česky | in English

Publications by the following author: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (učo 2193)
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES and van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny (New Encyclopaedia of Czech). První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 pp. ISBN 978-80-7422-480-5. info

 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC and Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS (Data analysis in social sciences (using SPSS)). První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 pp. ISBN 978-80-210-6362-4. info

 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC and Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS (Data analysis in social sciences (using SPSS)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 pp. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info

 • MAREŠ, Petr. Sociální kontext vzdělávání dětí migrantů (The education of migrant children - social contex). první. Praha: Portál, 2015. p. 163-184, 22 pp. info

 • MAREŠ, Petr. Sonda do kultury města – Zlín, modelové město modernity (A Probe into the Culture of a Town: Zlín – A Model Town of Modernity). Sociologický časopis, Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2013, vol. 49, No 5, p. 681–701. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2013.49.5.7. URL info

 • SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Solidarity at the margins of European society: linking the European social model to local conditions and solidarities. In Marion Ellison (ed.): Reinventing social solidarity across Europe. první. Bristol, Chicago: The Policy Press, 2011. p. 29-48, 20 pp. jedna. ISBN 978-1-84742-727-4. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš KATRŇÁK. Hodnota práce u české veřejnosti v letech 1991-2008 (Value of Work among Czech Publics from 1991 to 2008). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010, vol. 7, No 4, p. 121-134. ISSN 1214-813X. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Poverty, Deprivation and Social Exclusion: The Unemployed and the Working Poor. In Fournier, M.C. and Mercier Ch.S. eds Economics of Employment and Unemployment. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2009. p. 1-32, 32 pp. není. ISBN 978-1-60456-741-0. info

 • MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte v životě českých rodin (Value of Chidren in the Czech Families). In Rodina, děti a zaměstnání v České společnosti. 1. vydání. Brno a Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. p. 99-118, 20 pp. ISBN 978-80-7326-140-5. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence on Mutual Links. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, 2008, vol. 44, No 3, p. 531-555. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr, Markéta HORÁKOVÁ and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Sociální exkluze na lokální úrovni (Social exclusion at the local level). Brno: VÚPSV, 2008. 77 pp. ISBN 978-80-7416-014-1. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) (Social Exclusion and Social Inclusion: Concepts, Discourse, Agenda). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, 2008, vol. 44, No 2, p. 113-138. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr. Co s konceptem sociální exkluze v české společnosti? (Do we know what to do with concept of social exclusion?). In MAREŠ, Petr. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 11-23, 13 pp. ISBN 978-80-210-4439-5. info

 • KATRŇÁK, Tomáš and Petr MAREŠ. Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004 (The Employed and the Unemployed in the Czech Labour Market between 1998 and 2004). Sociologický časopis, Praha, 2007, vol. 43, No 2, p. 281-304. ISSN 0038-0288. URL info

 • MAREŠ, Petr and Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 pp. ISBN 978-80-210-4439-5. URL info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalization and Deprivation. In Flek Vladislav (ed.) Anatomy of the Czech Labour Market. Praha: Karolinum, 2007. p. 81-96, 16 pp. první. ISBN 978-80-246-1316-1. info

 • MAREŠ, Petr. Faktory sociální exkluze (Social Exclusion in the Czech Republic). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 2006. 41 pp. ISBN 80-87007-15-8. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí (Poverty, deprivation and social exclusion: the unemployed and the working poor). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, vol. 42, No 4, p. 627-655. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 39-57, 18 pp. ISBN 80-87029-06-2. info

 • MAREŠ, Petr. Pojetí konceptu sociálního vyloučení a sociálního začleňování v akademickém diskurzu a ve veřejně politické agendě (Social exclusion and social inclusion in both academic and social political discourse). Studie CESES, Praha: CESES - Centrum ekonomických a sociálníc, 2006, vol. 4, No 3, p. 5-26. ISSN 1801-1640. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Poverty, Social Exclusion and Social Policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration, Velká Británie: Blackwell, 2006, vol. 40, No 3, p. 288-303. ISSN 0144-5596. info

