Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. ANTONIČOVÁ, Zuzana, Karel MUSIL, Luboš RŮŽIČKA a Jan VLČEK. Evaluation of the CNB's Forecasts. Economic Research Bulletin. Praha: Česká národní banka, 2009, roč. 7, č. 1, s. 8-10. ISSN 1803-7089.

  2008

  1. ANTONIČOVÁ, Zuzana, Karel MUSIL, Luboš RŮŽIČKA a Jan VLČEK. Evaluation of the Quality and Success Rate of Forecasts - A Historical Overview. In Evaluation of the Fulfilment of the CNB’s Inflation Targets 1998–2007. CNB. Praha: CNB, 2008. s. 82-97. ISBN 978-80-87225-11-0.
  2. KOVANDA, Jaroslav. Kritika teorie multiplikace depozit. In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 8 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
  3. ČERNÍKOVÁ, Petra. Monetární politika. In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 124-147. ISBN 978-80-210-4725-9.
  4. REMO, Adam. Monetary policy and stability of Czech economy: optimal commitment policy in NOEM DSGE framework. In Tomeš, Zdeněk - Žídek, Libor. Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 409-460. CVKS. ISBN 978-80-210-4786-0.
  5. REMO, Adam a Osvald VAŠÍČEK. Monetary policy and stability of Czech economy: optimal commitment policy in NOEM DSGE framework. Brno: CVKSČE, 2008.
  6. REMO, Adam a Osvald VAŠÍČEK. Monetary Policy with Commitment: Case of the Czech National Bank. In Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 498-504. ISBN 978-80-7372-387-3.
  7. REMO, Adam, Jan ČAPEK a Osvald VAŠÍČEK. Příspěvek České národní banky ke stabilitě inflace, HDP a úrokové míry. In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 331-339. CVKS. ISBN 978-80-210-4725-9.
  8. ČERNÍKOVÁ, petra. Vliv monetární politiky na ekonomický růst u vybraných zemí. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 144-167. ISBN 978-80-210-4786-0.
  9. ČERNÍKOVÁ, Petra. Vliv monetární politiky na ekonomický růst u vybraných zemí. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č, 2008.

  2007

  1. MUSIL, Karel a Osvald VAŠÍČEK. A Partial Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Czech Economy. In Mathematical Methods in Economics 2007. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. 197-204. ISBN 978-80-248-1457-5.
  2. MUSIL, Karel. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Concept. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Dokrorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 156-161. ISBN 978-80-7318-529-9.
  3. ČERNÍKOVÁ, Petra. Vliv měnové integrace na ekonomiku země. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 69-78, 9 s. ISSN 1213-2446.

  2006

  1. MUSIL, Karel a Osvald VAŠÍČEK. A New Open Economy Macroeconomics Model of the Czech Economy. In New Developments in Macroeconomic Modelling and Growth Dynamics: Book of Abstracts. Faro: University of Algarve, Campus de Gambelas, 2006. s. 13-13, 16 s.
  2. CHROMEC, Martin. Analýza determinant ekonomického růstu v České republice z pohledu monetární politiky. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 160-170. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
  3. VAŠÍČEK, Osvald a Karel MUSIL. Behavior of the Czech Economy: New Open Economy Macroeconomics DSGE Model. Brno: CVKSČE MU, 2006. 113 s. WP č. 23/2006.
  4. CHROMEC, Martin. Dlouhodobé efekty monetární politiky: může ČNB ovlivnit ekonomický růst? Working paper CVKSČE. Brno: CVKSČE MU, 2006, roč. 2006, 12/2006, s. 1-35. ISSN 1801-4496.
  5. BALCÁRKOVÁ, Soňa. Maastrichtské kritérium kurzovej stability a krajiny V-4. In Sborník příspěvků VIII.ročníku Mezinárodní konference Mekon 2006. Ostrava: EKF VSB - TU, 2006. ISBN 80-248-1013-1.
  6. KOVANDA, Jaroslav. Měnová strategie eurosystému. In Sborník příspěvků z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 611-616. ISBN 80-7041-164-3.
  7. CHROMEC, Martin. Monetární politika a její dopad na konkurenceschopnost Slovenské republiky. Working paper CVKSČE. Brno: CVKSČE MU, 2006, roč. 2007, 2/2007, s. 1-44. ISSN 1801-4496.
  8. VAŠÍČEK, Osvald, Karel MUSIL a Jan ČAPEK. Monetární politika a vývoj české otevřené ekonomiky. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 231-248. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
  9. MUSIL, Karel a Osvald VAŠÍČEK. New Keynesian Model of the Small Open Czech Economy. In Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006. s. 401-406. ISBN 80-7043-480-5.
  10. ČAPEK, Jan. Pojetí efektivnosti monetární politiky v historii a nyní. In Česká ekonomika v procesu globalizace, Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 18-23. ISBN 80-210-4083-1.

