Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Anastasia Sokolova, born 28 May 1987
Workplace
 • Department od Russian Language and Literature
  Faculty of Education
  Porici 9
  603 00 Brno
Employment Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2009: Mgr. in Russian Language and Literature, Faculty of Philology, Udmurt State University (Russia)
 • 2016: Ph.D. in Russian Language, Faculty of Arts (Masaryk University)
Employment Summary
 • 2015 - today: Department of Russian Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University
 • 2010 - today: lecturer, Support Centre for Students with Special Needs Teiresias, Masaryk University
 • 2009 - 2010: lecturer, Language School Amadeus (Brno)
 • 2006-2009: Assistant of Director of the Research Laboratory, Udmurt State University (Russia)
Pedagogical Activities
 • Practical Language
 • Russian Phonetics and Phonology
 • Russian Morphology
 • The Russian Language Teaching Students with Special Needs
 • Corpuses and Information Technologies in the Russian Language Teaching
Scientific and Research Activities
 • Editor
 • Актуальные проблемы обучения русскому языку XII. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 319 s. ISBN 978-80-210-8403-2. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/852
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2012/08/19 – 2012/09/01: Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik, Summer School, HRV
  • 41. hrvatski seminar za strane slaviste
 • 2012/04/19 – 2012/04/22: St. Clement of Ohrid University of Sofia, Sofia, BGR
  • Konference Jedenáctá slavistická čtení.
Projects
 • 2015: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (IMPACT), CZ.1.07/2.2.00/28.0233. 2017: Praktická morfologie ruského jazyka (přehled a cvičení). MUNI/FR/0975/2016.
Selected Publications
 • SOKOLOVA, Anastasija and Liliia KILINA. Feminitivy s suffixom -icha v těxtach XVIII–XX vv.: korpusnoje issledovanije (Feminitives with the suffix -ix(a) in Russian texts of the 18th–20th centuries: A corpus-based study). Voprosy Jazykoznanija. Vinogradov Russian Language Institute, 2022, vol. 2022, No 1, p. 85-105. ISSN 0373-658X. doi:10.31857/0373-658X.2022.1.85-105. Webové stránky časopisu Voprosy Jazykoznanija info
 • SOKOLOVA, Anastasija and Ivana KOLÁŘOVÁ. Pilotní verze webového rozhraní slovotvorného analyzátoru pro výuku češtiny pro cizince (SLAN): možnosti zobrazení. In 76. setkání AUČCJ (19.02.2022). 2022. Program setkání info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Zpracování podstatných jmen pro účely výuky češtiny jako cizího jazyka: slovotvorný přístup. In Symposium Pedagogické fakulty MU 2022: Výzkum zaměřený na praxi (09.06.2022). 2022. Informace o symposiu info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Rusistické časopisy. Pedagogická fakulta MU, 2022. 1 pp. Komenský, 3/2022. info
 • SOKOLOVA, Anastasija, Simona KORYČÁNKOVÁ and Lucie KLEINOVÁ. Prezentace katedry na DOD PED MUNI (23.01.2021). 2021. URL info
 • VÁLKOVÁ, Adriana and Anastasija SOKOLOVA. Budování korpusu z učebnic češtiny pro cizince (UčebKo) pro účely slovotvorného výzkumu. 2021. info
 • SOKOLOVA, Anastasija and Adriana VÁLKOVÁ. Představení projektu SLAN na 72. setkání AUČCJ. 2021. Program setkání na webových stránkách AUČCJ info
 • SOKOLOVA, Anastasija, Simona KORYČÁNKOVÁ, Janina KREJČÍ and Tatiana SAVCHENKO. Členky poroty celostátního kola Soutěže v ruském jazyce (MŠMT). Odborná porota celostátního kola Soutěže v ruském jazyce (MŠMT), 2021 - 2021. Informace o soutěži info
 • SOKOLOVA, Anastasija and Helena RYTÍŘOVÁ. Studentská konference Katedry ruského jazyka a literatury. 2021. Program konference na Fb stránce katedry info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Фонетика и фонология русского языка. Brno: Elportál MU, 2021. ISBN 978-80-280-0092-9. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Posudek článku pro časopis Slavia. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Euroslavica, 2021. ISSN 0037-6736. info
 • SOKOLOVA, Anastasija, Tomáš KÁŇA, Ivana KOLÁŘOVÁ and Adriana VÁLKOVÁ. Prezentace projektu SLAN na Business Research Foru MUNI. 2021. Web BRF 2021 (program, katalog) info
 • SOKOLOVA, Anastasija, Lucie KLEINOVÁ and Tatiana SAVCHENKO. Prezentace katedry v rámci Dne otevřených dveří na PdF MU. 2020. Fotogalerie na stránce katedry na Facebooku info
 • SOKOLOVA, Anastasija and Oxana TRUHLÁŘOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky - s nadhledem A2. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. 68 pp. ISBN 978-80-7489-580-7. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Využití korpusů ve výuce ruštiny. In Pedagogický kabinet Cizí jazyky - ruský jazyk (projekt IKAP) - GJŠ Zlín. 2020. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Peredača russkich imjon i familij v češskom jazyke: těorija i praktika (Converting Russian Names and Surnames to the Czech Language: Theory and Practice). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. Tomsk: Tomsk State University, 2020, vol. 2020, No 65, p. 127-145. ISSN 1998-6645. doi:10.17223/19986645/65/8. URL info