 • MAREŠ, Petr. Social Exclusion and Social Inclusion: the Czech Perspective. In The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. p. 11-35, 24 pp. ISBN 80-87029-06-2. info

 • MAREŠ, Petr. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita (Social exclusion, social inclusion and social cohesion: discourse and reality). In Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. p. 15-24, 10 pp. ISBN 80-210-4225-7. info

 • MAREŠ, Petr, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Ondřej HOFÍREK and Lucie GALČANOVÁ. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze (Social reproduction and integration: ideals and limits). 2006. URL info

 • MAREŠ, Petr. Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti (Work, Family and Child in Modern Society). In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. p. 19-55, 36 pp. ISBN 80-7326-104-9. info

 • MAREŠ, Petr and Jiří VYHLÍDAL. Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. (The Change in Risks and Chances on the Labour Market). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 65 pp. Výzkumné zprávy. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic and the Policies to Combat It. In Ubóstwo i wykluczenie spolczne. první. Warszawa: IPISS, 2005. p. 252-277, 25 pp. ISBN 83-87890-65-0. info

 • MAREŠ, Petr and Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. p. 67-156. ISBN 3-89967-250-X. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. In Anatomy of the Czech Labour Market: From Over-Employment to Under-Employment in Ten Years ? Working Paper Series 7/2004 Czech National Bank. Praha: Czech National Bank, 2005. p. 54-66, 13 pp. Working Papers 7. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance, Praha, 2005, vol. 55, 1-2, p. 54-67. ISSN 0015-1920. info

 • MAREŠ, Petr. Faktory a úroveň motivace k zaměstnávání (Motivation for employ). In Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 100-113, 14 pp. není. ISBN 80-210-3867-5. info

 • MAREŠ, Petr. Chudoba v Čechách v datech (Poverty in the Czech Republic - data). Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 57 pp. Výzkumné práce. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných (Labour Market Marginalisation and Material Deprivation of the Unemployed). In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. p. 61-74, 14 pp. ISBN 80-210-3455-6. info

 • MAREŠ, Petr. Od práce emancipující k práci mizející (From Work as an Emancipator to Work That's No Longer There). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2004, vol. 40, No 1, p. 37-48. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr. Peter Berger. Biograf, 2004, vol. 6, No 34, p. 101-113. ISSN 1211-5770. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Sociální exkluze (Social Exclusion). Studie CESES, Praha: UK FSV CESES, 2004, vol. 2004, No 9, p. 58-73. ISSN 1801-1640. info

 • MAREŠ, Petr. Sociální exkluze a inkluze (Social exclusion and Social Inclusion). In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. p. 15-29, 15 pp. ISBN 80-210-3455-6. info

 • MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. 198 pp. ISBN 80-86598-67-5. info

 • MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. p. 61-77, 17 pp. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5. info

 • MAREŠ, Petr, Tomáš SIROVÁTKA and Jiří VYHLÍDAL. Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie (The Long-term Unemployed - Living Conditions and Strategies). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 2003, vol. 39, No 1, p. 37-54. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Dochází na českém trhu práce k marginalizaci? (Is There a Problem of Marginalization on the Czech Labour Market?). In SIROVÁTKA, Tomáš. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 118-127, 10 pp. není. ISBN 80-210-3048-8. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Family and Family Policy in Transition (Family Behaviour and Family Policy in Transition). 2003. info

 • MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte - Česká republika na přelomu tisíciletí (Value of children - the Czech Republic on turn of millennium). In Rodina - 9. slovenská demografická konferencia. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnost, 2003. p. 205-211, 7 pp. ISBN 80-88946-28-X. info

 • MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina (Modernization and the Czech Family). 2003. info

 • MAREŠ, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice (Sociometric Position and Adolescents Personalities). In KRŠŇÁK, Tomáš and Vladimír SMÉKAL. Modernizace a ceska rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. p. 279-298, 18 pp. ISBN 80-86598-61-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných (Unemployment benefits and material deprivation of the unemployed). In MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 169-183, 15 pp. ISBN 80-210-3048-8. info

