Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ZBOŘIL, Vladimír a Lucie PROKOPOVÁ. Asistovaná reprodukce. In XVIII. Intenzivní kurz IBD. 2019.
 2. POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Milan DASTYCH, Svatopluk RICHTER, Petra PRAKSOVÁ, Jiří DOLINA a Lumír KUNOVSKÝ. Epidurální absces páteře – raritní komplikace Crohnovy choroby: kazuistika. Vnitřní lékařství, Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 11, s. 712 - 714. ISSN 1801-7592.
 3. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jan TRNA a Vladimír ZBOŘIL. Gastroenterologie. In Souček Miroslav, Svačina Petr a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2019. s. 206 - 254, 49 s. ISBN 978-80-271-2289-9.
 4. ZBOŘIL, Vladimír, Renata GAILLYOVÁ, Karolina POREDSKÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Genetické testování v predikci nádorového rizika u IBD. In Gastroent Hepatol 2019; 73 (Suppl.1). 2019.
 5. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ a H. DUJSÍKOVÁ. Hranice extraintestinálních manifestací koincidující chorob a nežádoucích účinků terapie ISZ. In XXV. Sympozium o morfologii a funkci střeva. 2019.
 6. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Karolina POREDSKÁ a Lenka KUČEROVÁ. Neurologické manifestace komplikující průběh ISZ. In XXV. Sympozium o morfologii a funkci střeva. 2019.
 7. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Štefan KONEČNÝ a Pavla KAVŘÍKOVÁ. Úskalí diagnostiky a léčby perianální Crohnovy nemoci. In 3. Ostravský gastroenterologický den. 2019.
 8. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Karolina POREDSKÁ, Pavla KAVŘÍKOVÁ, Štefan KONEČNÝ, Vladimír HEROUT, Jana ŠPELDOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Úspěšná léčba imunoterapií indukovaného IBD-like infliximabem: vlastní zkušenosti. In Gastroent Hepatol 2019; 73 (Suppl.1). 2019.
 9. 2018

 10. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ a Karolina POREDSKÁ. Asistovaná reprodukce u idiopatických střevních zánětů. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018.
 11. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Karolina POREDSKÁ a Lenka KUČEROVÁ. Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 30, 32-33. ISSN 1801-1209.
 12. POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. Epidurální absces jako komplikace Crohnovy choroby. In Budějovice gastroenterologické - 4.setkání mladých gastroenterologů. 2018.
 13. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Jan BERÁNEK. Idiopatické střevní záněty a sclerosis multiplex - vlastní zkušenostii s diagnostikou a terapií. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018.
 14. POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. Limitace možností endoskopické terapie fibrostenozující Crohnovy choroby. In Regionální seminář IBD - Fibrostenozující Crohnova choroba. 2018.
 15. ZBOŘIL, Vladimír a Lucie PROKOPOVÁ. Methotrexát v léčbě ISZ. In XVII.Intenzivní kurz IBD, Praha. 2018.
 16. POREDSKÁ, Karolina a Vladimír ZBOŘIL. Očkování u idiopatických střevních zánětů. In Idiopatické střevní záněty. 2018. ISBN 978-80-204-4720-3.
 17. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Karolina POREDSKÁ a Lenka KUČEROVÁ. Postavení ustekinumabu v léčbě Crohnovy nemoci. Farmakoterapeutická revue, 2018, roč. 3, č. 4.
 18. 2017

 19. KUČEROVÁ, Lenka, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, karolína POREDSKÁ a hana DUJSÍKOVÁ. Clostridium difficile u IBD pacientů. In Regionální seminář FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EFEKTIVITU LÉČBY IBD. 2017.
 20. KUČEROVÁ, Lenka, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Karolina POREDSKÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Clostridium difficile u IBD pacientů. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017.
 21. KUČEROVÁ, Lenka, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Karolina POREDSKÁ. Farmakoterapie IBD v laktaci. In XXIII. Sympózium o morfologii a funkci střeva. 2017.
 22. POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. Kazuistika - IBD nádorová rizika a onemocnění. In Regionální seminář IBD Léčba v klinické praxi. 2017.
 23. KUČEROVÁ, Lenka, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Karolina POREDSKÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Kazuistika - IBD nádorová rizika a onemocnění. In Regionální seminář IBD LÉČBA V KLINICKÉ PRAXI. 2017.
 24. KUČEROVÁ, Lenka, Vladimír ZBOŘIL, Karolina POREDSKÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Hana DUJSÍKOVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Koincidence chronicky aktivního průběhu Crohnovy nemoci s adenokarcinomem jejuna a opakovaným výskytem adenomů kolon. In Budějovice gastroenterologické. 2017.
 25. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Kolorektální karcinom u pacientů s IBD. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 26. POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. Očkování u pacientů s IBD. In Regionální seminář FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EFEKTIVITU LÉČBY IBD. 2017.
 27. POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. Problematika terapie Crohnovy nemoci v koincidenci s hematologickou malignitou. In Budějovice Gastroenterologické - 3.setkání mladých gastroenterologů. 2017.
 28. POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. Rizikové faktory vzniku kolorektálního karcinomu u pacientů s IBD. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017.
 29. 2016

