Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Veronika FOLTÁNKOVÁ, M. BARTOŠ, M. DENDIS and R. HORVATH. Elimination of graft versus host reactivity and preservation of graft versus leukemia and graft versus myeloma effect using selective depletion of donor alloreactive T cells. In ISCT 2009 Annual Meeting. 2009.
  Name in Czech: Eliminování reakce štěpu proti hostiteli a zachování reakce štěpu proti leukemii a myelomu díky selektivní depleci dárcovských alloreaktivních T lymfocytů
  Oncology and haematology. English. United States of America.
  Keywords in English: graft-versus-host disease; T cells; leukemia; myeloma
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. Veronika Janečková, Ph.D., učo 39861. Changed: 29/1/2010 12:57.
 2. 2008

 3. ČUMOVÁ, Jana, Anna POTÁČOVÁ, Irena KASALOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL and Roman HÁJEK. Proteomická analýza lidských myelomových buněk ovlivněných přídavkem bortezomibu (Proteomic analysis of human myeloma cells treated with bortezomib). In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
  Name (in English): Proteomic analysis of human myeloma cells treated with bortezomib
  Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: myeloma;proteomics
  Type of proceedings: pre-proceedings

  Changed by: Mgr. Jana Čumová, Ph.D., učo 12861. Changed: 6/6/2008 11:19.
 4. RAWSTRON, AC, A ORFAO, M BEKSAC, L BEZDICKOVA, RA BROOIMANS, H BUMBEA, K DALVA, D FUHLER, J GRATAMA, D HOSE, L KOVAROVA and HE JOHNSEN. Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple myeloma and related disorders. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2008, vol. 93, No 3, p. 431-438. ISSN 0390-6078.
  URL
  Name in Czech: Zpráva Evropské myelomové sítě o multiparametrické flowcytometrii u mnohočetného myelomu a souvisejícíh onemocněních
  Oncology and haematology. English. Italy.
  Keywords in English: flow cytometry; myeloma; MGUS
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Lucie Říhová, Ph.D., učo 20214. Changed: 26/6/2009 18:44.
 5. 2007

 6. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ and Alena NĚMEČKOVÁ. Projevy nádorových onemocnění na skeletu (Manifestations of Tumoral Diseases on Skeleton). Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2007, vol. 2007, No 2, p. 119-127, 8 pp. ISSN 1802-5463.
  Name (in English): Manifestations of Tumoral Diseases on Skeleton
  RIV/00216224:14110/07:00020284 Article in a journal. Archaeology, anthropology, ethnology. Czech. Czech Republic.
  Vargová, Lenka (203 Czech Republic, guarantor) -- Horáčková, Ladislava (203 Czech Republic) -- Němečková, Alena (203 Czech Republic)
  Keywords in English: skeletal remains; osteosarcoma; myeloma; tumors
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D., učo 2737. Changed: 8/6/2007 08:56.
 7. 2006

 8. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Hana NOVOTNÁ, Zdeněk ADAM, zdena ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ and Kamila HAVLÍKOVÁ. Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays. 2006.
  Name in Czech: Rychlá detekce odpovědi na Bortezomib-základní režim u mnohočetného myelomu s využitím metody volných lehkých řetězců
  Name (in English): Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays
  RIV/00216224:14110/06:00017568 Conference abstract. Oncology and haematology. English. Italy.
  Hájek, Roman (203 Czech Republic, guarantor) -- Pour, Luděk (203 Czech Republic) -- Novotná, Hana (203 Czech Republic) -- Adam, Zdeněk (203 Czech Republic) -- Čermáková, zdena (203 Czech Republic) -- Krejčí, Marta (203 Czech Republic) -- Havlíková, Kamila (203 Czech Republic)
  Keywords in English: myeloma;bortezomib