 • MAREŠ, Petr. Romové: Sociální exkluze a inkluze. (Roma: Social inclusion and exclusion). Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2003, vol. 3, No 4, p. 65-75. ISSN 1213-6204. info

 • MAREŠ, Petr. Sňatkový trh - koncepty a modely: východisko výzkumu reprodukce rodin (The Marriage Market - Concepts and Models: Basis for Research on the Reproduction of Families). In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister&Principal, 2003. p. 75-97. ISBN 80-86598-61-6. info

 • SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika (Labour Market, Unemployment, Social Policy). Brno: Masarykova univerzita, 2003. 272 pp. ISBN 80-210-3048-8. info

 • MAREŠ, Petr. Co znamená mateřství (The Meaning of Motherhood). Sedmá generace, Brno: Hnutí Duha, 2002, vol. 11, No 10, p. 30-33. ISSN 1212-0499. info

 • MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte (Value of a child). In Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal, 2002. p. 157-172. ISBN 80-86598-36-5. info

 • MAREŠ, Petr. Marginalizace, sociální exkluze (Social exclusion). In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2002. p. 9-21. Neuceden. ISBN 80-210-2791-6. info

 • MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd (Motherhood and Pregnancy from the Perspective of Social Sciences). (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. p. 84-91, 8 pp. ISBN 80-903228-0-8. info

 • MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd (Motherhood and pregnancy in the social sciences). In Ženská práva jsou lidská práva. Brno: Nesehnutí, 2002. p. 84-90. info

 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as a Social Problem). 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 pp. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3. info

 • MAREŠ, Petr and Lenka BÁNOVCOVÁ. Spokojenost s prací - stav vnitřních dimenzí (Work Satisfaction: The Status of Inner Dimensions). Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2002, vol. 8, No 1, p. 39-52. ISSN 1212-365X. ISSN 1212-365X. info

 • MAREŠ, Petr. Češi: Zaměstnání a práce (The Czechs: Jobs and work). In České hodnoty 1991-1999. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 91-109. Sociální studie 6. ISBN 80-210-2623-5. info

 • MAREŠ, Petr. Dávky sociálního státu. Nastavení systému, jeho ekonomická a sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost (Social benefits). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 189 pp. ISBN 80-210-2624-3. info

 • MAREŠ, Petr. Problém nečerpání sociálních dávek (Non-take up of social benefits problem). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. 37 pp. working papers. info

 • MAREŠ, Petr. Sociální dávky jako součást kompletní intervence do situace klienta (Social). In Dávky sociálního státu: nastavení systému-jeho ekonomická i sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. Brno, FSS MU v Brně: Georgetown, 2001. p. 127-136. Rubikon, svazek 6. ISBN 80-210-2624-3. info

 • MAREŠ, Petr. The Czechs: Jobs and work. Czech Sociological Review, Prague: Institute of Sociology, 2001, vol. 9, No 1, p. 69-85. ISSN 1210-3861. info

 • MAREŠ, Petr. Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek - selhání cílenosti (Misuse versus non-take-up of social benefits). In Dávky sociálního státu. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 84-97. ISBN 80-210-2624-3. info

 • MAREŠ, Petr. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení (Poverty, Marginalisation, Social Exclusion). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, vol. 36, No 3, p. 285-297. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr. Non-take-up jako problém sociální kompetence (Non-take-up of social security benefits - a Problem of Social Skill). In Česká sociální politika na prahu 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 71-83. Spisy FSS brněnské univerzity; sv. 3. ISBN 80-210-2307-4. info

 • MAREŠ, Petr. Sociální politika a sociální kompetence jejich klientů (Failure of Social Policy: Non-take-up of Social Security as a Problem of Social Cognisance). Sociologický časopis, Praha: Akademie věd ČR, 2000, vol. 36, No 2, p. 143-157. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr. The Entry of Czech Republic into the NATO in its Public Opinion Research Data. Czech Sociological Review, Praha: Academy of Science - IS, 2000, vol. 8, No 1, p. 103-116. ISSN 1210-3861. info

