Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. TRÁVNÍČEK, Jan. Studenti pro Jihomoravský kraj 2017: Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2017, 32 s. ISBN 978-80-88212-09-6.

  2016

  1. TRÁVNÍČEK, Jan. Studenti pro Jihomoravský kraj 2016: Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2016, 36 s. ISBN 978-80-88212-04-1.

  2015

  1. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu. 1. Vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015, 104 s. ISBN 978-80-87300-57-2.
  2. TRÁVNÍČEK, Jan. Studenti pro Jihomoravský kraj 2015: Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2015, 32 s. ISBN 978-80-87604-89-2.
  3. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Theoretical and methodological reflection of a case study on the Deblínsko landscape project. Envigogika. Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1-15. ISSN 1802-3061. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/18023061.477.

  2014

  1. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Tomáš JEŘÁBEK. Особые инновации в образовании в области туристического бизнеса. In Nové výzvy managementu v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2014, s. 73-84. ISBN 978-80-87300-58-9.
  2. TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj v korporátní sféře: udržitelnost restauračních zařízení v turistické oblasti Brno a okolí. Vydání první. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2014, 45 s. ISBN 978-80-87300-59-6.
  3. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Gustav NOVOTNÝ. El ciberespacio y las posibilidades de visualización de (al menos) cuatro tipos de la espacialidad. Revista Geográfica de América Central. Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica, 2014, roč. 52, č. 1, s. 51-67. ISSN 1011-484X.
  4. TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. E-learning bez pozlátka: překážky a neporozumění. In Konference MoodleMoot.cz 2014. 2014. ISBN 978-80-263-0717-4.
  5. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí. In Konference MoodleMoot.cz 2014. 2014. ISBN 978-80-263-0717-4.
  6. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Kristýna AUSTOVÁ. Nové výzvy managementu v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2014, 85 s. ISBN 978-80-87300-58-9.
  7. KLEMEŠOVÁ, Kamila, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Participace akcelerátorem zapojení veřejnosti v procesech plánování environmentálních rizik na příkladu povodní. In Jan Strohmandl. ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA - Sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2014, s. 133-140, 453 s. ISBN 978-80-7454-336-4.
  8. TRÁVNÍČEK, Jan. Studenti pro Jihomoravský kraj 2014: Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2014, 36 s. ISBN 978-80-87604-68-7.

