Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KLÍMA, Bohuslav. Muzeum Velké Moravy - doplnění a úprava stálé expozice. 2023.
 2. 2022

 3. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum před bránou vnitřního opevnění velkomoravského hradu ve Znojmě. (parc. 5/1). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2022. 19 s. NZ - AÚ AV ČR, č. MTX 200901663.
 4. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky rozsáhlého předstihového archeologického výzkumu v jv. části velkomoravského hradu ve Znojmě Hradišti. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2022. 76 s. NZ MTX č. 200901677.
 5. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky záchranného archeologického výzkumu na východním okraji velkomoravského hradu,, uskutečněného před stavbou garáže a dílny. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2022. 14 s. NZ - AÚ AV ČR, č. M 200902231.
 6. KLÍMA, Bohuslav. Záchranný archeologický výzkum v sídlištním prostředí jižní části opevněného předhradí velkomoravského hradiště ve Znojmě. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2022. 29 s. NZ - AÚ AV ČR, MTX č. 200901678.
 7. 2021

 8. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum sídlištního prostředí v centrální části velkomoravského hradiště ve Znojmě a v dosahu starobylého kostela č. I. z 9. století.(sonda stodola II, parc. č. 11/9).). Brno MU: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2021. 36 s. NZ MTX 200901682.
 9. KLÍMA, Bohuslav. Řez příkopem před vnitřním opevněním velkomoravského hradu ve Znojmě-Hradišti. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2021. 16 s. NZ - pro AÚ AV ČR, č. MTX 200901681.
 10. KLÍMA, Bohuslav. Záchranný archeologický výzkum před vybudováním přístavby rodinného domu v centrální části opevněného předhradí velkomoravského hradiště ve Znojmě (sonda Bártů, parc. 3/7. Brno MU: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2021. 14 s. NZ MTX 200002488.
 11. KLÍMA, Bohuslav. Záchranný archeologický výzkum v centrálním prostoru vnitřního hradu velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. (výzkum Chovanec-Molík). Brno MU: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2021. 24 s. NZ MTX 200901666.
 12. 2020

 13. KLÍMA, Bohuslav. Bojové kladivo z Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 34, č. 2, s. 3-13. ISSN 1211-6068.
 14. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky archeologického výzkumu v centrální části velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě (sonda Statek II). Brno: AÚ AV ČR v.v.i. Brno, 2020. 62 s. NZ MTX 202000001.
 15. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky záchranných archeologických výzkumů uskutečněných při budování nových komunikací na velkomoravském hradišti ve Znojmě. (sonda Pfeifer, parc.č. 801/5). Brno MU: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2020. 10 s. NZ MTX 200902100 c.
 16. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky záchranných archeologických výzkumů uskutečněných při budování nových komunikací na velkomoravském hradišti ve Znojmě. (sonda ulice Nová, parc.č. 801/7). Brno: AÚ AV ČR v.v.i. Brno, 2020. 8 s. NZ MTX 200902100 a.
 17. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky záchranných archeologických výzkumů uskutečněných při budování nových komunikací na velkomoravském hradišti ve Znojmě. (sonda ulice Za humny, parc.č. 801/6). Brno MU: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2020. 12 s. NZ MTX 200902100 b.
 18. KLÍMA, Bohuslav. Záchranný archeologický výzkum sídlištního prostředí v jv. části vnitřního hradu velkomoravského hradiště ve Znojmě. (sonda Pokorný, parc. č. 29). Brno MU: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2020. 14 s. NZ MTX 200901672.
 19. 2019

