Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MAREŠ, Miroslav, Roman CHYTILEK, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Petra MLEJNKOVÁ a Michal TÓTH. Assessment of performance during cybersecurity tabletop exercises. Security Journal. Basingstoke: Palgrave Macmillan, neuveden, neuveden, s. 1-24. ISSN 0955-1662. doi:10.1057/s41284-023-00391-4. 2023.

  2022

  1. CHYTILEK, Roman, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. An experimental study of countermeasures against threats : real-world effects meet treatment effects. Quality & Quantity. Dordrecht: Springer, roč. 56, č. 6, s. 4825-4840. ISSN 0033-5177. doi:10.1007/s11135-022-01354-4. 2022.
  2. HAJDINJAK, Sanja, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Roman CHYTILEK. Behind the Illiberal Turn : Values in Central Europe. Leiden: Brill. 184 s. European Values Studies, Vol. 18. ISBN 978-90-04-51405-8. doi:10.1163/9789004514041. 2022.
  3. HAJDINJAK, Sanja, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Roman CHYTILEK. How Values and Attitudes Influence Illiberal Tendencies in Central Europe. In Sanja Hajdinjak, Beatrice Chromková Manea, and Roman Chytílek. Behind the Illiberal Turn : Values in Central Europe. Leiden: Brill. s. 1-11. European Values Studies, Vol. 18. ISBN 978-90-04-51405-8. doi:10.1163/9789004514041_006. 2022.
  4. CHYTILEK, Roman a Vlastimil HAVLÍK. The Voters of Populist Radical Right Parties in CEE : How Radical Are They? In Sanja Hajdinjak, Beatrice Chromková Manea, and Roman Chytílek. Behind the Illiberal Turn : Values in Central Europe. Leiden: Brill. s. 41-73. European Values Studies, Vol. 18. ISBN 978-90-04-51405-8. doi:10.1163/9789004514041_004. 2022.

  2021

  1. CHYTILEK, Roman. Corrupt elites, pure people and double standards? Attitudes of Central European populist and mainstream political party sympathisers to systemic and individual corruption. In Jonathan Mendilow, Eric Phélippeau (eds.). Populism and Corruption : The Other Side of the Coin. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. s. 57-86. ISBN 978-1-83910-966-9. doi:10.4337/9781839109676.00011. 2021.
  2. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Doporučení pro tvorbu bezpečnostních dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k vnímání informací o terorismu a hybridních kampaních. Brno: Masarykova univerzita. 108 s. 2021.

  2020

  1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Experimentální analýza individuálních emočních reakcí odborníků na kybernetickou bezpečnost při simulovaných kybernetických hrozbách. Brno: Masarykova univerzita. 52 s. 2020.
  2. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER a Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Brno: Masarykova univerzita. 64 s. 2020.
  3. JAROŠ, Bronislav a Roman CHYTILEK. Proximity vs. directional : The Role of Voters' Knowledge and Issue Emphasizing in Spatial Voting. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, roč. 27, č. 1, s. 65-90. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2020-1-65. 2020.

  2019

  1. CHYTILEK, Roman. Dva světy nebo jeden? Srovnání hodnot sympatizantů mainstreamových a populistických stran. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. Bratislava: Slovart. s. 291-327. ISBN 978-80-556-4590-2. 2019.
  2. CHYTILEK, Roman a Petra SVAČINOVÁ. Parties of political entrepreneurs in the Czech Republic and Slovakia : Unfolding tale of multifaceted actors. In Jonathan Mendilow, Éric Phélippeau (eds.). Political Corruption in a World in Transition. Wilmington: Vernon press. s. 211-238. Series in politics. ISBN 978-1-62273-332-3. 2019.
  3. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Veronika FAJMONOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. Zvyšování resilience veřejnosti v ČR na vnímání hrozeb terorismu a hybridních kampaní šířených v kyberprostoru. Brno: Masarykova univerzita. 94 s. 2019.