 • KLEINOVÁ, Lucie, Anastasija SOKOLOVA and Aneta ČERMÁKOVÁ. Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na festivalu Dny slovanské kultury 2020. 2020. Pozvánka na akci na FB Katedry ruského jazyka a literatury Článek na portálu Russkiy mir Fotoalbum z akce na FB Ruského centra Článek na krajském webu info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Staroruské liturgické texty 11.-14. století na seznamu Paměť světa UNESCO. In Malá pouť na Velehradě (12.07.2020). 2020. Příspěvek na Fb katedry info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Přednáška o vývoji ruského jazyka a ruské abecedy (03.09.2020). In Dny slovanské kultury 2020. 2020. Program na webových stránkách festivalu Album na Fb stránce Poutního areálu Velehrad info
 • SOKOLOVA, Anastasija and Lucie KLEINOVÁ. Motivační video pro studenty a učitele RJ (výuka fonetiky RJ). 2020. Pohybová a artikulační cvičení info
 • KORYČÁNKOVÁ, Simona and Anastasija SOKOLOVA. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. 200 pp. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:17/CZ.MUNI.P210-9781-2020. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija and Kateřina STRACHOTOVÁ. NEUTER GENDER DIMINUTIVE SUFFIXES IN RUSSIAN IN COMPARISON TO CZECH. In Simona Koryčánková, Anastasija Sokolova. Current issues of the Russian language XIV. 1st electronic edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. p. 137-144. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9781-2020-17. URL info
 • ŠEVEČKOVÁ, Monika, Anastasia SOKOLOVA, Yulia BARANOVA and Aliaksandra DZIADZIKINA. Russkij jazyk dlja dělovogo obščenija (Russian for Business Communication). Elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Odkaz na učebnici v IS MU (pouze pro přihlášené uživatele) info
 • SOKOLOVA, Anastasia and Oxana TRUHLÁŘOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky - s nadhledem A1. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. 68 pp. ISBN 978-80-7489-508-1. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Tatiana SAVCHENKO, Lucie KLEINOVÁ and Eliška POSPÍŠILOVÁ. Ruština není nuda! (Russian is not boring!). In Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na MjUNI. 2019. Album na stránce katedry na Facebooku info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Ruské hlásky (nejen) pro učitele. In Pedagogický kabinet Cizí jazyky - ruský jazyk (projekt IKAP) - Gymnázium Lesní čtvrť (Zlín). 2019. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija and Martina BALÁKOVÁ. Obučenije RKI češskich studentov s narušenijami zrenija v kontěxtě inkljuzivnogo obrazovanija (TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO CZECH STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION). Jazyk i kultura (Language and Culture). Tomsk: Tomská státní univerzita, 2019, vol. 2019, No 45, p. 264-279. ISSN 1999-6195. doi:10.17223/19996195/45/19. Článek na webových stránkách časopisu "Jazyk i kultura (Language and Culture)" info
 • ŠEVEČKOVÁ, Monika and Anastasija SOKOLOVA. ELEKTRONICKÉ UČEBNICE: NOVÉ VÝZVY (ELECTRONIC TEXTBOOKS: NEW CHALLENGES). Lingua et Vita. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2019, VIII/1, No 15, p. 85-95. ISSN 1338-6743. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Učím se rusky pomocí korpusů. In Den jazyků na PdF MU (26.09.2019). 2019. info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Rusko-česká morfologická homonymie. In Přednáška v rámci pobytu Erasmus+ na University of Latvia. 2019. info
 • SOKOLOVA, Anastasija. Práce s korpusem v hodině ruštiny - Ruský národní korpus, InterCorp (ČNK). In Přednáška v rámci pobytu Erasmus+ na University of Latvia. 2019. info
 • GIMRANOVA, Tatyana, EIena KOLOSOVA, Anastasija SOKOLOVA and Mengyi LI. Antithesis as Leverage in Russian Political Discourse. In JOURNAL OF RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS, Volume 10, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran, 2019. p. 605-611. ISSN 2345-3303. doi:10.22055/rals.2019.15109. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII (Current Issues of the Russian Language Teaching XIII). 2018. URL URL URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Русские и чешские отглагольные существительные со значением „лицо“ (Russian and Czech Verbal Nouns with a Word-formation Meaning "Person"). In Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII. 2018. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ and Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena (Russian Morphology 1: nouns, adjectives, pronouns). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2. URL URL URL URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia and Martina BALÁKOVÁ. Výuka ruštiny pro slabozraké studenty (Teaching Russian for Purblind Students). 2018. Zpráva o workshopu na webu Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU Zpráva o workshopu na webu PdF MU info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Petra RÖDEROVÁ, Šárka HLUBOCKÁ, Vojtěch POLÁŠEK and Alibek TOKABAYEV. Možnosti uplatnění nevidomých studentů v České republice a v zahraničí. In Beseda v rámci Týdne pro inkluzi 2018. 