Počet výsledků: 67

Výsledky se týkají 6 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika: Finanční a pojistná matematika PřF - Matematika: Modelování a výpočty PřF - Matematika: Obecná matematika PřF - Matematika: Statistika a analýza dat PřF - Matematika: Matematika
zahrnout jen obhájené práce

Batůšek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Obecná matematika
Bakalářská práce: Sturmovská slova

Benešová, Klára Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Bakalářská práce: Speciální kvadraturní formule

Benovicsová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Stochastické modely síťového provozu

Beregházyová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Paul Erdős a jeho Kniha

Brodová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Oceňování finančních derivátů

Curylová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Funkce rizika a její aplikace v pojistné matematice

Dolinová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Bayesovské odhady parametrů

Drgoň, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Generování pseudonáhodných čísel

Dufková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Tarifování v neživotním pojištění

Faguľová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Bakalářská práce: Analýza numerických algoritmů

Ganswohlová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Aplikace markovských procesů v pojistné matematice

Habarda, Radoslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Obecná matematika
Bakalářská práce: Eliminace kvantifikátorů v logice komplexních čísel

Halaštová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Dynamické modely lidského dýchání

Halmazňa, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Modelování a výpočty
Bakalářská práce: Polynomiální interpolace ve dvou dimenzích

Haluza, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Sčítání nekonečných řad a Basilejský problém

Hanusová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Věty o střední hodnotě

Hasíková, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Numerické metody v podmíněné optimalizaci

Hrtánek, Ján

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Bakalářská práce: Rovnice vedení tepla

Ihnatovych, Volodymyr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Opakované vězňovo dilema s diskontováním

Ilavský, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Frakcionální Poissonův proces