Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária, Gabriela VACEKOVÁ, Michal PLAČEK, Markéta MATULOVÁ, Lucia HRŮZOVÁ a Lenka HARRINGOVÁ. Alternative non-profit funding methods: crowdfunding in the Czech Republic and Slovakia. Applied Economics Letters. UK: Taylor & Francis, 2021, roč. 28, č. 9, s. 748-754. ISSN 1350-4851. doi:10.1080/13504851.2020.1776828.
 2. MATULOVÁ, Markéta a Lucia KUBINCOVÁ. Application of robust efficiency evaluation method on the Czech life and non-life insurance markets. In Robert Hlavatý. Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Praha: Czech University of Life Sciences, 2021. s. 318-324. ISBN 978-80-213-3126-6.
 3. MATULOVÁ, Markéta a Jana REJENTOVÁ. Efficiency of European Airports: Parametric Versus Non-parametric Approach. Croatian Operational Research Review. 2021, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN 1848-0225. doi:10.17535/crorr.2021.0001.
 4. JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK a Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. Brno: MUNIPRESS, 2021. 370 s. ISBN 978-80-210-9982-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9983-2021.
 5. JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK a Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 354 s. ISBN 978-80-210-9982-1.
 6. JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK a Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 370 s. ISBN 978-80-210-9983-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9983-2021.
 7. 2020

 8. FITZOVÁ, Hana a Markéta MATULOVÁ. Comparison of urban public transport systems in the Czech Republic and Slovakia: Factors underpinning efficiency. Research in Transportation Economics. UK: Elsevier, 2020, roč. 81, SI, s. 1-9. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2020.100824.
 9. POLÁKOVÁ, Michaela a Markéta MATULOVÁ. COUNTERFACTUAL IMPACT EVALUATION OF RURAL RENEWAL AND DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAM. In Marian Reiff, Pavel Gežík. Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XX. Bratislava: Letra Edu, s. r. o., 2020. s. 272-278. ISBN 978-80-89962-60-0.
 10. MATULOVÁ, Markéta a Hanna DEMCHENKO. Inquiry-Based Mathematics Education: Literature Database and Bibliographic Analysis. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. Proceedings of the 19th Conference on Applied Mathematics APLIMAT. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2020. s. 782-790. ISBN 978-80-227-4983-1.
 11. REJENTOVÁ, Jana a Markéta MATULOVÁ. Measuring Performance of European Airports. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) Conference Proceedings. Brno: Mendel University, 2020. s. 498-503. ISBN 978-80-7509-734-7.
 12. HANUŠOVÁ, Světlana, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Marie LAHODOVÁ VALIŠOVÁ a Markéta MATULOVÁ. Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study. XLinguae. Vzdelávanie Don Bosca, 2020, roč. 13, č. 4, s. 30-51. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2020.13.04.03.
 13. 2019

 14. MATULOVÁ, Markéta a Hanna DEMCHENKO. Badatelsky orientovaná výuka matematiky: bibliografická analýza. In MITAV 2019. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-097-6.
 15. 2018

 16. KOLÁČEK, Michal a Markéta MATULOVÁ. AN APPLICATION OF HYBRID FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHOD ON A LOCATION-SELECTION PROBLEM. In Marian Reiff, Pavel Gežík. Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava: University of Economics, 2018. s. 172-178, 413 s. ISBN 978-80-89962-07-5.
 17. FITZOVÁ, Hana, Markéta MATULOVÁ a Zdeněk TOMEŠ. Determinants of urban public transport efficiency: case study of the Czech Republic. European Transport Research Review. London: SPRINGEROPEN, 2018, roč. 10, č. 42, s. 1-11. ISSN 1867-0717. doi:10.1186/s12544-018-0311-y.
 18. FITZOVÁ, Hana a Markéta MATULOVÁ. Efficiency of urban public transport companies in the Czech Republic and Slovakia. In DEA40: International Conference on Data Envelopment Analysis. 2018.
 19. MATULOVÁ, Markéta a Petra RÁBOŇOVÁ. Faktory úspěšnosti studentů v předmětech matematicko-statistického základu. In MITAV 2018. Brno: Univerzita obrany, 2018. s. 250-258. ISBN 978-80-7582-040-2.
 20. MATULOVÁ, Markéta a Hana FITZOVÁ. Transformation of urban public transport financing and its effect on operators' efficiency: evidence from the Czech Republic. Central European Journal of Operations Research. Springer Berlin Heidelberg, 2018, roč. 26, č. 4, s. 967-983. ISSN 1435-246X. doi:10.1007/s10100-018-0565-4.
 21. MATULOVÁ, Markéta a Michal KOLÁČEK. Využití hybridní metody vícekriteriálního rozhodování za nejistoty. In ROBUST 2018. 2018.
 22. 2017