  2013

  1. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Tomáš JEŘÁBEK. Примеры использования передовых информационных технологий в современной образовательной практике. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, roč. 2013/4, č. 2, s. 62-73. ISSN 1804-3682.
  2. TROJAN, Jakub, Tomáš JEŘÁBEK, Jan TRÁVNÍČEK a Eva LUKÁŠKOVÁ. Analysis of the Results of Research of Socially Responsible Management of Restaurants in Brno to Achieve Sustainability and Environmental Security. ECONOMICS AND MANAGEMENT. Brno: University of Defence, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 58-66. ISSN 1802-3975.
  3. TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN, Břetislav SVOZIL a Alois HYNEK. Aplikace projektového a komunitního přístupu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - case study vlivu strukturálních fondů na rozvoj lokality Deblínska. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013, IV, 1/2013, s. 62-68. ISSN 1804-3836.
  4. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK, Gustav NOVOTNÝ a Tomáš JEŘÁBEK. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj: Výzkum restauračních zařízení na území městské části Brno-střed 2012. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013, 35 s. ISBN 978-80-87300-44-2.
  5. HYNEK, Alois a Jan TRÁVNÍČEK. Environmental Targets and Measures in the Strategies and Programmes of Regional Development in the Czech Republic. Global Journal of Human Social Science Geography, Geo-Sciences, Environmental Disaster Management. 2013, roč. 13, č. 5, s. 1-11. ISSN 2249-460X.
  6. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK, Tomáš JEŘÁBEK a Hana VOVSOVÁ. Inovace v cestovním ruchu v kontextu Evropské unie. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013, 78 s. ISBN 978-80-87300-40-4.
  7. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Tomáš JEŘÁBEK. Lokalizační faktory subjektů působících v erotickém cestovním ruchu na Slovensku: kazuistika Trenčianského kraje. In Trojan Jakub et al. Inovace v cestovním ruchu v kontextu Evropské unie. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013, s. 31-36, 5 s. ISBN 978-80-87300-40-4.
  8. TRÁVNÍČEK, Jan. Poustka in der Herrschaft Posořitz (Pozořice) als liechtensteinischer Erinnerungsort. In Die liechtenstein: Kontinuitäten - diskontinuitäten. Vaduz: Historischer Verein für das fürstentum Liechtenstein, 2013, s. 175-186, 11 s. ISBN 978-3-906393-63-6.
  9. TRÁVNÍČEK, Jan. Poustka na panství Pozořice jako místo lichtenštejnské paměti. In Tomáš Knoz, Peter Geiger. Lichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity (Časopis Matice moravské 132, 2013 – Supplementum 4). Brno: Matice moravská, 2013, s. 141-150. ISBN 978-80-87709-00-9.
  10. TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN a Jiří HOFBAUER. Rozšířené anotace: mezi teorií a praxí. Sborník vybraných anotací bakalářských prací. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013, 30 s. ISBN 978-80-87300-41-1.
  11. TRÁVNÍČEK, Jan. Studenti pro Jihomoravský kraj 2013: Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2013, 39 s. ISBN 978-80-87604-43-4.
  12. TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN a Gustav NOVOTNÝ. Studentská vědecká a odborná činnost 2013. Sborník z 6. vědecké konference studentských prací. In Studentská vědecká a odborná činnost 2013. Sborník z 6. vědecké konference studentských prací. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013, 124 s. ISBN 978-80-87300-46-6.
  13. TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Využití mapových produktů Google pro environmentální výchovu. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2013, 28 s. ISBN 978-80-87604-56-4.
  14. SLABÁ, Petra, Tomáš JEŘÁBEK, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Web 2.0 a cestovný ruch. In Tomáš Jeřábek, Petra Trunečková. Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013, s. 378-386, 8 s. ISBN 978-80-87300-43-5.

  2012

  1. TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012, 122 s. ISBN 978-80-87300-21-3.
  2. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Dvojjazyčná učebnice terénního učení (Deblín a okolí). Czech - English textbook of outdoor learning (Deblín and its surroundings). 1. vyd. Brno: Základní škola a Mateřská škola Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 2012, 182 s. ISBN 978-80-260-2463-7.
  3. TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN a Petr LEDVINA. Ekomapa Jihomoravského kraje: certifikovaní řemeslníci a ekofarmy. 2012.
  4. GAJZLEROVÁ, Lenka, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Hodnocení Implementace školního vzdělávacího programu v oblasti hotelnictví: případová studie Hotelové školy Brno. In Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví. Sborník příspěvků z páté mezinárodní konference. první. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012, s. 69-76. ISBN 978-80-87300-19-0.
  5. TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Kolaborativní tvorba publikací v cestovním ruchu prostřednictvím Learning Management System. In Jaromír Rux, Jiří Šíp. Aktuální problémy cestovního ruchu. "Nové trendy a technologie v cestovním ruchu". 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 291-298, 340 s. ISBN 978-80-87035-56-6.
  6. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Learning management system Moodle jako platforma pro kolaborativní tvorbu publikací. In Geographical Ph.D. Workshop 2012. 2012. ISBN 978-80-86073-57-6.
  7. TROJAN, Jakub, Tomáš JEŘÁBEK a Jan TRÁVNÍČEK. Location-Based Services v udržitelném cestovním ruchu: příklad mikroregionu Pernštejn. In Radka Balakovská. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2012, s. 317-328, 356 s. ISBN 978-80-87411-40-7.
  8. JEŘÁBEK, Tomáš, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Predikční výkon BVAR a TVP-VAR modelů. In Nové trendy 2012. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2012, s. 63-76, 295 s. ISBN 978-80-87314-29-6.
  9. ZOUHAROVÁ, Dáša, Michal BARTOŠ, Václav CÍLEK, Bohumír DRAGOUN, Eduard HOFMANN, Pavel HOLÁNEK, Marie HORÁKOVÁ, Blažena HUŠKOVÁ, Petra ILKOVÁ, Simona JAKEŠOVÁ, Zdeňka JIČÍNSKÁ, Martin KŘÍŽ, Hana LIBROVÁ, Ivana MAJEROVÁ, Helena MARTINCOVÁ, Dagmar MARTINKOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Jitka PLHÁKOVÁ, Jan POHUNEK, Irena POŘÍZKOVÁ, Tomáš RŮŽIČKA, Milena RYCHNOVSKÁ, Jiří SVOBODA, David ŠROM, Zdenka ŠTEFANIDESOVÁ, Kamila TACHOVSKÁ, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN, Jiří VORLÍČEK a Zbyněk ZAVADIL. Regionální učebnice: metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky. První vydání. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012, 92 s. ISBN 978-80-87604-13-7.
  10. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Specifické inovace vzdělávání v sektoru cestovního ruchu. In Jakub Trojan, Pavla Zdráhalová. Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky. Vydání první. Brno: Tribun EU, 2012, s. 100-111, 128 s. ISBN 978-80-263-0236-0.
  11. TRÁVNÍČEK, Jan. Studenti pro Jihomoravský kraj 2012: Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012, 48 s. ISBN 978-80-87604-34-2.
  12. TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Svobodné informace pro environmentální výchovu. První vydání. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012, 28 s. Metodický materiál pro učitele, odborný text - 6. ISBN 978-80-87604-23-6.
  13. TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN a Tomáš JEŘÁBEK. Udržitelný rozvoj jako kritérium tvorby naučné stezky: případová studie Základní škola Rousínov. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace Příspěvky z 29. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2012 v Brně. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 66-71. ISBN 978-80-210-6045-6.
  14. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Udržitelný rozvoj v korporátní sféře: Corporate Social Responsibility restauračních zařízení na území statutárního města Brna. První vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012, 47 s. ISBN 978-80-87300-17-6.

