Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
23. 5.
2006

Velvyslanec USA navštívil FI MU

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Velvyslanec USA navštívil Fakultu informatiky MU

Tisková zpráva, Brno 12. května 2006

Ve středu 10. května 2006 se uskutečnila návštěva amerického velvyslance Williama J. Cabanisse na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU). Velvyslanec projevil zájem navštívit toto brněnské centrum informatického bádání, které vzniklo z jednoho z prvních specializovaných pracovišť u nás, aby se setkal s rektorem MU Petrem Fialou, rektorem VUT Václavem Raisem a děkanem FI MU Jiřím Zlatuškou. Dalším podnětem k návštěvě byl zájem o spolupráci akademické a komerční sféry a možnosti dalšího rozvoje a vzniku partnerství v této oblasti.

Velvyslanec přijel v doprovodu zástupců a členů Americké obchodní komory (AmCham), Silicon Graphics (SGI), Hays CR Czech Republic a ANDREW Telecommunications. Všichni hosté měli možnost seznámit se s výsledkem probíhající spolupráce akademické a komerční sféry - se zkušenostmi z nasazení špičkových výpočetních systémů společnosti Silicon Graphics (SGI) a využití principů tvorby programů s otevřeným zdrojovým kódem a otevřených standardů pro vývoj Informačního systému MU pro řízení a podporu studia na Masarykově univerzitě, který byl organizací EUNIS oceněn jako nejlepší evropský univerzitní informační systém roku 2005. Hosté se seznámili s ojediněle propracovanou úrovní podpory studia a administrativy na Masarykově univerzitě a s plány dalšího rozvoje v oblasti elektronické podpory výuky i zavádění nových forem výuky, na kterých Masarykova univerzita pracuje.

Představitelé MU spatřují velký přínos Fakulty informatiky v tom, že poskytuje univerzitní vzdělání zaměřené mimo jiné na rychlou adaptibilitu teoretických vědních disciplín do praxe spojené s byznysem, podnikatelskou činností, ale i na vliv moderních informačních technologií na společenský rozvoj. Proto kromě klasických informatických oborů se zde rozvíjí řada specializací v oblasti kvantové informatiky, paralelních a distribuovaných systémů, zpracování přirozeného jazyka, grafického designu nebo informačních systémů, ale otevírají se i nové oblasti související s vývojem a návrhem vysokorychlostních hardwarových komponent moderních výpočetních a komunikačních systémů.

Společně s představiteli dvou největších brněnských univerzit a významných firem velvyslanec setrval v rozhovoru o zkušenostech z univerzitního studia s orientací na problematiku praxe a byznysu, o zkušenostech s politickou podporou spolupráce vysokých škol a byznysu. Probíraly se otázky vztahu mezi vzdělávací a komerční sférou, vliv vzdělávacího systému na růst obchodu a podnikání, diskuse se také zaměřila na otázky kvality studentů, kteří na vysokou školu přicházejí. "Pro kvalitní a konkurenceschopné vysoké školství je katastrofou postup, kdy například Jihomoravský kraj ničí v Brně neprivátní všeobecně zaměřené střední školství gymnaziálního typu bez ohledu na fakt, že gymnázia jsou nejlepší průpravou k dalšímu vysokoškolskému studiu od bakalářské úrovně výš," přiznal děkan FI MU Jiří Zlatuška. V této souvislosti označil situaci v Brně, kde se ve druhém kole přijímacího řízení očekávaná úspěšnost na krajem zřizovaných školách blíží poměru třiceti uchazečů na jedno volné místo, za krizi srovnatelnou s likvidačním přístupem státu k vysokým školám v druhé polovině devadesátých let.
K tématu předpokládaného růstu počtu kvalifikovaných pracovníků v oblasti moderních technologií v regionu dodal velvyslanec Cabaniss pochvalně: "O absolventech brněnských univerzit je známo, že po nástupu do praxe disponují poměrně vysokými schopnostmi a nalézají proto dobré uplatnění." "Velvyslanec Cabaniss se zajímal o strukturu studia a studijní možnosti na Fakultě informatiky i na dalších fakultách Masarykovy univerzity a o uplatnění našich absolventů. Diskutovali jsme o trhu práce v Jihomoravském kraji, o spolupráci s komerčními firmami a jejich případném zapojení do výukového procesu," konstatoval rektor MU Petr Fiala.

V závěru své návštěvy se velvyslanec setkal se studenty Masarykovy univerzity při neformální diskusi. Pohovořil o svém působení v České republice, které se soustředí více než na diskusi s politiky o politice USA na udržování vztahů mezi ČR a USA na mnoha různých úrovních. "Dnešní diskusi bych chtěl věnovat obchodním vztahům a potenciálu Brna pro investorské aktivity USA. Uplatnění zde naleznou právě studenti brněnských univerzit především technického zaměření," sdělil přítomným. Velvyslanec se během besedy zajímal také o možnosti studentů získat praktické zkušenosti již během studia. Naopak studenti chtěli zjistit, co očekávají technologické firmy typu SGI, Honeywell, IBM nebo Red Hat od nich. Dověděli se, že důraz ze strany jednotlivých firem je kladem především na oblast tzv. softskills, tj. dovedností sebeprezentace, důležitých pro obchod a marketing; v USA se od přibližně třinácti let učí předměty zaměřené na komunikaci, prezentaci názorů a kritické myšlení. Diskutující zajímaly také názory na uplatnění konkrétních výzkumných a vývojových výsledků univerzity na trhu a legislativní i politická podpora využívání technologických inkubátorů.

24. května 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Letos 97 % přihlášek ke studiu na MU elektronicky (23. 5. 2006 05:00) | Diploma Supplement v novém kabátě » (20. 6. 2006 00:00)

Zatím žádné komentáře.