 30. ZBOŘIL, Vladimír, Milan DASTYCH, Hana DUJSÍKOVÁ, Pavel KOHOUT, Lenka KUČEROVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta - Medical Services, 2016. 207 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-4035-8.
 31. TRNA, Jan, Igor PENKA, Barbora BULIKOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Ivo NOVOTNÝ. Juxtapapilární divertikl duodena jako příčina pankreatobiliárních potíží - kazuistika a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 6, s. 294-297. ISSN 0035-9351.
 32. 2015

 33. KUČEROVÁ, Lenka, Vladimír ZBOŘIL, Hana DUJSÍKOVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Primární neodpovídavost na anti-TNF terapii – vlastní zkušenosti. In 33. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2015.
 34. 2014

 35. KUČEROVÁ, Lenka, Vladimír ZBOŘIL, Hana DUJSÍKOVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Indikace chirurgické terapie u pacientů s IBD na biologické terapii z hlediska klinické praxe. In 13. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny. 2014.
 36. KUČEROVÁ, Lenka, Hana DUJSÍKOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. Ovlivní chronicky aktivní průběh NSZ kostní metabolizmus těchto pacientů? In XXXIII. Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou. 2014. ISSN 0042-773X.
 37. 2013

 38. KOLORZ, Michal, Katerina WROBLOVA, Jana MOKRANOVA, Ladislava BARTOSOVA, Petr DITE, Vladimír ZBOŘIL a Milan BARTOS. Pharmacogenomics of infliximab therapy, impact of TNFRSF1A and TNFRSF1B gene polymorphisms. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University, Olomouc: Palacky University, 2013, roč. 157, Supplementum 1, s. "S75"-"S78". ISSN 1213-8118.
 39. HUSTÝ, Jakub, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Markéta SMĚLÁ, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. VYUŽITÍ KONTRASTNÍHO ULTRAZVUKU V DIAGNOSTICE AKTIVITY CROHNOVY NEMOCI. Česká radiologie, Galén, 2013, Ces Radiol, 2013; 67(1), s. 39–45. ISSN 1210-7883.
 40. 2012

 41. ZBOŘIL, Vladimír, Milan DASTYCH a Lucie PROKOPOVÁ. Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 167 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2656-7.
 42. PROKOPOVÁ, Lucie, D. ĎURICOVÁ, M. BORTLÍK, Vladimír ZBOŘIL a M. LUKÁŠ. Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 66, č. 5, s. 391-400. ISSN 1804-7874.
 43. MIŠEJKOVÁ, Martina, Vladimír ZBOŘIL, Hana DUJSÍKOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Petra KUČEROVÁ. Druhotné selhání anti-TNF terapie u Crohnovy choroby – možnosti řešení. In 12. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2012. ISSN 1804-7874.
 44. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Petr SMEJKAL, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Miroslav PENKA a Aleš HEP. Endoskopické výkony u pacientů s Von Willebrandovou chorobou. In 34. české a slovenské endoskopické dny : 14.-15.6. 2012, Hradec Králové. 2012. ISBN 978-80-260-2295-4.
 45. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Aleš HEP. Jaká zdravotní rizika představuje endoskopie pro endoskopisty v ČR? Pilotní studie. 2012. ISSN 1804-7874.
 46. 2011

