Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
19. 8.
2005

Představení nástrojů elektronické podpory výuky

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning
V uplynulých měsících se vývojové práce Informačního systému Masarykovy univerzity významně soustředily na vývoj e-learningových nástrojů. Tyto nástroje jsou implementovány poměrně vysokým tempem a slouží jak pro tvorbu plně e-learningových kurzů, tak pro podporu prezenční nebo kombinované výuky.

Nejvíce používanými e-nástroji, které existují v IS MU již dlouho, jsou:
Studijní materiály
slouží pro zveřejňování různých typů souborů, mají kromě automatického generování jejich textové verze, antivirové kontroly, také sofistikovaný mechanismus přístupových práv pro zveřejnění studijních materiálů určité skupině osob a jiné služby.
Odevzdávárny
jsou nástrojem pro ukládání studentem vypracovaných úkolů k ohodnocení učitelem nebo k diskusi spolužáků a umožňují efektivně spravovat i větší kursy (pro stovky studentů), tj. importovat a exportovat složky materiálů hromadně, nastavovat vhodná přístupová práva, přenášet udělená hodnocení do poznámkových bloků v Záznamníku učitele.
Diskusní fórum
předmětu je určeno ke komunikaci učitele se studenty například o problémových úlohách z probírané látky a podobně.

Nové nástroje se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení a učitel nalezne tyto služby ve svém Záznamníku učitele pod složkou Interaktivní materiály (Nápověda -> E-learning).

Učitel má možnost vytvářet sady interaktivních materiálů s různým výukovým účelem:
    - může nabídnout studentům řadu testovacích otázek a úloh, aby si mohl látku procvičovat sám (self-testy) bez účasti učitele, např. s cílem, aby se student dobře připravil ke zkoušce;
    - může zkoušet studenty pomocí elektronických testů (promíchané otázky z různých sad, v různém pořadí, s promíchanou nabídkou odpovědí - unikátní pro každého studenta), může i nemusí testy bodově hodnotit, hodnocení přenášet do Poznámkového bloku, např. s cílem, aby zjistil úroveň znalostí studentů, pochopení učiva...;
    - může nabídnout studentovi studijní materiály prokládané testovacími úlohami a otázkami různě konstruované a různě složité, s vyšším didaktickým záměrem (oživený text);
    - může ověřovat znalosti, efektivitu výkladu učiva průzkumem (Setkal jste se ve svém životě s...?) nebo vyvolat možnost, aby se student vyjádřil přímo k probíraným tématům s cílem zlepšit výuku, nebo dát studentovi prostor k vyjádření názoru (Jaký je Váš názor na působení filozofa...?) s cílem zpestřit výuku;

Pozn.: e-nástroje mohou být prostředkem v dalších didaktických metodách, například při konstruování znalostí (konstruktivismu) nebo konstruování určitého díla/projektu (konstrukcionismu).

S interaktivními materiály se pracuje dvoukrokově, zvlášť se vytváří sady otázek a zvlášť se nastavují parametry e-testů nebo e-písemek.

Při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda tisku/skenování písemek/odpovědí, která je vyzkoušena například na testech studijních předpokladů.

Kromě toho, že pedagog využije těchto e-nástrojů k procvičování znalostí a ke zkoušení, získá analýzu odpovědí, tj. zpětnou vazbu o úrovni znalostí studentů, jejich připravenosti ke zkoušce, náročnosti zkoušky, učební látky, otázek.

Všechny dosud nově vyvinuté nástroje jsou v systému k dispozici (aplikace pro zpětnou vazbu je ve vývoji) a bylo potřebné také postupně vytvořit podmínky, aby pedagogové mohli, pokud chtějí, uvažovat o nejvhodnějším zařazení e-nástrojů do výuky a naučili se s nimi pracovat. Proto proběhlo na všech fakultách MU představení nových e-learningových nástrojů v IS MU a zároveň se sbíraly podněty učitelů:
21.6. Přírodovědecká fakulta
22.6. Filozofická fakulta
23.6. Fakulta sportovních studií
28.6. Právnická fakulta
  1.7. Fakulta informatiky
12.7. Pedagogická fakulta
20.7. Ekonomicko-správní fakulta
  4.8. Lékařská fakulta
14.9. Fakulta sociálních studií

19. srpna 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nová generace systému evidence údajů v IS MU (19. 8. 2005 00:00) | Informační systém Masarykovy univerzity nabízí služby i svým absolventům » (12. 9. 2005 00:00)

Zatím žádné komentáře.