Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bytová politika. In Jan Mertl. Sociální politika. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2023, s. 354-390. ISBN 978-80-7676-675-4.
  2. ŠPAČEK, David, Marek NAVRÁTIL, Milan KŘÁPEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Pavel HORÁK a Martin VIKTORA. COVID-19 and organizational changes in public administration – preliminary findings from Czechia. In The European Group on Public Administration 2023 Conference in Zagreb, Croatia. 2023.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar, Marek NAVRÁTIL a Pavel HORÁK. Impact of the COVID-19 pandemic on the operation of a city district office: The case study of Czechia. In 31st NISPAcee Annual Conference 2023 in Belgrad, Serbia. 2023.
  4. ŠPAČEK, David, Marek NAVRÁTIL a Dagmar ŠPALKOVÁ. New development: Covid 19 and changes in public administration-what do we know to date? PUBLIC MONEY & MANAGEMENT. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2023, roč. 43, č. 8, s. 862-866. ISSN 0954-0962. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09540962.2023.2199545.

  2019

  1. HRŮZA, Filip, Lenka MATĚJOVÁ, Eduard BAKOŠ, Lucia MAKÝŠOVÁ, Markéta CHALOUPKOVÁ, Jan HRADECKÝ, Veronika TUPÁ, František KALOUDA, Michaela JUROVÁ a Dagmar ŠPALKOVÁ. Samosprávy 2019. 2019.

  2017

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bydlení. In František Svoboda. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017, s. 201-216. n/a. ISBN 978-80-87865-35-4.
  2. SVOBODA, František, Dagmar ŠPALKOVÁ, David ŠPAČEK, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Iveta ŠTARHOVÁ, Jana SOUKOPOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Marek PAVLÍK. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017, 279 s. ISBN 978-80-87865-35-4.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Housing of Seniors in the Czech Republic: Challenges for Social Services. Journal of Social Service Research. Taylor & Francis, 2017, roč. 43, č. 5, s. 580-592. ISSN 0148-8376. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/01488376.2017.1345820.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Why do elderly households decide to move? In Matějová, L. Proceedings of the 21st International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017, s. 394-401. ISBN 978-80-210-8448-3.

  2016

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Current Trends in Public Sector Research - the 20th International Conference. 2016.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 450 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 449 s. ISBN 978-80-210-8082-9.

  2015

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 424 s. ISBN 978-80-210-7532-0.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Current Trends in Public Sector Research - the 19th International Conference. 2015.
  3. ŠPALEK, Jiří a Dagmar ŠPALKOVÁ. Impacts of Rent Deregulation Process on Household Behavior: Lessons from the Czech and Slovak Republics. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. Prague: University of Economics, 2015, s. 256-261. ISBN 978-80-245-2094-0.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar a David ŠPAČEK. Performance Appraisal in Czech Self-government. In J. Nemec, M. S. de Vries. Implementation of New Public Management Tools: Experiences from transition and emerging countries. 1. vyd. Bruxellles: Editions juridiques Bruylant, 2015, s. 267-284. Public administration today. ISBN 978-2-8027-4999-8.
  5. ŠPALKOVÁ, Dagmar, David ŠPAČEK a Juraj NEMEC. Performance Management and Performance Appraisal: Czech Self- Governments. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 2015, roč. 8, č. 2, s. 69-88. ISSN 1337-9038. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/nispa-2015-0009.

  2014

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Current Trends in Public Sector Research - the 18th International Conference. 2014.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 380 s. ISBN 978-80-210-6611-3.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar a David ŠPAČEK. Design of Employee Evaluation in Public Administration in the Czech Republic. In Špalková, D. and Matějová, L. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014, s. 204-211. ISBN 978-80-210-6611-3.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2014, roč. 62, č. 7, s. 692-708. ISSN 0013-3035.
  5. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Housing Tenure Choice and Housing Expenditures in the Czech Republic. Review of European Studies. Canadian Center of Science and Education, 2014, roč. 6, č. 1, s. 23-33. ISSN 1918-7173. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5539/res.v6n1p23.

