Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Prof. PhDr. Milada Rabušicová, PhD.
 • Date of birth: 4. 6. 1956
 • Place of birth: Brno
Department
 • Department of Educational Sciences
 • Faculty of Arts, Masaryk University
 • Arné Nováka 1, Brno 602 00
Employment - Position
 • Professor
Education and Academic Qualifications
 • PhD. (1996) Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences
 • PhDr. (1983) J. E. Purkyně University, Faculty of Arts, Department of Education
 • M.A. (1982) J. E. Purkyně University, Faculty of Arts, Department of Education
Employment
 • 2009 – Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 2000 - Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 1988 - 2000: Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Teaching Activities
 • Comparative Pedagogy
 • Educational Policy
 • Family Education
 • Preschool Education
Scientific and Research Activities
 • 2013 – 2016: Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), no. 13-07234S: Intergenerational Learning across Social Environments
 • 2008 – 2011: Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), no. 406/09/0427: Intergenerational Learning: Children, Parents and Grandparents in Non-formal Education and Informal Learning
 • 2004 – 2008: Research grant of the Ministry of Social Affairs of the Czech Republic (MPSV ČR), No. 1J017/04-DP2: Adult Education in various stages of the life cycle: priorities, opportunities and possibilities of development
 • 2004 – 2006: Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), No 406/04/0609: Democracy in the Czech school (together with doc. Milan Pol)
 • 2001 – 2003: Grant Agency of the Czech Republic (GAČR), No 406/01/1077: The Role of Parents as Educational and Social Partners of the School (Kindergarten, Primary and Basic School)
 • 1999 – 2000: OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy – Czech Republic (together with PhDr. Jaroslav Sekot)
Internship
 • Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) Wassenaar, September 1999 - January 2000
 • The Scottish Council for Research in Education, Edinburgh, October 1998
 • Leuven University, Department of Educational and Psychological Studies, September 1996
 • Oxford University, Department of Education, March 1995
University Activities
 • Member of Scientific Council of Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Activities Outside University
 • 2014: Member of the panel for evaluation of scientific results (Research and Development Council of the Government of the Czech Republic)
 • 2010 – 2016: Member of working group for Pedagogy and Psychology of the Czech Acreditation Commision
 • 2000: Member of Scientific Council of Faculty of Arts, Palacky University, Olomouc
 • 2007 – 2012: Vice-President for Europe of The World Organisation for Early Childhood Education - OMEP, member of the Executive Committee
 • 2005 – 2010: a member of the review panel for Psychology and Pedagogy of the Czech Grant Agency (GAČR)
 • 2004 – 2008: President of the Czech Association of Educational Research
 • A member of Review Team of OECD Project on ECEC in Finland (2000), in Hungary (2002) and Co-Author of Czech National Report on ECEC in Czech Republic
Major Publications
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení v rodinách (Intergenerational learning in families). In Marek Preiss, Daniela Vizinová. Transgenerační přenos. Trauma a odolnost. 1st ed. Praha: Grada, 2023. p. 83-109. Psyché. ISBN 978-80-271-3049-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Angelika PASEKA. Parental Involvement: Changes and Challenges. Editorial (Parental involvement: Changes and Challenges. Editorial). In Studia paedagogica. Parental involvement in Schools. Brno: Masaryk University Press, 2023. p. 5-10, 5 pp. ISSN 2336-4521. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Šťastný, V., Walterová, E., Xiaohu, Z. (2021). Školní vzdělávání v Číně. Praha: Karolinum. (Šťastný, V., Walterová, E., Xiaohu, Z. (2021). School Education in China. Praha: Karolinum.). Pedagogika (Praha). Czechia: -, 2022, vol. 2022, No 1, p. 129-132. ISSN 0031-3815. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ and Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách (Non-traditional students studying education in Czech universities). Brno: Masarykova univerzita, 2021. 306 pp. ISBN 978-80-210-9973-9. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ and Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách (Non-traditional students studying education in Czech universities). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 pp. ISBN 978-80-210-9973-9. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Non-Traditional Students in Tertiary Education Editorial (Non-Traditional Students in Tertiary Education). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 2020, No 4, p. 5-10. ISSN 1803-7437. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, vol. 25, No 4, p. 93-114. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-4-5. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ and Maria SLOWEY. Non-Traditional Students in Tertiary Education. In Studia paedagogica. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 1-199. ISSN 1803-7437. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla and Milada RABUŠICOVÁ. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia (Nontraditional university students : characteristics and the potential for delayed participation). Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 24, No 1, p. 33-49. ISSN 1803-7437. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Švaříčková Slabáková, R., & Sobotková, I. (2018). Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění (Recenze) (Švaříčková Slabáková, R., & Sobotková, I. (2018). Family and its memory inside us in the light of a story of three generations (Review)). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2019, vol. 29, No 2, p. 251-254. ISSN 1211-4669. URL info
 • RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ and Milada RABUŠICOVÁ. Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité (Which qualities children should be encouraged to learn at home). In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1st ed. Bratislava: Slovart, 2019. p. 86-126. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Zora SYSLOVÁ. CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY : A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. 2018. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační vztahy a učení v rodině: tradice i inovace (Intergenerational relations in the family: tradition and inovation). In Hledáme své kořeny, konference pořádáná Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Intergenerational Dialog as a Way to Sustainability: Young Children and Older People Acting Together. In Understanding Learning - Changing Education. Towards education for sustainable development, mezinárodní konference OMEP, Varšava. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Petr NOVOTNÝ. Co jsme se naučili z projektu o mezigeneračním učení : metodologická a meritorní reflexe (What we have learned from the project on intergenerational learning : methodological and meritory reflection). In XXV. Konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Klára ZÁLESKÁ. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky : podněty pro koncipování komparativních studií (Methodological Issues in Comparative Education : Inspiration for Designing Comparative Studies). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, vol. 26, No 3, p. 346-378. ISSN 1805-9511. URL info
 • KAMANOVÁ, Lenka, Kateřina PEVNÁ and Milada RABUŠICOVÁ. A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 21, No 2, p. 43-66. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-2-4. Digitální knihovna FF info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Knihovny jako prostor pro mezigenerační programy (Libraries as a space for intergenerational programs). In Národní seminář informačního vzdělávání. Brno 6. - 9. 6. 2016. 2016. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Family Learning Models in Intergenerational Perspective. The New Educational Review. Katovice: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, vol. 45, No 3, p. 64-75. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2016.45.3.05. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ and Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe (Intergenerational learning. Theory, Research, Practice). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 294 pp. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Výlet s Erihem (editorial) (Trip with Erih (editorial)). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 2015, No 1, p. 5-7. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Učit se a stárnout aktivně : senioři v mobilních počítačových učebnách (Learning and ageing actively : the elderly in mobile computer labs). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 20, No 1, p. 85-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL and Jan PRŮCHA. Ohlédnutí : rozhovor s Janem Průchou (Looking back : An interview with Jan Průcha). Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2015, vol. 2015, No 1, p. 109-116. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-1-7. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Small children and older people in intergenerational learning: different contents, benefits for all. In International Conference “Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world”, Moscow. 2015. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Jan NEHYBA. Adult Learning as a Lifelong Concern: Interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, Vol. 20, No. 4, p. 109-122. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Puzzle předškolní výchovy a péče v Evropě: kde je Česká republika (Puzzle of preschool education and care: where is the Czech Republic). In Greger, David. Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015. p. 67-82. ISBN 978-80-7290-860-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v komunitě (Intergenerational learning in the community). In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí:XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.–10. září 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Community Learning. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu (Intergenerational learning in the community: concept and research terrain mapping). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 19, No 1, p. 103-124. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Intergenerational Dialog: Small Children and families benefiting from grandparents support. In OMEP International Conference in Cork: Children’s Cultural Worlds, Cork, 1-5 July 2014. 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Dítě předškolního věku: výchova v rodině a institucionální péče v současnosti (Child in preschool age: current family education and institutional care). In XXI. výroční konference České pedagogické společnosti: Současná škola - Dílna lidskosti? 2014. