Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DRÁPALA, Daniel. Bytový dům pro zemědělce: k procesu adaptace městských standardů bydlení v prostředí vesnických sídel. Narodopisny vestnik. Praha: Česká národopisná společnost, 2023, roč. 82, č. 1, s. 84-114. ISSN 1211-8117. doi:10.59618/NV.2023.1.05.
  2. DRÁPALA, Daniel a Eva KUMINKOVÁ. Cultural heritage and its social functions in extraordinary situations. In SIEF2023 16th Congress. 2023.
  3. DRÁPALA, Daniel. Jedna kultura, dva pohledy. Obřadní a obyčejová kultura moravských Valachů v interpretacích česko- a německojazyčného vlastivědného a národopisného výzkumu. In Valašsko. Historie a kultura III. Duchovní život. 2023.
  4. PAVLICOVÁ, Martina, Daniel DRÁPALA, Eva KUMINKOVÁ a Martin ŠIMSA. KULATÝ STŮL K INVENTARIZACI NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČR. 2023.
  5. DRÁPALA, Daniel a Martina PAVLICOVÁ. Od tradiční lidové kultury k nemateriálnímu kulturnímu dědictví. In Kulatý stůl k inventarizaci nemateriálního kulturního dědictví. 2023.
  6. DRÁPALA, Daniel, Jiří WOITSCH, Martin ŠIMŠA, Oto POLOUČEK a Martina PAVLICOVÁ. SIEF2023: Living Uncertainty. 2023.

  2022

  1. DRÁPALA, Daniel a Marta KONDROVÁ. Barva jako symbol. 2022.
  2. DRÁPALA, Daniel. Čí je vlastně kulturní dědictví? In Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce. Hlinsko 1.-3. 11. 2022. 2022.
  3. POLÁKOVÁ, Jana, Hana BOČKOVÁ, Daniel DRÁPALA, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Marta KONDROVÁ, Pavel KOSEK, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Dvanácte vrchů ten strom má: Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou: Katalog k výstavě / A Twelve Top Tree: Czech Religious Broadside Ballads and Pilgrimage Chapbooks: Exhibition catalogue. Ed. Michaela Boháčová. Brno: Moravské zemské muzeum,, 2022. 134 s. ISBN 978-80-7028-557-2.
  4. DRÁPALA, Daniel. Historická stopa zbojníků a portášů v dějinách Moravy. In Augustin Jančík: Zbojníci. První. Držková: Obec Držková, 2022. s. 109-121. ISBN 978-80-907018-1-6.
  5. DRÁPALA, Daniel. Moravské Záhoří. In Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska. 2022.
  6. DRÁPALA, Daniel. Niematerialne dziedzictwo kulturowe - niepewność terminologiczna. In Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego. 2022.
  7. DRÁPALA, Daniel a Přemysl MÁCHA. Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět. 2022.
  8. DRÁPALA, Daniel, Přemysl MÁCHA, Lenka TLAPÁKOVÁ, Jarmila ADAMOVÁ, Radek BRYOL, Miroslav BUDÍK, Radim ČERVENKA, Václav MICHALIČKA, Jitka PETŘEKOVÁ, Samuel ŠPANIHEL a Matouš TURZA. Předindustriální technické provozy panství Rožnov. 2022.
  9. DRÁPALA, Daniel a Vejmelková DOUBRAVKA. Příběhy zahrady mrtvých. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2022. 104 s. Rožnovské malé tisky. ISBN 978-80-87977-17-0.
  10. DRÁPALA, Daniel, Václav MICHALIČKA, Bajer VOJTĚCH, Radek BRYOL, Miroslav BUBÍK, Radim ČERVENKA, Přemysl MÁCHA, Jiří WOITSCH, Jitka PETŘEKOVÁ a Španihel SAMUEL. Stopy lidského umu : Drobné technické stavby rožnovského panství. 2022.
  11. DRÁPALA, Daniel, Přemysl MÁCHA, Vojtěch BAJER, Radek BRYOL, Miroslav BUDÍK, Radim ČERVENKA, Václav MICHALIČKA, Jitka PETŘEKOVÁ, Lenka TLAPÁKOVÁ, Samuel ŠPANIHEL a Jiří WOITSCH. Stopy lidského umu : Předindustriální technické provozy na území někdejšího panství Rožnov. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 263 s. Ethnologica. ISBN 978-80-280-0201-5.
  12. DRÁPALA, Daniel, Přemysl MÁCHA, Vojtěch BAJER, Radek BRYOL, Miroslav BUDÍK, Radim ČERVENKA, Václav MICHALIČKA, Jitka PETŘEKOVÁ, Lenka TLAPÁKOVÁ, Samuel ŠPANIHEL a Jiří WOITSCH. Stopy lidského umu. Předindustriální technické provozy na území někdejšího panství Rožnov. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Ethnologica. ISBN 978-80-280-0201-5.