  2013

  1. ŠPAČEK, David a Dagmar ŠPALKOVÁ. Civil Service Reform in the Czech Republic - Unsolved Issues. In Garry Lee. Lecture Notes in Management Science (Volume 15) - ICMIBI 2013. 1. vyd. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, 2013, s. 566-571. ISBN 978-981-07-5034-3.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Current Trends in Public Sector Research - the 17th International Conference. 2013.
  3. FUROVÁ, Lenka a Dagmar ŠPALKOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 17th International Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2013, 320 s. ISBN 978-80-210-6159-0.
  4. FUROVÁ, Lenka a Dagmar ŠPALKOVÁ. Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of Abstracts of the 17th International Conference. Špalková, Dagmar - Furová, Lenka (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 45 s. ISBN 978-80-210-6077-7.
  5. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Housing Tenure Choice and Housing Expenditures in the Czech Republic. In Furová, Lenka, Špalková, Dagmar. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 137-145. ISBN 978-80-210-6159-0.
  6. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Housing Tenure Choice and Housing Expenditures In the Czech Republic. In Proceedings of Abstracts of the 17th International Conference: Current Trends in the Public Sector Research. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
  7. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Methods of deriving factors influencing housing tenure choice in the Czech Republic. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference: Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013, s. 927-932. ISBN 978-80-87035-76-4.
  8. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Vliv deregulace nájemného na tenure choice. In X. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. 2013. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. ISBN 978-80-248-3225-8.
  9. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Vliv deregulace nájemného na tenure choice. In Veřejná ekonomika a správa 2013. 2013. ISBN 978-80-248-3129-9.

  2012

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Factors of the Tenure Choice: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the 17th International Conference: New Role of Public Finance 2012. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 267-277. ISBN 978-80-7478-012-7.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Factors of the Tenure Choice: The Case of the Czech Republic. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 2012. ISBN 978-80-245-1764-3.
  3. JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Housing-induced poverty and rent deregulation: a case study of the Czech Republic. Ekonomický časopis / Journal of Economics. Bratislava: EÚ SAV, 2012, roč. 60, č. 2, s. 146-168. ISSN 0013-3035.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 72 s. ISBN 978-80-210-5715-9.
  5. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Modern and Current Trends in the Public Sector Research - the 16th International Conference. 2012.
  6. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka FUROVÁ. Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of the 16th International Conference. 1st. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 286 s. ISBN 978-80-210-5822-4.

  2011

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 47 s. ISBN 978-80-210-5385-4.

  2010

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2010, 71 s. ISBN 978-80-7399-907-0.

  2009

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Ganna SHAMONOVA. Основные модели рыночных квартирных систем в Чешской республике. In Економiка, управлiння, фiнанси: стан, проблеми та перспективи розвитку. 1. vyd. Makiivka: Donbaská národní akademie stavebnictví a architektury, 2009, s. 116-118.
  2. JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XII, 4/2009, 10 s. ISSN 1212-0855.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Ganna SHAMONOVA. Bydlení v České republice a na Ukrajině. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konfererence pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 11 s. ISBN 978-80-7318-812-2.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Housing policy during the transformation period: the case of the Czech Republic. In Актуальнi питання реформування житлово-комунального господарства в Украïнi. 1. vyd. Doněck: Donbaská národní akademie stavebnictví a architektury, 2009, s. 13-16.

  2008

  1. ŠPALEK, Jiří, Zuzana DARMOPILOVÁ, Marek PAVLÍK a Dagmar ŠPALKOVÁ. Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 15-16, 13 s. ISBN 978-80-7399-345-0.

  2007

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bydlení. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, s. 237-246. ekonomická učebnice. ISBN 978-80-86929-29-3.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.

  2006

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Obecná východiska bytové politiky, Role státu v bytové politice. In Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006, s. 11-48, 294 s. 1. ISBN 80-86929-03-5.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Role státu v bytové politice. In Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006, s. 27-48. 1. ISBN 80-86929-03-5.