 20. JANČOVÁ, Martina, Jindřich ŠTELCL, Eva DROZDOVÁ a Bohuslav KLÍMA. Analysis of chemical elements on surface enamel and localised enamel hypoplasia of human primary canines (LHPC) via EDX method in the Necropolis of Great Moravia in Znojmo-Hradiště (9th-10th Century, Czech Republic). In 6th International Anthropological Congress of Dr Aleš Hrdlička. 2019. ISSN 2336-4777.
 21. JANČOVÁ, Martina, Jindřich ŠTELCL, Eva DROZDOVÁ a Bohuslav KLÍMA. Analysis of chemical elements on surface enamel and localised enamel hypoplasia of human primary canines (LHPC) via EDX method in the Necropolis of Great Moravia in Znojmo-Hradiště (9th-10th Century, Czech Republic). In 6th International Anthropological Congress of Dr Aleš Hrdlička. 2019.
 22. NOVOTNÁ, Kateřina, Dana FIALOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Eva DROZDOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ a Bohuslav KLÍMA. Ancient DNA mining from chemically treated and non-treated human dental calculus. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička. 2019. ISSN 2336-4777.
 23. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum odhalil dávnou tragédii na velkomoravském hradišti ve Znojmě. Sborník prací PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33, 2/2019, s. 3-18. ISSN 1211-6068.
 24. KLÍMA, Bohuslav. Kriegergräber im grossmährischen Burgwall Znojmo-Hradiště und seinem Hinterland. In Lumír Poláček. Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2019. s. 101-149. ISBN 978-80-86023-59-5.
 25. JANČOVÁ, Martina, Jindřich ŠTELCL, Bohuslav KLÍMA a Eva DROZDOVÁ. Localised enamel hypoplasia of human primary canines (LHPC) in the Necropolis of Great Moravia in Znojmo-Hradiště (the so called Stronghold of Znojmo, 9th–10th century CE, Czech Republic) and analysis of chemical elements on surface enamel and hypoplastic defect via EDX method. Anthropologischer Anzeiger. Stuttgart: Schweizerbart, 2019, roč. 76, č. 2, s. 129-148. ISSN 0003-5548. doi:10.1127/anthranz/2019/0906.
 26. FIALOVÁ, Dana, Eva CHOCHOLOVÁ, Eva DROZDOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Barbora ZWINSOVÁ, Petra VÍDEŇSKÁ, Václav CHOCHOLA a Bohuslav KLÍMA. Study of domestication via human dental calculus in the Early Middle Ages. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička. 2019. ISSN 2336-4777.
 27. KLÍMA, Bohuslav. Velké záchranné archeologické výzkumy při budování nové kanalizační sítě ve Znojmě-Hradišti. Brno: AÚ AV ČR v.v.i. Brno, 2019. 186 s. NZ MTX 201000399.
 28. 2018

 29. JANČOVÁ, Martina, Eva DROZDOVÁ a Bohuslav KLÍMA. AGE AT DEVELOPMENT OF LOCALISED HYPOPLASIA OF PRIMARY CANINES (LHPC) IN CHILDREN IN THE NECROPOLIS OF GREAT MORAVIA IN ZNOJMO-HRADIŠTĚ (9TH–10TH C. AD, CZECH REPUBLIC). Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislavě, 2018, roč. 21, č. 1, s. 1-5. ISSN 1336-5827.
 30. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum středověké/novověké studny ve Znojmě Hradišti. Brno: AÚ AV ČR v.v.i. Brno, 2018. 12 s. NZ M 201900702.
 31. KLÍMA, Bohuslav. Archeologové na Hradišti rekonstruují keramické nádoby. Znojmo: redakce týdeníku Znojemský týden, 2018. s. 2. Znojemský týden.
 32. JANČOVÁ, Martina, Eva DROZDOVÁ a Bohuslav KLÍMA. Odhad věku vývoje lokalizované hypoplázie primárních špičáků (LHPC) u dětí z velkomoravského pohřebiště Znojmo-Hradiště (9. - 10. stol. n. l.). In Antropologické dni. 2018.
 33. KLÍMA, Bohuslav. Třetí dekáda archeologických výzkumů velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě v letech 2006–2015. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 2, s. 3-42. ISSN 1211-6068.
 34. 2017

