Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. Promoting Learner Autonomy in Classes of Business English using Quizlet. In Kateřina Sedláčková, Barbora Chovancová and Štěpánka Bilová. The Teacher´s Role in Developing Learner Autonomy. 1. vyd. Hongkong: Candlin & Mynard ePublishing Limited, 2020. s. 122-131. Autonomous Language Learning Series. ISBN 978-1-6592-7135-5.

  2018

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. One step for the teacher, a huge leap for the learners: taking off planet Textbook in classes of business English. In IATEFL LASIG, Brno 2018. 2018.

  2008

  1. ČÁSTEK, Ondřej. Práce s proměnnými v souhrnné části dotazníku Empirického šetření konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků IV (1. svazek). první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 43-73. ISBN 978-80-210-4723-5.

  2007

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav. Aktuální problémy srbské společnosti. In Současné Srsbko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 11-34. ISBN 80-7326-127-8.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie žáka a učení se cizímu jazyku na stanovištích. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 94-103. ISBN 978-80-8068-656-7.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 210 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 106. ISBN 978-80-210-4433-3.
  4. JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrerrolle auf dem Weg zur Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 54-62. ISBN 978-80-210-4501-9.
  5. BRYCHOVÁ, Alice. Jak můžeme rozvíjet autonomii žáků? 2007.
  6. JANÍKOVÁ, Věra a Alice BRYCHOVÁ. Janíková,V.(ed.): Autonomie a cizojazyčná výuka. Masarykova univerzita, Brno 2006,364 s. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2007, roč. 5/2007, č. 5, s. 66-67. ISSN 1801-1489.
  7. JANÍKOVÁ, Věra. Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie při učení se cizím jazykům. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 131, č. 3, s. 9-13. ISSN 0323-0449.
  8. REDLICHOVÁ, Jitka. "Student Voice" in Czech Schools in the Context of Accountability and Autonomy. In International Congress for School Effectiveness and Improvement. Book of Abstracts. 2006. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2007. s. 60-60.
  9. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zrušení Kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova. Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 32, č. 32, s. 351-361. ISSN 0081-007X.

  2006

  1. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 2006.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická, psychologická, společensko-politická a lingvodidaktická východiska v historizujícím pohledu. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 19-39. ISBN 80-210-4164-1.
  4. KRBŮŠKOVÁ, Věra. Interaktivní vyučování jako součást autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 148-163, 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
  5. TANDLICHOVÁ, Eva. Niektoré aspekty autonómneho učenia vo výučbe cudzích jazykov. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 40-55, 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
  6. JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 124-148. ISBN 80-210-4164-1.
  7. FEDÁKOVÁ, Katarína. Stratégie učenia sa nemeckého jazyka - výsledky empirického výskumu. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 71-83, 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
  8. JANÍKOVÁ, Věra. Učení na stanovištích podporuje autonomii v procesu osvojování cizího jazyka. Komenský. Brno: PdF MU, 2006, roč. 130, č. 4, s. 11-16. ISSN 0323-0449.
  9. JANÍKOVÁ, Věra. Unterrichtsorganisation (Sozialformen) und Lernerautonomie beim Fremdsprachenlernen. Ergebnisse einer Pilotforschung. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 43-58. ISBN 80-210-4214-1.
  10. MALÁ, Eva a Věra JANÍKOVÁ. Vztah medzi autonómnym učením a počítačom podporovanou výučbou cudzích jazykov. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova uni, 2006. s. 302-307, 7 s. ISBN 80-210-4164-1.

  2005

  1. JANÍKOVÁ (EDS.), Janíková. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 92 s. x1. ISBN 80-210-3919-1.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu vyučování a učení se cizímu jazyku. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 17-34. ISBN 80-210-3919-1.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana. Autonomie žáka v jazykovém vyučování a cesty k ní. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 35-40. Sborník prací PdF MU v Brně, svazek 188. ISBN 80-210-3919-1.
  4. JANÍKOVÁ, Věra. Jazyková tvořivost a tvůrčí psaní v cizojazyčné výuce. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2005, roč. 49, č. 2, s. 51-53. ISSN 1210-0811.
  5. JANÍKOVÁ, Věra. Lernstrategien fördern die Lernerautonomie auch beim Fremdsprachenlernen. In Brünner Hefte für Germanistik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 68-76, 14 s. ISBN 80-210-3882-9.

  2004

  1. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Autonomie a věková diskriminace: ohrožení nebo výzva? In Sýkorová, D., Chytil, O. (eds.) Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF - OU, 2004. s. 61-71, 10 s. ISBN 80-7326-026-3.
  2. BRYCHOVÁ, Alice. Zukunftsgerichtete Methoden in der Schprachausbildung. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenchaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 26-31. ISBN 80-210-3517-X.

  2002

  1. LAJKEP, Tomáš. Etika a psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2002, roč. 98, č. 6, s. 343-347. ISSN 1212-0383.
  2. MUNZAROVÁ, Marta. Princip respektu k autonomii nemocného a eutanazie. Universitas. Brno, 2002, č. 4, s. 49-53. ISSN 1211-3384.

  2000

  1. MUNZAROVÁ, Marta. K současným diskusím o tzv. zbytečnosti léčby. Anesteziologie a neodkladná péče. Praha: ČLS JEP, 2000, XI,suppl., č. 1, s. 7-10. ISSN 0862-4968.
  2. MUNZAROVÁ, Marta. Má ještě dnes smysl mluvit o svědomí? Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 80, č. 3, s. 152-154. ISSN 0032-6739.
  3. MUNZAROVÁ, Marta. The right of the doctor to liberty of conscience. Orizzonte Medico. Roma: Unione Stampa Periodica Italiana, 2000, roč. 55, 4-5, s. 73-74.

  1995

  1. SOUČEK, Václav. Public education and the post-Fordist accumulation regime: a case study of Australia. Parts one and two. Interchange, Vo. 26/2. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995, roč. 26/1995, č. 2, s. 127-159. ISSN 0826-4805.
  2. SOUČEK, Václav. Public education and the post-Fordist accumulation regime: a case study of Australia. Parts three and four. Interchange. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995, roč. 26/1995, č. 3, s. 241-255. ISSN 0826-4805.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 16:08