  2021

  1. DRÁPALA, Daniel. Bytové domy na vesnici. Cesty k soustředěné formě bydlení ve vesnickém prostředí. Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, 2021, roč. 55, č. 2, s. 235-252. ISSN 0862-1209.
  2. DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ a Eva KUMINKOVÁ. From tradition to institution: Intangible Cultural Heritage and the role of ethnologists in keeping the balance. 2021.
  3. DRÁPALA, Daniel a Vanda VRLOVÁ. Kunovické končiny ve vzpomínce Arnošta Kubeši. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2021. 2 s. ISSN 1212-3382.
  4. DRÁPALA, Daniel. Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. 2021.
  5. DRÁPALA, Daniel. Traces of Human Ingenuity : A Project of Applied Research on National and Cultural Identity. Národopisná revue. Journal of Ethnology. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021, roč. 31, č. 5, s. 63-65. ISSN 0862-8351.
  6. DRÁPALA, Daniel a Aleš SMRČKA. Transport materiálu v rolnickém prostředí. Návrh systematizace a struktury pojmosloví předmětů užívaných k přepravě materiálu a osob. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2021, roč. 59, č. 1, s. 34-56. ISSN 1803-0386. doi:10.37520/mmvp.2021.004.
  7. DRÁPALA, Daniel, Vojtěch BAJER a Lenka TLAPÁKOVÁ. Výrobně-technické provozy panství Rožnov v historické perspektivě. 2021.

  2020

  1. DRÁPALA, Daniel. Badatelské přesahy německojazyčného národopisu českých zemí třicátých a čtyřicátých let 20. století. Národopisný věstník. 2020, roč. 37 (79), č. 1, s. 5-29. ISSN 1211-8117.
  2. DRÁPALA, Daniel. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście badań nad kontaktami i sieciami społecznymi. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-11. ISSN 1506-5790. doi:10.31261/SEIA.2020.20.07.
  3. DRÁPALA, Daniel. Obraz a text : památník z vojny jako médium paměti. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2020, roč. 37 (79), č. 2, s. 113-123. ISSN 1211-8117.
  4. DRÁPALA, Daniel. Od věcí veskrze škodlivých k národnímu pokladu. Složité cesty akceptace tradiční kultury jako součásti kulturního dědictví národa. In Machalíková, Pavla; Petrasová, Taťána; Winter, Tomáš. Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2020. s. 29-39. ISBN 978-80-200-3066-5.
  5. DRÁPALA, Daniel. Social Capital and Safeguarding of Intangible Cultural Heritage : Theoretical Concepts of Departure and the Potential of Further Research. Slovenský národopis. 2020, roč. 68, č. 2, s. 122-135. ISSN 1335-1303. doi:10.2478/se-2020-0007.
  6. DRÁPALA, Daniel. Tak přece nevyhynula statečnost v našem národě - Vladimír Petřek inspirující. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2020, č. 45, s. 21-24. ISSN 1212-3382.
  7. DRÁPALA, Daniel a Jana TICHÁ. Tuto se všeliké památky… Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 143 s. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9598-4.

  2019

  1. DRÁPALA, Daniel. Antonín Václavík (1891-1959). Zakladatel moravské národopisné školy. Richard Jeřábek (1931-2006). Od národopisu k evropské etnologii. Dušan Holý (1933). Dvojjediná osobnost - etnomuzikolog a interpret lidových písní. Václav Frolec (1934-1992). Od Moravy do panonsko-podunajského prostoru. In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 94-98. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7.
  2. DRÁPALA, Daniel. Definice muzea v přírodě a limity jejího naplňování. In Eva Kuminkova. Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. První. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 12-30. ISBN 978-80-87210-72-7.
  3. DRÁPALA, Daniel. Etnologové a tradice - most mezi minulostí a současností. In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 41-45. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7.
  4. DRÁPALA, Daniel. Geneze konceptu muzea v přírodě v evropském a československém prostoru. 2019.
  5. DRÁPALA, Daniel a Milan HAMBÁLEK. Jožka Nejedlá. Pozapomenutá literární osobnost Valašska. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2019. 12 s. Rožnovské malé tisky 27. ISBN 978-80-87977-11-8.
  6. DRÁPALA, Daniel. Kapitał społeczny niematerialnego dziedzictwa kulturowego. In Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. července 2019, Kielce. 2019.
  7. DRÁPALA, Daniel. Koncept evropské etnologie v brněnských etnologických výzkumech. 2019.
  8. DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ, Eva KUMINKOVÁ a Michal BENEŠ. Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou. In Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou, 19. 11. 2019, Brno. 2019.
  9. DRÁPALA, Daniel. Na cestě od národopisu k etnologii: konstanty a inovace etnologických výzkumů brněnské etnologické školy ve 20. století. In Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, 6.-8.listopadu 2019, Brno. 2019.
  10. DRÁPALA, Daniel. Od věcí veskrze škodlivých k národnímu pokladu. Složité cesty akceptace tradiční kultury jako součásti kulturního dědictví národa. In 39. plzeňské mezioborové sympozium: Zrození lidu v české kultuře 19. století. Plzeň, 28. 2. -2. 3. 2019. 2019.
  11. DRÁPALA, Daniel. Sepulkrální objekt jako nositel paměti ve venkovském prostředí. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2019, roč. 138, č. 1, s. 127-149. ISSN 0323-052X.
  12. DRÁPALA, Daniel. Sociální potenciál institucionalizované péče o nemateriální kulturní dědictví. In Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina. 2019.
  13. DRÁPALA, Daniel a Martina PAVLICOVÁ. The Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic from the Perspective of Its Bearers: Visions of the UNESCO and Their (Un)real Implementation. In Robert Kusek; Jacek Purchla. Heritage and Society. Krakow: International Cultural Centre, 2019. s. 447-458. Není. ISBN 978-83-63463-86-1.
  14. DRÁPALA, Daniel. The Worker for the Peasant, the Peasant for the Worker : the Transformation of Harvest Festival from a Traditional Folk Feast into a Tool of the Politics of Normalization in Czechoslovakia. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2019, roč. 29, č. 5, s. 3-17. ISSN 0862-8351.
  15. DRÁPALA, Daniel. Ústav evropské etnologie. In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 141-146. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7.
  16. DRÁPALA, Daniel. Valachovo zaměstnání. Obživa a jako součást stereotypizovaného obrazu Valašska a jeho tradiční kultury. In Svatava Urbanová; Lumír Dokoupil; Jakub Ivánek; Pavel Pumpr. Valašsko. Historie a kultura II. Obživa. První. Ostrava: Ostravská univerzita; Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 27-41. Valašsko. Historie a kultura. ISBN 978-80-7599-103-4.
  17. DRÁPALA, Daniel. "Vinice Páně a národa role dědičná". Beneš Method Kulda (1820-1903). In Malíř, Jiří - Jan, Libor - Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin (2). První. Brno: Matice moravská, 2019. s. 151-165. ISBN 978-80-87709-25-2.