 35. KLÍMA, Bohuslav. Archeologické výzkumy katedry historie PdF MU na velkomoravském hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v letech 1996-2005. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31, č. 2, s. 82-124. ISSN 1211-6068.
 36. KLÍMA, Bohuslav. Objev a výzkum velkomoravského centrálního pohřebiště ve Znojmě Hradišti. In Vyžádaná přednáška pro Muzejní a vlastivědnou společnost Brno. 2017.
 37. DROZDOVÁ, Eva, Kristýna BRZOBOHATÁ a Bohuslav KLÍMA. První zpráva o pohlavním a věkovém složení chlapců a děvčat z velkomoravského pohřebiště Znojmo Hradiště. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislavě, 2017, roč. 20, č. 1, s. 17-22. ISSN 1336-5827.
 38. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Radim SKOUPÝ, Petr MIKULÍK a Bohuslav KLÍMA. Scanning electron microscopy of dental calculus from Great Moravian necropolis Znojmo-Hradiště. Anthropologie. Anthropos Institute, 2017, roč. 55, č. 3, s. 343-351. ISSN 0323-1119.
 39. JANČOVÁ, Martina, Eva DROZDOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ a Bohuslav KLÍMA. Sex differences in oral health in the Early Medieval non-adult population from Znojmo-Hradiště, Czech Republic. Česká antropologie: Časopis České společnosti antropologické. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2017, roč. 67, č. 1, s. 15-23. ISSN 1804-1876.
 40. JANČOVÁ, Martina, Eva DROZDOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ a Bohuslav KLÍMA. Sex differences in oral health in the Early Medieval non-adult population from Znojmo-Hradiště, Czech Republic. In Antropologické dny 2017. 2017.
 41. FIALOVÁ, Dana, Radim SKOUPÝ, Eva DROZDOVÁ, Aleš PATÁK, Jakub PIŇOS, Lukáš ŠÍN, Radoslav BEŇUŠ a Bohuslav KLÍMA. The Application of Scanning Electron Microscopy with Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDX) in Ancient Dental Calculus for the Reconstruction of Human Habits. Microscopy and Microanalysis. New York: Cambridge University Press, 2017, roč. 23, č. 6, s. 1207-1213. ISSN 1431-9276. doi:10.1017/S1431927617012661.
 42. KLÍMA, Bohuslav. Vzpomínka na uznávaného politika, dobrého člověka a vzácného přítele. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. 2017, roč. 31, č. 2, s. 189-194. ISSN 1211-6068.
 43. 2016

 44. JANČOVÁ, Martina a Bohuslav KLÍMA. Analýzy zubní kazivosti nedospělých jedinců z velkomoravského pohřebiště Znojmo-Hradiště z archeologického výzkumu 2007-2008. Česká antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2016, roč. 66, č. 2, s. 10-14. ISSN 1804-1876.
 45. KLÍMA, Bohuslav. Great Moravia (Moravia Magna) - the most ancient state of the Western Slavs and its powerful centre at Znojmo Hradiště. In Mezinárodní konference "Self-Determination of European Regions and Stateles Nations". 2016.
 46. KLÍMA, Bohuslav. Great Moravia (Moravia Magna) - the most ancient state of the western Slavs and its powerful centre at Znojmo-Hradiště. In Mezinárodní konference "Self-Determination of European Regions and Non-State Nations". 2016.
 47. KLÍMA, Bohuslav. Novoroční bilancování. In Moravské noviny, roč. II./1, str. 4-6. 2016.
 48. KLÍMA, Bohuslav. Self-Determination of European Regions and Non-State Nations. 2016.
 49. FIALOVÁ, Dana, Radim SKOUPÝ, Eva DROZDOVÁ, Vladislav KRZYŽÁNEK, Lukáš ŠÍN, Radoslav BEŇUŠ a Bohuslav KLÍMA. The Application of Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX) in Ancient Dental Calculus for the Reconstruction of Human Habits. 2016. doi:10.1017/S1431927616011119.
 50. KLÍMA, Bohuslav. Velkomoravský Znojem - třicet roků archeologických výzkumů staroslovanského centrálního hradiště. In přednáška v nově otevřeném Památníku Velké Moravy v Mikulčicích. 2016.
 51. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo - Hradiště. Archeologický výzkum 2014 - 2015. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2016, roč. 57, č. 2, s. 329 - 336. ISSN 1211-7250.
 52. 2015