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Význam mezigeneračního učení v rodině (Importance of intergenerational learning in the family). In XII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice "Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti", Praha, 21. října 2013. 2013. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a výzkumné přístupy (Intergenerational learning in the community: concept and research methods). In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 16.–18. září 2013. 2013. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině (Intergenerational Learning : To Learn from Each Other in the Family). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, p. 163-182. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-1-10. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení v rodině (Intergenerational learning in the family). In Stůl ke vzdělávací politice. 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Výzkum celoživotního učení a akademický rozvoj andragogiky. In Research on Lifelong learning and academic development of andragogy. 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Age management - rámcové podmínky v České republice (Age Management - conditions in the Czech Republic). 2012. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Mezigenerační učení jako andragogické téma (Intergenerational learning as the topic for Andragogy). In Súčasný stav a trendy inštitucionalizácie edukácie dospelých : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 11. 10. 2012. 2012. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v rodině a rodinný kontext (Intergenerational Learning in the Family and Family Context). In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Intergenerational Learning in the Family and Family Context. In Konference ECER. 2011. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Podmínky pro uplatnění age managementu ve Finsku a v ČR (Conditions for use of Age Management in Finland and the Czech Republic). HRM - Human Resources Management. Praha: Economia, 2011, roč. 7, č. 6, p. 14-17. ISSN 1801-4690. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Ingrid ENGDAHL. Children's Voices About the State of the Earth. International Journal of Early Childhood. Springer, 2011, roč. 43, č. 2, p. 153-176. ISSN 0020-7187. doi:10.1007/s13158-011-0031-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Měření výsledků vzdělávání na mezinárodní a národní úrovni (Measurement of educational results on international and national level). Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011, roč. 44, č. 2, p. 15-21. ISSN 1211-3387. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Česká demografická situace a předpokládaný vývoj jako argument pro uplatnění age managementu (Czech demographic situation as an argument for age management). Andragogika. Praha: Academia Economia, 2011, roč. 15, č. 3, p. 4-6. ISSN 1211-6378. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení (On Intergenerational Learning). Brno: Masarykova univerzita, 2011. 212 pp. ISBN 978-80-210-5750-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Čas a věk hraje roli: tři generace se učí v kurzech (Time and Age Do Matter: Three Generations Learning in Courses). Studia paedagogica. Brno: MU, 2010, vol. 15, No 1, p. 125-146. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Učení v rodině v mezigeneračním pohledu (Learning in a Family from Intergenerational Perspective). Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2010, roč. 20, č. 4, p. 92-111. ISSN 1211-4669. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Pavla OPLATKOVÁ. Functional Literacy in People's Lives. Journal of pedagogy / Pedagogický časopis. Trnava: Faculty of Education, Trnava University, 2010, vol. 2010, No 2, p. 29-51. ISSN 1338-1563. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Family-school partnership in theory and practice of the Czech schools: conflict between ideal and reality. In International Perspectives on Contexts, Communities and Evaluated Innovative Practices : Family-school-community partnerships. first. Abingdon, Canada, New York, USA: Routledge, 2009. p. 21-36. Cotext of Learning. ISBN 0-415-47949-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ and Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče (Cross-generational learning in programmes and courses of non-formal education for children, parents and grandparents). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 14, No 2, p. 131-153. ISSN 1803-7437. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní vzdělávání a funkční gramotnost (School education and functional literacy). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. p. 235-241. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Rodiče a škola (Parents and school). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. p. 319-323. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy (vzdělávání a školy) (Sociology of education (schooling and school)). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. p. 723-727. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociální nerovnosti ve vzdělávání (Social inequalities in education). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. p. 829-833. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Karel RÝDL. Pojem gramotnosti a vzdělanosti a jejich proměny od Komenského k současnosti (The concepts of literacy and learning and their metamorphoses since Comenius till the present). In Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. 