  2018

  1. TÓTH, Michal a Roman CHYTILEK. Fast, frugal and correct? An experimental study on the influence of time scarcity and quantity of information on the voter decision making process. Public Choice. Springer, roč. 177, 1-2, s. 67-86. ISSN 0048-5829. doi:10.1007/s11127-018-0587-4. 2018.
  2. KOPEČEK, Lubomír, Vít HLOUŠEK, Roman CHYTILEK a Petra SVAČINOVÁ. Já platím, já rozhoduji! Političtí podnikatelé a jejich strany. 1. vyd. Brno: B&P Publishing. 291 s. ISBN 978-80-7485-173-5. 2018.

  2017

  1. ANDRÉ, Audrey, Sam DEPAUW, Matthew S. SHUGART a Roman CHYTILEK. Party nomination strategies in flexible-list systems : Do preference votes matter? Party Politics. London: SAGE Publications, roč. 23, č. 5, s. 589-600. ISSN 1354-0688. doi:10.1177/1354068815610974. 2017.
  2. CHYTILEK, Roman a Michal TÓTH. Stopping the Evil or Settling for the Lesser Evil : An Experimental Study of Costly Voting with Negative Payoffs in a TRS Electoral System. In Maturo, A., Hošková-Mayerová, Š., Soitu, D.-T., Kacprzyk, J. Recent Trends in Social Systems : Quantitative Theories and Quantitative Models. Heidelberg: Springer. s. 89-103. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 66. ISBN 978-3-319-40583-4. doi:10.1007/978-3-319-40585-8_9. 2017.
  3. HRBKOVÁ, Lenka, Jozef ZAGRAPAN a Roman CHYTILEK. The Demand Side of Negativity and Privatization in News : Experimental Study of News Consumer Habits. In Hošková-Mayerová, Šárka; Maturo, Fabrizio; Kacprzyk, Janusz. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. Cham: Springer. s. 55-69. Studies in Systems, Decision and Control. Vol 104. ISBN 978-3-319-54818-0. doi:10.1007/978-3-319-54819-7_5. 2017.

  2016

  1. CHYTILEK, Roman. Can (Inter-party) Politics “Disappear”? Sociální studia. Masarykova univerzita, roč. 13, č. 1, s. 23-43. ISSN 1214-813X. 2016.
  2. HRBKOVÁ, Lenka, Roman CHYTILEK, Jozef JANOVSKÝ, Otto EIBL a Jozef ZAGRAPAN. Experimental Test of Motivated Reasoning: Attitudes towards the Czech Presidents. In Oscar G. Luengo. Political Communication in Times of Crisis. Berlin: Logos Verlag Berlin. s. 51-75. ISBN 978-3-8325-4177-4. 2016.
  3. LINEK, Lukáš, Roman CHYTILEK a Otto EIBL. Obrana, akvizice či nesoutěž? Jak se měnila podoba a intenzita soutěže mezi českými stranami v letech 2006–2014? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, roč. 52, č. 5, s. 647-677. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.5.275. 2016.
  4. JARABINSKÝ, Ivan a Roman CHYTILEK. Výzkum strategického hlasování po Maurici Duvergerovi: prohlubování a rozšiřování argumentu. In Miroslav Novák. Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. první. Praha: SLON. s. 182-199. Studijní texty, 66.svazek. ISBN 978-80-7419-233-3. 2016.

  2015

  1. HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK. Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentalní validita v postlacourovské době. Sociální studia. Masarykova univerzita, roč. 12/2015, č. 4, s. 7-16. ISSN 1214-813X. 2015.
  2. CHYTILEK, Roman a Lenka HRBKOVÁ. Sociální studia. Experimenty. Masarykova univerzita. ISSN 1803-6104. 2015.
  3. CHYTILEK, Roman a Michal TÓTH. Stopping the Evil or Settling for Lesser Evil: An Experimental Study of Costly Voting with Negative Payoffs in TRS Electoral System. In ECPR General Conference, Montréal, Canada. 2015.