 53. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě - "Sonda Pospíšil-Pfeifer 2003". Brno, PdF MU: pro AÚ AV ČR Brno, 2015. 13 s. Nálezové zprávy - 2015/1, 2015.
 54. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě - "Sonda Vojtek". první. Brno PdF MU: pro AÚ AV ČR Brno, 2015. 12 s. Nálezové zpráva - 2015/2, 2015.
 55. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě- "Sonda Dobeš". Brno PdF MU: pro AÚ AV ČR Brno, 2015. 20 s. Nálezové zprávy - 2015/3.
 56. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě v r. 2015. In Archeologidcké výzkumy na Moravě v r. 2015 . Brno - Špilberk. 2015.
 57. KLÍMA, Bohuslav. Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě - scénář a spolupráce na režii dokumentárního filmu. 2015.
 58. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo a Velká Morava. In Učíme o Moravě - Integra, Brno - Líšeň. 2015.
 59. 2014

 60. PÍŽOVÁ, Kristýna, Eva DROZDOVÁ, Dana KVÍTKOVÁ a Bohuslav KLÍMA. Antropogenetický výzkum kostrové populace ze Znojma -Hradiště. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Slovenská technická univezita v Bratislavě, 2014, roč. 17, č. 2, s. 76-79. ISSN 1336-5827.
 61. KLÍMA, Bohuslav. Cena děkana PdF MU za významný tvůrčí čin. Pedagogická fakulta MU, 2014.
 62. HRUBÁ, Nikola, Eva DROZDOVÁ a Bohuslav KLÍMA. Paleopatologické změny v oblasti kyčelního kloubu v dospělé populaci z pohřebiště ve Znojmě-Hradišti. Česká antropologie. Olomouc, 2014, roč. 64, č. 2, s. 16-20. ISSN 1804-1876.
 63. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo - Hradiště. Archeologický výzkum 2012-2013. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 268-272. ISSN 1211-7250.
 64. JANČOVÁ, Martina a Bohuslav KLÍMA. Zubní kazivost u nedospělých jedinců ve věku 0-6 let ze slovanského pohřebiště Znojmo-Hradiště: první zpráva o výzkumu. Česká antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2014, roč. 64, č. 2, s. 21-27. ISSN 1804-1876.
 65. 2013

 66. KLÍMA, Bohuslav. Člen hodnotícího panelu č. 405 GAČR - společenské vědy, starší historie. GAČR, 2013.
 67. KLÍMA, Bohuslav. Die Kriegergräber im großmährischen Burgwall des hl. Hippolyt in Znojmo und in seinem Hinterland. 2013.
 68. KLÍMA, Bohuslav. Velkomoravský Znoyem - Hradiště sv. Hypolita. 2013.
 69. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Radim SKOUPÝ, Petr MIKULÍK a Bohuslav KLÍMA. Výzkum složení zubního kamene u staroslovanských populací. In Přednáška brněnské pobočky České společnosti antropologické. 2013.
 70. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo. In Památky Velké Morava - Monuments of Great Moravia Empire. první. Brno: Centrum cestovního ruchu Jm. kraje, 2013. s. 15, 22-24, 4 s. informační brožura.
 71. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Radim SKOUPÝ, Petr MIKULÍK a Bohuslav KLÍMA. Zubní kámen jako důležitý bioarcheologický materiál. In Workshop Metody antropologie ARCHEOLOGICKÉ CENTRUM OLOMOUC, p.o. 2013.
 72. KLÍMA, Bohuslav. Životní jubileum doc. PhDr. Z. Klanici, DrSc. Archeologické rozhledy. ČR: ARU Praha, 2013, roč. 65 - 2013, č. 4, s. 921 - 928. ISSN 0323-1267.
 73. 2012