  2011

  1. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Atlas Deblínska. Vydání první. Brno: GEODIS BRNO, spol. s r.o., 2011, 78 s. ISBN 978-80-87473-00-9.
  2. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Best Practice Example of Educational Project: Sustainability in Deblín, South Moravia, Czech Republic. Online. In Ali Demirci, Lex Chalmers, Yilmaz Ari, John Lidstone. Building Bridges between Cultures through Geographical Education. 1 Vol. Istanbul: IGU Commission on Geographical Education, Fatih University, 2011, s. 23-29. ISBN 978-975-303-110-3.
  3. OSMAN, Robert, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Ondřej KONEČNÝ. K čemu doktorandi? Pokračování diskuze XXII. Sjezdu české geografické společnosti v Ostravě. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 30, č. 2, s. 18-24. ISSN 1213-1075.
  4. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Arnošt WAHLA. Mapové portály jako nástroj výuky geografie cestovního ruchu. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, 12/2011, s. 30-37, 102 s. ISSN 1804-252X.
  5. TRÁVNÍČEK, Jan, Želmíra MICKOVÁ a Markéta FLEKALOVÁ. Metody plánování opatření regenerace krajiny: aplikace na Pozořicku. In Degradace a regenerace krajiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně,, 2011, s. 18-25. ISBN 978-80-7375-583-6.
  6. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Možnosti vizualizace (přinejmenším) 4 druhů prostorovosti. In Hana Svobodová. Prostorovosti: místa, území, krajiny, regiony, globiony. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011, s. 116-125, 142 s. ISBN 978-80-904308-7-7.
  7. TRÁVNÍČEK, Jan a Vítek URBAN. Naučné stezky v Jihomoravském kraji. 2011.
  8. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Nové svobodné nástroje geoinformatického vzdělávání: aplikace na základních školách. In Ph.D. Workshop 2011. 2011. ISBN 978-80-86407-32-6.
  9. TRÁVNÍČEK, Jan. Studenti pro Jihomoravský kraj 2011: Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2011, 40 s. ISBN 978-80-87604-00-7.
  10. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Tomáš VÁGAI, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainability in Practice. Online. In Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe: A Handbook of Best Practice. Guildford, Surrey (UK): Grosvenor House Publishing Ltd, 2011, s. 215-233. 1st edition. ISBN 978-1-908105-33-2.
  11. HYNEK, Alois, Jan TRÁVNÍČEK, Lukáš FRANĚK, Jana HORÁKOVÁ, Ondřej KINC, Lukáš KRAHULA, Zdeněk KUNDERA, Klára LEŽÍKOVÁ, Jitka MUSILOVÁ a Marek TÖGEL. Záplavy, zahrádky a zpustlé stavby ve Znojmě. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 9: Fyzická geografie a životní prostředi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 120-129. ISBN 978-80-210-5673-2.