  2018

  1. DRÁPALA, Daniel. Člen Atestační komise Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. 2018 - 2020.
  2. DRÁPALA, Daniel. člen Kolegia hodnotitelů České národopisné společnosti pro hodnocení projektů UNESCO. 2018 - 2019.
  3. DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, 2018 - 2019.
  4. DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně. Poradní sbor pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně, 2018 - 2019.
  5. DRÁPALA, Daniel. člen Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., 2018 - 2021.
  6. DRÁPALA, Daniel. člen Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. 2018.
  7. DRÁPALA, Daniel. člen redakční rady. Etnologické rozpravy, 2018 - 2020. ISSN 1335-5074.
  8. DRÁPALA, Daniel. člen redakční rady. Národopisná revue, 2018 - 2020. ISSN 0862-8351.
  9. DRÁPALA, Daniel. člen redakční rady časopisu Our Europe. Ethnography - ethnology - anthropology of Culture. 2018.
  10. DRÁPALA, Daniel. Definice muzea v přírodě – limity jejího naplňování. In Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice. 2018.
  11. DRÁPALA, Daniel. Košíkářská škola a družstvo v Rožnově pod Radhoštěm a jejich přínos pro formování odborného košíkářského školství na Moravě a Slovensku. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018, roč. 52, č. 1, s. 47-63. ISSN 0862-1209.
  12. DRÁPALA, Daniel. Košíkářská škola v Rožnově pod Radhoštěm a její místo v systému košíkářského školství na Moravě. In Proutěná kultura v kontextu času a prostoru. 2018.
  13. DRÁPALA, Daniel. Lidová slovesná tradice na Rožnovsku. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2018. s. 1-15. Rožnovský učitelský pomocník č. 3.
  14. DRÁPALA, Daniel. Portášské příběhy. In Portášské příběhy; Hulín 20. 9. 2018. 2018.
  15. DRÁPALA, Daniel. předseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, 2018 - 2021.
  16. DRÁPALA, Daniel. předseda Redakční rady časopisu Museum vivum. Redakční rada časopisu Museum vivum, 2018 - 2019.
  17. DRÁPALA, Daniel. předseda Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2018 - 2019.
  18. DRÁPALA, Daniel. Valachovo zaměstnání. Fenomén obživy a jeho role při formování stereotypizovaného obrazu Valašska a jeho tradiční kultury. In Valašsko –historie a kultura II.OBŽIVA. 2018.

