Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. BARBOVSCHI, Monica. Dealing with misuse of personal information online – Coping measures of children in the EU Kids Online III project. Communications: The European Journal of Communication Research, 2014, roč. 39, č. 3, s. 305-326. ISSN 0341-2059. doi:10.1515/commun-2014-0114.
 2. 2009

 3. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách, Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320.
 4. NEUSAR, Aleš. Rodina po cévní mozkové příhodě. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2009, roč. 15. ročník, č. 4, s. 40-44. ISSN 1212-9607.
 5. ČERNÁ, Alena a David ŠMAHEL. Sebepoškozování v adolescenci : blog jako prostředek vytváření komunity. Československá psychologie, Praha: Academia, 2009, roč. 53, č. 5, s. 492-504. ISSN 0009-062X.
 6. HANŽLOVÁ, Martina a Petr MACEK. Vztah mezi styly zvládání, přesvědčením o vlastním vlivu a problémy dospívajících. E-psychologie, 2009, roč. 3, č. 1, s. 12-21. ISSN 1802-8853.
 7. 2008

 8. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Coping in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 55-64, 10 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 9. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Demanding life situations in university students: gender aspect. Social Processes & Personality, 2008, roč. 1, č. 1, s. 12 - 19.
 10. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné aspekty zvládania záťaže. E-psychologie [online], 2008, roč. 2, č. 1, s. 1 - 8. ISSN 1802-8853.
 11. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, 2008. s. 201-208, 8 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
 12. MILLOVÁ, Katarína a Marek BLATNÝ. Záťažové situácie u vysokoškolských študentov: genderové hľadisko (poster). In Konferencia "Sociálne procesy a osobnosť 2008". 2008.
 13. HANŽLOVÁ, Martina a Petr MACEK. Zvládací strategie a styly dospívajících. Psychologia a patopsychologia dieťaťa, Bratislava, 2008, roč. 43, č. 1, s. 3-22. ISSN 0555-5574.
 14. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. 2008.
 15. 2007

 16. GELHAAR, Tim, Inge SEIFFKE-KRENKE, Anna BORGE, Elvira CICOGNANI, Madalena CUNHA, Darko LONCARIC, Petr MACEK, Hans-Christoph STEINHAUSEN a Christa WINKLER METZKE. Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe. European Journal of Developmental Psychology, 2007, roč. 4, č. 2, s. 129-156. ISSN 1740-5629.
 17. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže. In Sociální procesy a osobnost 2007 (sborník příspěvků). Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 317-321, 5 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
 18. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže (poster). In Konference "Sociální procesy a osobnost". 2007.
 19. 2006

 20. KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě. Blatný, M., Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M., Sobotková, V. (eds.). In Sociální procesy a osobnost 2005. Brno: PsÚ AV ČR, 2006. s. 185-197, 12 s. ISBN 80-86174-09-3.
 21. PROKOPOVÁ, Alice. Strategie zvládání zátěže u adolescentů v kontextu psychologie zdraví. 2006.
 22. 2005

 23. KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě. Brno: konference PsÚ AV ČR, PÚ SAV, 2005. VIII. Sociální procesy a osobnost.
 24. 2004

 25. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2004, roč. 48, č. 5, s. 410-415. ISSN 0009-062X.
 26. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK a Dalibor ŠPOK. Prožívání povodňových událostí: výskyt symptomů zátěže jako indikátor specifických potřeb zasažených osob. In Víme o sobě? vydáno u příležitosti konání konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2004. s. 19-26.
 27. 2003

 28. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie a jejich vývoj v adolescenci. Pavlov: konference Sociální procesy a osobnost., 2003. PsÚ FF MU, PsÚAV ČR, ÚEP SAV, SpÚ SAV.
 29. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie v adolescenci. Brno: konference Učitelé a zdraví., 2003. PedF MU.
 30. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology, 2003. XIth European Conference on Developmental Psych.
 31. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ, Hana VÍZDALOVÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: 11. výroční mezinárodní konference ČAPV: Sborník referátů [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-6, 6 s. ISBN 80-7315-046-8.
 32. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ, Hana VÍZDALOVÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání (anotace). In Sborník anotací příspěvků účastníků 11. konference České asociace pedagogického výzkumu: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. s. 49. ISBN 80-7315-046-8.
 33. 2002

 34. BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 2, s. 97-108. ISSN 0009-062X.
 35. 2001

 36. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychologické otázky adolescence. 2001.
 37. 2000

 38. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Význam vzdělání a kouření při zvládání stresu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2000, roč. 35, č. 3, s. 209-221. ISSN 0555-5574.
 39. 1999

 40. 1995

 41. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Adolescents coping reactions to stress: Personality, Identity and Well-Being. In International Conference on Conflict and Development in Adolescence. Book of Abstracts. Universiteit Gent, p. 78. 1995.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2020 00:28