 47. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Milan DASTYCH a Hana DUJSÍKOVÁ. Dermatologická problematika u IBD - aextraintestinální projevy, koincidence, polékové interakce. In Gastroenterologie a hepatologie 65(Supplementum 2) : 32. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2011. ISSN 1804-7874.
 48. DÍTĚ, Petr, Jan BUREŠ, Milan DASTYCH, Tomáš FEJFAR, Petr HŮLEK, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Michal KONEČNÝ, Marcela KOPÁČOVÁ, Radek KROUPA, Jan LATA, Karel LUKÁŠ, Jan MARTÍNEK, Ivo NOVOTNÝ, Vlastimil PROCHÁZKA, Stanislav REJCHRT, Svatopluk SOLAŘ, Karel STARÝ, Václav ŠAFKA, Jiří TOMÁŠEK, Tomáš VAŇÁSEK, Filip ZÁVADA, Miroslav ZAVORAL a Vladimír ZBOŘIL. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vydání. Praha: Galén, 2011. 262 s. ISBN 978-80-7262-704-2.
 49. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 50. 2010

 51. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ, Jana ŘÁDKOVÁ a Renata GAYILIOVÁ. Biologická léčba v těhotenství u pacientek s IBD. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2010, roč. 2010, č. 64, s. S20. ISSN 1213-323X.
 52. MIŠEJKOVÁ, Martina, Vladimír ZBOŘIL, Hana DUJSÍKOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Helena TRUMPEŠOVÁ. Cyklosporin v léčbě ulcerozní kolitidy rezistentní na infliximab. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 2010, č. 64, s. 19. ISSN 1213-323X.
 53. PROKOPOVÁ, Lucie a Vladimír ZBOŘIL. Nemoci tlustého střeva. první. Praha: Galén nakladatelství, 2010. Gastroenterologie. ISBN 978-80-7262-692-2.
 54. MIŠEJKOVÁ, Martina, Vladimír ZBOŘIL, Hana DUJSÍKOVÁ, Helena TRUMPEŠOVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Ukončení efektivní biologické terapie u pacientů s IBD. Vnitřní lékařství, Praha, 2010, roč. 2010, č. 56, s. 466-466. ISSN 0042-773X.
 55. DASTYCH, Milan, Vladimír ZBOŘIL, Michal ŠENKYŘÍK a Lucie PROKOPOVÁ. Využití dlouhodobé parenterální výživy v léčbě Crohnovy choroby. 2010. s. 6-7, 2 s. ISSN 1213-323X.
 56. 2009

 57. MIŠEJKOVÁ, Martina, Hana DUJSÍKOVÁ, Helena TRUMPEŠOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Foreknowledge as an associated factor for adherence to therapy in patients with inflammatory bowel disease. Scripta medica, Brno, 2009, roč. 82, č. 4, s. 271-273.
 58. BARTOŠOVÁ, Ladislava, Michal KOLORZ, Jan HOŠEK, Dana DVOŘÁČKOVÁ, Peter LOUČKA, Vladimír ZBOŘIL, Marian BÁTOVSKÝ, Petr DÍTĚ a Milan BARTOŠ. Genové polymorfismy jako predispoziční faktor IBD - jejich vztah ke klinické manifestaci a farmakoterapii onemocnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 63, č. 6, s. 265-274. ISSN 1213-323X.
 59. KOLORZ, Michal, Ladislava BARTOŠOVÁ, Jan HOŠEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Alicja CHYLKOVÁ, Vladimír ZBOŘIL, Marian BATOVSKÝ a Milan BARTOŠ. Importance of thiopurine S-methyltransferase gene polymorphysms for prediction of azathioprine toxicity. Neuroendocrinology Letters, 2009, roč. 30, s. 153-158.
 60. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, R. GAILYOVÁ, B. RAVČUKOVÁ, Jana ŘÁDKOVÁ, Ladislava BARTOŠOVÁ, M. BARTOŠ a Petr DÍTĚ. Kortikorezistence v léčbě idiopatických střevních zánětů I. Teoretické podklady. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, č. 5, s. 239-244. ISSN 1213-323X.
 61. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Jana ŘÁDKOVÁ, Lucie PETROVÁ, Martina MIŠEJKOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Kortikorezistence v léčbě idiopatických střevních zánětů. II. klinický výskyt kortikorezistence. Česká a slovenská gastreonterologice a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 63, č. 5, s. 245-248. ISSN 1213-323X.
 62. DOLINA, Jiří a Vladimír ZBOŘIL. Nádory střev a konečníku. In Civilizace a nemoci. 1. vyd. Praha: FUTURA, 2009. s. 144-150, 6 s. ISBN 978-80-86844-53-4.
 63. ZBOŘIL, Vladimír. Nádory střeva a konečníku. první. Praha: FUTURA Praha, 2009. s. 144-150, 6 s. ISBN 978-80-86844-53-4.
 64. TRUMPEŠOVÁ, Helena, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Riziko neoplazie u nemocných s ulcerozní kolitidou a primární sklerotizující cholangitidou - vlastní zkušenosti. Česká a slovenská gastroenteroogie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, suppl.1, s. S42. ISSN 1213-323X.
 65. 2008