 • MAREŠ, Petr. Česká a slovenská média o vstupu do NATO: obsahová analýza před madridským summitem (The Czech and Slovak Media on the Entry of the Czech Republic to NATO: the Subjekt Analyses of the Press before the Madrid Summit). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, vol. 6, No 3, p. 271-282. ISSN 1211-3247. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Labour market and human resources. In Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. p. 21-43. ISBN 80-200-0774-1. info

 • MAREŠ, Petr. Rozšíření NATO v datech výzkumu veřejného mínění (The Entry of Postcommunist Countries into the NATO in Their Public Opinion Research Data). Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1999. 140 pp. info

 • MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby (Sociology of Inequality and Poverty). Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1999. 248 pp. ISBN 80-85850-61-3. info

 • MAREŠ, Petr. Výuka sociologie jako konstrukce reality (Teaching Sociology as Construction of Reality). Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1999, vol. 31, No 5, p. 29-32. ISSN 0049-1225. info

 • MAREŠ, Petr. Zkušenost české populace s trhem práce (Czech population and the Labour Market). Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1999, vol. 31, No 5, p. 481-489. ISSN 0049-1225. info

 • MAREŠ, Petr. Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek (Trespass or non-take-up of social benefits). Sociální politika, Česká republika: MPSV Praha, 1999, vol. 25, No 11, p. 4-5. ISSN 0049-0962. info

 • MAREŠ, Petr. Mass-observation: Příklad síly a slabosti přirozeného empirismu (Maas-observation: Strenght and weakness of a natural empirism). Sociální studie, Brno: Masarykova univerzita, 1998, vol. 3, No 1, p. 71-84. ISSN 1212-365X. info

 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as a Social Problem). Nové rozšíř. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 1998. 172 pp. ISBN 80-901424-9-4. info

 • MAREŠ, Petr. Senioři a politika (Aging and Politic). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, vol. 34, No 3, p. 321-337. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVATKA. Trh práce a lidské zdroje (Labour Market and Human Resources). In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. p. 15-43. ISBN 80-200-0703-2. info

 • MAREŠ, Petr and Ladislav RABUŠIC. Subjective Poverty and Its Structure in the Czech Republic. Slovak Sociological Review, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, vol. 1, No 3, p. 279-299. ISSN 0049-1225. info

 • RABUŠIC, Ladislav and Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? (Is Czech Society Anomic?). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, vol. 32, No 2, p. 175-187. ISSN 0038-0288. info

 • RABUŠIC, Ladislav and Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? (Is Czech Society Anomic?). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, vol. 1996, No 2, p. 177-188. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr and Ladislav RABUŠIC. K měření subjektivní chudoby v české společnosti (On Measures of Subjective Poverty in Czech Society.). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, vol. 1996, No 3, p. 297-315. ISSN 0038-0288. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách (Poverty in the Czech Society). Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 52 pp. Research Papers of START. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie (Institutionalisation of Poverty in the Czech Republic). Praha: Nadace Start, 1995. 52 pp. Výzkumné studie/Research Papers 1. info

 • MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995. p. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8. info

 • RABUŠIC, Ladislav and Petr MAREŠ. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě (Some Comments on the Introduction to Consenual Approaches to Poverty.). In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. p. 127-137. ISBN 80-210-1245-5. info

 • MAREŠ, Petr and Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě (Some Comments on the Introduction of a Consensual Approach to Poverty.). In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. p. 127-137. není. ISBN 80-210-1245-5. info

 • MOŽNÝ, Ivo and Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic: Transformation or Transition? Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 57 pp. Výzkumné studie/Research Papers 9. info

 • MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership (The Social Consequences of a Change in Ownership.). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8. info

 • MAREŠ, Petr and Ivo MOŽNÝ. Status for the poor. Colchester: University of Essex, 1995. 31 pp. Occasional Papers in European Studies 7. info

 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. (Unemployment as a Social Problem.). Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1994. 151 pp. Studijní texty 6. ISBN 80-901424-9-4. info

 • RABUŠIC, Ladislav and Petr MAREŠ. Nezaměstnanost v České republice na počátku devadesátých let v regionálním pohledu (Unemployment in the Czech Republic in the Beginning of the 1990s from Regional Perspective). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 30, No 4, p. 475-498. ISSN 0038-0288. info