  2014

  1. ŠPALEK, Jiří a Roman CHYTILEK. Kdy se Češi vyhýbají daním? A volili by muslima? Zjišťují to experimenty z Brna. Hospodářské noviny, 2014.
  2. CHYTILEK, Roman. Politický prostor a politická témata. Studie k soutěži politických stran. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 203 s. Politologická řada/ svazek 48. ISBN 978-80-7325-357-8. 2014.
  3. HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. 2014.
  4. CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat. Sociální studia. Masarykova univerzita, roč. 17, č. 1, s. 81-108. ISSN 1214-813X. 2014.

  2013

  1. CHYTILEK, Roman a Miroslav NEMČOK. Dynamika premien predvolebných tém a politického priestoru na Slovensku: Môžu dva roky niečo zmeniť? Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, XX., č. 4, s. 419-440. ISSN 1211-3247. 2013.
  2. KOZUBÍK, Jan a Roman CHYTILEK. Formální pravomoci současných evropských monarchů a jejich reálné využití. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, roč. 20, č. 4, s. 483-506. ISSN 1211-3247. 2013.
  3. HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK. Předvolební průzkumy veřejného mínění a předpojatost tisku v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity, roč. 20, č. 1, s. 32-48. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2013-1-4. 2013.

  2012

  1. CHYTILEK, Roman a Peter SPÁČ. Rozhodování ve veřejné sféře: model Policy Paradox v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 215 s. mimo edici. ISBN 978-80-210-5888-0. 2012.
  2. STRMISKA, Maxmilián a Roman CHYTILEK. Strany a stranické soustavy v Jihovýchodní Asii a Oceánii: subkontinentální rámce, srovnávací výzkum a utváření teorie politických stran. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, roč. 19, č. 4, s. 307-321. ISSN 1211-3247. 2012.
  3. EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. 2012.

  2011

  1. CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. České politické strany v policy prostoru. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, roč. 47, č. 1, s. 61-88. ISSN 0038-0288. 2011.
  2. CHYTILEK, Roman. Fidžijská interetnická a intraetnická stranická politika. In STRMISKA, Maxmilián, Vlastimil FIALA a Pavlína SPRINGEROVÁ. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Oftis. s. 190-203. ISBN 978-80-7405-149-4. 2011.
  3. MALIŇÁK, Petr a Roman CHYTILEK. Charakter politického stranictví Papuy-Nové Guineje. In STRMISKA, Maxmilián, Vlastimil FIALA a Pavlína SPRINGEROVÁ. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Oftis. s. 174-189. ISBN 978-80-7405-194-4. 2011.
  4. MAŠKARINEC, Pavel a Roman CHYTILEK. Je možné využít Taageperova přístupu ke studiu účinků volebních systémů na jiné než národní úrovni voleb? Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, roč. 6, č. 2, s. 137-148. ISSN 1801-6545. 2011.
  5. HUDÁČKOVÁ, Silvia a Roman CHYTILEK. Možnosti a limity aplikácie teórií konfliktných linií v mimoeurópskom kontexte: prípad Japonska. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, roč. 17, č. 1, s. 33-55. ISSN 1211-0353. 2011.
  6. SVAČINOVÁ, Petra a Roman CHYTILEK. Office Allocation in the Czech Government and Chamber of Deputies in Light of Coalition Theory. World Political Science Review. Berkeley: Berkeley Electronic Press, roč. 7, č. 1, s. 1-30. ISSN 1935-6226. 2011.
  7. ŠIMON, Jiří a Roman CHYTILEK. Sebejisté a troufalé, ale ne vzrušující. Osobnost značek českých politických stran v perspektivě prvovoličů. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 8, č. 3, s. 41-66, 25 s. ISSN 1214-813X. 2011.