  2017

  1. DRÁPALA, Daniel. člen Kolegia hodnotitelů České národopisné společnosti pro hodnocení projektů UNESCO. 2017 - 2019.
  2. DRÁPALA, Daniel. člen Kolegia hodnotitelů České národopisné společnosti pro hodnocení projektů UNESCO. 2017 - 2019.
  3. DRÁPALA, Daniel. člen Kolegia hodnotitelů České národopisné společnosti pro hodnocení projektů UNESCO. 2017 - 2019.
  4. DRÁPALA, Daniel. člen Komise (Zlínského kraje) pro posuzování nominací na titul Lidová stavba roku. Komise (Zlínského kraje) pro posuzování nominací na titul Lidová stavba roku, 2017.
  5. DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně. Poradní sbor pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně, 2017.
  6. DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru pro sbírkovou činnost Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, 2017.
  7. DRÁPALA, Daniel. člen Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. 2017.
  8. DRÁPALA, Daniel. člen redakční rady. Národopisná revue, 2017. ISSN 0862-8351.
  9. DRÁPALA, Daniel. člen redakční rady časopisu Our Europe. Ethnography - ethnology - anthropology of Culture. 2017.
  10. DRÁPALA, Daniel. člen Vědecké a ediční rady Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Vědecká a ediční rada Muzea Těšínska v Českém Těšíně, 2017.
  11. DRÁPALA, Daniel a Roman DOUŠEK. Geographic information system of traditional folk culture (1750-1900): Available Online Ethnological Database and Research Tool. In 13th Congress of Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF): Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity, Göttingen, 26-30 March 2017. 2017.
  12. PAVLICOVÁ, Martina a Daniel DRÁPALA. Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic from the Perspective of Its Bearers: Visions of the UNESCO. In 4th Heritage Forum of Central Europe Heritage and Society, Krakow, 1-2 June 2017. 2017.
  13. DRÁPALA, Daniel a Marie BRANSTETTROVÁ. Jiskřičky naděje. Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové. První. Rožnov pod Radhoštěm: Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově pod Radhoštěm; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 180 s. Paměť lidí a míst 2. ISBN 978-80-87210-63-5.
  14. DRÁPALA, Daniel. Portáši. Historie a tradice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 200 s. Etnologické studie 21. ISBN 978-80-210-8831-3.
  15. DRÁPALA, Daniel. Portáši. Historie a tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 200 s. Etnologické studie, sv. 21. ISBN 978-80-210-8831-3.
  16. DRÁPALA, Daniel. předseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, 2017.
  17. DRÁPALA, Daniel. předseda Redakční rady časopisu Museum vivum. Redakční rada časopisu Museum vivum, 2017.
  18. DRÁPALA, Daniel. předseda Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017.
  19. DRÁPALA, Daniel. redaktor; člen redakční rady. Národopisný věstník, 2017. ISSN 1211-8117.
  20. DRÁPALA, Daniel. Richard Jeřábek (1931-2006). Národopisná revue / Journal of Ethnology. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017, roč. 27, č. 5, s. 106-109. ISSN 0862-8351.
  21. DRÁPALA, Daniel. Rožnov - prostor k životu Rožnovanů. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2017. s. 1-9. Rožnovský učitelský pomocník č. 1.
  22. DRÁPALA, Daniel. Valašská dědina - opravdu zmizelý svět? Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017, roč. 12, č. 1, s. 153-155. ISSN 1803-1358.
  23. DRÁPALA, Daniel, Milan HAMBÁLEK a Vojtěch BAJER. Zapomenutá zákoutí. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2017. 144 s. ISBN 978-80-87977-05-7.

  2016

  1. DRÁPALA, Daniel a Roman MALACH. Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, roč. 4, č. 1, s. 9-30. ISSN 1339-2204.
  2. VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK a Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 210 s. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9.
  3. DRÁPALA, Daniel. Svět vzpomínek Anny Kutějové. In Anna Kutějová : Vzpomínky z Jasenné. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm; Jasená; Brno: Valašské muzeum v příroodě v Rožnově pod Radhoštěm; rodina Rokytova; Masarykova univerzita, 2016. s. 114-125. Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-87210-54-3.

  2015

  1. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  2. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  3. DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, 2015 - 2017.
  4. DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně. Poradní sbor pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně, 2015.
  5. DRÁPALA, Daniel. člen redakční rady. Národopisná revue, 2015. ISSN 0862-8351.
  6. DRÁPALA, Daniel. člen Vědecké a ediční rady Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Vědecká a ediční rada Muzea Těšínska v Českém Těšíně, 2015.
  7. DRÁPALA, Daniel. člen vědecké rady. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015.
  8. DRÁPALA, Daniel. člen Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015.
  9. DRÁPALA, Daniel. Elektronické zdroje - účinná pomůcka pro vlastivědné bádání. 2015.
  10. DRÁPALA, Daniel. Elektronické zdroje a jejich uplatnění v etnologii. 2015.
  11. DRÁPALA, Daniel. Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900) - sofistikovaná výzkumná infrastruktura české etnologie. Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2015, roč. 22, č. 1, s. 41-64. ISSN 1335-5074.
  12. DRÁPALA, Daniel. Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750–1900) – an effective way to make the results of ethnological research accessible. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2015, roč. 25, č. 5, s. 96-99. ISSN 0862-8351.
  13. MALACH, Roman, Daniel DRÁPALA, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ, Miroslav VÁLKA, Jitka SPURNÁ, Andrea KÝNOVÁ, Petr KOVÁCS, Pavel BOHUMEL, Jiří KOZEL, Jana MALECKÁ, Marie NOVOTNÁ, Terézia GABRHELOVÁ, Anna HORÁKOVÁ, Daniela KOSTRHOUNOVÁ, Veronika KUTHANOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Eva ŠIPÖCZOVÁ a Barbora VALEŠOVÁ. Mapa bibliografických informací tradiční lidové kultury. 2015.
  14. DRÁPALA, Daniel. místopředseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, 2015.
  15. DRÁPALA, Daniel. předseda Komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel. Komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel, 2015.
  16. DRÁPALA, Daniel. redaktor; člen redakční rady. Národopisný věstník, 2015. ISSN 1211-8117.
  17. MRÁZOVÁ, Lenka a Daniel DRÁPALA. The role of the UNESCO Chair at the Masaryk University in the system of protection, preservation and presentation of cultural heritage. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 65-71. ISSN 1805-4722.
  18. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8101-7.
  19. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8086-7.

