331-335. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2018.06.080.
  3. VĚŽNÍK, Jakub, Martin KONHEFR, Libuše TRNKOVÁ, Petr SKLÁDAL a Karel LACINA. Differences of redox behaviour of ferrocene derivatives in buffered and unbuffered aqueous solutions. In Libuše Trnková. XVIII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 41-42. ISBN 978-80-210-9029-3.
  4. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Electrochemically Facilitated Interaction of O-Nucleophiles with Imine Group in Electroactive ortho-((Ferrocenylimino)methyl)phenylboronate and Comparison with Its Regioisomers. ChemistrySelect. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, roč. 3, č. 33, s. 9641-9647. ISSN 2365-6549. doi:10.1002/slct.201802030.
  5. LACINA, Karel, Ondřej KUBESA, Veronika HORÁČKOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Jan KUTA, Vanýsek PETR a Petr SKLÁDAL. Graphene Oxide from Improved Hummers' Method: Is This Material Suitable for Reproducible Electrochemical (Bio)Sensing? ECS Journal of Solid State Science and Technology. 2018, roč. 7, č. 10, s. 166-171. ISSN 2162-8769. doi:10.1149/2.0171810jss.
  6. LACINA, Karel. Metoda pro imobilizaci sondy DNA na povrch elektrody. Masarykova univerzita, 2018.
  7. LACINA, Karel. Metoda přípravy primárních článků s navýšeným výstupním napětím a funkční redoxní systém s vodným elektrolytem. Masarykova univerzita, 2018.
  8. KONHEFR, Martin, Karel LACINA a Petr SKLÁDAL. Synthesis, Structural Characterisation and Electrochemistry of Diferrocenylborinic Acid. In XVIII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists (MU Brno). 2018.

  2017

  1. KUBESA, Ondřej, Karel LACINA, Veronika HORÁČKOVÁ a Petr SKLÁDAL. About graphene oxide. In CEITEC PhD Retreat II. 2017. ISBN 978-80-210-8550-3.
  2. LACINA, Karel. Prototyp biosenzoru - Zařízení pro stanovení protilátek v kapalném vzorku. 2017.
  3. SUN, Xiaolong, Maria L. ODYNIEC, Adam C. SEDGWICK, Karel LACINA, Suying XU, Taotao QIANG, Steven D. BULL, Frank MARKEN a Tony D. JAMES. Reaction-based indicator displacement assay (RIA) for the colorimetric and fluorometric detection of hydrogen peroxide. Organic Chemistry Frontiers. 2017, roč. 4, č. 6, s. 1058-1062. ISSN 2052-4129. doi:10.1039/c6qo00448b.
  4. LACINA, Karel, Ondřej KUBESA, Petr VANÝSEK, Veronika HORÁČKOVÁ, Zdeněk MORAVEC a Petr SKLÁDAL. Selective electrocatalysis of reduced graphene oxide towards hydrogen peroxide aiming oxidases-based biosensing: Caution while interpreting. Electrochimica Acta. Oxford: Pergamon-Elsevier, 2017, roč. 223, January, s. 1-7. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2016.11.172.
  5. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. The synthesis and comparative characterization of three novel electroactive iminoboronates containing ferrocene. Monatshefte für Chemie. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 148, č. 11, s. 1953-1958. ISSN 0026-9247. doi:10.1007/s00706-017-2028-3.
  6. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Unexpected structural distribution of electroactive ortho-Iminoboronate in protic and aprotic solvents determined using MS. In Book of Abstracts, CEITEC PhD Retreat II, 20-21 April 2017, Telč, Czech Republic. 2017. ISBN 978-80-210-8551-0.

  2016

  1. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Electrochemical Properties of Conformational Derivatives of (N-ferrocenyliminomethyl)phenylboronic Acid. In XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists (MU Brno). 2016. ISBN 978-80-210-8267-0.
  2. LACINA, Karel. Optimalizovaná metoda pro elektrochemické stanovení a pro přípravu modifikovaných elektrod. Masarykova Univerzita, 2016.
  3. FARKA, Zdeněk, Tomáš JUŘÍK, Matěj PASTUCHA, David KOVÁŘ, Karel LACINA a Petr SKLÁDAL. Rapid Immunosensing of Salmonella Typhimurium Using Electrochemical Impedance Spectroscopy: the Effect of Sample Treatment. Electroanalysis. Weinheim: Wiley, 2016, roč. 28, č. 8, s. 1803-1809. ISSN 1040-0397. doi:10.1002/elan.201600093.
  4. LACINA, Karel, Petr VANÝSEK, Petr BEDNÁŘ, Libuše TRNKOVÁ a Petr SKLÁDAL. Redox-Pair-Defined Electrochemical Measurements: Biamperometric Setup for Elimination of Interferent Effects and for Sensing of Unstable Redox Systems. ChemElectroChem. WEINHEIM: Wiley-V C H VERLAG GMBH, 2016, roč. 3, č. 6, s. 877-882. ISSN 2196-0216. doi:10.1002/celc.201600076.
  5. LACINA, Karel. Sada elektrochemických senzorů s vhodnou konfigurací elektroaktivních ploch. 2016.
  6. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika LANGMAJEROVÁ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Syntéza a vlastnosti ferocenboronových derivátů vhodných k přípravě elektrochemicky aktivního umělého receptoru pro sacharidy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016 : Zborník recenzovaných príspevkov. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 988-993. ISBN 978-80-223-4103-5.
  7. LACINA, Karel, Jaromír ŽÁK, Jakub SOPOUŠEK, Zoltán SZABÓ, Tomáš VÁCLAVEK, Jiří ŽERAVÍK, Pavel FIALA a Petr SKLÁDAL. Transistor Amplifier as an Electrochemical Transducer with Intuitive Optical Read-out: Improving Its Performance with Simple Electronic Solutions. Electrochimica Acta. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, roč. 216, October, s. 147-151. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2016.09.028.
  8. ŽERAVÍK, Jiří, Zdenka FOHLEROVÁ, Miodrag MILOVANOVIĆ, Ondřej KUBESA, Marta ZEISBERGEROVA, Karel LACINA, Alexandr PETROVIC, Zdeněk GLATZ a Petr SKLÁDAL. Various instrumental approaches for determination of organic acids in wines. Food Chemistry. Oxford, UK: Elsevier Science, 2016, roč. 194, March, s. 432-440. ISSN 0308-8146. doi:10.1016/j.foodchem.2015.08.013.