  2010

  1. SVAČINOVÁ, Petra a Roman CHYTILEK. Distribuce postů ve vládě a PS PČR z hlediska teorie koalic. Středoevropské politické studie. XII, č. 1, s. 1-21, 22 s. ISSN 1212-7817. 2010.
  2. STRMISKA, Maxmilián a Roman CHYTILEK. Utváření typologií politických stran a problém jejich teoretického a empirického ukotvení. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, roč. 17, č. 2, s. 133-145. ISSN 1211-3247. 2010.
  3. CHYTILEK, Roman. Volební průzkumy. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 135-157. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3. 2010.

  2009

  1. HOLZER, Jan, Roman CHYTILEK, Pavel PŠEJA a Michal ŠINDELÁŘ. Jaká se produkuje politická věda? Tematická analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Politologický časopis. Brno: MPÚ MU, XVI., č. 2, s. 91-115. ISSN 1211-3247. 2009.
  2. HOLZER, Jan, Roman CHYTILEK, Pavel PŠEJA a Michal ŠINDELÁŘ. Kým a kde se produkuje česká politická věda? Personálně-institucionální analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, XI., 2-3, 22 s. ISSN 1212-7817. 2009.
  3. HOLZER, Jan, Roman CHYTILEK, Pavel PŠEJA a Michal ŠINDELÁŘ. O pravidlech polemiky, politické vědě a apriorních představách. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, XI., č. 4, 6 s. ISSN 1212-7817. 2009.
  4. STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury. 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. 2009.
  5. CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. 2009.

  2007

  1. CHYTILEK, Roman. Between the Macro and Micro Duvergerian Agendas. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity:The Canadian Case. Brno: Mgr. Anton Pasienka/AP. s. 33-68. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4. 2007.
  2. EIBL, Otto a Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO. s. 170-180. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. 2007.
  3. STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-Level Polity: The Canadian Case. Brno: Anton Pasienka. 119 s. mimo edici. ISBN 80-902652-9-4. 2007.
  4. CHYTILEK, Roman. FPTP v britských volbách 2005 a kanadských volbách 2006. Dvě strany téže mince? Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, roč. 14, č. 1, s. 3-15. ISSN 1211-3247. 2007.
  5. ŠEDO, Jakub a Roman CHYTILEK. How the Tailor of Marrakesh Suit Has Been Altered: Advantage Ratio as a Tool in Post-Communist Electoral Reforms Research. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, roč. 2, č. 1, s. 30-62. ISSN 1801-6545. 2007.
  6. HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO. s. 7-10. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. 2007.
  7. CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO. s. 23-35. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. 2007.
  8. STRMISKA, Maxmilián. Party Systems in Multi-Level Settings: A Study on Conceptualization and Typology. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity: The Canadian Case. 1. vyd. Brno: Mgr. Anton Pasienka - AP. s. 6-31. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4. 2007.
  9. ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA. 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7. 2007.

  2006

  1. EIBL, Otto a Roman CHYTILEK. Comparative database of electoral results: Central and Eastern Europe module. 2006.
  2. CHYTILEK, Roman. Obedinenija po interesam i ich roľ pri transformacii i konsolidacii demokratii v ČR. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK. s. 229-246, 17 s. mimo edice. ISBN 80-7325-104-3. 2006.
  3. CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. ODS a její voliči. In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: CDK. s. 227-244. CDK, 199. svazek. ISBN 80-7325-079-9. 2006.
  4. HLOUŠEK, Vít, Roman CHYTILEK a Hana VYKOUPILOVÁ. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 2006.
  5. POSPÍŠIL, Ivo. Pojetí menšin v evropském právu. In MAREŠ, Miroslav a Roman CHYTILEK. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK. s. 20-36, 160 s. ISBN 80-7325-087-X. 2006.
  6. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK. s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X. 2006.
  7. DUDÁKOVÁ, Barbora, Roman CHYTILEK a Petr ZVÁRA. Techniky výzkumu výstup volební soutže. Druhá generace. Evropská volební studia. roč. 1, č. 1, s. 3-37. ISSN 1801-6545. 2006.
  8. CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Úvod: Vztah menšin a soudobé politiky Evropské unie. In Chytilek, Roman - Mareš, Miroslav (ed.): Reprezentace zájmů menšin v EU. Sborník z konference Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 28. listopadu 2005. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 5-7. ISBN 80-7325-087-X. 2006.
  9. CHYTILEK, Roman. Volební software Electmach v 2.0. 2006.