 66. ŠEVČÍKOVÁ, Arona, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a I. VALÁŠKOVÁ. Azathioprin a indukce pankreatitidy v terapii idiopatických střevních zánětů. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, Suppl. 3, s. 31. ISSN 1213-323X.
 67. ZBOŘIL, Vladimír. Biologická terapie v gastroenterologii. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2008, roč. 22, č. 2, s. 58-63. ISSN 1212-7973.
 68. MIŠEJKOVÁ, Martina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Dependence na biologické terapii u Crohnovy nemoci: tříleté zkušenosti. Česká a slovenská gastroenterolgie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, Suppl. 3, s. 24. ISSN 1213-323X.
 69. LUKÁŠ, M., D. ĎURICOVÁ, M. BORTLÍK, P. KOHOUT, M. KONEČNÝ, Jana KOŽELUHOVÁ, A. NOVOTNÝ, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, T. DOUDA a J. STEHLÍK. Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 5, s. 285-291. ISSN 1213-323X.
 70. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Martina MIŠEJKOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Hematotoxicita azathioprinu v terapii idiopatických střevních zánětů: diagnostika, terapie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, Suppl. 3, s. 38. ISSN 1213-323X.
 71. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ, Martina MIŠEJKOVÁ a Jana ŘÁDKOVÁ. Infekční komplikace terapie idiopatických střevních zánětů. Česká a slovesnká gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, Suppl. 3, s. 39. ISSN 1213-323X.
 72. MIŠEJKOVÁ, Martina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Informovanost pacientů s IBD jako rozhodující faktor adherence k terapii. In Vnitří lékařství. Praha, 2008. s. suppl. 567, 1 s.
 73. DUJSÍKOVÁ, Hana, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Helena TRUMPEŠOVÁ. Osteoporóza u IBD: vlivy farmakoterapie a aktivity nemoci. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008. s. suppl. 11, 1 s.
 74. DUJSÍKOVÁ, Hana, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Helena TRUMPEŠOVÁ. Osteoporóza u IBD: vlivy farmakoterapie a aktivity nemoci. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnsot J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, suppl. 3, s. 11. ISSN 1213-323X.
 75. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL a Ivo NOVOTNÝ. Rizika recidivy perianálních píštělí po biologické terapii:diagnostické a léčebné závěry. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, Suppl. 3, s. 27. ISSN 1213-323X.
 76. 2007