  2010

  1. SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2010, roč. 1, č. 1, s. 23-32. ISSN 1804-3836.
  2. SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. In Best practices v cestovním ruchu. Dobré zkušenosti a příklady pro rozvoj cestovního ruchu. Sborník příspěvků z třetí mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o., 2010, s. 73-80, 119 s. ISBN 978-80-87300-06-0.
  3. FLEKALOVÁ, Markéta a Jan TRÁVNÍČEK. Cultural landscape: joint platform for interdisciplinary field course for geographers and landscape architects. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 394-400. ISBN 978-80-7368-903-2.
  4. HYNEK, Alois a Jan TRÁVNÍČEK. Environmental targets and measures in the strategies and programmes of regional development in the Czech Republic. European Journal of Geography. EUROGEO, 2010, roč. 1, č. 1, s. 55-68. ISSN 1792-1341.
  5. HYNEK, Alois a Jan TRÁVNÍČEK. Fyzickogeografické složky a celky krajiny Deblínska. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 156-163. ISBN 978-80-7368-903-2.
  6. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Tomáš VÁGAI, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Glokalizace a sustainability: východisko pro lokality? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 457-461. ISBN 978-80-7368-903-2.
  7. TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Changing Landscape in GIS Dynamization in Practice: Using Old Maps at Educational Project for Secondary School in South Moravia, Czech Republic. In Proceedings of the 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Vienna: Vienna University of Technology, 2010, s. 565-575, 10 s.
  8. SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Alois HYNEK. Interdisciplinární geografické vzdělávání v praxi: aplikace projektového a komunitního přístupu na Deblínsku prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 8: Fyzická geografie a kulturní krajina. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 113-118. ISBN 978-80-210-5369-4.
  9. TRÁVNÍČEK, Jan, Ondřej ŠERÝ a Andrea NOGOVÁ. Kombinace kvalitativních a kvantitativních metod geografického výzkumu: analýza vztahů Tišnova a Předklášteří. In Mladí vedci 2010 - Zborník prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2010, s. 547-556. ISBN 978-80-8094-742-2.
  10. TRÁVNÍČEK, Jan. Local perspectives in landscape restoration: towards multifunctionality in southern border of Drahanská Highlands, South Moravia. In Internatioval Conference in Landscape Ecology: Book of abstracts. 2010. ISBN 978-80-254-8064-9.
  11. SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN, Jan TRÁVNÍČEK, Ondřej ŠERÝ a Martin BRAUN. Lokální učebnice a atlas Deblínska. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 408-412. ISBN 978-80-7368-903-2.
  12. TRÁVNÍČEK, Jan, Micková ŽELMÍRA a Markéta FLEKALOVÁ. Metody plánování opatření regenerace krajiny - aplikace na Pozořicku. In Sborník abstraktů: Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-456-3.
  13. TRÁVNÍČEK, Jan, Markéta FLEKALOVÁ, Micková ŽELMÍRA, Martin BRAUN, Jiří JAKUBÍNSKÝ, Tomáš FRANTA a Jan ŠŤÁSEK. Návrh managementu VKP na Pozořicku: spolupráce univerzit s obecně prospěšnou společností. In Venkovská krajina 2010. Sborník z 8. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 20.-23. května 2010 v Hostětíně, Bílé Karpaty,. Hostětín, 2010, s. 204-209, 382 s. ISBN 978-80-87154-43-4.
  14. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Tomáš VÁGAI. Neo-endogenní rozvoj na příkladu Deblínska: interpretativní přístup. Geografické informácie 14. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, roč. 14, 1/2010, s. 64-73. ISSN 1337-9453.
  15. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Vladimír HERBER. Practicing GIS for secondary school pupils - dynamization of current methods or new innovative approaches?. Online. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 418-424. ISBN 978-80-7368-903-2.
  16. TRÁVNÍČEK, Jan. Prakticky s GISy: vytvoření, realizace a zhodnocení studentského projektu. In Sborník abstraktů studentské konference New Wave. 2010.
  17. TRÁVNÍČEK, Jan. Příroda a/nebo kultura? Koncept kulturní krajiny v mezinárodní ochraně přírody a krajiny. Acta Průhoniciana. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 2010, roč. 95, č. 1, s. 115-122. ISSN 0374-5651.
  18. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Spatiality of functional units in rural landscape in the greater Brno area: Lipůvka-Lažany-Újezd. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2010, roč. 5, č. 2, s. 209-217, 8 s. ISSN 1802-1115.
  19. SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Spolupráce základní a vysoké školy: Trvalá udržitelnost Deblínska. Geografické rozhledy. 2010, roč. 19, č. 3, s. 19-20. ISSN 1210-3004.
  20. KUCHYŇKA, Jan, Tomáš LORENC a Jan TRÁVNÍČEK. Studie rezidenční suburbanizace: Tišnov, lokalita „Na Honech“. In Študentská vedecká konferencia: Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 977-983. ISBN 978-80-223-2819-7.
  21. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainability Educational Project: Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. In Proceedings CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2010, s. 3045-3054. ISBN 978-84-613-9386-2.
  22. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainable Deblín Region: Educational Project. Envigogika. Praha: COŽP UK, 2010, roč. 2009/IV, č. 2, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1802-3061.
  23. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Svobodný software (open-source) jako inovace v sekundárním geoinformatickém vzdělávání - případová studie "Prakticky s GISy". Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2010, IV, č. 1, s. 164-167, 183 s. ISSN 1337-6748.
  24. TRÁVNÍČEK, Jan a Markéta FLEKALOVÁ. Teorie a aplikace konceptu kulturní krajiny v meziuniverzitní spolupráci geografů a krajinářských architektů: terénní výukový kurz na Pozořicku. In Krajina a kultura: Sborník abstraktů z konference Krajina a kultura pořádané 22.1.2010 v Brně. 2010. ISBN 978-80-87154-91-5.
  25. TRÁVNÍČEK, Jan. The Evolution of the Landscape of the Southern Border of Drahanská Highlands based on the Third Austrian Military Survey. Geoscape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2010, roč. 5, č. 1, s. 192-197. ISSN 1802-1115.
  26. TRÁVNÍČEK, Jan, Jan WALIK, Lenka MUSILOVÁ a Milan ČARVAŠ. Zhodnocení Cementárny Mokrá prostřednictvím pilířů udržitelného rozvoje. In Študentská vedecká konferencia: Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 1514-1519. ISBN 978-80-223-2819-7.