  2014

  1. DRÁPALA, Daniel a Martina PAVLICOVÁ. Etnografická rajonizace: úvahy nad jejím historickým vývojem a smyslem současné existence. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 3, s. 171-188. ISSN 0862-8351.
  2. DRÁPALA, Daniel. Letniční obyčeje na moravském Záhoří - k proměnám funkcí a sociokulturního kontextu. Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae). Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, roč. 48, č. 1, s. 35-50. ISSN 0862-1209.
  3. DRÁPALA, Daniel, Vladimír TEŤHAL, Lubomír PIPEREK, Kamil OBR a Čeněk KRAMOLIŠ. Pod ochranou Všech svatých. První. Rožnov pod Radhoštěm: Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 96 s. ISBN 978-80-260-6147-2.
  4. DRÁPALA, Daniel. Portáši - valašské či národní vojsko? Prostorové souvislosti činnosti bezpečnostního sboru zemských portášů. In Urbanová, Svatava; Dokoupil, Lubomír; Ivánek, Jakub; Kadlec, Petr. Valašsko : historie a kultura. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 141-154. ISBN 978-80-7464-499-3.
  5. DRÁPALA, Daniel. The socio-cultural dimension of peddlery in Moravia and Silesia. Our Europe. Ethnography - ethnology - anthropology of Culture. Poznań: Publishing House of the Poznań Society For The Advancement Of The Arts And Sciences, 2014, Neuveden, č. 3, s. 41-60. ISSN 2299-4645.
  6. MRÁZOVÁ, Lenka a Daniel DRÁPALA. UNESCO Chair na Masarykově univerzitě – vize pro 21. století. In Mezinárodní vědecká konference Muzeo50, Brno. 2014.
  7. DRÁPALA, Daniel. Uplatnění geografických informačních systémů v etnologii. 2014.
  8. DRÁPALA, Daniel. Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. 420 s. Etnologická řada ; sv. č. 8. ISBN 978-80-7325-356-1.

  2013

  1. DRÁPALA, Daniel. Dobová reflexe rukodělné výroby na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Etnologické rozpravy. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 20, 1-2, s. 55-75. ISSN 1335-5074.
  2. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Heslář geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750-1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 40 s. Etnologické příručky ; 4. ISBN 978-80-210-6604-5.
  3. DRÁPALA, Daniel. Městečko pod Radhoštěm - putování dějinami Rožnovska. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2013.
  4. DRÁPALA, Daniel a Jana MALECKÁ. Metodika pasportizace zdrojů a zpracování záznamů Geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750–1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 54 s. Etnologické příručky ; 5. ISBN 978-80-210-6618-2.
  5. DRÁPALA, Daniel. Přínos dopisovatelů Národopisné společnosti pro dokumentaci tradiční rukodělné výroby. In Drápala, Daniel. Tradiční rukodělná výroba. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2013. s. 5-10. Lidová kultura v pracích dopisovatelů České národopisné společnosti ; sv. 1. ISBN 978-80-905273-1-7.
  6. DRÁPALA, Daniel. Rožnov mezi pamětí a nepamětí. In Slížková, Marcela; Drápala, Daniel. Paměť města. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2013. s. 5-22. Rožnovské malé tisky ; sv. 22. ISBN 978-80-904851-8-1.

  2012

  1. DRÁPALA, Daniel. Podomní obchod na území Moravy a Slezska. In Pieńczak, Agnieszka; Richter, Leszek. Biuletyn Ludoznawczy. 1. vyd. Těšín: Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, 2012. s. 43-56. ISBN 978-80-87281-07-9.
  2. DRÁPALA, Daniel. Portáši v okolí Soláně. In Bajer, Vojtěch et al. Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí. 1. vyd. Karolinka: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2012. s. 101-109. ISBN 978-80-260-1943-5.
  3. DRÁPALA, Daniel. Tržiště - k socioekonomickým funkcím veřejného prostoru. In Rucká, Galina; Sýkorová, Hana. Vývoj obchodu na Moravě od počátků do roku 1945. 1. vyd. Hodonín: Moravský zemský archiv v Brně, 2012. s. 101-110. ISBN 978-80-86931-74-6.

  2011

  1. DRÁPALA, Daniel a Lenka DRÁPALOVÁ. Alois Bělunek a jeho dílo Doplňky o životě Rožnovských Valachů. In Ze života rožnovských Valachů. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2011. s. 150-155. Rožnovské malé tisky, svazek18. ISBN 978-80-904851-3-6.
  2. DRÁPALA, Daniel. Kulturní konstanty a inovace v životě obcí moravského Záhoří v éře socializace. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2011, roč. 21, č. 2, s. 83-92. ISSN 0862-8351.
  3. DRÁPALA, Daniel. Postavy a scény venkovského obchodu Moravy a Slezska - ikonografická sonda. In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 75-105. Etnologické studie 11. ISBN 978-80-210-5766-1.
  4. DRÁPALA, Daniel. Smrt - proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří. In Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 143-160. Etnologické studie 9. ISBN 978-80-210-5684-8.

