Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NAVRÁTIL, Milan, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ŠMARDOVÁ a František FOLBER. The use of CRRT-CVVH in hematooncological intensive care unit – single center experience. 2009. ISSN 0253-5068.
 2. 2008

 3. KREJČÍ, Miroslav, Zdeněk GREGOR, Zdeněk KŘÍŽ, Jiří PODLAHA, Robert STAFFA, Zdeněk KONEČNÝ a Martin DVOŘÁK. Infekce tepenných rekonstrukcí: praktický pohled. vnitřní lékařství, Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, č. 2, s. 178 - 182. ISSN 0042-773X.
 4. MALÁSKA, Jan, Filip OTEVŘEL, Marek OTEVŘEL, Jan MAŇOUŠEK, Katarína MURIOVÁ, Pavol ŠÚST, Jaroslav MICHÁLEK, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. vyd. Neuveden: Galén, 2008. s. 138-142, 5 s. ISBN 978-80-7262-589-5.
 5. BEDNAŘÍK, Josef. Neurologické poruchy v rámci kritického stavu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 5, s. 511-529. ISSN 1210-7859.
 6. 2007

 7. ŠIŠOVSKÝ, Vladimír, Ľudovít DANIHEL, Peter MARTANOVIČ, Michal PALKOVIČ, Ján JAKUBOVSKÝ, Pavel BABÁL, Ján PORUBSKÝ, Rudolf RIEDEL, Beata BUČEKOVÁ a Bohuslav UHER. Aspergillus sepsis and cellular immunity disorder in fifteen-year-old girl. In XIV. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. 2007. vyd. Bratislava: Slovenská parazitologická spoločnosť, Slovenská biologická spoločnosť, Parazitologický ústav LF UK, 2007. s. 63-65, 3 s. ISBN 978-80-968473-5-8.
 8. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lucia KLAPÁČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav HUBÁČEK. Bactericidal permeability increasing protein gene variants in children with sepsis. Intensive care medicine, 2007, roč. 33(12), č. 27, s. 2158-64. ISSN 0342-4642.
 9. KREJČÍ, Miroslav, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Zdeněk KŘÍŽ, Pavel GLADIŠ, Mojmír PŘÍVARA, Martin DVOŘÁK a Zdeněk KONEČNÝ. Infekce v rekonstrukční cévní chirurgii. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2007, roč. 86, č. 12, s. 629-634. ISSN 0035-9351.
 10. MICHÁLEK, Jaroslav, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ, Lucia KLAPÁČOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav HUBÁČEK. Interleukine IL-6 gene variants and the risk of sepsis development in children. Human Immunology, USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2007, roč. 68, č. 9, s. 756-60. ISSN 0198-8859.
 11. DÍTĚTOVÁ, Katarína, Pavel WEBER a Jan ŠLAPÁK. Mnohočetné abscesy jater při exacerbaci toxonutritivní chronické pankreatitidy. Geriatra, 2007, roč. 13, č. 1, s. 40-47. ISSN 1335-1850.
 12. KÝR, Michal, Michal FEDORA, Lubomír ELBL, N. KUGAN a Jaroslav MICHÁLEK. Modeling effect of the septic condition and trauma on C-reactive protein levels in children with sepsis: a retrospective study. Critical Care, London: BioMed Central Ltd, 2007, roč. 11(3), č. 2007, s. 1-9. ISSN 1364-8535.
 13. FREIBERGEROVÁ, Michaela, Radana PAŘÍZKOVÁ, Barbora ŽALOUDÍKOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Jana JURÁNKOVÁ, Ivo BURGET a Petr HUSA. Sepse vyvolana Capnocytophaga canimorsus, možnosti diagnostiky a léčby. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2007, roč. 13, č. 3, s. 115-118. ISSN 1211-264X.
 14. KÝR, Michal, Jaroslav MICHÁLEK a Michal FEDORA. Vliv závažnosti septického stavu a traumatu na dynamiku C-reaktivního proteinu a leukocytů u septických stavů u dětí. In Třetí česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestezie. Příbram: na, 2007. s. 25. ISBN 978-80-86865-00-3.
 15. 2005

 16. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Ladislav DUŠEK, Eva MORAVCOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Risk factors for critical illness polyneuromyopathy. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2005, roč. 252, č. 3, s. 343-351. ISSN 0340-5354.
 17. HRDLIČKOVÁ, Zuzana, Jaroslav MICHÁLEK, Petra SVĚTLÍKOVÁ, Martina JOBOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Užití mnohorozměrného zobecněného lineárního modelu ke klasifikaci objektů. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. s. 32-37. ISBN 80-85960-92-3.
 18. 2004

 19. RUSAVÝ, Zdenek, Vladimír ŠRÁMEK, Silvie LACIGOVÁ, Ivan NOVÁK, Pavel TESÍNSKÝ a IAN A MACDONALD. Influence of insulin on glucose metabolism and energy expenditure in septic patientsCr. Critical Care, London: BioMed Central Ltd, 2004, roč. 8, s. 213-220. ISSN 1364-8535.
 20. 2001

 21. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Neobvyklý průběh akutní yersiniové infekce v dětském věku. Kardiológia - Cardiology, Bratislava: SymeKard, 2001, roč. 10, č. 3, s. 132-135. ISSN 1210-0048.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2019 06:38