  2009

  1. TRÁVNÍČEK, Jan. Concept of cultural landscape in physical and human geography: origin, differences and misunderstanding. In Ph.D. Workshop 2009 Proceedings. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, Ostrava, 2009, s. 147-152. ISBN 978-80-86407-78-4.
  2. TRÁVNÍČEK, Jan. Jižní zlomový svah Drahanské vrchoviny na mapách 3. vojenského mapování. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci: sborník abstraktů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 134 s. ISBN 978-80-244-2290-9.
  3. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Krajinný projekt "Deblínsko". In Fyzickogeografický sborník 7, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 206-211. ISBN 978-80-210-5077-8.
  4. TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN, Roman BOHOVIC a Vladimír HERBER. Prakticky s GISy. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2009, roč. 8, č. 12, s. 18-21, 36 s. ISSN 1802-4521.
  5. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Prostorovost funkčních ploch venkovské krajiny v zázemí Brna: Lipůvka-Lažany-Újezd. In Venkovská krajina 2009. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009, s. 219-224, 411 s. ISBN 978-80-87154-65-6.
  6. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL a Jan TRÁVNÍČEK. Přeshraniční krajinné ekosystémy: případová studie Jižní Moravy. In Fyzickogeografický sborník 6, fyzická geografie a trvalá udržitelnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 21-28. ISBN 978-80-210-4780.
  7. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL a Jan TRÁVNÍČEK. Studium rurality Deblínska. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci: sborník abstraktů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 134 s. ISBN 978-80-244-2290-9.
  8. TRÁVNÍČEK, Jan a Nicol PEREČKOVÁ. Trvalá udržitelnost Deblínska. In Študentská vedecká konferencia, zborník recenzovaných príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009, s. 1611-1616. ISBN 978-80-223-2639-1.
  9. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2009, roč. 2009, č. 2, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1802-3061.
  10. TRÁVNÍČEK, Jan, Petr KOLÁŘ a Nicol PEREČKOVÁ. Voda na Deblínsku z pohledu trvale udržitelného rozvoje. In Venkovská krajina 2009. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009, s. 407-411, 411 s. ISBN 978-80-87154-65-6.
  11. TRÁVNÍČEK, Jan. Vývoj krajiny jižního okraje Drahanské vrchoviny (na mapách III. vojenského mapování). In Fyzickogeografický sborník 7, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 74-79. ISBN 978-80-210-5077-8.
  12. TRÁVNÍČEK, Jan. Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny. In Student GIS projekt 2009. Olomouc: ARCdata Praha, s.r.o., 2009, s. 174-182. ISBN 978–80–904450–0–0.
  13. TRÁVNÍČEK, Jan, Břetislav SVOZIL, Ondřej ŠERÝ, Martin BRAUN a Barbora KREJČÍKOVÁ. Významné krajinné prvky v kontextu trvalé udržitelnosti na příkladu ´Deblínska´. In Mladí vedci 2009 - X. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2009, s. 1152-1160. ISBN 978-80-8094-499-5.