  2005

  1. ŠPALEK, Jiří a Dagmar ŠPALKOVÁ. Bydlení. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 155-169. ISBN 80-210-3623-0.

  2004

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Aplikace teorie dotací. In HALÁSEK, Dušan. Rozhodování ve veřejném sektoru. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004, s. 105-128, 172 s. ISBN 80-248-0570-7.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Personální management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 132 s. ISBN 80-210-3502-1.
  3. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Slovník veřejných financí. První. Brno: MU, 2004, 67 s. ISBN 80-210-3614-1.

  2003

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Hodnocení účinnosti a efektivnosti dotací v oblasti bydlení. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003, s. 89-98. veřejná ekonomie. ISBN 80-210-3074-7.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost vybrané subvence do bydlení. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. ISBN 80-248-0430-1.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar a František SVOBODA. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC realizované na ESF MU v Brně. In Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace. Sborník z konference. 1. vydání. Brno: ESF MU, 2003, s. 206-213. ISBN 80-210-3207-3.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar a František SVOBODA. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC realizované na ESF MU v Brně. In Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. Sborník z konference. 1. vydání. Olomouc: MV ČR, 2003, s. 131-138. ISBN 80-244-0726-4.

  2002

  1. ŠPALEK, Jiří, Dagmar ŠPALKOVÁ a Eva JAHODOVÁ. Bydlení v Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bytová politika na komunální a regionální úrovni. In Sociální a technická infrastruktura. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 14-26. Jak řídit kraj, město a obec (III. díl). ISBN 80-210-2956-0.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Olga POLÁKOVÁ. Dotace do bydlení (teorie a praxe). 1. vydání. Praha: VŠE, 2002, 49 s. ISBN 80-245-0408-1.
  4. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002, 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
  5. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Jihomoravský kraj v datech ze SLDB 2001. In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 2.díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 107-110. ISBN 80-210-2789-4.
  6. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Odvětví bydlení. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 55-63. ISBN 80-210-2775-4.
  7. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Politika bydlení Jihomoravského kraje. Brno: Ústav územního rozvoje, 2002. Urbanismus a územní rozvoj,.
  8. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Politika bydlení Jihomoravského kraje. Praha: Ministerstvo vnitra, 2002. Veřejná správa.
  9. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost dotací do bydlení. In Bytová politika v České republice. 1. vydání. Praha: VŠE, 2002, s. 66-74. ISBN 80-245-0428-6.

  2001

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bydlení. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 194-203. ISBN 80-210-2550-6.
  2. ŠPALEK, Jiří a Dagmar ŠPALKOVÁ. Bytová výstavba v Jihomoravském kraji. In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 31-36. ISBN 80-210-2726-6.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Milan VITURKA. Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 48-49. ISSN 1212-0855.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Podpora bydlení orientovaná na panelové domy. Praha: Verlag Dashöfer, 2001.
  5. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Teorie dotací. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 452-461. ISBN 80-210-2537-9.
  6. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost dotací do bydlení. In Veřejná ekonomika a správa 2001. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2001, s. 302-307. ISBN 80-7078-936-0.
  7. REKTOŘÍK, Jaroslav a Dagmar ŠPALKOVÁ. Výuka a výzkum urbanismu, architektury a souvisejících disciplín na našich VŠ (MU v Brně, ESF, KVE). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2001, IV. ročník, č. 3, s. 45-46. ISSN 1212-0855.

  2000

  1. ROBOTKOVÁ, Dagmar. Deregulace nájemného. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Nový zákon o veřejné podpoře - nové úkoly i pro samosprávu. Praha: Verlag Dashöfer, 2000. Urbanismus a územní rozvoj,.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Státní fond rozvoje bydlení. Praha: Verlag Dashöfer, 2000.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Teoretická východiska dotací do bydlení. In MendelNET 2000. 1. vydání. Brno: KONVOJ, 2000, s. 328-330. ISBN 80-7302-005-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2024 07:14