Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. KOLEJKA, Jaromír, Vladimír PLŠEK a Martin KLIMÁNEK. Energie reliéfu. 2010.
 2. 2009

 3. REITTEREROVÁ, Vlasta a Lubomír SPURNÝ. Alois Hába. In HEISTER, Hans-Werner a Walter-Wolfgang SPARRER. Komponisten der Gegenwart. München: Richard Boorberg Verlag, 2009. s. 1 - 50, 50 s. Komponisten der Gegenwart. ISBN 978-3-86916-011-5.
 4. 2008

 5. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hakim s preference theory in the Czech context. Czech Demography, Praha: ČSÚ, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 46-55. ISSN 1802-7881.
 6. NOVOTNÝ, Petr. Learning for work and for workplace: Overt and covert worlds of learning and education in the Czech Republic. Lifelong Learning in Europe, Helsinki: KVS Foundation, 2008, XIII, č. 4, s. 242-247. ISSN 1239-6826.
 7. PLASOVÁ, Blanka a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko. In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. s. 37-60, 23 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 8. LAZAROVÁ, Bohumíra. Work and preparing young people for the world of work. In Economy and Labour World. Brno: Paido, 2008. 15 s. Socrates Comenius. ISBN 978-80-7315-172-0.
 9. 2007

 10. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Bulín, Hynek, ml. In Biografický slovník českých zemí. Brun-By. Praha: Historický ústav AV ČR; Libri, 2007. s. 311 – 312, 2 s. 3. ISBN 80-7277-287-2.
 11. NOVOTNÝ, Petr. Starší nebo moudřejší? Potřeba učit se a vzdělávat u lidí ve věku 50+ v kontextu pracovního uplatnění. In Věk jako příležitost – Využijme potenciál zaměstnanců 50+. 2007.
 12. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Wahre Lesben, Fake Lesben und die Arbeit an der Beziehung. In Sexuell arbeiten - eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben. Berlin: b_books, 2007. s. 289-299, 11 s. sexuell arbeiten. ISBN 3-933557-65-8.
 13. 2006

 14. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. Manager Skill Development. Dabrowa Górnicza: Academy of Business, Dabrowa Górnicza, 2006. 66 s. I.
 15. ŠERÁKOVÁ, Hana a Kateřina PEJCHALOVÁ. Možnosti a problémy absolventů vybraných středních škol pro tělesně postiženou mládež na trhu práce. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - sborník. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006. s. 157 - 158, 2 s. ISBN 80-244-1264-0.
 16. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Quality of lity and long-term unemployment. In Precarious Work and Persistent Unemployment Research and Policy Issues. Bremen: ICOH, 2006. s. 5-18, 14 s.
 17. MAREŠ, Petr. Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. s. 19-55, 36 s. ISBN 80-7326-104-9.
 18. 2005

 19. PODBORSKÝ, Vladimír. František Vildomec (1878-1975) Vědomil Vildomec (1921-1998). První. Brno (ČR): Ústav archeologické památkové péče v Brně a Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2005. 222 s. Postavy moravské archeologie 2. ISBN 80-86399-20-6.
 20. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Poradenství při změně zaměstnání součást aktivní strategie primární prevence. In Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a radenia po vstupe do EU. Košice: SAV, 2005. s. 108-112, 5 s. ISBN 80-967182-3-1.
 21. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. I. ISBN 80-210-3858-6.
 22. PAVLOVSKÁ, Marie. School drama. 2005.
 23. MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner Eschenbach. Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika, Brno: CDK, 2005, roč. 2005, 5-6, s. 18-21. ISSN 1214-0899.
 24. 2004

 25. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Kvalita života. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. s. 75-90, 15 s. ISBN 80-86625-20-6.
 26. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Psychológia práce pred vstupom do EU. Košice: Společensko vedný ústav SAV, 2004. s. 75-91, 16 s. ISBN 80-967182-3-1.
 27. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. Československá psychologie, 2004, XLVIII, č. 2, s. 121-135. ISSN 0009-062X.
 28. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004. s. 56-67, 11 s. ISBN 80-210-3457-2.
 29. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference, 24.6.04. In Sborník referátů z mez. konference, 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004. 248 s. ISBN 80-210-3457-2.
 30. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Úvodní slovo. In Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004. s. 7-9. ISBN 80-210-3457-2.
 31. 2003

 32. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Nezaměstnanost a drogy. In Komunitní spolupráce v ČR. Brno: I.E.S. - Sdružení Podané ruce, 2003. s. 14-15, 1 s.
 33. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. Práce a lidská přirozenost. In Práca a jej kontexty. Zborník príspevkov z "Psychologické dni". Trenčín, 17.-19. 9. 2003. Trenčín: Stimul, 2003. s. 25-30. ISBN 80-88982-75-8.
 34. FLANAGAN, C., B. CAMPBELL, L. BOTCHEVA, J. BOWES, B. CSAPO, P. MACEK a E. SHEBLANOVA. Social class and adolescents' beliefs about justice in different social orders. Journal of Social Issues, Malden, MA 02148 USA: Blackwell Publishers, 2003, roč. 59, č. 4, s. 311-332. ISSN 0022-4537.
 35. 2002

 36. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Bezrobocie a zdrowie. In Teotretycne i praktyczne aspekty przeci w dziatania bezrobociw w gminach (cześć druga). Katowice: Profesja, 2002. s. 143-148. ISBN 83-88402-14-5.
 37. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Dominik Pecka. Dialog Evropa XXI., Brno: MSKA, 2002, roč. 12, 1-4, s. 94-99. ISSN 1210-8332.
 38. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002. 236 s. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 39. NOVOTNÝ, Petr. Osamělý učitel... Pedagogika, Praha: PedF UK Praha, 2002, roč. 52, č. 3, s. 265-266. ISSN 3330-3815.
 40. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie nezaměstnanosti. In Buchtová, B. eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002. s. 75-127. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 41. BAROKOVÁ, Jana. Splní se švédský sen? Ladění, Pdf MU Brno: Ústav literatury pro mládež Pdf MU Brno, 2002, roč. 6(11), 4/2001, s. 34-35. ISSN 1211-3484.
 42. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Význam práce pro člověka. In Systémové řízení. Brno: ESF MU, 2002. s. 46-48. ISBN 80-210-2831-9.
 43. 2001

 44. MAREŠ, Petr. Češi: Zaměstnání a práce. In České hodnoty 1991-1999. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 91-109. Sociální studie 6. ISBN 80-210-2623-5.
 45. MAREŠ, Petr. The Czechs: Jobs and work. Czech Sociological Review, Prague: Institute of Sociology, 2001, roč. 9, č. 1, s. 69-85. ISSN 1210-3861.
 46. 1998

 47. BUCHTOVÁ, Božena. Sebereflexe dlouhodobé ztráty zaměstnání. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí, Praha: Federální ministerstvo práce a sociálníc, 1998, roč. 24, č. 4, s. 12-14. ISSN 0049-0961.
 48. 1992

 49. BUCHTOVÁ, Božena. K psychologické dimenzi nezaměstnanosti. Brno: Filosofická fakultu MU, 1992. 128 s. ISBN neuvedeno.
 50. 1975

 51. BUCHTOVÁ, Božena. Psychologická hlediska klasifikace profesí a pracovních funkcí v podniku. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1975. 205 s. ISBN neuvedeno.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 6. 2020 16:03