  Changed by: Ing. Gabriela Petrovičová, učo 239322. Changed: 10/2/2010 08:44.
 9. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Renata GAILLYOVÁ, Miroslav PENKA and Jaroslav MICHÁLEK. Relative quantification of tumor associated antigens MAGE-1 and MAGE-A3 in Multiple myeloma. 2006.
  Name in Czech: Relativní kvantifikace tumor asociovaných antigenů MAGE-1 a MAGE-A3 u mnohočetného myelomu
  Name (in English): Relative quantification of tumor associated antigens MAGE-1 and MAGE-A3 in Multiple myeloma
  RIV/00216224:14310/06:00017612 Conference abstract. Oncology and haematology. English. Italy.
  Vigášová, Jana (203 Czech Republic, guarantor) -- Kadlecová, Jitka (203 Czech Republic) -- Spěšná, Renata (203 Czech Republic) -- Gaillyová, Renata (203 Czech Republic) -- Penka, Miroslav (203 Czech Republic) -- Michálek, Jaroslav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: MAGE;multiple;myeloma;real-time;PCR
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Jana Nečasová, učo 13951. Changed: 9/4/2010 11:20.
 10. 2005

 11. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Miroslav PENKA, R. GAILLYOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK and Roman HÁJEK. Nádorové antigeny MAGE A-1 ,MAGE A-3 a jejich stanovení metodou real-time PCR (Tumor associated antigens MAGE-A1 and MAGE-A3 and their evaluation by real-time PCR). In XIX. olomoucké hematologické dny 2005 s mezinárodní účastí. 2005. ISBN 80-7346-051-3.
  Name in Czech: Nádorové antigeny MAGE A-1 ,MAGE A-3 a jejich stanovení metodou real-time PCR
  Name (in English): Tumor associated antigens MAGE-A1 and MAGE-A3 and their evaluation by real-time PCR
  RIV/00216224:14310/05:00031048 Conference abstract. Genetics and molecular biology. Czech. Czech Republic.
  Vigášová, Jana (203 Czech Republic, guarantor) -- Kadlecová, Jitka (203 Czech Republic) -- Penka, Miroslav (203 Czech Republic) -- Gaillyová, R. (203 Czech Republic) -- Michálek, Jaroslav (203 Czech Republic) -- Hájek, Roman (203 Czech Republic)
  Keywords in English: myeloma

  Changed by: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., učo 33302. Changed: 10/2/2010 15:54.
 12. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR and J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, vol. 48, No 1, p. 57-58. ISSN 1211-4286.
  Name in Czech: Hladiny endoteliálního růstového faktoru a fibroblastového růstového faktoru v plazmě u lymfoproliferativních onemocnění
  RIV/00216224:14110/05:00035961 Article in a journal. Oncology and haematology. English. Czech Republic.
  Smolej, L. (203 Czech Republic) -- Andrýs, C. (203 Czech Republic) -- Maisnar, Vladimír (203 Czech Republic) -- Pour, Luděk (203 Czech Republic, guarantor) -- Malý, J. (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Angiogenesis; VEGF; bFGF; Leukemia; Lymphoma; Myeloma
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Anna Potáčová, Ph.D., učo 44190. Changed: 24/6/2009 11:33.
 13. 2004

 14. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Marta KREJČÍ and Zdeněk ADAM. Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický význam i praxi v onkologii - Případová studie myelomy (Scientific and health care registration of clinical data in electronic form - Case study on multiple myeloma). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, suppl., suppl., p. 73 - 78. ISSN 0862-495X.
  Name (in English): Scientific and health care registration of clinical data in electronic form - Case study on multiple myeloma
  RIV/00216224:14110/04:00011105 Article in a journal. Immunology. Czech. Czech Republic.
  Hájek, Roman (203 Czech Republic, guarantor) -- Pour, Luděk (203 Czech Republic) -- Krejčí, Marta (203 Czech Republic) -- Adam, Zdeněk (203 Czech Republic)
  Keywords in English: myeloma; parameter; database

  Changed by: Jana Křivá, učo 142614. Changed: 26/5/2005 13:10.
Displayed: 13/5/2021 10:49