  2010

  1. VÁLKA, Miroslav, Daniel DRÁPALA, Richard JEŘÁBEK a Miloš MELZER. Antonín Václavík / Bibliografie. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 177-191. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  2. DRÁPALA, Daniel, Vojtěch BAJER, Milan HAMBÁLEK a Richard SOBOTKA. Až na vrchol Radhoště. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 127 s. ISBN 978-80-904224-5-2.
  3. DRÁPALA, Daniel a Iva MAGULOVÁ. Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 165-176. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
  4. DRÁPALA, Daniel. Místopředseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. 2010.
  5. DRÁPALA, Daniel. Práce z kovu VII. 4. část klempířství. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010. 76 s. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. ISBN 978-80-87261-35-4.
  6. DRÁPALA, Daniel. Předseda komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel. 2010.
  7. DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. Zručnost, um a dovednost lidí na horách. Fotografická zastavení. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 176 s. ISBN 978-80-904224-6-9.

  2009

  1. DRÁPALA, Daniel. Člen poroty Ministerstva kultury České republiky pro udělování Ceny ministra kultury v oboru tradiční lidová kultura a folklor. Porota Ministerstva kultury České republiky pro udělování Ceny ministra kultury v oboru tradiční lidová kultura a folklor, 2009.
  2. DRÁPALA, Daniel. K sociálním a ekonomickým funkcím jarních dětských obchůzek na Záhoří. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2009, roč. 19, č. 2, s. 84-93. ISSN 0862-8351.
  3. DRÁPALA, Daniel. Předpoklady etnografických muzeí v přírodě k prezentaci lidové kultury. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2009, roč. 47, První, s. 3-18. ISSN 1803-0386.
  4. DRÁPALA, Daniel. Předseda komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel. Komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel., 2009.
  5. DRÁPALA, Daniel. Rožnov - paměť versus nepaměť města pod Radhoštěm. In Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století. 1. vyd. Brno: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, pracoviště Brno - Statutární město Brno, Archiv města Brna - Ústav etnológie Slovenskej Akadémie vied, Bratislava, 2009. s. 177-203. ISBN 978-80-87112-22-9.
  6. DRÁPALA, Daniel a Josef TVARŮŽEK. Valaši v Betlémě. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm, 2009. 144 s. Rožnovské malé tisky; sv. 14. ISBN 978-80-904224-3-8.

  2008

  1. DRÁPALA, Daniel. Dějiny banalit? Etnohistorie na pomezí historie a etnologie. In Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek II. 1. vyd. Brno, Pardubice, Praha, Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2008. s. 87-103. ISBN 978-80-904069-1-9.
  2. DRÁPALA, Daniel. Dopis z války. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2008, roč. 21, č. 2, s. 11-13. ISSN 1212-3382.
  3. DRÁPALA, Daniel a Lenka DRÁPALOVÁ. Kouzelné bytosti zpod Radhoště. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008. 120 s. Rožnovské malé tisky; sv. 11. ISBN 978-80-904224-1-4.
  4. DRÁPALA, Daniel. Lidová kultura v kontextu odborných aktivit Vladimíra Boučka. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, XVIII, č. 3, s. 147-158. ISSN 0862-8351.
  5. DRÁPALA, Daniel a Vojtěch BAJER. Radhošťské putování. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008. 176 s. Rožnovské malé tisky; sv. 12.
  6. DRÁPALA, Daniel. Žena na venkovském trhu. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2008, roč. 25 (67), č. 1, s. 16-33. ISSN 0323-2492.

  2007

  1. DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, roč. 13, č. 1, s. 23-34. ISSN 1214-5327.
  2. DRÁPALA, Daniel. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1. František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2007, roč. 24 (66), č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-2492.
  3. DRÁPALA, Daniel. Doprava. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 147-149. 2. svazek. ISBN 978-80-204-1712-1.
  4. DRÁPALA, Daniel. K některým etnografickým aspektům nadregionálních tržních vazeb v hospodářském systému západokarpatské oblasti v 18. a 19. století. Ethnologia Europae centralis. Brno, Cieszyn: Jan Souček, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-34. ISSN 1210-1109.
  5. DRÁPALA, Daniel. K termínům výročních trhů v západních Karpatech. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007, roč. 7, 1-2, s. 33-44. ISSN 0862-8548.
  6. DRÁPALA, Daniel. Košíkářská škola a dílna v Rožnově pod Radhoštěm. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007, XVII, č. 2, s. 106-109. ISSN 0862-8351.
  7. DRÁPALA, Daniel. Na trhu a z trhu darované. In Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2007. s. 169 - 173. ISBN 978-80-86185-60-6.
  8. DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 40 s. ISBN 978-80-239-9096-6.
  9. DRÁPALA, Daniel a Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou - výstava. 2007.
  10. DRÁPALA, Daniel. Paběrky z dějů městečka Rožnova a jejich autor Josef Lucian Ondřej Kramoliš. In Paběrky z dějů městečka Rožnova. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2007. s. 45-56. Rožnovské malé tisky; sv. 9. ISBN 978-80-239-8598-6.
  11. DRÁPALA, Daniel. Pod jménem Valachů a portášů - terminologická rozprava. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007, roč. XVII, č. 3, s. 170 - 177. ISSN 0862-8351.
  12. DRÁPALA, Daniel. Portasze krajowi i zbójnicy - dwa przeciwstawne zjawiska w historii Moraw XVII i XVIII wieku. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 238-247. ISBN 978-80-88877-45-5.
  13. DRÁPALA, Daniel. Produkce rožnovské košíkářské školy a dílny. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 19, s. 7-9. ISSN 1212-3382.
  14. DRÁPALA, Daniel, Jiří POLÁŠEK, Richard SOBOTKA a Pavel JAŠKA. Rožnovská věž. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, 2007. 108 s. ISBN 978-80-254-0523-9.
  15. DRÁPALA, Daniel. Specifika odbytu mléčných produktů v západních Karpatech. In Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. s. 63-79. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8.
  16. DRÁPALA, Daniel. Střítežané. Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 18, s. 4-7. ISSN 1212-3382.
  17. DRÁPALA, Daniel. Zemští portáši a zbojníci - dva protikladné fenomény moravských dějin 17. a 18. století. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1. vyd. Žilina: Povážské múzeum, 2007. s. 230-237. ISBN 978-80-88877-45-5.
  18. DRÁPALA, Daniel. "Zpomínky z mého minulého živobytí" Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, roč. 2007, č. 19, s. 4-7, 8 s. ISSN 1212-3382.