 77. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Radek KROUPA, Magda KUNOVSKÁ, Hana MÜNZOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Aleš HEP, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. Akutní navrikózní krvácení do horní části trávicího traktu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 1, s. 6-10. ISSN 1213-323X.
 78. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Martina MIŠEJKOVÁ, Lucie PETROVÁ, Jana ŘÁDKOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Jan TRNA. Biologická terapie a kloubní systémové manifestace u idiopatických střevních zánětů - první zkušenosti. Česká a slovesnká gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 74. ISSN 1213-323X.
 79. KROUPA, Radek, Ivo NOVOTNÝ, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Hana MÜNZOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Epidemiologie a rizikové faktory akutního nevarikózního krvácení do horní části trávicího traktu u nemocných ve fakultní nemocnici - rozhodující jsou přidružená onemocnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 58. ISSN 1213-323X.
 80. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Lucie PROKOPOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Gastroenterologie. In Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. s. 247-310, 63 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 81. DÍTĚ, Petr, Jiří DOLINA, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Ivo NOVOTNÝ, Lucie PROKOPOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Petr HUSA. Gastroenterologie. In DÍTĚ, Petr et al. Vnitřní lékařství. Druhé. Praha: Galén, 2007. s. 247-310. ISBN 978-80-7262-496-6.
 82. ZBOŘIL, Vladimír, Jana ŘÁDKOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ, R. GAILYOVÁ, B. RAVČUKOVÁ, Martina MIŠEJKOVÁ a L. PETROVÁ. Genetické a klinické hodnocení kortikorezistence v léčbě idiopatických střevních zánětů. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E, Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 43. ISSN 1213-323X.
 83. ZBOŘIL, Vladimír. Imunosupresiva v terapii idiopatických střevních zánětů. Praha: GRADA Publishing, 2007. 126 s. ISBN 978-80-247-1563-6.
 84. ZBOŘIL, Vladimír a Lucie PROKOPOVÁ. Imunosupresiva v terapii idiopatických střevních zánětů. In Imunosupresiva v terapii idiopatických střevních zánětů. : GRADA Publishing, 2007. s. 37-46, 9 s. ISBN 978-80-247-1563-6.
 85. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Jan TRNA, Hana DUJSÍKOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, A. BULÍKOVÁ a Miroslav PENKA. Je chronická pankreatitida rizikový faktor karcinomu pankreatu? In Sborník abstrakt. 2007.
 86. ZBOŘIL, Vladimír a Lucie PROKOPOVÁ. Nežádoucí účinky imunosupresivní terapie. In Imunosupresiva v terapii idiopatických střevních zánětů. Praha: GRADA Publishing, 2007. s. 95-107, 13 s. ISBN 978-80-247-1563-6.
 87. MIŠEJKOVÁ, Martina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ, Jan TRNA, Lucie PETROVÁ a Jana ŘÁDKOVÁ. Placebový efekt u nemocných s idiopatickými střevními záněty - skrytý potenciál. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 63. ISSN 1213-323X.
 88. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Martina MIŠEJKOVÁ, Jan TRNA, Hana DUJSÍKOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Miroslav PENKA. Screening hyperkoagulace a racionální farmakoprofylaxe tromboembolických komplikací u nespecifických střevních zánětů; vlastní zkušenosti a návr screeningu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 39. ISSN 1213-323X.
 89. DÍTĚ, Petr a ET AL. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 90. ZBOŘIL, Vladimír a Lucie PROKOPOVÁ. Zvláštní situace při použití imunosuprese v léčbě idiopatických střevních zánětů. In Imunosupresiva v terapii idiopatických střevních zánětů. Praha: GRADA Publishing, 2007. s. 89-92, 3 s. ISBN 978-80-247-1563-6.
 91. 2006

 92. DASTYCH, Milan, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Libuše HUSOVÁ a Michal ŠENKYŘÍK. Enterální výživa a její praktické využití u Crohnovy nemoci. Česká a slovenská gastroenteroloe a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 6, s. 251-255. ISSN 1213-323X.
 93. 2005

 94. DÍTĚ, Petr, Zdeněk PAPÍK, Ivo NOVOTNÝ, Magda KUNOVSKÁ, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav ZAVORAL, Petr PISKAČ, Hana MÜNZOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Prospektivní multicentrická studie endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy versus akutní cholangitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 59, č. 4, s. 635 - 638. ISSN 1213-323X.
 95. DÍTĚ, Petr, Zd. PAPÍK, Magda KUNOVSKÁ, Ivo NOVOTNÝ, Bohuslav KIANIČKA, Petr PISKAČ, Vladimír ZBOŘIL a Miroslav ZAVORAL. Urgentní endoskopická papilosfinkterotomie u osob starších 70 let. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařstká společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 51, č. 5, s. 529-532. ISSN 0042-773X.
 96. 2004

 97. ZBOŘIL, Vladimír. Idiopatické střevní záněty - moderní terapeutické přístupy. Vnitřní lékařství, Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2004, roč. 50, Suppl. 1/ř, s. S94-S97. ISSN 0042-773X.
 98. 2003

 99. DÍTĚ, Petr, Miloš RŮŽIČKA, Vladimír ZBOŘIL a Ivo NOVOTNÝ. A Prospective, Randomized Trial Comparing Endoscopic and Surgical Therapy for Chronic Pancreatitis. Endoscopy, 2003, roč. 35, č. 7, s. 55-57. ISSN 0013-726X.
 100. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ a M. Lemine ABBE. Anti-TNF alfa v kombinaci s imunosupresivy v terapii agresivního-perforujícího typu Crohnovy nemoci. Česká a slovenská gastroenterologie a Hepatologie, 2003, roč. 57, č. 4, s. 140-145.
 101. DASTYCH, Milan, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Karel STARÝ, Michal ŠENKYŘÍK a D. BARTŮNĚK. Syndrom krátkého střeva u Crohnovy nemoci typu B. In Abstrakta. Olomouc, 2003. s. 40. ISBN 80-244-0645-4.
 102. VÁLEK, Vlastimil, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jiří PRÁŠEK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Zdenk KALA a Ivo HANKE. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. první vydání. Brno, NCONZO: Národní centrum ošetovatelství a nelékaských obor, 2003. 288 s. samostatná mongrafie. ISBN 80-7013-383-X.
 103. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL a Mohamed Lemine OULD ABBE. Úskalí léčby Crohnovy nemoci anti-TNF: teorie a vlastní zkušenosti. Česká a slovenská gastroenterologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 57, č. 5, s. 167-170. ISSN 1210-7824.
 104. DASTYCH, Milan, Milan DASTYCH, Vladimír ZBOŘIL, Michal ŠENKYŘÍK, karel STARÝ, J. ČÁSLAVSKÝ a J. CHMELÍK. Úskalí v diagnostice karcinoidu u pacientů léčených aminosalicyláty. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 3, s. 200-204. ISSN 0042-773X.
 105. 2002