  2005

  1. VAŠÍČEK, Osvald a Karel MUSIL. A Model Interpretation of the Czech Inflation Targeting and the Monetary Policy. In Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové, 2005. s. 408-413. ISBN 80-7041-535-5.
  2. VAŠÍČEK, Osvald, Hana FITZOVÁ, Jan ŠTECHA, Vladimír HAVLENA a Jiří TRINKEWITZ. Estimation of the Czech Macroeconomic Model by Bootstrap Filter. In Modelling and Simulation, Proceeding of The 16th IASTED International Conference MS2005. Cancun, Mexico: IASTED, 2005. s. --, 6 s. ISBN 0-88986-496-9.
  3. VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVID. Money's Function in the Czech Monetary Business Cycle. In Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové: Nakladelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové, 2005. s. 47-52. ISBN 80-7041-535-5.
  4. VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVID. Role of money in monetary business cycle: comparison of the czech and american results. In Liberecké ekonomické fórum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. s. 80-85. ISBN 80-7083-953-8.
  5. BALCÁRKOVÁ, Soňa. Teoretické prístupy k vytvoreniu Európskej menovej únie. In Sborník příspěvků z vědecké konference MendelNet 2005. Brno: Mendlova zemědělská univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 255 s. ISBN 80-7302-107-2.
  6. VAŠÍČEK, Osvald a Karel MUSIL. The Czech Economy with Inflation Targeting Represented by DSGE Model: Analysis of Behaviour. Brno: CVKSČE MU, 2005. 62 s. WP č.7/2005.

  2004

  1. VAŠÍČEK, Osvald a Hana PYTELOVÁ. Estimation of alternative monetary policy rules and their comparison. Bulletin České ekonometrické společnosti. Praha: Česká ekonometrická společnost, 2004, vol. 11, č. 20, s. 15-28. ISSN 1212-074X.
  2. PYTELOVÁ, Hana. Estimation of the Czech Economy Monetary Policy Rule under Discretion. In DATASTAT 2003 Proceedings. Brno: Masaryk University, 2004. s. 325-334, 9 s. ISBN 80-210-3564-1.
  3. VAŠÍČEK, Osvald a Hana PYTELOVÁ. Estimation of the Monetary Policy Model by the Kalman Filter and the Bootstrap Filter. In Mathematical Methods in Economics 2004. Brno: Masaryk University, 2004. s. 337-342, 5 s. ISBN 80-210-3496-3.

  2003

  1. VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVID. Analýza dynamické stability monetárního pravidla. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 51-55, 4 s. ISBN 80-7083-738-1.
  2. PYTELOVÁ, Hana. Optimal Monetary Policy under Discretion. In Mathematical Methods in Economic 2003. Praha: Czech University of Agriculture in Prague, Faculty of Economics and Management, 2003. s. 219-223, 4 s. ISBN 80-213-1046-4.
  3. VAŠÍČEK, Osvald a Stanislav DAVID. Stability analysis by parameters of New Keynesian macroeconomic model. In Mathematical Methods in Economics 2003. Praha: Czech University of Agriculture in Prague, Faculty of Economics and Management, 2003. s. 42-45, 3 s. ISBN 80-213-1046-4.
  4. KVIZDA, Martin. The Exchange Rate Policy in the Czech Republic from the EU Accession Process Point of View. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 209-214. ISBN 80-7083-738-1.
  5. KVIZDA, Martin. The Exchange Rate Policy in the Transition Country. Transformations in Business and Economics. Riga: Faculty of Management and Economics, Uni, 2003, roč. 2/2003, č. 1, s. 60-73. ISSN 1648-4460.
  6. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.

