Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15493

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bechníková, Kateřina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Diplomová práce: Výskyt zástupců taxonů Apicomplexa a Spirochaetes ve vektorech a hostitelích

Belisová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Parakrinní signalizace v interakci fibroblastů a epitelu mléčné žlázy

Bělotová, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka fyzické geografie pro středoškolské studenty v údolí Bečvy

Belova, Oľga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní plán: Fyzická geografie
Bakalářská práce: Geomorfologický výzkum vrcholových skalních útvarů v Hornosvratecké vrchovině

Belvončíková, Paulína

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Střevní mykobiom u lidí s různou výživou

Bely, Aliaksandr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika a statistika
Studijní plán: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Disertační práce: Topological Patterns in Human Mobility and Interaction Networks

Belza, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geografie a kartografie
Studijní obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Bakalářská práce: Přispěvatelé humanitárního mapování a OpenStreetMap

Benčeková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Úloha respiračního řetězce při tvorbě biofilmu bakterie Paracoccus denitrificans

Benešová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Životní prostředí a zdraví
Studijní plán: Životní prostředí a zdraví
Bakalářská práce: Chemické látky z prostředí jako narušitelé imunitní rovnováhy u lidí.

Benešová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Úlohy z kvantově-mechanického modelování fázových rozhraní

Beniač, Petr

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Geografie na česko-slovensko-polském trojmezí: výukové projekty jako součást geografického a environmentálního vzdělávání pro žáky gymnázií

Benírške, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vytváření ročního tréninkového plánu pomocí elektronického deníku u badmintonových hráčů

Benko, Branislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Antropologie
Studijní obor: Antropologie
Diplomová práce: Insitní umění jako součást slovenské kultury ve Vojvodině

Benková, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Mesenchymální stromální buňky v léčbě autoimunních chorob

Benovic, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Diplomová práce: Neuronové sítě a jejich aplikace

Benovicsová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Stochastické modely síťového provozu

Beránek, Jindřich

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Úloha transgelinu ve vývoji renálního karcinomu

Berecová, Valentína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Kvantově-mechanická analýza vlastností fází TiSe a TiSe2

Beregházyová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Bakalářská práce: Paul Erdős a jeho Kniha

Berka, Vratislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Zesílení signálu u impedančních a piezoelektrických imunosensorů