 106. ZBOŘIL, Vladimír. Endoskopická diagnostika chronické pankreatitidy. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 9, s. 874-877. ISSN 0042-773X.
 107. HUSOVÁ, Libuše, Michal ŠENKYŘÍK, Petr HUSA, Jan LATA a Vladimír ZBOŘIL. Pyoderma gangrenózum a ulcerózní kolitida. Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost, 2002, roč. 56, č. 1, s. 14-19. ISSN 1213-323X.
 108. 2001

 109. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Antonín POKORNÝ, Miluše HERTLOVÁ a Petr DÍTĚ. Cyklosporin A v léčbě chronicka aktivních nespecifických zánětů střevních. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol., Praha: Čská lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 56, č. 1, s. 5-10. ISSN 1210-7824.
 110. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Antonín POKORNÝ, Miluše HERTLOVÁ a Petr DÍTĚ. Cyklosporin A v léčbě chronicky aktivních nespecifických zánětů střevních. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 55, č. 1, s. 5-9. ISSN 1213-323X.
 111. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ a Antonín POKORNÝ. Dlouhodobá strategie léčby azathioprinem při idiopatických střevních zánětech - vlastní zkušenosti. Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 55, Supplement, s. 96. ISSN 1213-323X.
 112. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, A. BULÍKOVÁ a M. PENKA. Hyperkoagulace při idiopatických střevních zánětech . vztah k aktivitě, komplikacím a predispozice. Česká a Slovenská gastroenterologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 55, Supplement, s. 80-81. ISSN 1213-323X.
 113. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ a Antonín POKORNÝ. Imunosuprese homologními gamaglobuliny v terapii idiopatických střevních zánětů: teorie a vlastní zkušenosti. Česká aSlovenská gastroenterologie a Hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 55, Supplement, s. 97. ISSN 1213-323X.
 114. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ a Antonín POKORNÝ. Mechanismy aktivace idiopatických střevních zánětů - reference a vlastní zkušenosti. Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 55, Supplement, s. 97. ISSN 1213-323X.
 115. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Oldřich ROBEK a J. KLUSÁKOVÁ. Vzácný případ bizarní hamartogenní polapózy střevní. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol., Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 55, č. 5, s. 182-186. ISSN 1213-323X.
 116. 2000

 117. DÍTĚ, Petr, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Jan LATA. Diagnostika a terapie chronické pankreatitidy. Interní medicína pro praxi, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 2, č. 1, s. 9-19. ISSN 1212-7299.
 118. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Vladimír ZBOŘIL a Jan LATA. Principy konzervativní léčby chronické pankreatitidy. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 46, č. 3, s. 184-186. ISSN 0042-773X.
 119. ZBOŘIL, Vladimír. Zánětlivá onemocnění střevní stěny. SANQUIS, Praha: FOIBOS PRESS s.r.o., 2000, č. 6, s. 22-27. ISSN 1212-6535.
 120. 1999