 23. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017.
 24. FITZOVÁ, Hana a Markéta MATULOVÁ. Transformation of urban public transport financing and its effect on operators‘ efficiency. In 15th International Conference on Data Envelopment Analysis. 2017. doi:17/home/files/DEA017-abstracts.pdf.
 25. KOLÁČEK, Michal a Markéta MATULOVÁ. Využití hybridní metody vícekriteriálního rozhodování za nejistoty k vytvoření rozhodovacího rámce pro výběr lokace. In Miroslav Hrubý, Šárka Hošková-Mayerová. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017). Brno: Univerzita Obrany, 2017. 6 s. ISBN 978-80-7231-417-1.
 26. 2016

 27. MATULOVÁ, Markéta. Assessing performance of Czech public transport companies with two-stage DEA. In A. Emrouznejad, R. Banker, H. Ahn and M. Afsharian. Data Envelopment Analysis and its Applications: Proceedings of the 13th International Conference of DEA. Braunschweig: neuveden, 2016. s. 19-24. ISBN 978-1-85449-497-9. doi:10.13140/RG.2.1.4082.9202.
 28. MATULOVÁ, Markéta. Benefits Of Supporting Students In Mathematics And Statistics: Evidence From The Czech Republic. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2016, roč. 15, November, s. 368-373. ISSN 2146-7242.
 29. STRUK, Michal a Markéta MATULOVÁ. Efektivnost obcí v oblasti odpadového hospodářství a její determinanty – aplikace dvoustupňové analýzy obalů dat. Waste forum. České ekologické manažerské centrum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 234-240. ISSN 1804-0195.
 30. MATULOVÁ, Markéta a Petra RÁBOŇOVÁ. EFFICIENCY IN TEACHING MATHEMATICS: ENGAGING STUDENTS THROUGH ELECTRONIC VOTING. In Flegl, M; Houska, M; Krejci, I. PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 366-373. ISBN 978-80-213-2646-0.
 31. MATULOVÁ, Markéta a Petra ŠIRŮČKOVÁ. HOW TO IMPROVE SUCCESS RATE IN STEM COURSES: THE IMPORTANCE OF ACTIVE LEARNING. In Martin Flégl, Milan Houška, Igor Krejčí. Proceedings of the 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 366-373. ISBN 978-80-213-2646-0.
 32. MATULOVÁ, Markéta a Hana FITZOVÁ. Performance Evaluation of the Czech Urban Public Transport Companies. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 310-318. ISBN 978-80-210-8082-9.
 33. STRUK, Michal a Markéta MATULOVÁ. THE APPLICATION OF TWO-STAGE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ON MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Marián Reiff, Pavel Gežík. Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII,. Bratislava: University of Economics, 2016. s. 349-355. ISBN 978-80-972328-0-1.
 34. 2015

 35. MATULOVÁ, Markéta. EFFICIENCY IN TEACHING MATHEMATICS: ENGAGING STUDENTS THROUGH ELECTRONIC VOTING. In Igor Krejčí, Martin Flégl, Milan Houška. Proceedings of the12th international conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 356-362. ISBN 978-80-213-2560-9.
 36. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Využití online hlasování ve výuce předmětu Statistika II. In Šárka Hošková-Mayerová, Miroslav Hrubý. Proceedings of Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-7231-998-5.
 37. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Zvýšení interaktivity výuky matematických předmětů pomocí elektronického hlasování - zkušenosti z ESF MU. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-210-7598-6.
 38. 2014