  2006

  1. DRÁPALA, Daniel. Desátnictvo zemských portášů v Čeladné. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 95 - 114. ISBN 978-80-239-8984-7.
  2. DRÁPALA, Daniel. Jiří Langer. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 226-237. ISBN 978-80-239-8984-7.
  3. DRÁPALA, Daniel. K poslání muzeí v přírodě při prezentaci tradiční lidové kultury. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 7 - 13. ISBN 978-80-239-8984-7.
  4. DRÁPALA, Daniel. Muzea v přírodě v systému prezentace tradiční lidové kultury. In Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického sympozia konaného ve dnech 15. - 16. března 2006. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006. s. 218-234, 175 s. ISBN 80-86156-79-6.
  5. DRÁPALA, Daniel. Nad dostupností venkovských trhů na Moravě a ve Slezsku. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2006, roč. 23 (65), č. 1, s. 26-35. ISSN 0323-2492.
  6. DRÁPALA, Daniel. Nová osobnost Valašského Slavína. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 4 (Zima), s. 26. ISSN 1214-0139.
  7. DRÁPALA, Daniel. Trading Mountain Pasturage Dairy Products in Western Carpathians in the Past. Museum Vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006, roč. 2, Suplementum, s. 12-19. ISSN 1803-1358.
  8. DRÁPALA, Daniel. Valašský Slavín a Kniha paměti kraje. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 2006, č. 17, s. 19-20. ISSN 1212-3382.
  9. DRÁPALA, Daniel. Všechny krásy Valašska. K 110. výročí narození Miloše Kulišťáka. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 3 (Podzim), s. 21-23. ISSN 1214-0139.

  2005

  1. DRÁPALA, Daniel. "... ani ta metla nedala hladem umříť ..." Bříza a březové proutí v tradiční lidové kultuře. 1. vyd. Zubří; Rožnov pod Radhoštěm: Město Zubří; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. 102 s. ISBN 80-239-5354-0.
  2. DRÁPALA, Daniel. Bohumír a Alois Jaroňkové - Rožnovský kostel. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. s. 157-158. ISBN 80-239-6243-4.
  3. DRÁPALA, Daniel. Dílo lásky a úcty. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 3, s. 178-183. ISSN 0862-8351.
  4. DRÁPALA, Daniel. Ikonografické proměny moravského portáše. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, XV, č. 1, s. 35 - 43. ISSN 0862-8351.
  5. DRÁPALA, Daniel. Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář". Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 2, s. 112-116. ISSN 0862-8351.
  6. DRÁPALA, Daniel. Květnové střípky roku 1945. Události května 1945 na Rožnovsku ve světle pamětnických vyprávění. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 14, s. 8-10. ISSN 1212-3382.
  7. DRÁPALA, Daniel. Návrh na udělení čestného členství České národopisné společnosti prof. PhDr. Ludvíku Baranovi, Dr.Sc. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2005, roč. 22 (64), č. 1, s. 263. ISSN 0323-2492.
  8. DRÁPALA, Daniel. Nositel tradice lidových řemesel za rok 2005 - metlář Jiří Ondřej. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 45. ISSN 1212-3382.
  9. DRÁPALA, Daniel. Odešel "kronikář rolnické vesnice". Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 46. ISSN 1212-3382.
  10. DRÁPALA, Daniel. Příběhy rožnovského malovaného porcelánu. In Denisa Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. s. 5-7. Rožnovské malé tisky; sv. 5. ISBN 80-239-4461-4.
  11. DRÁPALA, Daniel, Lucie HAMBÁLKOVÁ, Milan HAMBÁLEK a Daniela SRBOVÁ. Rožnov lázeňský. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2005. 96 s. Rožnovské malé tisky; sv. 6. ISBN 80-239-5131-9.
  12. DRÁPALA, Daniel. Soubor fotografických tabulí výrobků Košíkářské školy a dílny v Rožnově pod Radhoštěm. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. s. 154-156. ISBN 80-239-6243-4.
  13. DRÁPALA, Daniel. Valašské muzeum v přírodě na prahu třetího milénia. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. s. 27-44. ISBN 80-239-6243-4.