 121. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ a Antonín POKORNÝ. Ciprofloxacin metronidazol v léčbě relapsu a reaktivací ulcerozní kolitida - vlastní zkušenosti. Česká a Slovenská gastroenterologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 1999, č. 53, s. 110. ISSN 1210-7824.
 122. POKORNÝ, Antonín, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Miluše HERTLOVÁ a Petr DÍTĚ. Cyclosporin in treatment of primary sclerotising cholangitis. Abstract. In Falk Symposium No 107 Disease of the liver the and the Bile ducts - New Aspects and clinical implications. Lancaster: Kluver Academic Publishers, 1999. s. 74. ISBN 0-7923-8751-1.
 123. ZBOŘIL, Vladimír, Eva CIGÁNKOVÁ, P. STUDENÍK, Petr DÍTĚ a Antonín POKORNÝ. ERCP v diagnostice a terapii komplikací jaterních transplantací. Česká a Slovenská gastroenterologie, Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 53, č. 2, s. 47-50. ISSN 1210-7824.
 124. ZBOŘIL, Vladimír, Jiří PRÁŠEK, Antonín POKORNÝ a Lucie PROKOPOVÁ. Cholescintigrafie v diagnostice funkčnosti jaterního parenchymu u primárních a sekundárních nádorů jater. Česká a Slovenská gastroenterologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 53, Supplement, s. 94. ISSN 1210-7824.
 125. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ a Antonín POKORNÝ. Imunosuprese pulzní terapií kortikosteroidy v léčbě nespecifických zánětů střevních - vlastní zkušenosti. Česká a Slovenská gastroenterologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 53, Supplement, s. 72. ISSN 1210-7824.
 126. ZBOŘIL, Vladimír, Antonín POKORNÝ, Lucie PROKOPOVÁ, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK a Petr HROBAŘ. Jaterní metastázy kolorektálního karcinomu :regionální chemoterapie - chemoembolizace - alkoholizace - cystická perfuze s hemofiltrací. Česká a Slovenská gastroenterologie, Praha: Česká a Slovenská gastroenterologie, 1999, roč. 53, Supplement, s. 86. ISSN 1210-7824.
 127. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ, Antonín POKORNÝ a Pavel KUKLÍNEK. Rezistence na imunosupresi v léčbě nespecifických zánětů střevních - vlastní zkušenosti. Česká a Slovenská gastreoenterologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 53, č. 1999, s. 73. ISSN 1210-7824.
 128. 1998

 129. ZBOŘIL, Vladimír, M. KLABUSSAY, Antonín POKORNÝ, Miluše HERTLOVÁ, L. PROKOPOVÁ a Petr DÍTĚ. Cirkadiánní biorytmy v relapsu ulcerózní kolitidy a jejich léčebné využití. Abstrakt. 1.kongres České gasreoenterologické společnosti, České Budějovice, 13.-15.11.1997. Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, č. 4, s. A39. ISSN 1210-7824.
 130. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, Hana MÜNZOVÁ a E. CIKÁNKOVÁ. Dlouhodobé výsledky endoskopické terapie chronické obstruktivní pankreatitidy. Abstrakt. 1.kongres České gasreoenterologické společnosti, České Budějovice, 13.-15.11.1997. Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, č. 4, s. A6. ISSN 1210-7824.
 131. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ a Eva CIKÁNKOVÁ. Endoscopic therapy of chronic pancreatitis. Abstract. In 8th World Congress of the IGSC. Strasbourg: IGSC, 1998. s. 71-77. Monduzzi Edit.Bologna.
 132. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, Z. VACEK a E. CIKÁNKOVÁ. Endoskopická terapie chronické obstruktivní pankreatitidy - 10leté zkušenosti. Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, č. 3, s. 91-95. ISSN 1210-7824.
 133. HERTLOVÁ, Miluše, Vladimír ZBOŘIL, J. KAUTSKÁ, Antonín POKORNÝ a Lucie PROKOPOVÁ. Erytropoetin u nespecifických zánětů střevních. Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, č. 8, s. 451-455. ISSN 0042-773X.
 134. ZBOŘIL, Vladimír, Miluše HERTLOVÁ, S. ŠUREL, Antonín POKORNÝ, Petr DÍTĚ a L. PROKOPOVÁ. Intraperitoneální cytostatické laváže cestou peritoneální dialýzy u nádorů trávicího ústrojí. Abstrakt. 1.kongres České gasreoenterologické společnosti, České Budějovice, 13.-15.11.1997. Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, č. 4, s. A40. ISSN 1210-7824.
 135. ZBOŘIL, Vladimír, Antonín POKORNÝ, L. PROKOPOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, P. KUKLÍNEK a Petr DÍTĚ. Kortikorezistence v léčbě ulcerózní kolitidy - analýza příčin. Abstrakt. 1.kongres České gasreoenterologické společnosti, České Budějovice, 13.-15.11.1997. Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, č. 4, s. A40. ISSN 1210-7824.
 136. ZBOŘIL, Vladimír a Petr DÍTĚ. Léčba metastáz kolorektálního karcinomu. Abstrakt přednášky 2.Mezinárodní gastroenterologické sympozium česko-katalánské uspořádanéLékařskou společností Andorry s Českou gastrtoenterologickou společností. Praha, 12.-13.6.1997. Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, č. 2, s. 15. ISSN 1210-7824.
 137. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, Hana MÜNZOVÁ, Magda KUNOVSKÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Morphological and functional changes of the pancreas after 6 moths from the first attact of acute pancreatitis. Abstract. In Vth Meeting of the pancreatic Working Group of the Polish Society of the gastroenterology. Bialystok: PSG, 1998.
 138. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, Vlasta KUNOVSKÁ a M. PŘECECHTĚLOVÁ. Residual changes of morphology and function of pancreas after the first attack of acute pancreatitis. Journal Physiology and Pharmacology, 1998, roč. 49, suppl. 2, s. 131-135. ISSN 0867-5910.
 139. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, Hana MÜNZOVÁ, Magda KUNOVSKÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Reziduální změny morfologie a funkce pankreatu po prvé atace akutní pankreatitidy. Česká a Slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, č. 6, s. 201-203. ISSN 1210-7824.
 140. DÍTĚ, Petr a Vladimír ZBOŘIL. Současnost etiopatogeneze nespecifických střevních zánětů. Abstrakt. In 33 World Congress of the Intern. Society of Medical Hydrlogy and Climatology. Praha: Galén, 1998. s. 201.
 141. POKORNÝ, Antonín, Petr DÍTĚ, Vladimír ZBOŘIL, Miluše HERTLOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Milan DASTYCH. Výskyt pankreatopatií u pacientů s primární sklerozující cholangitidou. Abstrakt. In XXVIII. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary: ČLS Praha, 1998.
 142. 1997