 74. KLÍMA, Bohuslav. Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti archeologie. Krajský úřad Jihomoravského kraje, 2012.
 75. KLÍMA, Bohuslav. člen panelu č. 405 - Grantová agentura České republiky. 2012.
 76. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ a Bohuslav KLÍMA. Dental abrasion on Old Slavonic populations. In W. Dzieduszycki - J. Wrzesiński. Funeralia Lednickie - spotkanie 14. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2012. s. 439-443. ISBN 978-83-931388-1-4.
 77. KLÍMA, Bohuslav a Aleš FILIP. Hrad, Město a loucký klášter od počátku do roku 1618 - Burg, Stadt und Stift Klosterbruck von den Anfängen bis in das Jahr 1628. In Znojmo od středověku po moderní dobu / Znaim vom Mittelalter bis in die Moderne. první. Brno: K-public Brno, 2012. s. 38-59. ISBN 978-80-87028-09-4.
 78. KLÍMA, Bohuslav a Aleš FILIP. Hrad, Město a loucký klášter od počátku do roku 1618 - The Castle, City and Louka Monastery from the Beginnings until 1628. In Znojmo od středověku po moderní dobu / Znojmo from the Middle Ages to the 20th Century. první. Brno: K- public Brno, 2012. s. 38-59. ISBN 978-80-87028-10-0.
 79. KLÍMA, Bohuslav. Hradiště sv. Hypolita - velkomoravský Znojem. In Znojmo od středověku po moderní dobu - Znojmo from the middle ages to the 20th century. první / first edition. Brno: K-public Brno pro město Znojmo, 2012. s. 18-37. ISBN 978-80-87028-10-0.
 80. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Radim SKOUPÝ, Petr MIKULÍK a Bohuslav KLÍMA. Oral bacterial flora studied in old Slavonic populations from 9th century using analysis of dental calculus. In 18th Congress of The European Anthropological Association. Human Evolution and Dispersals. 2012.
 81. DROZDOVÁ, Eva, Kateřina BOBEROVÁ, Kristýna PÍŽOVÁ, Josef UNGER, Josef DUDA, Lukáš ŠÍN a Bohuslav KLÍMA. Pokus o intaktní vyzvednutí kosterních pozůstatků pro účely genetických analýz. Česká antropologie. Olomouc, 2012, roč. 62, č. 1, s. 10-16. ISSN 1804-1876.
 82. KLÍMA, Bohuslav. Pöltenberg - gro3mährisches Znojem / Hradiště sv. Hypolita - velkomoravský Znojem. In Znojmo od středověku po moderní dobu - Znaim vom Mittelalter bis in die Moderne. první / 1 Ausgabe. Brno: K-public Brno pro město Znojmo, 2012. s. 18-37. ISBN 978-80-87028-09-4.
 83. FIALOVÁ, Dana, Eva DROZDOVÁ, Tomáš ZEMAN a Bohuslav KLÍMA. Porovnání metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů a kombinované metody u staroslovanských populací. Česká antropologie. 2012, roč. 62/2, č. 2012, s. 4-9. ISSN 1804-1876.
 84. KLÍMA, Bohuslav. Slavjanskoje gorodišče sv. Ippolita v Znojmo - centr velikomoravskoj děržavy v južnoj Moravii. In Slavjanskij sbornik naučnych trudov 10. 1. vyd. Saratov, IC "Nauka": Saratovskij gosudarstvennyj universitět im. N.G. Černyševskogo, 2012. s. 35 - 46. Slavjanskij sbornik naučnych trudov, vypusk 10. ISBN 978-5-9999-1247-3.
 85. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo - Hradiště sv. Hypolita. Přehled výzkumů AÚ AV ČR Brno. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2012, roč. 52, č. 2, s. 212-213. ISSN 1211-7250.
 86. 2011

 87. PÍŽOVÁ, Kristýna, Eva DROZDOVÁ a Bohuslav KLÍMA. Antropogenetický výzkum slovanské populace ze Znojma - Hradiště. In L. Bílek et J. Kováčik. Šestnáct příspěvků k dějinám (Velké) Moravy. Sborník k narozeninám B. F. Klímy. první. Brno: Masarykova univerzita /PdF/, 2011. s. 63-70. ISBN 978-80-210-5575-9.
 88. KLÍMA, Bohuslav. Hroby v sídlištním prostředí velkomoravského výšinného hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. In Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. Živá archeologie - Supplementum 3. první. Hradec Králové: Katedra archeologie FF UHK., 2011. s. 211-222. Živá archeologie - supplementum 3. ISBN 978-80-254-8896-6.
 89. KLÍMA, Bohuslav. Mimořádný význam velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě podtrhují výsledky posledních archeologických výzkumů. In Moravský historický sborník - Ročenka Moravského národního kongresu 2006-2010. první. Brno - Olomouc: Moravský národní kongres, 2011. s. 290-303. ISBN 978-80-87419-13-7.
 90. KLÍMA, Bohuslav. Prezentace výsledků archeologického výzkumu na mezinárodní archeologické komisi ve Znojmě. Masarykova univerzita, 2011.
 91. KLÍMA, Bohuslav. Slavjanskoje gorodišče sv. Ippolita v Znojmo - centr velikomoravskoj děržavy v južnoj Moravii. Saratov: Univerzita Saratov, 2011. s. 36-48.
 92. 2010