1st ed. Praha: Academia, 2009. p. 509-517. Historie. ISBN 978-80-200-1700-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Políticas Públicas Para la Educación Preescolar en la República Checa (Public Policies in Childhood Education in the Czech Republic). Perspectiva. Santiago de Chile: Facultad de Ciencias de la Educación, 2008, vol. 2008, No 22, p. 103-111. ISSN 0716-4262. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. p. 1017-1021. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. p. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Family Involvement in Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. p. 1035-1039. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Lucie KOZÁKOVÁ. Learning a Foreign Language as a Part of Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. p. 1048-1053. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Child Care for Children from 0 to 3. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. p. 1058-1062. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení (The Role of Adult Education in the Concept of Lifelong Learning). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U11. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, p. 13-26. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Milada RABUŠICOVÁ. členka oborové komise společenských věd GAČR (member of the commission of social sciences). Grantová agentura České republiky, 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu (Education and Care of Children from birth to the age of three: challenge for family and community). 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Milada RABUŠICOVÁ. členka podoborové komise společenských věd Pedagogika-Psychologie GAČR (member of subcommition POK-5 GAČR). Grantová agentura ČR, 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Milada RABUŠICOVÁ. Mezinárodní odborná konference Péče o nejmenší děti od narození do tří let - výzva pro rodinu i komunitu (International Conference Education and Care of Children from birth to the age of three challenge for the family and community). 2005. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti (On the openness of schools towards parents and the public). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, U9. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 52 (2004), No 1, p. 59-72. ISSN 1211-6971. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče (Community school and the Parents). Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2004, 2003/2004, No 10, p. 9 - 12. ISSN 1210-6313. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina (School and (versus) family). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 pp. ISBN 80-210-3598-6. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy (The Position of Parents as Educational and Social Partners of the School). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, LIV, 2004, No 4, p. 326-341. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. On the Way to European Union. Changes in the Czech Educational System during the last fifteen years. Revista Espanola de Educación Comparada. Sociedad Espanola de Educación Comparada, 2004, vol. 2004, No 10, p. 89-120, 31 pp. ISSN 1137-8654. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty (The Role of parents in Relation to the School - Theoretical Concepts). Pedagogika. Praha: UK Praha, 2003, vol. 2003, No 2, p. 141-151. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty (How Success in the Work with Grants is Born at Schools). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, No 1, p. 117-126. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina TRNKOVÁ, Klára ŠEĎOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací (About Schools where both Parents and Headteachers are Happy with their Mutual Co-operation). Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003, vol. 2003, No 1, p. 103-116. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ and Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění (The Role of Parents in relation to School - empirical evidence). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2003, vol. 2003, No 3, p. 309 - 320. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Vlastimil ČIHÁČEK. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny (Scope for support and co-operation of schools and parents). tudia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002, vol. 2002, No 1, p. 77-91. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu (Literacy: the old topic in a new perspective). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 pp. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií (Sociology of Education: a survey of Anglo-American monographs). Pedagogika. Praha, 2002, vol. 2002, No 2, p. 182-194. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ and Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace (Relationships between School and Family: analysis of the current situation). In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002. p. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Trendy v sekundárním vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu (Trends in Secondary Education in the Czech republic in international context). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 5-16. nemá. ISBN 80-210-3020-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Jiří ZOUNEK. Role rodičů ve vztahu ke škole: analýza legislativy (The Role of Parents in the relation to the School: legislation analysis). In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. 1st ed. Ostrava: ČAPV, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. p. 248-251. ISBN 80-7042-181-9. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Which Qualities Should Children Be Encouradged to Learn at Home? Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, No 1, p. 123-142. ISSN 1210-3861. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Jiří ZOUNEK. Rodiče jako výchovní a sociální partneři školy - aktuálně a ve vizi Bílé knihy (Parents as educational and social partners of the school - reality and vision of the White Book). In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: PC Brno, 2001. p. 72-78. ISBN 80-238-7168-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? (Czech Educational Values: traditional or modern?). In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5. info