  2005

  1. CHYTILEK, Roman. České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav. s. 105-115. ISBN 80-210-3865-9. 2005.
  2. CHYTILEK, Roman. Džamá`át al-masálih wa dawruhá fi 'l-intiqál wa ta'sís ad-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno-Bagdád: CDK-IRI. s. 179-193. DIPB/1. ISBN 80-7325-058-6. 2005.
  3. VYKOUPILOVÁ, Hana a Roman CHYTILEK. Na prahu Unie- Bulharsko a Rumunsko. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, roč. 3, č. 3, s. 5-11. ISSN 1214-0899. 2005.
  4. CHYTILEK, Roman. Nacionalizace stranických systémů, teritoriální homogenita a srovnávací politologie. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 25-38. ISBN 80-7325-074-8. 2005.
  5. STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0. 2005.
  6. KOPEČEK, Lubomír a Roman CHYTILEK. Slovakia. In Harper, F. J. (ed.): Trade Unions of the World. London: John Harper Publishing. s. 303 - 305. 6th edition. ISBN 0-9543811-5-7. 2005.
  7. CHYTILEK, Roman. Volby 2004 a strategické účinky volebních systémů. Středoevropské politické studie. roč. 7, č. 1, 13 s. ISSN 1212-7817. 2005.
  8. EIBL, Otto, Roman CHYTILEK a Irena ZATLOUKALOVÁ. Webové stránky Institutu pro srovnávací politologický výzkum. 2005.

  2004

  1. CHYTILEK, Roman. Bulharsko. In KUBÁT, Michal. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia. s. 76-93. Politologie/1. ISBN 80-86432-92-0. 2004.
  2. CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Politické strany, teritoriální homogenita a postkomunistické země. on-line Středoevropské politické studie. roč. 6, č. 1. ISSN 1212-7817. 2004.
  3. CHYTILEK, Roman a Nikola HYNEK. Semiproporční volební systémy. In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: MPÚ MU. s. 94-103. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X. 2004.
  4. ČALOUD, Dalibor. Smíšené volební systémy. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. s. 143 - 157. ISBN 80-210-3548-X. 2004.
  5. HAVLÍK, Vlastimil, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Systémy poměrného zastoupení. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. s. 104-142. Studie 30. ISBN 80-210-3548-X. 2004.
  6. CHYTILEK, Roman a Petr HUŠEK. Většinové volební systémy. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: MPÚ MU. s. 64-93. Studie/30. ISBN 80-210-3548-X. 2004.
  7. ŠEDO, Jakub. Volební právo a klasifikace volebních systémů. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. s. 11-36. ISBN 80-210-3548-X. 2004.
  8. CHYTILEK, Roman. Zkoumání volebních systémů. In CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Volební systémy. Brno: MPÚ MU. s. 37-63, 28 s. Studie/30. 2004.
  9. CHYTILEK, Roman. 38. kanadské federální volby. Revue Politika. Brno: CDK, II., č. 8, s. 8-10. ISSN 1214-0899. 2004.

  2002

  1. CHYTILEK, Roman. Možnosti a limity analýzy mikrosystémové roviny stranické soutěže- případ Kanady. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, Ročník 9, č. 3, s. 247-263. ISSN 1211-3247. 2002.
  2. CHYTILEK, Roman. Republika Bulharsko. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav. s. 82-105. Edice Sborníky, svazek č.10. ISBN 80-210-3036-4. 2002.

  2001

  1. CHYTILEK, Roman. Strana evropských socialistů. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav. s. 44-64. ISBN 80-210-2741-X. 2001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 08:58