 93. KLÍMA, Bohuslav. Using the results of the archaeological excavations of the department in Znojmo-Hrtadiště to the knowledge of early christianity in Moravia. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 24, č. 2, s. 3 - 12. ISSN 1211-6068.
 94. KLÍMA, Bohuslav. Zdroje pitné vody ve vývoji osídlení Hradiště sv. Hypolita. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada spol. věd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 1-2010, č. 24, s. 3 - 18. ISSN 1211-6068.
 95. KLÍMA, Bohuslav. Zhodnocení práce archeologického týmu na výzkumu r. 2009 ve Znojmě-Hradišti. Sborník prací PdF MU, řada spol. věd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 1-2010/24, č. 1, s. 175 - 186. ISSN 1211-6068.
 96. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo. Přehled výzkumů AÚ AV ČR. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2010, roč. 1/51, č. 1, s. 484 - 488. ISSN 1211-7250.
 97. 2009

 98. KLÍMA, Bohuslav. člen POK č. 404 / do března 2009/; člen panelu č. 405. Grantová agentura ČR, 2009.
 99. KLÍMA, Bohuslav. Člen redakční rady odborného časopisu "Ve službách archeologie". 2009.
 100. KLÍMA, Bohuslav. Fakultní projekty vědeckého výzkumu a ochrany památek na katedře historie v r. 2008. Sborník prací PdF Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 23. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009, č. 23, s. 151-160. ISSN 1211-6068.
 101. KLÍMA, Bohuslav. Jedinečný archeologický objev na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací PdF Maasarykovy univerzity, řada společenských věd č. 23. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009, č. 23, s. 3-14. ISSN 1211-6068.
 102. KLÍMA, Bohuslav a Lukáš KRATOCHVÍL. Nové poznatky a nálezy z archeologického výzkumu na Hradišti v r. 2009. 2009.
 103. KLÍMA, Bohuslav. Prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní archeologické komisi ve Znojmě. 2009.
 104. KLÍMA, Bohuslav a Karel STRÁNSKÝ. Srpy velkomoravského hradiště v Mikulčicích a jejich kovářské zpracování - II. Ve službách archeologie. Brno: Fineso s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 76 - 100. ISSN 1802-5463.
 105. KLÍMA, Bohuslav a Lukáš KRATOCHVÍL. Velkomoravské hradiště sv. Hypolita ve Znojmě - výzkumná sezóna r. 2008. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2009, roč. 50, 1-2, s. 450-455. ISSN 1211-7250.
 106. 2008

 107. KLÍMA, Bohuslav a Karel STRÁNSKÝ, PROF.,ING., DRSC. Srpy velkomoravského hradiště v Mikulčicích I. Ve službách archeologie. Brno, 2008, roč. 1/2008, 1/2008, s. 255 - 270. ISSN 1802-5463.
 108. KLÍMA, Bohuslav. Zdroje pitné vody na Hradišti. In Zásobování královského města Znojma vodou. první. Znojmo: Jm VaK, 2008. 12 s. příležitostná publikace k výročí Jm VaK Znojmo.
 109. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo - Hradiště 2007. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2008, roč. 49/2008, 49/2008, 3 s. ISSN 1211-7250.
 110. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo, velkomoravské hradiště sv. Hypolita v r. 2007. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, roč. 49, 1-2, s. 461-463. ISSN 1211-7250.
 111. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo, velkomoravské hradiště sv. Hypolita v r. 2007. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, roč. 49, 1-2, s. 461-463. ISSN 1211-7250.
 112. 2007