 • MAREŠ, Petr and Ladislav RABUŠIC. Nezaměstnanost v České republice na počátku 90. let v regionálním pohledu. (Unemployment in the Czech Republic at the Beginning of the 1990s in a Regional Perspective.). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 30, No 4, p. 479-498. ISSN 0038-0288. info

 • RABUŠIC, Ladislav and Petr MAREŠ. Regionální nezaměstnanost v České republice (Regional Unemployment in the Czech Republic. Research Report). První. Brno: Research Support Scheme, Central European University in Prague, 1994. 140 pp. není. info

 • MUSIL, Libor and Petr MAREŠ. The Entitelment Mentality and Legitimacy of Privatization in Industry (The Entitlement Mentality and the Legitimacy of Privatization in Industry.). In SPFFBU. G35, 1994. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 78-97. SPFFBU G 35. ISBN 80-210-0925-X. info

 • MUSIL, Libor and Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. (The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.). Czechoslovak Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 2, No 2, p. 187-199. ISSN 1210-3861. info

 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. p. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3. info

 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia (Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia.). In Zwischen den Zeiten. Wiena: VWGÖ, 1993. p. 159-165. není. ISBN 3-85369-867-0. info

 • GREGOR, Miroslav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Hledání pružné organizace. (Searching for Flexible Organization.). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 100 pp. ISBN 80-210-0663-3. info

 • MAREŠ, Petr, Libor MUSIL and Ladislav RABUŠIC. Charakter naší sociální změny. (The Character of Our Social Changes.). Sociologické aktuality, Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, vol. 1992, No 3, p. 3. ISSN 1210-4620. info

 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Is the Moravian Movement the Last Straw which the Moravian Grasp? (Is the Moravian Movement the Last Straw with the Moravians Grasp at?). In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 51-61. G34. ISBN 80-210-0551-3. info

 • MAREŠ, Petr. Jak spolupracují jinde. (How the Cooperate Elsewhere.). In Hledání pružné organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 56-73. ISBN 80-210-0663-3. info

 • MAREŠ, Petr, Libor MUSIL and Ladislav RABUŠIC. K moravskému nacionalismu (On Moravian Nationalism.). Sociologické aktuality, Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, vol. 1992, No 3, p. 14-15. ISSN 1210-4620. info

 • MAREŠ, Petr, Libor MUSIL and Ladislav RABUŠIC. Pocit jistoty a touha po pořádku. (A Feeling of Certainty and a Desire for Order.). Sociologické aktuality, Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, vol. 1992, No 4, p. 4-5. ISSN 1210-4620. info

 • MAREŠ, Petr. Some Charakteristic of Unemployment in Czech republic (Some Characteristics of Unemployment in the Czech Republic.). In Sborník prací FF brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 15-22. ISBN 80-0231-512-2. info

 • MAREŠ, Petr, Libor MUSIL and Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství (Moravian Movement). Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, vol. 24, No 1, p. 85-88. ISSN 0049-1225. info

 • MUSIL, Libor, Petr MAREŠ and Ladislav RABUŠIC. Hodnoty a moravanství (Values and Moravians.). In Morava v českém státě včera, dnes a zítra. Brno: Moravské zemské muzeum, 1992. p. 37-46, 10 pp. info

 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Sociální změna očima české veřejnosti (Social Change in Perception of Czech Public). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, vol. 27, No 6, p. 702-714. ISSN 0038-0288. info

Look up   a publication by author    a publication by its name

You may use the field to enter any string you wish such as a surname
(or its part followed by '%'), personal identification number (učo),
part of the name of the publication whose record you are searching for, etc.
Options:
Select from:  RIV publications  all publicly available records 
Records to display:  20   50   all 
Sort by:  year of publication   names
Year of publication:
In or before:    In or after: 
You may use the drop-down menus to select a year of publication. In such a case, choose
the same year in both the menus. Provided you want to specify a range, the years selected
in the menus should be different.
Type of publication (outcome):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Instructions on entering search strings


Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 3. 2018 21:24, Week 12 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System