  2002

  1. FUCHS, Kamil, Jozef MEDVEĎ a Marta ORVISKÁ. Ekonómia a ekonomika. 1. vyd. Banská Bystrica: Občianské združenie Financ, 2002. 177 s. ISBN 80-968702-2-X.
  2. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Martin KVIZDA. Legislative and Economic Aspects of the Position of the Czech National Bank - Some Remarks on the Amendment to the Act on the Czech National Bank. Journal of Transforming Economies and Societies. Cracow: Cracow University of Economics, 2002, roč. 8, č. 4, s. 45-59. ISSN 1233-3115.
  3. KVIZDA, Martin. Nezávislost centrální banky během procesu transformace - český případ. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 197-205. mezinárodní seminář. ISBN 80-248-0178-7.
  4. KVIZDA, Martin. Postavení centrální banky během procesu transformace a před vstupem do EU. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 137-163. ISBN 80-210-2783-5.
  5. BENEŠ, Jaromír, David VÁVRA a Jan VLČEK. Střednědobá makroekonomická predikce - Makroekonomické modely v analytickém systému ČNB. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2002, roč. 52, č. 4, s. 197-231. ISSN 0015-1920.
  6. KVIZDA, Martin. The Alternative Exchange Rate Arrangement for the Economic Transition. In 2nd International Conference for Young Researchers of Economics. 1. vyd. Budapest: Szent István University Budapest-Gödöllö, 2002. s. 169-179. ISBN 963-9483-05-2.
  7. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. The Czech National Banks position from the both legislative and economic points of view. Acta oeconomica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 46-59. ISSN 8080555923.

  2001

  1. KVIZDA, Martin. Institutional aspects of the economic transition. In Réformes économiques, croissance et développement. 1. vyd. Meknes: Universite libre de Bruxelles, 2001. s. 62-66, 4 s.
  2. VLČEK, Jan. Model for Monetary Policy Analysis. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní (7. medzinárodná vedecká konferencia). 1. vyd. Bratislava: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001. s. 552-557. ISBN 80-225-1382-2.
  3. VLČEK, Jan. Model for Monetary Policy Analysis. In Quantitative Methods in Economy and Business. Bratislava: Ekonom, 2001. s. 552-557. ISBN 80-225-1382-2.

  2000

  1. KVASNIČKA, Michal. Cílování inflace: teorie a praxe. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, XLVIII, č. 5, s. 647-659. ISSN 0032-3233.
  2. KVASNIČKA, Michal. Does electronic money increase the freedom of choice? In MendelNet 2000 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Konvoj, Brno 2000, 2000. s. 185-189. ISBN 80-7302-005-X.
  3. KVASNIČKA, Michal. Inflation Targeting--Is It Suitable for Transitional Economies? In IV International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2000. s. 76-84. ISBN 80-214-1637-8.
  4. VLČEK, Jan. Makroekonomické modely a monetární politika. In MendelNet 2000. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2000. s. 366;369, 4 s. ISBN 80-7302-005-X.
  5. VLČEK, Jan. Makroekonomické modely a monetární politika. In MendelNet 2000 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Konvoj. Brno: MZLU Brno, 2000. s. 366-369. ISBN 80-7302-005-X.
  6. KVIZDA, Martin. Možnosti a meze kursové politiky. In Sborník prací katedry ekonomie. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 84-125. ISBN 80-210-2475-5.
  7. KVIZDA, Martin. Transition and the Economic Theory - Some Institutional Aspects. In Transformation of Central European Economies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 78-80. Central European Studies Program.

  1998

  1. KVIZDA, Martin. Centrální banka a národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 217 s. skriptum. ISBN 80-210-1942-5.

  1996

  1. KVIZDA, Martin. Česká koruna a národohospodářské aspekty systému směnného kursu. In Sborník prací ESF MU. 1/96. Brno: ESF MU, 1996. s. 58-67. ISBN 80-210-1472-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 12:37