 • EMMEROVÁ, Kateřina and Milada RABUŠICOVÁ. Relationships between parents and school in the Czech Republic. In A Bridge to the Future: Collaboration between Parents, Schools and Communities. Nijmegen: ITS, 2001. p. 49-53. ISBN 90 5554 177 X. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání (White Book - the vision of Czech education). Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, vol. 2001, No 2, p. 3-12. ISSN 1211-3384. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol v českej republike. (School governing bodies in the Czech Republic.). Pedagogické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2000, vol. 9, No 1, p. 28-31. ISSN 1335-0404. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. K vývoji, současnému stavu a perspektivám rad škol. (On the development, current situation and future perspectives of school governing bodies). In Vzdělávání - brána k evropské integraci. Sborník z mezinárodní konference. Brno: MU, 2000. p. 157-163. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Changes in Czech education - an improvisation or managed process? The case of launching school governing bodies into the practice. Edinburgh, Skotsko: European Conference of Educational Research, 2000. 1. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Governance and participation in Czech school. In Bolan, R., v. Wieringen, F. (eds.): Research on Educational Management in Europe. 1st ed. Berlin-New York: Waxmann, 1999. p. 110-121. ISBN 3-89325-702-0. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Změny v českém školství: řízený proces nebo improvizace? (Changes in the Czech education: a maneged process or an improvisation?). In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu, Sborník příspěvků z konference ČAPV, Hradec Králové, 24.-25.6.1999. ČAPV. Hradec Králové: Hradec Králové, 1999. p. 87-89. ISBN 80-7014-531-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. (Main topics, questions and problems of educational policy in modern European society form the 60's to the 90's of 20th Century). Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 1998-1999, No 1, p. 25-41. ISSN 1211-6971. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Milan POL. Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství. (Diverzification of the tertiary sector in Czech schooling towards current situation and perspectives of development of higher vocational colleges.). Pedagogika. Praha: UK Praha, 1999, XLIX, No 2, p. 156-168. ISSN 0031-3815. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Jak žije evropská rodina (1). Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1999, říjen 1999, No 8, p. 4-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Jak žije evropská rodina (2). Informatorium 3-8 : časopis pro mateřské školy a školní družiny. Praha: Portál, 1999, listopad, No 9, p. 6-7. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Možnosti spolupráce školy a rodiny. In Sborník příspěvků z 5. pedagogického semináře organizovanéhe Ústavem celoživotního vzdělávání při PdF OU v Ostravě. Ostrava: Ústav celoživotního vzdělávání při PdF OU v Ostravě, 1999. p. 21-31. ISBN 80-7042-149-5. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol - věc veřejná? (Boards of governors - a public issue?). Brno: FF MU, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1745-7. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Tschechische Schulen auf dem Weg in die Autonomie (Czech schools on their way towards autonomy). Lernende Schule. 1998, vol. 1, No 4, p. 62. ISSN 0931-1692. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Milan POL. Vyšší odborné školy v ČR - vize a realita (Higher vocational colleges in the Czech Republic - the vision and the reality). In Sborník ze 6. konference ČAPV konané v Českých Budějovicích. České Budějovice: ČAPV, 1998. p. 184-189. ISBN 80-7040-324-1. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Funkční gramotnost, lidský kapitál a moderní společnost (Functional Literacy, human capital and modern society). Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998. 13 pp. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Požadavky zaměstnání, vzdělávání dospělých a funkční gramotnost (Demands of occupation, education of Adults and Functional Literacy). Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998. 21 pp. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropská konference pedagogického výzkumu - ECER 98 (European Conference on Research Education - ECER 98). Pedagogika. Praha: UK Praha, 1998, vol. 1999, No 1, p. 76-79. ISSN 3330-3815. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací (The Development of Relations Between the School and Family.). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, p. 5-34, 29 pp. ISSN 80-210-1753-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Alternativní pedagogické modely. (Alternative Pedagogical Models.). In Sborník stud. textů pro kval. školení ředitelů škol okr. Hod. Brno: Educa, 1997. 4 pp. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Škola a její sociální prostředí. (Schools and Their Social Setting.). In Sborník stud.textů pro kvalif.školení ředitelů škol okr. Hod. Brno: Educa, 1997. 4 pp. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropský seminář Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP). (The European Seminar of the Wold Organization for Pre-School Education (OMEP).). Pedagogika. Praha: PedF UK, 1997, vol. 1997, No 1, p. 86-88. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole (Teachers and decision making processes in the school). Pedagogická orientace. Brno, 1997, vol. 1997, No 4, p. 95-99. ISSN 1211-4669. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Spolupráce školy a rodiny v současném rozvinutém světě (School family collaboration in current developed world). Sborník FF BU. Brno: FF BU Brno, 1997, vol. 1997, U2, p. 5-34, 29 pp. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Rozpaky kolem rad škol (Hesitations about boards of governors). Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 1997, X, No 79, p. 11. ISSN 0862-5921. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Autonomous school development: a challenge for everyone involved. (Autonomous school development: a challenge fro everyone involved.). In Studien zur Wirtschafts- und Erwachsenenpaedagogik aus der Humboldt-Universitaet zu Berlin. Berlin-Nyíregyháza: Humbolt Universitaet - Bessenyei Gyorgi Taránkepzo Foiskola Pedagógia Tanszek, 1997. p. 133-140. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. (The governance and management of schools. School governing bodies in an international perspective.). 1st ed. Brno: Paido, 1996. 129 pp. ISBN 80-85931-32-X. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Milan POL. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. (School/family relations today: searching for ways to partnership.). Pedagogika. Praha: PedF UK, 1996, vol. 1996, No 2, p. 105-116. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. K instrumentům vnitřní evaluace míry otevřenosti školy k vnějšímu prostředí. Sborník referátů ze 4. konference ČAPV konané ve dnech 3.-4.7. 1996 v Olomouci. (Instruments for the Internal Evaluation of the Extent of the Openness of Schools to their External Environment. In: Proceeroceedings of the 4th Conference of the Czech Association of Research in Pedagogy, July 3-4, 1996, Olomouc.). In Sborník referátů ze 4. konference ČAPV. Olomouc: ČAPV - PedF UP, 1996. p. 100-105. ISBN 80-902250-6-3. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. Sborník prací FF BU, U-1, řada pedagogická, s. 7-20. (The Educational Success of Pupils in the Context of Educational Inequalities. Research Proceedings, Faculty of Arts, Masaryk University, U1, pp. 7-20.). In Sborník prací FF BU U-1, řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. p. 7-19. ISBN 80-210-1540-3. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. 1995. 170 s. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Influence of the Family on Educational Achievement (Influence of the Family on Educational Achievement.). In Developing Schools for Democracy in Europe, an example of trans-European cooperation in education. Oxford Studies in Comparative Education. United Kingdom: Triangle Books, 1995. p. 125-133. ISBN 1-873927-13-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. On relationships between the school and the Family. (On Relationships Between the School and the Family.). In Developing Schools for Democracy in Europe, an example of trans-European cooperation in education. Oxford Studies in Comparative Education. United Kingdom: Triangle Books, 1995. p. 135-141. ISBN 1-873927-13-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Evropská konference OMEP (European Conference of OMEP). Predškolská výchova : celoštátný časopis pre rodičov, jasle a materské školy. Bratislava: Predškolská výchova, 1995, vol. 1995, No 1. ISSN 0032-7220. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Může být americká střední škola alternativou pro české gymnázium? (Can be american high school an Alternative to Czech Gymnasium?). In Sborník z příspěvků z 1. mezinárodní konference pořádané Akademickým gymnáziem v Brně. Brno: Akademické gymnázium Brno, 1994. p. 38-44. Alternativní výuka na současném gymnáziu. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Učitel v americké škole (Teacher in American School). In Sborník příspěvků z celostátního semináře Brno. Brno: PAIDO, 1994. p. 146-149. Učitel v demokratické škole. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. K sociologii výchovy, vzdělání a školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 123 s. ISBN 8021003286. info
 • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Studium, studenti a učitelé FF rok po revoluci. (Study, students and teaching staff of the Faculty of Arts one year after the revolution). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1991, vol. 24, No 4, p. 21-26. ISSN 1211-3395. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Rodinná výchova pubescentů. Edited by Lili Monatová. 1982. 97 s. info

2024/01/24


Curriculum Vitae: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (učo 848), version: English(1), last update: 2024/01/24 10:30, M. Rabušicová

Another Variant: Czech(2)