 113. KLÍMA, Bohuslav, Lukáš KRATOCHVÍL a Tereza ŠKOPOVÁ. Archeologická výzkumná sezóna roku 2006 ve Znojmě. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 22. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 220-226. ISBN 978-80-210-4502-6.
 114. KLÍMA, Bohuslav. K archeologicko-historickému vývoji Brněnska /okresy/. In Mackovčin, P. /ed./: Chráněná území ČR, sv. IX. - Brněnsko. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha., 2007. 29 s. Chráněná území ČR, sv. IX. ISBN 978-80-86064-66-6.
 115. KLÍMA, Bohuslav. Prvky pohřebního ritu na velkomoravské nekropoli v Josefově I. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 22. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 3 - 25. ISBN 978-80-210-4502-6.
 116. KLÍMA, Bohuslav a Luděk PTÁČEK. Příspěvek k poznání velkomoravského nožířství v Mikulčicích. Ve službách archeologie. Brno: Moravské zemské muzeum, 2007, roč. 07, č. 2, s. 159-170. ISSN 1802-5463.
 117. KLÍMA, Bohuslav. Za prof. Ing. Luďkem Ptáčkem, CSc. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 22. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 219. ISBN 978-80-210-4502-6.
 118. KLÍMA, Bohuslav. Znojmo - Hradiště, výzkum v r. 2006. Přehled výzkumů AÚ AV ČR. Brno: AÚ AV ČR v Brně, 2007, roč. 42/2006, č. 1, s. 528-530. ISSN 1211-7250.
 119. 2006

 120. KLÍMA, Bohuslav. Člen komise GAČR - EURYI. Grantová agentura České republiky, 2006.
 121. KLÍMA, Bohuslav a Luděk PTÁČEK. K problematice raněstředověkých srpů a opravám jejich čepelí. In Nekuda,R.-Hašek,V.-Ruttkay,M. /ed./: Ve službách archeologie VII. první. Brno: MZM, 2006. s. 403 - 413. ISBN 80-7275-066-6.
 122. KLÍMA, Bohuslav. Přínos nových výzkumů velkomoravských center pro poznání nejstarších národních dějin. In Cesty a stezky do časů Velké Moravy. první. Brno: neuveden, 2006. s. 93-96. ISBN 80-86399-26-5.
 123. 2005

 124. KLÍMA, Bohuslav. Člen podoborové komise GAČR - č. 404. Grantová agentura České republiky, 2005.
 125. KLÍMA, Bohuslav. Vzpomínka na doc. RNDr. Bohuslava Klímu, DrSc. Universitas. 2005, roč. 38/2005, č. 1, s. 21-24. ISSN 1211-3387.
 126. 2004

 127. KLÍMA, Bohuslav. Nejstarší Slované ve středné Evropě. Wien: Spolek vídeňských Čechů, 2004. Vídeňské svobodné listy, roč. 59, č.7/8.
 128. KLÍMA, Bohuslav. Nové poznatky o opevnění a osídlení znojemské hradní ostrožny v dosahu rotundy sv. Kateřiny. In Sborník z mezinárodní konference "Znojemská rotunda". první. Znojmo: MÚ a JMM Znojmo, 2004. s. 89-102. ISBN 80-85064-20-0.
 129. KLÍMA, Bohuslav. Objev části velkomoravského pohřebiště pod středověkým až novověkým hřbitovem u kostela sv. Hypolita ve Znojmě-Hradišti. In Zborník na počesť dr. D. Bialekovej, CSc. první. Nitra: AÚ SAV, 2004. s. 179-190. ISBN 80-88709-71-7.
 130. KLÍMA, Bohuslav. Panství Avarů a Velkomoravská říše. Wien: Spolek vídeňských Čechů, 2004. Vídeňské svobodné listy, roč. 59, č. 25/26.
 131. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky 16. výzkumné sezóny a jednání velké archeologické komise na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Brno: AÚ AV ČR, 2004. 351 s. Přehled výzkumů AÚ AV ČR, č. 43, 115-124. ISBN 80-86023-36-2.
 132. 2003

