Mgr. Daniel Beránek

Program: FSS B-PS Psychologie, bakalářský studijní program
Obor: FSS ZU Mediální studia a žurnalistika, bakalářské prezenční dvouoborové
Obor: FSS PS Psychologie, bakalářské prezenční dvouoborové

Úspěšné kredity, studijní průměr a percentil
Úspěšné kredity
241
Studijní průměr
2,02 (vážený, všechny pokusy)
Shodný nebo horší stud. průměr má 38 % studentů programu.

podzim 2002
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSY101 Uvedení do psychologie121. 12. 2002
FSS:PSY105 Obecná psychologie - kognitivní procesy3zk 10. 1. 2003
FSS:PSY107 Sociální psychologie I314. 2. 2003
FSS:ZUR101 Úvod do studia médií66. 2. 2003
FSS:ZUR104 Úvod do komunikačních studií6zk 23. 1. 2003
FSS:ZUR105 Úvod do zpravodajství - tištěná média66. 1. 2003
FSS:ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna)46. 1. 2003
jaro 2003
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSYP Postupová zkouška PZk 19. 6. 2003
FSS:PSY101zk Uvedení do psychologie2zk 19. 6. 2003
FSS:PSY102 Základy psychologie osobnosti3zk 19. 6. 2003
FSS:PSY103 Vývojová psychologie I3zk 19. 6. 2003
FSS:PSY106 Obecná psychologie - prožívání, jednání3zk 20. 6. 2003
FSS:PSY146 Duševní hygiena327. 5. 2003
FSS:PSY150 Antropologie3zk 2. 6. 2003
FSS:PSY164 Rytmus v psychologii327. 6. 2003
FSS:ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích6zk 29. 5. 2003
FSS:ZUR203 Současný český jazyk (dílna)426. 5. 2003
FSS:ZUR221 Aktuální problémy mediální kultury (kurz hostů)426. 5. 2003
FSS:ZUR241 Publicistické žánry v tištěných médiích; glosa; sloupek (dílna)428. 5. 2003
FSS:ZUR249 Úvod do stylistiky - vybrané kapitoly pro žurnalisty43. 7. 2003
podzim 2003
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJV01 Anglický jazyk I. pro neoborové studenty angličtiny220. 1. 2004
FSS:PSY104 Vývojová psychologie II4zk 24. 1. 2004
FSS:PSY111 Metody personální práce4zk 19. 2. 2004
FSS:PSY113 Fyziologie člověka3zk 9. 1. 2004
FSS:PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka)230. 12. 2003
FSS:PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině316. 1. 2004
FSS:PSY168 Pravda a lež v komunikaci311. 2. 2004
FSS:PSY169 Rasa, rasismus, sekty3zk 27. 1. 2004
FSS:PSY173 Psychologie v marketingových komunikacích315. 1. 2004
FSS:PSY177 Regulace psychofyziologického stavu s využitím autohypnózy319. 12. 2003
FSS:ZUR103 Paradigmatické systémy kultury6zk 13. 1. 2004
FSS:ZUR106 Úvod do digitálních médií6zk 9. 2. 2004
FSS:ZUR213 Rétorika - základy dramatického a rozhlasového projevu49. 1. 2004
FSS:ZUR228 Public Relations I419. 10. 2004
FSpS:P991 Posilovny-fitcentra12. 1. 2004
jaro 2004
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJV02 Anglický jazyk II. pro neoborové studenty angličtiny2zk 25. 5. 2004
FSS:PSY109 Sociální psychologie III43. 6. 2004
FSS:PSY118 Metodologie psychologie4zk 30. 6. 2004
FSS:psy140 Poznání a sebepoznání osobnosti - zkušenostní seminář329. 6. 2004
FSS:PSY206 Úvod do kulturní a kognitivní antropologie319. 5. 2004
FSS:psy214 Soc. psychologický výcvik ve skupině II (bloková výuka)216. 5. 2004
FSS:ZUR107 Kapitoly z dějin české žurnalistiky II. (období 1860-1945)6zk FE 15. 6. 2004
FSS:ZUR109 STISK -- cvičné médium I (dílna)625. 5. 2004
FSS:ZUR114 Mediální projekt6zk 15. 6. 2004
FSS:ZUR227 Vývojové tendence médií531. 5. 2004
FSS:ZUR229 Public Relations II415. 6. 2004
FSS:ZUR246 Styl odborných a propagačních textů417. 6. 2004
podzim 2004
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání4zk 27. 1. 2005
FSS:PSY112 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup)4zk FC 7. 2. 2005
FSS:PSY205 Jak (ne)komunikovat s lidmi (přístup C. Rogerse)38. 1. 2005
FSS:PSY215 Psychologie v celostní medicíně316. 12. 2004
FSS:ZUR112 Žurnalistická praxe628. 1. 2005
FSS:ZUR124 Seminář k oborové práci48. 2. 2005
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis116. 12. 2004
jaro 2005
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSB_74 Psychologie reklamy431. 5. 2005
FSS:PSY108 Sociální psychologie II4zk 31. 5. 2005
FSS:PSY117 Statistická analýza dat v psychologii3zk 20. 5. 2005
FSS:PSY171 Psychologie sexuality36. 4. 2005
FSS:ZUR112 Žurnalistická praxe626. 5. 2005
FSS:ZUR124 Seminář k oborové práci427. 6. 2005
FSS:ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)49. 6. 2005
podzim 2005
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSY151 Kulturní antropologie324. 1. 2006
FSS:PSY184 Seminář k bakalářské diplomové práci68. 2. 2006
FSS:PSY216 Etické problémy v psychologii310. 12. 2005
FSS:PSY220 Didactic course in English328. 12. 2005
FSS:PSY221 Visiting lecturer116. 11. 2005
FSpS:p982 tělesná výchova - Squash26. 1. 2006
jaro 2006
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSY175 Psychopatologie3zk 29. 5. 2006
FSS:ZUR325 Média a náboženství413. 6. 2006
FSpS:p982 Tělesná výchova - Squash219. 5. 2006

Mgr. Daniel Beránek