  2015

  1. LACINA, Karel a Petr SKLÁDAL. Bipolar transistor amplifier for transduction of electrochemicalresponse to visual perception. SENSORS AND ACTUATORS B: CHEMICAL. Lausanne (Switzerland): Elsevier Science, 2015, roč. 210, April, s. 183-189. ISSN 0925-4005. doi:10.1016/j.snb.2014.12.110.
  2. LI, Meng, Su-Ying XU, Andrew J. GROSS, Jules L. HAMMOND, Pedro ESTRELA, James WEBER, Karel LACINA, Tony D. JAMES a Frank MARKEN. Ferrocene-Boronic Acid–Fructose Binding Based on Dual- Plate Generator–Collector Voltammetry and Square-Wave Voltammetry. ChemElectroChem. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2015, roč. 2, č. 6, s. 867-871. ISSN 2196-0216. doi:10.1002/celc.201500016.
  3. LACINA, Karel, Jan NOVOTNÝ, Zdeněk MORAVEC a Petr SKLÁDAL. Interaction of ferroceneboronic acid with diols at aqueous and non-aqueous conditions - signalling and binding abilities of an electrochemical probe for saccharides. Electrochimica Acta. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2015, roč. 153, january, s. 280-286. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2014.12.009.
  4. SUN, Xiaolong, Karel LACINA, Elena C. RAMSAMY, Stephen E. FLOWER, John S. FOSSEY, Xuhong QIAN, Eric V. ANSLYN, Steven D. BULL a Tony D. JAMES. Reaction-based Indicator displacement Assay (RIA) for the selective colorimetric and fluorometric detection of peroxynitrite. CHEMICAL SCIENCE. CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2015, roč. 6, č. 5, s. 2963-2967. ISSN 2041-6520. doi:10.1039/c4sc03983a.
  5. LACINA, Karel a Petr SKLÁDAL. Systém pro převod elektrochemického signálu na vizuální vjem. 2015.

  2014

  1. LACINA, Karel, Petr SKLÁDAL a Tony D. JAMES. Boronic acids for sensing and other applications - a mini-review of papers published in 2013. Chemistry Central Journal. London: BIOMED CENTRAL L, 2014, roč. 8, OCT 18 2014, s. 60-76. ISSN 1752-153X. doi:10.1186/s13065-014-0060-5.
  2. LACINA, Karel, Martin KONHEFR, Jan NOVOTNÝ, David POTĚŠIL, Zbyněk ZDRÁHAL a Petr SKLÁDAL. Combining ferrocene, thiophene and a boronic acid: a hybrid ligand for reagentless electrochemical sensing of cis-diols. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon Press, 2014, roč. 55, č. 21, s. 3235-3238. ISSN 0040-4039. doi:10.1016/j.tetlet.2014.04.036.

  2013

  1. LACINA, Karel, Petr SKLÁDAL a Jiří VONDÁL. Zařízení rozdělující tok tekutiny do více kanálů a jeho použití. 2013. Patent. Číslo: 303976. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ. Datum přijetí: 13. 6. 2013.

  2012

  1. LACINA, Karel, Jiří VONDÁL a Petr SKLÁDAL. A novel approach to the uniform distribution of liquid in multi-channel (electrochemical) flow-through cells. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier, 2012, roč. 727, May, s. 41-46. ISSN 0003-2670. doi:10.1016/j.aca.2012.03.046.
  2. LACINA, Karel, Petr SKLÁDAL a Géza NAGY. SKENOVACÍ ELEKTROCHEMICKÁ MIKROSKOPIE. Chemické listy. 2012, roč. 106, č. 4, s. 253-263. ISSN 1213-7103.

  2011

  1. LACINA, Karel a Petr SKLÁDAL. Ferroceneboronic Acid for the Electrochemical Probing of Interactions Involving Sugars. Electrochimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, roč. 56, č. 27, s. 10246-10252. ISSN 0013-4686. doi:10.1016/j.electacta.2011.09.019.

  2010

  1. ŽERAVÍK, Jiří, Karel LACINA, Milan JÍLEK, Jiří VLČEK a Petr SKLÁDAL. Biosensor for determination of carboxylic acids in wines based on the inhibition of sarcosine oxidase. Microchimica Acta. Wien (Austria): Springer, 2010, roč. 170, 3-4, s. 251-256. ISSN 0026-3672.

  2009

  1. ŽERAVÍK, Jiří, Antonín HLAVÁČEK, Karel LACINA a Petr SKLÁDAL. State of the Art in the Field of Electronic and Bioelectronic Tongues - Towards the Analysis of Wines. Electroanalysis. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009, roč. 21, č. 23, s. 2509-2520, 11 s. ISSN 1040-0397.

  2008

  1. KREJČÍ, Jan, Karel LACINA, Hana VRÁNOVÁ a Zuzana GROSMANOVÁ. Microflow vessel improving reproducibility and sensitivity of electrochemical measurements. Electroanalysis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2008, roč. 20, č. 23, s. 2579-2586. ISSN 1040-0397.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2023 16:01