 39. MATULOVÁ, Markéta. A New Consistency Measure for Additive Preference Matrix in Pairwise Comparisons. In Jana Talašová, Jan Stoklasa, Tomáš Talášek. 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Olomouc: Palacký University, 2014. s. 614-619. ISBN 978-80-244-4209-9.
 40. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Co očekávají studenti ekonomie od výuky matematických a statistických disciplín? In Bohumír Bastl, Miroslav Lávička. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelský servis, Republikánská 28, Plzeň, 2014. s. 49-53. ISBN 978-80-86843-45-2.
 41. MATULOVÁ, Markéta. Consistency of additive preference matrix in pairwise comparisons. In Marian Reiff, Pavel Gežík. Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava: Vydavatelstvo EKONOM, 2014. s. 171-175. ISBN 978-80-225-3868-8.
 42. MATULOVÁ, Markéta. Performance Evaluation of Public Transport Companies Using Data Envelopment Analysis. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 51-58. ISBN 978-80-210-6176-7.
 43. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. VÝUKA OPERAČNÍHO VÝZKUMU NA ČESKÝCH EKONOMICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. MITAV 2014 Matematika, informatika a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-5. ISBN 978-80-7231-961-9.
 44. 2013

 45. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Čtyři roky nové koncepce výuky matematických a statistických disciplín na ESF MU. In Eva Hájková and Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2013. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 46. 2012

 47. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Aktuální problémy výuky matematiky na ESF MU. In Marie Ausbergerová, Bohumír Bastl, Miroslav Lávička. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelský servis, 2012. s. 23-28. ISBN 978-80-86843-38-4.
 48. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Current Problems of Teaching Mathematics at the Faculty of Economics and Administration of Masaryk University. In Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS ’12. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. s. 70-79. ISBN 978-80-7372-868-7.
 49. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Kam směřuje výuka matematiky pro ekonomické obory? In Marie Hojdarová, Miroslav Hanáček. Konference – Matematika v ekonomické praxi Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo: CZ. 1.07/2.4.00/12.0115. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 100-109. ISBN 978-80-87035-62-7.
 50. BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Proměny výuky matematiky na ESF MU a její současné problémy. In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
 51. 2011

 52. MATULOVÁ, Markéta, Luboš BAUER a Miloslav MIKULÍK. Možnosti využití e-learningu při výuce matematiky. In Petr Sojka, Martin Kvizda. Sborník sedmého ročníku konference o e-learningu - SCO 2011,. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-210-5528-5.
 53. MATULOVÁ, Markéta. Vyhodnocení prvních zkušeností s novou koncepcí výuky matematiky na ESF. In Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 43-45. ISBN 978-80-210-5669-5.
 54. 2009

 55. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana JAŠKOVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Petr PIROŽEK, Alena KLAPALOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Markéta MATULOVÁ, Milan SEDLÁČEK, Marian SVOBODA, Ladislav ŠIŠKA, Jiří ŠPALEK a Eva ŠVANDOVÁ. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 349 s. ISBN 978-80-210-5058-7.
 56. 2004

 57. MATULOVÁ, Markéta. Confidence Intervals for Smoothing Splines. In Datastat 03, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masaryk University, 2004. s. 209-216, 7 s. ISBN 80-210-3564-1.
 58. MATULOVÁ, Markéta. Vážené vyhlazovací splajny. In 22 mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. ISBN 80-7231-116-6.
 59. 2003

 60. MATULOVÁ, Markéta. Aproximace dat splajny. In 3. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 105-110. ISBN 80-85960-51-6.
 61. 2001

 62. MATULOVÁ, Markéta. The choice of the smoothing parameter for smoothing splines. In Summer School Datastat 99. Rusava: MU Brno, 2001. s. 77-84. ISBN 80-210-2544-1.
 63. MATULOVÁ, Markéta. The Choice of the Smoothing Parameter for Smoothing Splines. In Datastat 99, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 9. Brno: Masaryk University, 2001. s. 77-84. ISBN 80-210-2544-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 00:29