2018. Program Týdne pro inkluzi Zpráva na webu Katedry ruského jazyka a literatury PdF MU info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Členka redakční rady odborného časopisu. Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology, 2018. ISSN 2412-9534. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Russkije i češskije otglagoľnyje suščestviteľnyje so slovoobrazovateľnym značenijem "lico" (RUSSIAN AND CZECH VERBAL NOUNS WITH A WORD-FORMATION MEANING „PERSON“). In doc. PhDr.Mgr.Simona Koryčánková, Ph.D. Current Issues of the Russian Language Teaching XIII. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 386-395. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018. umístění sborníku na Munispace - čítárně Masarykovy univerzity info
 • SOKOLOVA, Anastasia, Tatiana SAVCHENKO, Karin CACHNÍNOVÁ, Tereza MOUDRÁ and Kateřina STRACHOTOVÁ. Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na MjUNI v Telči. Telč, 2018. Fotogalerie akce na facebookové stránce katedry info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Interaktivnyje těchnologii v processe obučenija RKI češskich studentov s narušenijami slucha (Interactive technologies in the Russian as a foreign language teaching Czech students with hearing impairments). In Иоланта Любоха-Круглик, Оксана Малыса, Габриеля Вильк, Анна Зых. Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, “Śląsk”, 2017. p. 677-687. ISBN 978-83-7164-973-8. info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.) (Slavic preterit from a historical perspective: the history of the forms the perfect tense in the Russian language (based on Slavonic liturgical Menaions for the month of May from 11th to 13th centuries)). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 pp. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija; svazek 6. ISBN 978-80-210-8876-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8877-2017. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia and Martina BALÁKOVÁ. Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením (Teaching the Russian language for students with visual disabilities). In Týden pro inkluzi. 2016. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Intonacionnyje konstrukcii russkogo jazyka i ošibki v ich upotreblenii v reči češskich studentov (Intonation structures of the Russian language and mistakes in their use). In Anastasia Sokolova. Актуальные проблемы обучения русскому языку XII / Current Issues of the Russian Language Teaching XII. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 81-85. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Актуальные проблемы обучения русскому языку XII (Current issues of the Russian language teaching XII). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 pp. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Current Issues of the Russian Language Teaching XII (Introduction). Brno, 2016. 1 pp. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016. URL info
 • SOKOLOVA, Anastasia. O pričinach grammatikalizacii slavjanskoho perfekta (For the reasons of grammaticalisation of the Slavic perfect tense). In Pimenova M. Vas. Jazykovyje katěgorii i jedinicy: sintagmatičeskij aspekt. Vladimir: Tranzit-IKS, 2015. p. 493-495. ISBN 978-5-8311-0915-3. info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Něskolko zamečanij k glagolnym formam prošedšego vremeni v drevněrusskich těkstach XI-XIII vv. (Several comments to the preterite forms in Old Russian texts from 11th to 13th centuries). In Mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11.9.2015. 2015. info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskij perfekt: morfologija ili sintaksis (na matěriale staroslavjanskogo, drevněrusskogo i staročešskogo jazykov) (Slavic perfect tense: morphology or syntax). In Gumiljeva, L.N. Materialy I-go meždunarodnogo naučnogo simpoziuma "Intergativnyje funkcii sovremennoj komparativistiki". Астана: ENU, 2013. p. 331-334. ISBN 978-601-7429-89-8. info
 • SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskij perfekt: morfologičeskije i sintaksičeskije osobennosti (The morfological and syntactic oddness of Slavic perfect tense). In Акимова, Э.Н. Russkij jazyk kak gosudarstvennyj jazyk Rossijskoj Federacii v uslovijah polietničeskogo i polikulʹturnogo regiona: materialy mežregion. nauč. konf., g. Saransk, 22-24 maja 2013 g. Москва-Саранск: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2013. p. 187-190. ISBN 978-5-906011-02-2. info
 • BARANOV, Viktor, Alexej MIRONOV, Andrej LAPIN, Irina MELNIKOVA, Anastasia SOKOLOVA and Elena KOREPANOVA. Avtomatičeskij morfologičeskij analizator drevněrusskogo jazyka: lingvističeskije i technologičeskije rešenija. 2007. URL info

2017/07/03


Curriculum vitae: Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (učo 365354), version: English(1), last update: 2017/07/03 09:55, A. Sokolova

Other Variants: Czech(1), Russian(1)