  2004

  1. DRÁPALA, Daniel. Babylon na Dunaji. Vídeň na počátku 20. století v zápiscích Ondřeje Oblůka. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2004, roč. 2004, č. 13, s. 5-8. ISSN 1212-3382.
  2. DRÁPALA, Daniel. Idea živého muzea na prahu 3. tisíciletí. In CIMA XIV. International Congress of Agricultural Museums. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2004. s. 155 - 157.
  3. DRÁPALA, Daniel. Proměňující se tvář venkovské krajiny. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2004, roč. 14, č. 2, s. 95-98. ISSN 0862-8351.
  4. DRÁPALA, Daniel, Richard SOBOTKA a Vojtěch BAJER. Příběhy staletími vyprávěné. Drobné sakrální památky na Rožnovsku. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2004. 96 s. Rožnovské malé tisky; sv. 3. ISBN 80-239-2966-6.
  5. DRÁPALA, Daniel. Týdenní trhy na východní Moravě a ve Slezsku. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2004, roč. 4, 1-2, s. 38-45. ISSN 0862-8548.
  6. DRÁPALA, Daniel. Využití břízy v tradiční rukodělné výrobě. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2004, roč. 21 (63), č. 1, s. 136-151. ISSN 0323-2492.

  2003

  1. DRÁPALA, Daniel a Jana NOSKOVÁ. Bibliografie Národopisných aktualit 1964 - 1990. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2003. 175 s. ISBN 80-86156-57-5.
  2. DRÁPALA, Daniel. Deníkové zápisy Beneše Methoda Kuldy z jeho rožnovského pobytu. In Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2003. s. 22-32. ISBN 80-239-1694-7.
  3. DRÁPALA, Daniel. Drátenické metamorfózy. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, roč. 13, č. 2, s. 94-97. ISSN 0862-8351.
  4. DRÁPALA, Daniel. Egänzungs- Tabelle jako pramen ke studiu stavu komunikační sítě v první třetině 19. století. In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003. s. 51-56. ISBN 80-85032-95-3.
  5. DRÁPALA, Daniel. Galanterní klempířství na Rožnovsku. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2003, roč. 2003, č. 11, s. 9-11. ISSN 1212-3382.
  6. DRÁPALA, Daniel. Historie osídlování území. In Javornický hřeben. Javornícky hrebeň. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ZO ČSOP Salamander, 2003. s. 10-12.
  7. DRÁPALA, Daniel. Jiřina Veselská mezi jubilanty. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2003, roč. 20 (62), č. 1, s. 232-237. ISSN 0323-2492.
  8. DRÁPALA, Daniel. K problematice vedení vozovky řečištěm. In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003. s. 59-61. ISBN 80-85032-95-3.
  9. DRÁPALA, Daniel a Jiřina VESELSKÁ. Programy Valašského muzea v přírodě určené školní mládeži - východiska, ohlasy, perspektivy. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2003, roč. 2003, Suplementa, s. 53-55. ISSN 0862-8548.
  10. DRÁPALA, Daniel. Vánoce v Rožnově. In Při Betlémě na salaši. Staré vánoční písně a koledy Rožnovské ze sběrů Josefa Tvarůžka. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm, Zlín: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm; Bartošova krajská knihovna, 2003. s. 5-14. Rožnovské malé tisky; sv. 2. ISBN 80-239-1504-5.

  2002

  1. DRÁPALA, Daniel. Cestami Moravského Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 15-18. ISSN 1212-3382.
  2. DRÁPALA, Daniel. Život v rodině a obci - společenské vztahy. In Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí; Brno: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společenost, 2002. s. 432-442. Vlastivěda moravská. Řada topografická ; svazek 68. ISBN 80-7275-024-0.

  2001

  1. DRÁPALA, Daniel. Na čísle posledním. Poznámky ke studiu hřbitovů na východní Moravě a jejich využití jako pramene. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2001, roč. 17, č. 1, s. 92-103. ISSN 0323-2492.
  2. DRÁPALA, Daniel. Tíha víry. K 220 výročí vydání tolerančního patentu a jeho dopadu na život obyvatel Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2001, roč. 2001, č. 7, s. 4-6. ISSN 1212-3382.

  2000

  1. DRÁPALA, Daniel. Znovu objevované drátenictví. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, roč. 10, 3-4, s. 109. ISSN 0862-8351.

  1999

  1. DRÁPALA, Daniel. Proměny jedné tradice. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1999, roč. 15-16, č. 1, s. 172-181, 100 s. ISSN 0323-2492.

  1998

  1. DRÁPALA, Daniel. Muzea v přírodě - prostředník mezi lidovou kulturou a školou. In Lokálna a regionálna kultúra po roku 1989. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1998. s. 7-16. ISBN 80-7137-563-2.

  1997

  1. DRÁPALA, Daniel. Proměny pasekářského způsobu zemědělského hospodaření v 19. a 20. století. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1997, roč. 14 (56), č. 1, s. 55-59. ISSN 0323-2492.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 09:06