 133. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum katedry a jeho místo ve výuce budoucích učitelů dějepisu. In Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 296-302. ISBN 80-210-3076-3.
 134. KLÍMA, Bohuslav. Jednání mezinárodní archeologické komise na výzkumu velkomoravského mocenského centra ve Znojmě-Hradišti. In Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd č. 19. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 123-131. ISBN 80-210-3201-4.
 135. KLÍMA, Bohuslav. Nový velmistr řádu Křižovníků s červenou hvězdou v Praze a spolupráce Řádu s katedrou historie PdF MU. In Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd č. 19;. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 131-135. ISBN 80-210-3201-4.
 136. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky archeologického bádání na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v letech 1996-1997. In Sborník prací PdF MU, řada spol. věd č. 19. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 3-34, 35 s. ISBN 80-210-3201-4.
 137. 2002

 138. KLÍMA, Bohuslav. Historie osídlení krajiny. (Jihlavsko + okresy). In Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR svazek VII. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno., 2002. 29 s. Chráněná území České republiky, sv. VII. Jihlavsko. ISBN 80-86064-54-9.
 139. 2001

 140. KLÍMA, Bohuslav a kol. Mládež a dějiny. 1. vyd. Brno: CERM, 2001. 200 s. ISBN 80-7204-191-6.
 141. 2000

 142. KLÍMA, Bohuslav. Mládež a dějiny. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM a katedra historie PdF MU Brno, 2000. 199 s. ISBN 80-7204-191-6.
 143. 1999

 144. KLÍMA, Bohuslav. Co prozradily archeologické výzkumy o znojemské rotundě sv. Kateřiny. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 8-13. ISSN 1211-3384.
 145. KLÍMA, Bohuslav. Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Deset let archeologických výzkumů velkomoravského centra. In Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 3-64. 17. ISBN 80-210-2076-8.
 146. KLÍMA, Bohuslav. Lidé na Slovácku. In Slovácko. Geografie místního regionu pro základní školy. 1,. Český Těšín: Vydavatelství Olza, 1999. s. 38-43. ISBN 80-86082-11-3.
 147. KLÍMA, Bohuslav. Malby ve znojemské rotundě. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 6, č. 4, s. 38-41. ISSN 1211-6866.
 148. KLÍMA, Bohuslav. Tři malá zamyšlení nad otázkou výchovy k národnímu vědomí. In Výchova k národnímu vědomí a k národním hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 122-127. ISBN 80-210-2164-0.
 149. 1997

 150. ČAPKA, František a Bohuslav KLÍMA. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In Youth and History. Hamburg: Kőrber-Stiftung, 1997. s. 284-286. ISBN 3-89684-005-3.
 151. ČAPKA, František a Bohuslav KLÍMA. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In Youth and History. Hamburg: Koerber-Stiftung, 1997. s. 284-286. ISBN 3-89684-005-3.
 152. KLÍMA, Bohuslav. Výzkumný projekt "Mládež a dějiny" na katedře historie PdF MU. In Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společn. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 8-13. ISBN 80-7204-059-6.
 153. KLÍMA, Bohuslav. Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. In Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 1997. s. 12-18. ISBN 80-902383-1-9.
 154. 1996

 155. KLÍMA, Bohusla. K otázce výstavby znojemské rotundy a vzhledu jejího interi éru. In Sborník prací Pedagogické fakulty MU ,řada společenských věd č.13. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 5-24. ISBN 80-210-1283-8.
 156. KLÍMA, Bohuslav. Nadace sv. Hypolita a ochrana památek. In Sborník prací Pedagogické fakulty MU , řada společenských věd, č. 13. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 114-116. ISBN 80-210-1283-8.
 157. KLÍMA, Bohuslav a František ČAPKA. Příloha k učebnici Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. roč. ZŠ. Praha: Alter, 1996. ISBN 80-85775-53-0.
 158. ČAPKA, František a Bohuslav KLÍMA. Příloha k učebnici Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ. Praha: Alter, 1996. ISBN 80-85775-53-0.
 159. KLÍMA, Bohuslav. Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 160 s. ISBN 80-210-1243-9.
 160. 1995

 161. KLÍMA, Bohuslav. Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. In Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1243-9.
 162. 1994

 163. KLÍMA, Bohuslav. Die Anfange und Entwicklung des Grossmahrischen Burgwalles Poltenberg(Znojmo). Bratislava: AV SR., 1994. ISBN 80-88709-06-7.
 164. 1980

 165. KLÍMA, Bohuslav. Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích. Praha: Academia, 1980.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 16:33