Publikace autora: Mgr. Petr Fučík, PhD. (učo 44497)
 • KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela a Petr FUČÍK. Emerging Adulthood, Solo Living and Changes in Gender Subjectivity. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 49, č. 3, s. 265-284. ISSN 0049-1225. URL info

 • LYONS, Pat, Rita KINDLEROVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Eva KRULICHOVÁ, Michal KUDĚLA, Aleš KUDRNÁČ, Yana LEONTIYEVA, Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Daniel PROKOP, Daniela PROKSCHOVÁ, Michaela RÖSCHOVÁ, Romana TRUSINOVÁ, Pieter VANHUYSSE a Martin VÁVRA. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3. URL info

 • FUČÍK, Petr. Education and Divorce in the Czech Republic. 2016. info

 • FUČÍK, Petr. Genderové aspekty rozvodovosti. Co může studium rozvodu nabídnout teoreticky zaměřené sociologii rodiny? Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 4, s. 557-580. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.4.272. URL info

 • FUČÍK, Petr. Where Are the Effects of Family Structure? The Educational Level, Current Partnership, and Income Level of the Czech Adult Population Socialised in Single-Parent Families. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 3, s. 375-402. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.3.263. URL info

 • FUČÍK, Petr. Co říkají vyučující o dětech migrantů a dětech z etnických menšin: výsledky dotazníkového šetření. In Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, Obrovská, Jana, Souralová, Adéla. Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. s. 97-124, 27 s. ISBN 978-80-262-0792-4. info

 • FUČÍK, Petr. Divorce and social stratification – test of the hypothesis of individualization habitus on the case of Czech Republic. In Thirteenth Meeting of the European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce September 17th-19th 2015 in Vilnius, Lithuania. 2015. info

 • FUČÍK, Petr. Where Are The Effects of Family Structure? The Educational Level, Current Partnership and Income Level of the Czech Adult Population Socialized in the Single Parent Families. In 12th Conference of the European Sociological Association. 2015. info

 • LAKOMÝ, Martin a Petr FUČÍK. GEOGRAFICKÉ ODLIŠNOSTI V RODIČOVSKÝCH DRAHÁCH. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Munipress, 2014. s. 68-90, 23 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2. info

 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. NORMATIVNÍ A POSTOJOVÝ KONTEXT RODIČOVSKÝCH DRAH. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 87-110, 24 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2. info

 • FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2. info

 • FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-7688-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014. info

 • FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6551-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014. Internetové knihkupectví Munipress info

 • FUČÍK, Petr a Lenka SLEPIČKOVÁ. Studenti, kteří odcházejí: Kvantitativní analýza nedokončených vysokoškolských studií. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, Centrum pro studium vysokého školství v.v.i., 2014, roč. 22, č. 1, s. 24-54. ISSN 1210-6658. info

 • FUČÍK, Petr a Martin LAKOMÝ. VÝVOJ VZDĚLANOSTNÍCH DISTINKCÍ V RODIČOVSKÝCH DRAHÁCH. In Petr Fučik, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. s. 35-65, 31 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2. info

 • FUČÍK, Petr. Rozvod a změny reprodukčních strategií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. studie. ISBN 978-80-210-6093-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6093-2013. info

 • FUČÍK, Petr. The Emergence of a Specific Kind of Individualization Habitus Among Divorced Women. Journal of Divorce & Remarriage, Taylor & Francis Online, 2013, roč. 54, č. 3, s. 248-269. ISSN 1540-4811. doi:10.1080/10502556.2013.773814. info

 • VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. At-Risk Children’s Attitudes Towards the Quality of School Life. In Visser, J., Daniels, H., Cole, T.. Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education. 1. vyd. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012. s. 19-37, 19 s. ISBN 978-1-78052-710-9. doi:10.1108/S1479-3636(2012)0000002005. info

 • KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela, Petr FUČÍK a Petr PAKOSTA. Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků: Obstojí individualizační teorie ve světle demografických dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2012, roč. 48, č. 2, s. 315-341. ISSN 0038-0288. URL info

 • SVOBODOVÁ, Marta, Ondřej HOFÍREK, Petr FUČÍK a Tomáš DOLEŽAL. Furré / Vnitřek Venku. první, náklad 500ks. Brno: Furré / Indies Scope production, 2012. Vnitřek venku, FUR2012. popis alba na www stránkách distributora info

 • VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. Předcházení problémům v chování žáků. 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 40 s. ISBN 978-80-87063-66-8. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Petr FUČÍK a Ruud LUIJKX. The relationship between educational homogamy and educational mobility in 29 European countries. International sociology: journal of the International Sociological Association /ISA, London: Sage Publications, 2012, roč. 27, č. 4, s. 551-573. ISSN 0268-5809. doi:10.1177/0268580911423061. URL info

 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Couples disagreement about fertility preferences and family- friendly policy measures in the Czech Republic. Vienna Yearbook of Population Research Volume 2011, Vienna: Vienna Institute of Demography, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 335-344. ISSN 1728-4414. info

 • KATRŇÁK, Tomáš, Zdeňka LECHNEROVÁ, Petr PAKOSTA a Petr FUČÍK. Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010. 222 s. BOD. ISBN 978-80-7363-352-3. info

 • KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Návrat k sociálnímu původu: Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 213 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-241-0. info

 • KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Preference výběru partnera: Liší se rozvedení a svobodní ve sňatkových a partnerských preferencích? Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009, roč. 41, č. 5, s. 437-455. ISSN 0049-1225. URL info

 • SLEPIČKOVÁ, Lenka a Petr FUČÍK. Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 2, s. 9-29. ISSN 0038-0288. info

 • PAKOSTA, Petr a Petr FUČÍK. Vybrané metody analýzy panelových dat. Data a výzkum, Praha: Sociologický ústav ČAV, 2009, roč. 3, č. 1, s. 77-96. ISSN 1802-8152. info

 • HRTOŇOVÁ, Nina, Petr FUČÍK a Martin SEBERA. How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education? In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. University of Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008. s. 176-184, 8 s. ISBN 978-80-7368-577-5. info

 • FUČÍK, Petr. Rozvod a změny sňatkových reprodukčních strategií. Data a výzkum, Praha: Sociologický ústav ČAV, 2008, roč. 2, č. 2, s. 91-107. ISSN 1802-8152. URL info

 • FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, č. 2, s. 69-87. ISSN 1214-813X. info

 • KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Existuje souvislost mezi sociální mobilitou a vzdělanostní homogamií? In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 43-62, 19 s. ISBN 978-80-210-4439-5. info

 • FUČÍK, Petr. Porody po rozvodu. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 171-184, 13 s. ISBN 978-80-210-4439-5. info

 • CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice. Demografie-revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český Statistický Úřad, 2007, roč. 49, č. 4, s. 244-252. ISSN 0011-8265. info

 • FUČÍK, Petr a Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies, Cluj Napoca: Cluj University Press, 2007, roč. 1, 1-2, s. 219-235. ISSN 1843-5998. info

 • FUČÍK, Petr. Věková homogamie českých sňatků 1920–2000. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 2006, roč. 42, č. 4, s. 719-739. ISSN 0038-0288. URL info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 15:38, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému