EN

Vyhledávání

Výsledky 61 – 70 z 969 (0,228 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Výjimky z procesu EIA: Kudy (ne)vede cesta.

VOMÁČKA, Vojtěch

Název anglicky: Exceptions from the EIA Procedure: Where (Not) To Go

Vydání: Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 140-162, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1358422/Vomacka_kniha.pdf
Posuzování vlivů na životní prostředí po novele č. 39/2015 Sb. – základní přehled.

ŽIDEK, Dominik

Název anglicky: Environmental Impact Assessment after the amendment no. 39/2015 Coll. - an overview

Vydání: 1. vyd. Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 20-46, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1358348/Vomacka_kniha.pdf
Změna práva azylu.

KOUDELKA, Zdeněk

Název anglicky: Change of Asylum Law

Vydání: Právo a bezpečnost, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, a.s. 2017, 2336-5323.

Soudce Krajského soudu v Brně Lukáš Hlouch v rozsudku z ... přírodní katastrofou. Krajský soud v Brně vyhověl žalobě imigranta ... letiště (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice), což
https://is.muni.cz/repo/1378758/koudelka_Pravobezpecnost1.pdf Podobné
Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní.

BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL

Název anglicky: Legal Persons of Public Law from Perspective of Public and Civil Law

Vydání: 1. vyd. Brno, 144 s. Edice Scientia, svazek č. 506, 2014.

ISBN: 978-80-210-7774-4

Masarykova univerzita Brno 2014 Vzor ... veřejnoprávní a soukromoprávní. 1. vyd. Brno Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Sochorová, Vlastimil Vitoul. - 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. -144
https://is.muni.cz/repo/1297771/Pravnicke_osoby_verejneho_prava.pdf
Vybrané otázky z nové právní úpravy veřejných zakázek ČR.

KOLMAN, Petr

Název anglicky: Selected questions from new legislation on public procurement in the Czech Republic

Vydání: Právo a bezpečnost, Brno, VŠKE, 2017, 2336-5323.

Soudce Krajského soudu v Brně Lukáš Hlouch v rozsudku z ... přírodní katastrofou. Krajský soud v Brně vyhověl žalobě imigranta ... letiště (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice), což
https://is.muni.cz/repo/1378708/Pravo_a_bezpecnost_1-2017.pdf
Psychodiagnostické testy a jejich používání pohledem autorského práva.

MYŠKA, Matěj

Název anglicky: Psychodiagnostic Tests and Their Use: a Copyright Perspective

Vydání: Zlín, MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE 2017 PRACOVNÍ POTENCIÁL A JEHO PROMĚNY V ČASE, s. 454-463, 2017.

ISBN: 978-80-7454-714-0

univerzita v Brně (Department ... Masaryk University in Brno) Katedra ... Šuler, O. (2006). Management. Brno: Computer Press, a.s. Besser
https://is.muni.cz/repo/1403206/Myska_sbornik.pdf
Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik.

ONDREJOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK

Název anglicky: The influence of European Union law on Czech regulation of unfair competition and unfair trade practices

Vydání: 1. vyd. Brno, 315 s. Edice Scientia 570, 2016.

ISBN: 978-80-210-8398-1

univerzita Brno 2016 Vzor ... obchodních praktik. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... David Sehnálek. ‐‐1. vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 315
https://is.muni.cz/repo/1363753/Ondrejova_Vliv_EU_nekala_soutez.pdf
Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns.

PYŠEK, Petr, Jiří DANIHELKA, Jiří SÁDLO, Jindřich CHRTEK, Milan CHYTRÝ, Vojtěch JAROŠÍK, Zdeněk KAPLAN, František KRAHULEC, Lenka MORAVCOVÁ a Jan PERGL aj.

Název česky: Nepůvodní flóra České republiky: aktualizace seznamu druhů, taxonomická diverzita a průběh invazí

Vydání: Preslia, Praha, Česká botanická společnost, 2012, 0032-7786.

ISSN: 0032-7786, UT ISI: 000308715500001

Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: danihel ... literature reports (namely PR, PRC, BRNU and PRA; codes follow Thiers ... Botany and Zoology, Masaryk University, Brno (Chytrý & Rafajová 2003, EU
https://is.muni.cz/repo/988754/Pysek__Danihelka__Sadlo_et_al.-Catalogue_of_alien_plants_of_the_Czech_Republic_2nd_edition_Preslia2012.pdf
Elektronické důkazní prostředky.

STUPKA, Václav

Název anglicky: Electronic evidence

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 311-320, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek č. 539. 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1335852/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Závazkové právo.

SALÁK, Pavel

Název anglicky: Law of Obligations

Vydání: 1. vyd. Brno, Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937 : inspirace, problémy a výzvy, s. 77-80, Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia; sv. č. 601, 2017.

ISBN: 978-80-210-8828-3

univerzita Brno 2017 Vzor ... vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2017. 122
https://is.muni.cz/repo/1403184/Salak_Historie_osnovy_oz_1937.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 132 036 položek.