 143. ZBOŘIL, Vladimír. Imunomodulace v léčbě nespecifických střevních zánětů. Česká a slovenská gastroenterologie, 1997, roč. 51, č. 6, s. 220-221. ISSN 1210-7824.
 144. ZBOŘIL, Vladimír. Nové názory na etiopatogenezi nespecifických střevních zánětů. Česká a slovenská gastroenterologie, 1997, roč. 51, č. 6, s. 217. ISSN 1210-7824.
 145. ŽÁKOVÁ, Anna, Hana MUNZOVÁ, Magda KUNOVSKÁ a Vladimír ZBOŘIL. Perkutální endoskopická gastrostomie v nutriční terapii-vlastní zkušenosti. Vnitřní lékařství, 1997, roč. 43, č. 4, s. 204-207. ISSN 0042-773X.
 146. 1993

 147. HUSOVÁ, Libuše, Hana MÜNZOVÁ, Aleš HEP, Magda KUNOVSKÁ, Petr DÍTĚ, Vladimír ZBOŘIL a Petr HUSA. Duodeno-gastric reflux and Helicobacter pylori. Acta Gastro-Enterologica Belgica, Brusel, 1993, roč. 56, Suppl.1, s. 151.
 148. PROKOPOVÁ, Lucie, A. KRPENSKÝ a Vladimír ZBOŘIL. Gastrická antrální vaskulární ektazie. Česká a slovenská gastroenterologie, 1993, roč. 46, č. 6, s. 404-407. ISSN 1210-7824.
 149. KUNOVSKÁ, Magda, Jan LATA, Milan DASTYCH, Aleš HEP, Vladimír ZBOŘIL, H. MÜNZOVÁ, M. PŘECECHTĚLOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Příspěvek k problematice obsahu zinku a mědi v krevním séru u osob s ulcerózní kolitidou. Československá gastroenterologie a výživa, 1993, roč. 47, č. 3, s. 137-139. ISSN 0009-0565.
 150. MÜNZOVÁ, H., L. HUSOVÁ, M. KUNOVSKÁ, Aleš HEP, Petr DÍTĚ, Vladimír ZBOŘIL a S. ZÁBRANSKÁ. Terapie vředové choroby Gastrinalem-Sucralfátem československé výroby. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, č. 12, s. 373-375. ISSN 0008-7335.
 151. ZBOŘIL, Vladimír, Lucie PROKOPOVÁ a V. GEISLEROVÁ. Vliv preparátu Hylak kapky na symptomatologii u osob s dráždivým tračníkem. Vnitřní lékařství, 1993, roč. 1992, č. 8, s. 764-768. ISSN 0042-773X.
 152. 1992

 153. HUSOVÁ, L., H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, M. KUNOVSKÁ, Petr DÍTĚ, Vladimír ZBOŘIL a Petr HUSA. Duodeno-gastric reflux and Helicobacter pylori Abstract. In Workshop Helicobacter pylori and the new concepts in gastroduodenal diseases. 1992. s. P24, 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 2. 2020 04:38