  2008

  1. TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Pravé tlačítko myši na maximum. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2008, roč. 7, č. 12, s. 38-38, 44 s. ISSN 1802-4521.
  2. TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Project training in landscape research at Institute of Geography, Brno. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2008, roč. 3, č. 1, s. 73-79, 6 s. ISSN 1802-1115.
  3. SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Prostorové environmentální jednotky jižní Moravy. In Študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. 2.zväzok - geografická, geologická, environmentálna, chemická a didaktická sekcia. 1. vyd. Bratislava: IRIS, Vydavatel'stvo a tlač, s.r.o., 2008, s. 93-95, 308 s. ISBN 978-80-89238-17-0.
  4. SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Ondřej ŠŤASTNÝ. Přeshraniční krajinné ekosystémy Jihomoravského kraje. In Mladí vedci 2008 - Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008, s. 498 - 507, 712 s. ISBN 978-80-8094-285-4.
  5. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Rurální studia v zázemí Brna: Lipůvka-Lažany-Újezd. In Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků - CD. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, 259 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
  6. TRÁVNÍČEK, Jan. Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny. In Životní prostředí a ekologie: Sborník referátů ze studentské konference pořádané Jihomoravským krajem ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica. 2008. ISBN 978-80-254-0494-2.

  2007

  1. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL a Jan TRÁVNÍČEK. Environmentální spolupráce univerzity a venkovské komunity na příkladu jihomoravské obce Klentnice. In 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS s pracovním názvem "Fyzická geografie – výzkum, vzdělávání, aplikace". 1. vyd. Brno, 2007, s. 178-183. ISBN 978-80-210-4508-8.
  2. SVOZIL, Břetislav a Jan TRÁVNÍČEK. Hledání strategie udržitelnosti a bezpečnosti obce Klentnice. In Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov. 2 zväzok. 1. vyd. Bratislava: Kartprint, 2007, s. 259-261, 307 s. ISBN 978-80-88870-65-4.
  3. TRÁVNÍČEK, Jan. Landscape structure in the Vítovický stream drainage basin (Central Moravia, The Vyškov Gate). GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2007, roč. 1, č. 2, s. 2-10. ISSN 1802-1115.
  4. HERBER, Vladimír a Jan TRÁVNÍČEK. Multifunkční využívání krajiny. In Kraft, S. et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 2007, s. 337-344. ISBN 978-80-7040-986-2.

  2006

  1. TRÁVNÍČEK, Jan. Krajinné struktury v povodí Vítovického potoka. In Životní prostředí a ekologie: sborník referátů ze studentské konference pořádané Jihomoravským krajem. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006, s. 23-24, 29 s. ISBN 80-239-8235-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 7. 2024 03:18